AKDENİZ’DE F-400’LERİN GÖLGESİNDE FATİH/YAVUZ DANSI

Milletlerarası düşmanlığın kriteri, bir milletin diğer bir milletin fertlerini kasten ve yekun tutacak biçimde öldürmesi, ekonomik zenginliklerini ve topraklarını zorla, yani güç kullanarak elinden alması ise Türk Milleti'nin dört büyük düşmanı sırasıyla, Çinliler, Araplar, Ruslar ve İngilizlerdir. Çünkü, tarih boyunca Türk Milleti'ne en büyük kötülüğü bu dört ulus yapmıştır! - fatih 1Milletlerarası düşmanlığın kriteri, bir milletin diğer bir milletin fertlerini kasten ve yekun tutacak biçimde öldürmesi, ekonomik zenginliklerini ve topraklarını zorla, yani güç kullanarak elinden alması ise Türk Milleti'nin dört büyük düşmanı sırasıyla, Çinliler, Araplar, Ruslar ve İngilizlerdir. Çünkü, tarih boyunca Türk Milleti'ne en büyük kötülüğü bu dört ulus yapmıştır! - yavuz 1 1

Milletlerarası düşmanlığın kriteri, bir milletin diğer bir milletin fertlerini kasten ve yekun tutacak biçimde öldürmesi, ekonomik zenginliklerini ve topraklarını zorla, yani güç kullanarak elinden alması ise Türk Milleti’nin dört büyük düşmanı sırasıyla, Çinliler, Araplar, Ruslar ve İngilizlerdir. Çünkü, tarih boyunca Türk Milleti’ne en büyük kötülüğü bu dört ulus yapmıştır!

Gelin görün ki; bu milletlerin zaman zaman Türk Milleti’ne hayati derecede yardımları da olmuştur. Mesela Ruslar’ı ele alalım; hangi maksatla olursa olsun Rusların Milli Mücadele’deki yardımları asla görmezden gelinemez. Bunu biraz da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının diplomasi başarısı olarak değerlendirmekte fayda vardır. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Milli Mücadeleyi verenlerin, savaşın icapları yanında diplomasi sanatını da ustalıkla kullandıklarını söyler “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” isimli kitabında. Çünkü Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere, Milli Mücadele’nin önde gelen komutanlarının hemen tamamı iyi yetişmiş birer kurmay olmanın yanında, hemen tamamı bir veya birden çok yabancı lisan bilen insanlardır.

İşin en ilginç yanı ise Milli Mücadele’de Sovyetlerin desteğini alabilmek için bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla Türkiye’de bir Komünist Partisi kurulmuş olmasıdır ki; bundan maksat Bolşevizm’e geçmiş olan Sovyetlerle iyi ilişkiler kurmak, Milli Mücadele’de onlardan para ve silah yardımı almak, ayrıca milletlerarası arenada Sovyetlerin siyasi desteğini almaktır.

İşin daha ilginç yanı ise, Türkiye’deki bir kısım zevatın, Türkiye Komünist Partisi’nin ciddiyetine inanmayarak direk Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne üye olmalarıdır ki; bu zevatın başında ünlü yazarımız Şevket Süreyya Aydemir gelmektedir. Şevket Süreyya, Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSR), sonra Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesidir(1). Özet olarak söyleyecek olursak; Türkiye, Milli Mücadele yıllarında batıya karşı istiklalini, biraz da Sovyetlerin (elbette kendi menfaatleri için) verdiği destekle kazanmıştır.

Galiba tarih tekerrür ediyor ve galiba Türkiye, batıya karşı tam bağımsızlığını yine Rusya’nın desteği ile elde edecek! S-400’ler konusunu biraz da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor bence. Bana göre; S-400’ler konusunda şimdiye kadar sürdürülen tavizsiz tavır ve bir anlamda ABD’ye çekilen rest, Türkiye’nin tam bağımsız bir ülke olmasıyla yakından alakalıdır bize göre! Bundan geri dönüş veya “Barış Konuşlanması” vs. afili isimlerle S-400’lerin aktif hale getirilmemesi, tam bağımsızlığımızdan ödün verilmesi anlamına gelecektir ve tam bağımsız olma yolunda büyük bir fırsat böylece kaçırılmış olacaktır. Devletimizi yönetenlerin, bunun bilincinde olduklarını sanıyorum.
Sanırım Türkiye için tarih tekerrür ediyor ve Birinci Cihan Harbi öncesinde yaşananları tıpkı bir dejavu gibi tekrar yaşıyoruz. Daha doğrusu keşke bu bir dejavu olsaydı, ancak benzer bir olayı tekrar yaşıyoruz milletçe.

Hatırlayın lütfen, İngiltere Birinci Dünya Savaşı arifesinde parası peşin ödenen iki Savaş gemimizi (Sultan Osman-ı Evvel ve Reşadiye) teslim etmemiş ve Türkiye, bu iki geminin dolduracağı boşluğu, kendisine sığınan Goben ve Breslau isimli iki Alman savaş gemisini satın alarak kapatmak zorunda kalmıştır! Yavuz ve Midilli isimleri verilen bu iki geminin yaptığı ilk iş de Sovyetlerin Karadeniz kıyılarını topa tutarak Osmanlı’yı Almanların yanında savaşa sokmak olmuştur!

İngiltere ise parasını ödediğimiz bu iki gemiyi gaspetmek suretiyle Agincourt ve Erin isimlerini vererek kendi donanmasına katmış, gemileri teslim almak için İngiltere’ye giden Rauf Orbay komutasındaki Türk denizcileri ise Ülkeye elleri boş dönmüşlerdi. İngiltere, savaş sonrasında bu gemiler için ödenen paraları, savaş tazminatı sayarak bir kuruşunu bile geri ödememiştir(2).

Bugün de dünün İngiltere’sinin politikalarını uygulayan ABD, bedelini ödediğimiz F-35’leri vermiyor (vermeyeceğiz diyor) bize. Muhtemelen bu uçakların kullanımını öğrenmek ve teslim alıp Türkiye’ye getirmek için aylardır ABD’de bulunan pilotlarımız, tıpkı Rauf Orbay ve arkadaşları gibi elleri boş döneceklerdir ülkeye. Zira geçtiğimiz 4 Temmuz günü Habertürk TV’de yayınlanan “Türkiye’nin Nabzı” programına konuk olan 26. Genel Kurmay Başkanımız Org. İlker Başbuğ (Mealen) şunları söyledi:

“S-400’lerin gelmemesi diye bir şey olamaz. Artık gelecek. Bana kalsa Ege’ye ve Güney’e konuşlandırırım. Ancak mümkün mü? Mesela Rusya güneye kurulmasına olumlu yaklaşır mı? F-35 projesi 1.5 trilyon dolarlık bir proje ve bu uçaklar radara yakalanmıyor iddiasıyla üretiliyor. Bu uçakların Türkiye’ye verilmesi demek radara yakalanıp yakalanmadığının S-400’ler vasıtasıyla test edilmesi demek olacaktır. Çünkü siz S-400’e F-35’lerin teknik özelliklerini de yüklemek durumundasınız. Bu sebeple ben F-35’lerin Türkiye’ye verilmeyeceğini düşünüyorum. ABD 1.5 trilyon dolarlık projeyi riske atamaz. 1.250 milyon dolar verdik evet. Birinci Dünya Savaşı öncesinde de iki savaş gemisi için İngiltere’ye para ödemiştik. Ancak İngiltere parasını ödediğimiz gemileri vermedi. Demek ki tarih tekerrür ediyor. Bu durumda savaş uçağı ihtiyacımızı ya başka ülkelerden karşılayacağız ya da kendi milli uçağımızı üreteceğiz… ”

İlker Başbuğ’a katılmamak mümkün değildir. Çünkü şu anda İsrail’in elinde F-35’ler var. Mesela Hatay il sınırları içinde bulunan, Amanos tepelerine, örneğin Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine yerleştirilecek bir S-400 bataryası, İsrail’i baskı altına alır ve F-35’lerin eksikliklerini ortaya çıkarır. Bu sebeple Yahudi lobilerinin ve 1.5 trilyon dolarlık projenin sahibi olan üretici firman Lockheed Martin’in etkisindeki ABD yönetiminin tavrını anlamak zor değildir. İşte sırf bu sebeple bile S-400’ler mutlaka alınmalı, derhal Akdeniz’i ve yakın Ortadoğu’yu etkisi altına alabilecek bir noktaya yerleştirilmeli ve hemen aktive edilmelidir.

Türkiye, bundan yaklaşık bir asır önce Yavuz ve Midilli isimli iki savaş gemisini o gün için İngiltere’nin müttefiki olan Rusya’nın açıklarına gönderirken, bugün Fatih ve Yavuz isimli iki sondaj gemisini ABD’nin müttefiki olan Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail açıklarına göndermiş bulunuyor. Fatih’ten sonra Yavuz Sondaj Gemisi de Kıbrıs’ın güneyine ulaşmış durumda.

Türkiye, Fatih Sondaj gemisini adanın batısına, Yavuz Sondaj gemisini de adanın güneyine konuşlandırarak ve bu iki geminin çevresine savaş gemileri yerleştirerek adayı batıdan ve güneyden abluka altına almış sayılır. Yani batıdan Yunanistan’ın önünü kapatırken, Güneyden de o bölgede arama yapan uluslararası konsorsiyumun hem ada ile irtibatını hem de hareketlerini kontrol altına almış bulunmaktadır.

Bu durum ülkemiz adına bir kazanımdır ve Türkiye, hangi baskı ile karşılaşırsa karşılaşsın, bu gemileri bulundukları bölgelerden çekmemelidir. Eğer bunun için savaşa girmek mukadderse girilmelidir. Zira bugün Kıbrıs’ın güneyinden çekilirsek, yarın Anadolu’nun güneyinden de çekilmek zorunda kalırız. İşte bu sebeple S-400’ler, kamuoyuna yansıdığı şekliyle Ankara’ya Akıncı üssüne değil, direk Akdeniz’i etkisi altına alacak biçimde Toroslara konuşlandırılmalı ve derhal aktif hale getirilmelidir. Çünkü Yavuz ve Fatih sondaj gemilerini gelişmiş birer drondan ibaret İHA’larla koruyamayız. S-400’ler ve Kıbrıs civarında sondaj konusunda Türk Kamuoyu kahir ekseriyetle hükümetin arkasındadır, bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti, bu iki konuda arkasına bakmadan ve yalpalamadan yürümelidir.
Milletlerarası düşmanlığın kriteri, bir milletin diğer bir milletin fertlerini kasten ve yekun tutacak biçimde öldürmesi, ekonomik zenginliklerini ve topraklarını zorla, yani güç kullanarak elinden alması ise Türk Milleti'nin dört büyük düşmanı sırasıyla, Çinliler, Araplar, Ruslar ve İngilizlerdir. Çünkü, tarih boyunca Türk Milleti'ne en büyük kötülüğü bu dört ulus yapmıştır! - FÜZE

S-400’ler için ABD’nin istediği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da “Zaten S-400 bir savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Savunma sistemi, acil bir durum olduğu zaman, Türkiye’ye yönelik füze saldırısı olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400’ler niye devreye girsin? Bir kere maliyeti çok yüksek…”(3) diyerek destek verdiği “Barış Konuşlanması” çıkışına E.Tuğ.Naim Babüroğlu, 09 Temmuz 2019 günü özel bir TV’nin gündüz kuşağında katılmış olduğu bir tv. programında şu anlamdaki sözlerle karşı çıkmıştır: “S-400’lerin radarı 600 km. mesafede olan bitenleri görerek kaydediyor ve bir veri tabanı oluşturuyor. Bunun için sürekli aktif halde bulundurulmalıdır ki; bir veri tabanı oluşturabilsin, hedefi tanısın ve risk anında hedefini isabetli olarak vurabilsin. Aktif hale getirilmeyen S-400’leri satın almanın hiç gereği yoktur…”

Bence de yegane doğru ve isabetli görüş Naim Babüroğlu’nun görüşüdür. Mevlüt Çavuşoğlu’nu ise anlamak mümkün değildir!

Sözün özü: Bakalım Akdeniz’de denildiği gibi bir savaş çıkacak mı; çıkacaksa Türkiye bu savaşta hangi ittifak içinde yer alacak ya da yalnız mı kalacak? Rusya Türkiye’ye yine yardım edecek mi? Diyeceksiniz ki; bunlar ne biçim sorular? Bu sorular o biçim sorulardır ve bu sorulara cevap verilmiş olmalıdır ki; o iki sondaj gemisi, şu anda Kıbrıs açıklarında demirlemiş bulunuyor! Zira devletler akılla ve bilimle yönetilir, artistlikle değil…

Ömer Sağlam
11.07.2019


1-İlber Ortaylı, Gazi Muistafa KemalAtatürk, 6. Baskı, Kronik Yayınları, İstanbul, 2018, s, 193.
2-https://www.haberturk.com/ingilizler-104-yil-once-parasini-odedigimiz-iki-gemimizi-gasp-etti-2028859,
3- https://www.yenicaggazetesi.com.tr/s-400lerin-radari-kapali-mi-olacak-240673h.htm

Milletlerarası düşmanlığın kriteri, bir milletin diğer bir milletin fertlerini kasten ve yekun tutacak biçimde öldürmesi, ekonomik zenginliklerini ve topraklarını zorla, yani güç kullanarak elinden alması ise Türk Milleti'nin dört büyük düşmanı sırasıyla, Çinliler, Araplar, Ruslar ve İngilizlerdir. Çünkü, tarih boyunca Türk Milleti'ne en büyük kötülüğü bu dört ulus yapmıştır! - fatih 1

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eski Diyanet görevlisi Ömer Sağlam’ın yayınlanan iki kitabı vardır: Ermeniler Buharlaşmadılar, Bin Yıllık Yürüyüş 1015-2015 ve Çöldeki Osmanlı.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 2. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 3. KUR’AN-İçki?! Robotlaşmış Kullar?! Kafayı içki içenlere takmış, onları cehennemlik-kâfir ilan eden din satıcıları-yobazlara inat, Yüceler Yücesi Yaratıcı aşağıdaki ‘içki’ ile…

 4. İlginç, bir sürü insan hakkında haklı haksız yurtdışına çıkış yasağı var ama sadece spesifik olarak TMSFye borcu olanların yasağını kaldırmak…

 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Türkiye’ye turist yağacak…

  Türkiye’ye turist yağacak…

  Alınan onca önleme rağmen Rus turistlerin Türkiye tercihi önlenemiyor. Geçenlerde yazmıştık. Rusya, iç turizme yönelik önlemler almaya başlamıştı. Ancak, görülüyor ki Rus turistler Türkiye’den hali […]


 • Fal?-Nazar?-Büyü?

  Fal?-Nazar?-Büyü?

  KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  Erkam Tufam yurtdışında yaşayan bir gazeteci. Niye yurtdışında, nasıl çıkmış gibi sorular beni ilgilendirmiyor. Bir yazımda vurgulamıştım; ‘ben söze bakarım’! O kişinin söylediklerinin ne kadarı benim […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Çadır söken AFAD’a tepki

  Çadır söken AFAD’a tepki

  CHP’li Parlar’dan çadır söken AFAD’a tepki İSYAN ETMEK YETMEZ, HESAP SORACAĞIZ CHP Hatay Milletvekili A. Adayı Dr. Hasan Ramiz Parlar, depremden yıkılan Hatay’da elektrik, tuvalet […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK. Sefa Yürükel

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK. Sefa Yürükel

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]