Bilderberg ve At Pisliği Teoremi

Bülent ESİNOĞLU

Bildiğiniz gibi Bilderberg Örgütü çok uluslu şirketlerin karar süreçlerinde  kullandığı bir örgüttür.

Önce Çok Uluslu Şirket veya tekel nedir onu tanımlayalım. Çok farklı ulus devlet içinde Pazar kullanan, elindeki sermaye gücünü ulus devletin siyasi alanında kullanan tekeldir. Şirkettir.

Bu şirketlerin ya da bu zenginlerin, ulus devletler içinde elde ettiği pazarlarının güvenliğini sağlayan, Pazar güvenlik gücü NATO’dur. Devleti, emperyalist ülkelerin çatı örgütü olan Amerika Birleşik Devletidir. Birleşik ifadesinin esasta kast ettiği tekellerin bir araya gelerek kurduğu bir devlet anlamındadır. Abartı gibi oldu ama gerçek buna çok yakındır.

Sözün kısası “Gizli Dünya Hükümeti” Bilderberg diyebiliriz.

Bu yılkı toplantılarında, sözde kapitalizmin artık işlemediğini görüşeceklermiş! Aslında dünya egemenliğini sürdürmek için gerekli olanları ele alacakları bir toplantı olacaktır. Rusya ve Çin’i, iddialı olmaktan nasıl çıkarırız, görüşmelerini yürüteceklerdir. İran meselesi onlar için Rusya ve Çin’i durdurmanın ilk aşamasıdır. Kürdistan kurma işi de buna dahildir.

Şimdi At Pisliği Teoreminin kendisine gelelim

Zenginimiz çok olursa onların artığından yararlananlar olacağından, önce zenginleri daha da zengin etmemiz gerekir dayatmasına, At Pisliği Teoremi denir. Zenginin atına çok arpa verirsek onun pisliğinin içinden çıkan arpa artıklarından da yararlananlar olur.

Sistemin neden zenginden yana olduğunun en iyi açıklaması At Pisliği benzetmesidir.

Çok uluslu şirketleri ya da tekelleri kavramadan emperyalizm kavranamaz. Bu tekellerin parası olan doları anlamadan, emperyalizm kavranamaz. Parayı kimler basar kimler satar bunları kavramadan emperyalizme karşı savaşıyorum demek, yel değirmenlerine karşı kılıç sallamaktır.

5 Haziran 2019, [email protected]

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.