Kategoriler
Temel Sağıroğlu Türkiye

HEPİMİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR

Dünyada kapitalizm çöküyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel “Kimse Dünya’ya yarım yüzyıl daha barışın hakim olacağına inanmamalı” dedi.
Bir senaryoya göre mali krizler nedeniyle Dünya ülkeleri yedi yıl içinde birbirleri ile savaşmaya başlayacak.
Son 15 yıldır bilim insanları;
Bilinçli ve planlı bir şekilde dünya nüfusunun kontrol edildiğini ama bunun yeterli olmadığını, gezegenimizin varlığını devam ettirmesi için 2025 yılına kadar dünya nüfusundan hızlı bir şekilde en az 1 Milyar insanın eksilmesi gerektiği fikrini savunuyorlar.
PEKİ BU ÖNGÖRÜLER NE KADAR DOĞRU?
SON 50 YILDAKİ TUHAF GELİŞMELER.
HASTALIKLAR
√ AIDS yada HIV ilk kez 1981 yılında keşfedildi ve o zamandan beri tüm dünyada yaklaşık 25-30 milyon kişiyi etkisine aldı.
HIV virüsünün nerede başladığı ise hala belirsiz.
√ Ebola virüsü, 1970’lerin ortalarında Orta Afrika’da birdenbire ortaya çıkan salgınlardan biri. Hastalığın tedavisi için etkili bir ilaç veya aşısı yok.
√ Tüberküloz yeniden hortladı. Her yıl milyonlarca insanın bu hastalığa yakalanıyor. Salgın çok ilginç bir şekilde nüfusu hızla artan ülkelerde ortaya çıkıyor.
Son 60 yılda 70 milyon kişi bu hastalığa yakalanarak öldü.
√ Tifüs salgını, 2’inci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktı. Sonraki 10 yıl içinde 13 milyon kişinin canını aldı. Salgının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen bugün hala Afrika ve Asya’nın dağlık bölgelerinde tifüs hastalığı görülmekte.
Özellikle aşırı nüfusa sahip ülkelerde ve mülteci kampları gibi yerlerde aniden salgın olarak birden bire karşımıza çıktı.
√ İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi olarak tanınan salgın, ilk kez 1918-1920 yılları arasında ABD’nin New Mexico eyaletinde tespit edildi. Hastalık, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın (O dönemde yaşayan nüfusunun %5’i) ölümüne sebep olarak insanlık tarihinin bilinen en büyük salgını oldu. Amerika’nın yerli halkı (Kızılderililer) bu salgında neredeyse yok olma riski ile karşı karşıya kaldı. Diğer devletlerin salgından bahsetmesi yasaklanarak sansürlendi. Grip virüsünün İspanyol adını alması ise haberi yapan ilk ülkenin İspanyol basını olmasından kaynaklandı.
√ SARS alarmı, 2000’lerde hayatımıza girdi. Hong Kong’da başladı.
Salgın bir kaç hafta içinde 37 ülkeye yayıldı. SARS son zamanların en korkutucu salgınları arasında ve Virüsün kaynağı bilinmemekte.
Hastalığın bir tedavisi yok.
√ Kuş gribi Uzak doğu Asya’da kuşlar ve kümes hayvanları arasında başlayıp insanlara geçen ve kitlesel ölümlere neden olan(H5N1)virüsünün neden olduğu hastalık.
Tüm bilimsel gerçekleri alt üst ederek, mucizevi bir şekilde Mutasyon geçirdi.
Bir tür grip virüsü ve evrimin temel kurallarına tamamen aykırı.
Bu yüzden SARS gibi laboratuvar ortamında yaratıldığı neredeyse kesin.
Tedavisi yok ve kontrol altına alınması ancak kanatlıların itlaf edilmesiyle mümkün.
Bu yöntem ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet verirken, insan ırkının varlığını da tehdit ediyor.
√ Deli dana, kırım Kongo virüsü taşıyan kene vakaları ülkemiz başta olmak üzere Asya kıtasında birden bire ortaya çıkarak paniğe ve çok ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet verdi.
Bu anlattıklarımız son 50 yılda dünyada görülen ve yüz milyonlarca hayata son veren virüslerin neden olduğu hastalıklardır.
Her bir hastalığın bilimsel olarak açıklanamayan sırları bulunmaktadır. Özellikleri farklıdır. Ama bütün bu virüs türlerinin herkesten gizlenen ve hepsinde var olan bir de ortak özelliği bulunmaktadır.
Tüm bu virüslerin neden olduğu ölümlerde yaşlıların 1. Sırada olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
Virüsler hedef olarak inanılmaz bir şekilde çocukları ve gençleri seçmiş.
Bir popülasyonu yok etmenin en etkili yolu başka ne olabilir ki?
SAVAŞLAR
Şimdi 20 yüzyılda insan eliyle işlenen cinayetlerin, kronolojisine bir bakalım.
Din, mezhep, ırkçılık faaliyetlerinin neden olduğu iç savaşlar ve devletler arası anlaşmazlıklardan dolayı baş gösteren savaşlar da hayatını kaybeden insan sayılarını gösteren istatistiki veriler şu şekilde;
 √ Birinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 13 ila 15 milyon,
√ 1918-1922 yılları arasındaki Rus iç savaşında 12,5 milyon,
√ 1909-1916 yılları arasında Meksika iç savaşında 1 milyon,
√ 1936-1939 yılları arasındaki İspanya iç savaşında 600 bin,
√ 1914 öncesi çeşitli sömürge müdahalelerinde yaklaşık 1,5 milyon
√ İkinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 65-75 milyon
√ Sadece Irak’da DİN ve MEZHEP çatışmaları yüzünden son 10 yılda 1 Milyon
1945’ten 2019 yılına kadar olan çatışma ve savaşlarda yaklaşık 65 milyon, insan katledildi.
20 yüzyıldaki savaş ve çatışmalarda yaklaşık 163 milyon ila 166 milyon arasında insan öldürüldü.
İkinci Dünya savasından sonra; İran-Irak, Sudan-Darfur, Arap-İsrail, Afganistan- Sovyetler, Tibet-Çin, Çeçenistan-Rusya savaşları ile Sudan, Kolombiya, Ruanda, Kongo, Cezayir, Vietnam, Keşmir, Kamboçya, Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Nikaragua, Lübnan, Doğu Türkistan, Bosna-Hersek ve Kosova iç çatışmalarında ölen insan sayısı 95 milyonun üzerinde…
İlginç olan bir detay ise;
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bütün bu savaşlarda karşı saflarda yer almış ama buna rağmen hiçbir şekilde birbirleriyle savaşmamışlar ve hatta ciddi manada savaşın eşiğine dahi gelmemişler.
1962 yılındaki Küba krizinden 30 yıl sonra dönemin Birleşik Devletler savunma bakanı olan Robert Mc Namara’nın anılarında “Dünyanın adrenalini artırarak güzel bir aktivite gerçekleştirdik” diyerek dile getirmesi Küba krizinin de senaryodan ibaret olduğunun açık ve net itirafı gibi.
Bu katliamların başlamasındaki en büyük etken ise bu ülkeleri yöneten liderlerin hastalıklı bir psikoloji ile Din, mezhep ve ırkçı politikaları dayatmasıdır.
ASYA NÜKLEER SİLAH DEPOSU
Temmuz 1968 :
Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması(NPT)Amerika ve Rusya’nın öncülüğünde Büyük Britanya da dahil olmak üzere hazırlandı. Antlaşma Nükleer Silahların Yayılmasını önlemeye yönelikti. Antlaşmaya göre nükleer silahlara sahip ülkeler bulundurdukları nükleer güçleri başka devletlere nakletmeme ve başka devletlere nükleer program gelişiminde yardım sağlamama, engelleme, gerekirse askeri müdahalede bulunma şartını getirilmişti. 1970 yılında yürürlüğe girdi ve 1986 yılında ise 186 ülkeden fazla ülkenin imzası ile kabul edildi.
Ama ne gariptir ki bu antlaşmadan sonra Dünya nüfusunun 3/2 ni üzerinde barındıran Asya kıtası adeta bir nükleer silah deposuna çevrildi.
Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan, Çin, İran ve İsrail bir şekilde bu silahlara sahip oldular. Antlaşmanın mimarı olan devletler karşı çıkmadılar. Engellemeye yönelik hiçbir yaptırımda bulunulmadığı gibi nükleer güce sahip süper devletler bir şekilde destek sağladılar.
NE YAPILMAK İSTENİYOR?
KİTLESEL ÖLÜMLER İSTENİYOR
Evet hepimizin ölmesi isteniyor.
Zengin su kaynakları, verimli topraklara sahip olan ülkeler özellikle hedef seçilmiş durumda ve hakim güçler Asya kıtası nüfusundan en az 1 MİLYAR insanın eksilmesini istiyor.
Tüm bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu gerçek şu şekilde;
“Dünya gezegenindeki yaşamsal kaynaklar hızla tükeniyor”
200 yıldan kısa bir sürede nüfusu 1,5 milyardan 7,5 milyara yükselen bir gezegende yaşıyoruz. Bundan yaklaşık 40 yıl sonra dünya üzerinde 9,5 milyar insan popülasyonu olacak.
Gelecekte yaşayacağımız tek sıkıntının petrolle ilgili olmayacağı çok net ve çok açık.
Tüm kaynaklar konusunda sıkıntı çekeceğimiz ve bu kaynaklar için birbirimizi öldüreceğimiz günler çok yakın.
Gezegenimiz yok olmaktadır. Bu trajik durumun insan ırkının sonunu getirmesi kaçınılmaz.
Birdenbire ortaya çıkan virüsler ve savaşlar nedeniyle sağlanan insan kayıpları gezegenimizin felaket sürecini yavaşlattı. Ama kesin bir çözüm sağlamadı. Bilim insanlarına göre Dünya gezegeninin varlığını sürdürebilmesi için minimum 1 Milyar insanın daha 2025 yılına kadar ölmesi gerekiyor. Bu insanlığa ekstradan 300 yıl kazandıracak.
Asya kıtasının Dünya nüfus artışındaki payı ℅ 80 dir. Daha basit bir anlatımla hakim güçlere göre bu kıta sorunların kaynağıdır.
Bugün itibarıyla tüm şartlar oluşturulmuş psikolojik sorunları hastalık düzeyinde olan kişiler Asya kıtasında hedef ülkelerin liderleri olarak göreve getirilmişlerdir.
NE OLACAK?
Plan kusursuz bir şekilde uygulanıyor.
Dünya tarihinde bu güne kadar 3 Milyar 600 milyon insan Din ve ırkçı politikalar sebebiyle çıkan savaşlar sonucunda hayatını kaybetti.
Türkiye Cumhuriyeti mevcut yönetimle bu olası savaşın dışında kalmak bir yana, muhtemelen 3. Dünya savaşının fitilini ateşleyen ülkesi olacak.
AKP bu planın bir parçası olarak tasarlanmış ve hakim güçler tarafından iktidara getirilmiş bir siyasi oluşumdur.
BU PLANDA HİÇBİR ŞEY ŞANSA BIRAKILMADI
MHP VE AKP
Birbirine tamamen zıt iki siyasi görüş.
İslamiyet ırk ayrımını şiddetle reddediyor.
Ümmetçi AKP tüm politikalarını DİN üzerine kuruyor.
9 ışık doktrinini ilke edinmiş  MHP ise 1. sırada “Milliyetçilik” diyor
Ama gelin görün ki her nasıl oluyorsa oluyor ve taban tabana zıt olan bu iki siyasi oluşum el ele, omuz omuza birlikte hareket edebiliyorlar.
Tuhaf değil mi?
Baştan aşağı kusurlu olan bu birliktelik, emperyalistler tarafindan tasarlanan kusursuz bir planın parçası olarak efendilerinin amacına hizmet etmektedir.
Herkes Bilsin ki:
Müslim Gayrimüslim, Deist Ateist, sağcı solcu, çocuk yaşlı demeden hepimizi yok etmek istiyorlar.
Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.