Tuncay Erciyes 02.03.2019

Sevgili Dostlarım,

Şu lafa bir bakın: “ARAPLAR TÜRKLERİ KILIÇ ZORUYLA MÜSLÜMAN yaptılar, İYİ de ETTİLER”

Murat Bardakçı’nın konuğu olan iki Profesör aynen böyle söylüyor! Videosuhttps://twitter.com/bilimveakil/status/1100719378176376832?s=03

Tarihçi Doç. Fatih Şeker: “ARAP komutan KUTEYBE TÜRKLERİ KESMEKLE İYİ ETTİ. Kuteybe’nin demir yumruğu olmasaydı Türkler müslüman olmazdı. MÜSLÜMANLIĞIMIZI EMEVİLERE BORÇLUYUZ”

Tarihçi Prof. Erhan AFYONCU: “Kuteybe TÜRK KATLİAMI YAPTI ama İSLAMI da getirdi!” 

Ben de bu zatı muhteremlere diyorum ki;

HİTLER Yahudiler için neyseTÜRKLER için KUTEYBE O’DUR 

Niçin bu kanaatte olduğum , aşağıda sunduğum Prof. Afet İnan’ın derlediği “ATATÜRK’ÜN EL YAZMALARI” ve Eren Bilgenin yazdığı, “DİNDE ZORLAMA YOK MU” başlıklı makale okunduğunda kolayca anlaşılacaktır.

Arapçılar şunu iyi bilsin ki TÜRKLER İSLAMİYET ve HALİFELİK sayesinde yükselmiş, millet olmuş bir kavim değildir. 

TÜRKLÜK ve Türk Kültürü sadece İslamiyetten degil tüm İBRAHİMİ dinlerden önce de vardı. 

Prof. Afet İnan’ın derlediği ATATÜRK’ÜN EL YAZMALARINDA bu gerçek şöyle anlatılmıştır:

*
“TÜRKLER Arapların dinini kabul etmeden evvel de BÜYÜK bir MİLLET idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra, bu din, ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilâkis, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti; milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu. Bu pek tabii idi. Çünkü, Muhammedin kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde, şamil bir ARAP MİLLİYETİ siyasetine müncer OLUYORDU. Bu Arap fikri, ÜMMET kelimesi ile ifade olundu.

MUHAMMEDİN DİNİNİ kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar.

Bununla beraber, Allah’a kendi milli lisanlarında değil, Allahın Arap kavmine gönderdiği ARAPÇA kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe, Allah’a ne dediğini bilmeyecekti.

Bu vaziyet karşısında TÜRK MİLLETİ birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuranı ezberlemekten beyni sulanmış, HAFIZ LARA döndü. Başlarına geçebilmiş olan haris serdarlar, Türk milletince karışık, cahil hocalar ağzıyla, ateş ve azap ile müdhiş bir muamma halinde kalan DİNİ, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz ettiler. Bir taraftan Arapları zorla emirleri altına aldılar, bir taraftan Avrupa’da Allah kelimesinin ilâhî parolası altında HRİSTİYAN milliyetleriylerine ilişmeyi düşünmediler. Ne onları ümmet yaptılar ne de onlarla birleşerek bir kuvvetli millet yaptılar.

Mısırda, belirsiz bir adamı HALİFEDİR diye yok ettiler, HIRKASIDIR diye bir palaspareyi, HİLAFET alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular, HALİFE OLDULAR. Gâh şarka, cenuba, gâh garb veya her tarafa birden saldıra saldıra, TÜRK MİLLETİNİ Allah için, Peygamber için topraklarını, menfaatlarını, BENLİĞİNİ UNUTTURACAK Allah’la mutevekkil kılacak derin bir GAFLET ve yorgunluk beşiğinde UYUTTULAR. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet vermeyen, sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca, asıl hakiki saadete ÖLDÜKTEN SONRA ahirette kavuşacağını vat ve temin eden dini akide ve dini his, millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olamadı. Bu feci manzara karşısında kalanlara, kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden dini hissi; dünyanın acısı duyulan tokatıyla derhal, Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı, DAVETLİLERİ TÜRK DÜŞMANLARI olan Arap çöllerine gitti.

TÜRK VİCDANI umumisi, derhal, yüzlerce asırlık kudret ve küşayişiyle, büyük heyecanlarla çarpıyordu. 

Ne oldu?

TÜRKÜN MİLLİ HİSSİ, artık ocağında ateşlenmişti. Artık TÜRK, cenneti değil, eski, hakiki büyük TÜRK CEDLERİNİN mukaddes miraslarının son TÜRK ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milliyetinde bıraktığı hatıra…“


Mustafa Kemal ATATÜRK

Kaynak: MEDENİ BİLGİLER ve ATATÜRKÜN EL YAZMALARI, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365

*

Resmi tarihimiz iki mağlubiyetimizi gizler:

– Biri Turklerin çesitli hileler uygulayan Araplara yenilip ZORLA MÜSLÜMAN yapılışları, 

– digeri 1.DÜNYA SAVAŞINDA Canakkale cephesi hariç YENİLDİGİMİZDİR. Ki bu yenilgide MÜSLÜMAN ARAPLARIN Islam aleminin Halifesine ihanetlerinin önemli bir payı vardır. Örneğin, EKMEL Efendi’nin kitabında övdüğü Islam konferansı örgütünün kurucusu, Hacı Emin El HÜSEYNİ 1. Dünya savaşında OSMANLI subayıyken, İNGİLİZLERİN safına gecmis bir haindir. 2.Dünya savaşında ise ALMANLARIN safında HİTLER’iN HİZMETİNDEDİR. Sovyet Rusyadaki Müslümanları kandırıp Alman ordusuna asker yapma gorevini ifa etmiştir. Hitler’in yenilmesinden sonra AMERİKAN AJANLIĞINA geçmiştir. ABD, bu kişiye ISLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜNÜ KURDURMUŞTUR.

Ne tesadüf ise, dışta ABD kuklası İslam Konferansı örgütün kurulduğu 1969 yılında CKMP’nin (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin) TÜRKÇÜLÜK olan ideolojisi TÜRKEŞ tarafından TURK-İSLAM SENTEZİNE dönüştürülmüş, Türkçü Nihal Atsız ve arkadaşları tasfiye edilerek partinin adı MHP yapılmıştır. Soner Yalçın’ın 23 Şubat 2008 tarihli “MHP’NİN in 40 YILDIR dır BİTMEYEN DERDİ” başlıklı MHP’nin tarihini anlattığı makalesinde ayrıntılı bilgi mevcuttur.

**
DİNDE ZORLAMA YOK MU?
Eren Bilge

Gelin önce İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF. MEB Yayınlarından. Komisyon, Birinci Basım 2002, S. 93’teki şu satırları birlikte OKUYALIM:

*
Bölüm 5. DİNDE ZORLAMA YOKTUR

Din; insan yaşamına anlam kazandırır, ona yol gösterir. İnsanı her zaman iyi, güzel ve doğru olana yönlendirir.

Din duygusu, insanın doğasında vardır.

DİN insanlara DOĞRUYU ve YANLIŞI GÖSTERMİŞ; fakat, hiçbir zaman onları inanma konusunda ZORLAMAMIŞTIR. Bu durum KURANI ­ KERİM’DE şöyle dile getirilir:

“DİNDE ZORLAMA YOKTUR. Doğruluk ve eğrilik birbirin­den ayrılmıştır…” (K. 2/256)

“Hak Rabb’inizdendir. Öyleyse DİLEYEN İMAN ETSİN, DİLEYEN İNKÂR ETSİN.” (K. 18/29)

Yüce Allah, Peygamberimize de dinde zorlama yapmamasını öğütlemiş şöyle buyurmuştur:

“Resule düşen (vazife) ancak DUYURMAKTIR.” (K. 5/99)

“O hâlde Resulüm, öğüt ver. Çünkü SEN ANCAK ÖĞÜT VERİCİSİN. ONLAR ÜZERİNDE BİR ZORBA DEĞİLSİN.” (K. 88/21-22)

“Eğer RABB’İN DİLESEYDİ, yeryüzündekilerin HEPSİ elbette İMAN EDERDİ. O hâlde sen inanmaları için İNSANLARI ZORLAYACAK MISIN?” (K. 10/99)

Peygamberimiz yaşamının hiçbir döneminde insanlara karşı zor kullanmamış­tır.
Mekke fethedildiği ve insanların telâş içinde olduğu bir zamanda o, Mekkelilere şöyle seslenmiştir:

“Bugün artık hiçbir şekilde horgörülmeyeceksiniz. Haydi şimdi dağılın. Hepiniz hür ve serbestsiniz.”(Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, C, I, s. 68.)

ÖYLE Mİ, GERÇEKTEN DİNDE ZORLAMA YOK MU? 

Peki, öyleyse AŞAĞIDAKİ şu AYETLERE NE DİYECEĞİZ?..

“Fitne kalmayıp, yalnız ALLAH’IN DİNİ ortada kalana kadar onlarla SAVAŞIN. Eğer vazgeçerlerse savaşmayın. Zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur.”(K.  2/193)

“ALLAH YOLUNDA HİCRET etmedikçe onlardan DOST EDİNMEYİN. Eğer  yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde ÖLDÜRÜN. Onlardan DOST ve YARDIMCI EDİNMEYİN.” (K. 4/89)

“RABBİN meleklere ben sizinleyim. ‘İnananları destekleyin’ diye vahyetti.  ‘Ben, İNKÂR EDENLERİN kalplerine korku salacağım, artık ONLARIN BOYUNLARINI VURUN, PARMAKLARINI DOĞRAYIN’ dedi.” (K. 8/12)

“Fitne kalmayıp, yalnız ALLAH’IN DİNİ kalana kadar onlarla SAVAŞIN. Eğer vazgeçerlerse bilsinler ki Allah onların işlediklerini şüphesiz görür.”(K. 8/39)

“Hürmetli aylar çıkınca, PUTA TAPANLARI bulduğunuz yerde ÖLDÜRÜN; onları YAKALAYIP HAPSEDİN; her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer TÖVBE eder, namaz kılar ve ZEKÂT verirlerse yollarını serbest bırakın. Doğrusu Allah  bağışlar ve merhamet eder.”(K. 9/5)

“Savaşta İNKAR edenlerle karşılaştığınızda BOYUNLARINI VURUN; sonunda onlara  üstün geldiğinizde onları ESİR ALIN; savaş sona erince onları ya karşılıksız ya  da FİDYE ile salıverin…”(K. 47/4)

“Ey Muhammed! Bedevilerden geri kalmış olanlara de ki: ‘Güçlü kuvvetli bir  millete karşı, onlar Müslüman olana kadar SAVAŞMAYA çağrılacaksınız; eğer itâat ederseniz Allah size güzel ecir verir, ama daha önce döndüğünüz gibi yine  dönecek olursanız SİZİ CAN YAKAN BİR AZABA UĞRATIR.” (K.48/16)

+
Bu ayetleri okuduktan sonra, “İslam’da, Kuran’da zorlama yok” DEMEK MÜMKÜN MÜ?

Dinde zorlama olmasa şeriatla yönetilen ülkelerde “İYİLİĞİ TEŞVİK ve KÖTÜLÜĞÜ MEN KOMİTELERİ’ olur muydu?

Yine bunun yanında İran’da ve Suudi Arabistan’da görev yapan “DİN POLİSLERİ”ne ne diyeceğiz?..

Daha dün Mersin’de kadınlarımızın, kızlarımızın bacağına yanıcı madde (ASİT) sıkılmıştır şırınga ile: “Niçin açık geziyorsunuz!” diye.

Bütün bunların kaynağı “İYİLİĞİ TEŞVİK, KÖTÜLÜĞÜN MEN” anlayışıdır.

Bu konuyu tarihten bir örnekle bitirmek istiyorum.

Peki İslam’da zorlama yok ta Atalarımız, TÜRKLER, hangi amaçla 670-740 tarihleri arasında 70 yıl kılıçtan geçirilmiştir?

Aşağıdaki satırlara dikkatinizi çekerim:
**
“Kahraman TÜRK GENÇLERİNİN ayrıayrı elleri ayakları bağlanmıştı. Şehrin kenarında bir değirmen vardı. (12.000) masumu o değirmen arkının kenarına karşılıklı dizdikten sonra boğazları arkın kenarına gelmek suretiyle boylu boyunca da yatırılmışlardı. Elleri kanlı cellâtlar, emrin yerine getirilmesi için bir işaret bekliyorlardı.

Beklenen işaret verilmişti. Her biri analarının kucağında naz ve sevginin en ince duygularıyla büyütülen TÜRK KAHRAMANLARI alçak bir maksat uğrunda BOĞAZLANMIŞLAR ve bin minnet karşılığı taşıdıkları çileli canlarını sahibine geri verip dertli dünyadan kurtulmuşlardı. Birdenbire fışkıran kandan koca ark kıpkırmızı olmuştu. Arkın kaynağı Türkün sanki şah damarıydı. Bu kızıl sel, değirmeni döndürmüş, öğütülen undan ekmek pişirilmiş, YEZİT bin MUHALLEP en son kanlı ekmeği yiyerek, andını yerine getirmişti. Kalktı NAMAZ kıldı. Tanrısına şükretti.

Törenin bitimini müteakip elde yedek bulundurdukları dört bin kılıç artığı vardı ki çoğunu çoluk çocuk ve ihtiyarlar teşkil ediyordu. Üstelik sayıya gelmez talan malı da ellerinde saklıydı. O kadar çoktu ki hiçbir savaşta misline tesadüf edilmemişti.”

(İslâmlık –Türklük.  Dr. Sabri Gündüz. İst. Kenan Basımevi. 143. s. 136-137.

Ayrıca bakınız: Ziya Kitapçı, İslam Tarihi ve Türkler. Taberi Tarihi)

**
Daha bunun gibi binlerce olay var kitaplarda. Binlerce Türk’ün malına mülküne el konulmuş;  kadını, kızı, erkeği köle ve CARİYE olarak pazarlarda satılmış, 42 kilometre uzunluğundaki yol kenarlarında karşılıklı kurulan darağaçlarında on binlerce TÜRK GENCİ ASILMIŞTIR.

ATALARI bu şekilde katledilenlerin TORUNLARI bundan hiç RAHATSIZ OLMAMAKTADIR?..

NE ZAMANA DEĞİN SÜRECEK BU ARAP HAYRANLIĞI?

Merak etmeyin; nasıl olsa, başta ATATÜRK olmak üzere atalarımızın ruhu bunlardan HESAP SORACAKTIR.

Beni üzen başta İLAHİYATÇILARIMIZ olmak üzere yarım akıllı aydınlarımızın halâ ve halâ,
“DİNDE ZORLAMA YOKTUR” 
diye,
HALKIMIZA YALAN SÖYLEMESİDİR.

Devam devam iyi gidiyor YALANLAR.
Kız çocuklarının başına takılsın TÜRBANLAR…
Gün gelir TÜRK ULUSU GERÇEĞİ ANLAR…

Eren Bilge
18.02.2008

****
Görüleceği üzere, İSLAM DİNİ sadece insanların vicdanına yönelik, ALLAH İLE KUL arasındaki iliskileri düzenleyen bir din degildir.

Aynı zamanda İNSAN-İNSAN ve İNSAN-DEVLET arasındaki iliskileri düzenleyen yani, bir DEVLET ve DÜNYA YÖNETME DÜZENİ kurmayı hedef edinmiş bir dindir. 

(HIRİSTİYANLIK da AYNIDIR. HAÇLI seferleri ve ENGİZİSYON mahkemeleri, CADI AVI ve İNSAN YAKMALAR unutulmamalidir. Ancak Hristiyanlar REFORM hareketi ile Din adamlarının Tanrı adına toplumu yönetmesini engellemişlerdir.)

KURAN, bırakın PUTPEREST ve Ateistlere hoşgörü göstermeyi, “KİTAP EHLİ” olarak tanımladığı Yahudi ve Hıristiyanların dahi BEDAVA olarak dinlerinde kalmalarına izin vermez. 

Kur’an âyetleri YAHUDİ ve HIRİSTİYANLARIN, sadece ve sadece CİZYE denen KELLE, hayatta kalma vergisi ödemeleri koşuluyla, canlarını bağışlar. Yani Araplar ve OSMANLININ diger KİTABİ dinlere hoşgörüsü BEDAVA DEGİLDİR. 

Dahası eğer AYNI MEZHEPTEN degilsen Müslüman olman da seni kurtarmaz. OSMANLI devrinde yapılan ALEVİ KATLİAMLARI ve şu an İŞİD’İN, Irak’taki TÜRKLERİ ÖLDÜRMESİ bu sebepledir.

CİZYE, “KARŞILIK” DEMEKTIR. Kaynağını Kuran-ı Kerim’in Tevbe(9) suresinin 29. ayetinden alır.

Diyanet İşleri Meali Tevbe 29 ayeti:

“KENDİLERİNE KİTAP VERİLENLERDEN (Hırıstiyan ve Yahudilerden) ALLAH’A ve ahiret gününe İMAN ETMEYEN, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İSLÂM’I DİN EDİNMEYEN kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle CİZYEYİ VERİNCEYE KADAR SAVAŞIN”

Bu Kur’an ayetinden de anlaşılacağı üzere CİZYE, Hz Muhammed zamanından beri,  can bağışlanması yani ÖLDÜRÜLMEME KARŞILIĞINDA alınan PARADIR. 

Ayrıca, “Ben ŞERİATA UYGUN yani,  ALLAH namına, Allah’ın emirlerine göre, KURAN’A göre DEVLET YÖNETECEĞİM” derseniz; kadını erkekle eşit görmeyi bırakmak, tek kadının şahitliğini geçersiz saymak, hırsızın elini kesmek ve IŞİD gibi, CİZYE ödemeyen HRİSTİYANLARI ve Yahudileri ÖLDÜRMEK ZORUNDASINIZ. 

Diger dinlerin mensupları ise KAFİR kabul edildikleri için Cizye ödeyerek dahi canlarını kurtaramazlar. Ya Müslüman olacaklardır ya da öldürüleceklerdir. Arapların Müslüman olmayı kabul etmeyen Türkleri, CAN BAGIŞLAMA SÖZÜYLE esir almalarına ragmen ÖLDÜRMELERİ, Türklerin inandığı GÖK TENGRİ(TANRI) dininin kitabi dinlerden olmayışı, PUTPEREST sayılmaları ve onlara verilen sözlerin bağlayıcı sayılmaması, tutulma mecburiyeti getirmemesindendir. 

Özetle,

İSLAM, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı ve Yunus’u okuyarak müslümanlığı öğrendiğini zannedenlerin sandığı gibi, sadece ALLAH SEVGİSİNİ geliştirmeyi amaçlayan bir din olmayıp, nasihatle ve/veya zorla DÜNYA DÜZENİ kurmayı, dünyanın YONETİMİNİ ELE GEÇİRMEYİ AMAÇLAYAN bir DİNDİR.. 

ZEKERİYA KİTAPÇI isimli, sözde Türk Tarihçi zat, Arap Taberi Tarihinden aktararak bu konuya ilişkin yazmış olduğu kitaplarında bu vahşeti ballandırarak anlatırken; Arapları değil de onlara direnen TÜRKLERİ ELEŞTİRMİŞ; “Kendilerine sunulan GÜZEL DİNİ KABUL ETMEYİP KARŞI KOYUYORLAR” demiştir!!..

Bu savaşların geçmiş olduğu 7-9.YÜZYILLARA, Tarihimizi yazan hiçbir kitapta değinilmemiş, TÜRKLERİN BİRDEN bire hidayet aşkıyla MÜSLÜMAN oldukları YALANINA inandırılmıştır halkımız. Ve bu alçak KUTEYBE biz TÜRKLER İÇİN DE MÜBAREK bir İSLAM KOMUTANI olarak belletilmiştir. 

Ne demeli, Tarihini bu denli bilmeyen bir millet daha yoktur.

Sevgilerimle.
Tuncay Erciyes

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.