Kategoriler
Ekonomi

Çalışma İzninde E-İmza ve KEP Sistemi Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancıların Türkiye’de çalışmaları için, online yabancı çalışma izni e-devlet sisteminde yeni  ve işlemlerin ön hazırlık kısmındaki yükü hafifletecek bir yenilik getirdi. Yapılan güncellemeye göre yapılacak olan bütün başvurular da, başvuru sahibi veya yetkilendirdiği vekili süresiz ve bağımsız çalışma izni talep eden kişinin; E-tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların E-imza ile yapılması zorunlu hale gelmiştir. E-imza ve KEP hesabı olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışma izni belgesi için gerekli belgeler ve süreç işleyişi şu şekilde; çalışma izni başvurularında ilk olarak internet üzerinden online başvuruyu gerçekleştirmek gerekir. Online çalışma izni başvurusu tamamlandıktan sonra formun çıktısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilecektir.

Şirketlerden istenilen belgeler ise; elektronik ortamdan gerçekleştirilen online başvuru ve çıktısı, İlgili şirketin son yıla ait vergi daireleri tarafından onaylanmış kar zarar bilançosu, başvuruyu gerçekleştirecek kişiye verilmiş noter onaylı vekaletname, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin bir nüshası, yabancılar ile işveren tarafından imzalanmış iş sözleşmesi.

Yabancılardan istenen çalışma izni belgeleri; çalışma izni başvuru formu, ikamet tezkeresi yada 16 haneli referans numarası, hem Türkçe hem de yabancının dilinde noter onaylı pasaport, noter onaylı Türkçe ve yabancının dilinde diploma, 3 adet biometrik fotoğraf. Bu belgeler çalışma izni başvuruları sürecinde taratılıp online başvuru sistemine eklenir ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edilir. Karşılıklı atılacak imzalar ile eksiksiz başvurular kabul edilip işleme konulur.

Çalışma izni başvuru takip süreci, bakanlığın e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapan şirket yada yetkilendirdiği kişi yada kurumlar ilgili portaldan süreçle ilgili işleyişi takip edebilir. Eksiklik veya hata olması durumunda müdahale edebilirler. Belgeler ile ilgili bir eksiklik yok ve şartları her iki tarafta sağlıyor ise; Yurtdışına yapılacak başvurularda online başvuru veya doğrudan başvurularda yurt dışı için belirlenen maksimum süre 10 iş günüdür. Doğrudan başvurularda istisna ise, istenilen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmesidir. Yurtiçi çalışma izni başvurularında ise, bu süreç maksimum 6 iş günü olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.