Ana sayfa Yazarlar Ebru Oğuzhan Yeter

BİTMEYEN OYUN !!

‘’Üzerinize bir felaket gibi çöken kitaplar gerek.  Bir kitap içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa,  ne işe yarar.’’

Franz KAFKA  bu sözleri yıllar önce söylediğinde   Metin AYDOĞAN  henüz bu kitabı yazmamıştı.

BİTMEYEN OYUN   adlı kitabında;

Türkiye üzerine oynanan oyunları ,  AB ve ABD ile yapılan anlaşmaları,  ABD’ye borçlanmanın gerçek yüzünü, Özelleştirme ve KİT satışlarını, Gümrük Birliğinin kısa öyküsünü,  Batı’nın ırkçılığını, Tarımda barbarlığı, İMF gerçeğini,  Uluslararası Şirketleri  en net şekilde kaynalarından bize  aktarmış.

Her Türk vatandaşının,  kendi ülkesini,  tarihini, içinde bulunduğu durumu ve gelecekte kendisini ve ülkesini bekleyen tehlikeleri  görmesi açısından mutlaka okunması gereken,  ders  niteliğinde  bir kitap.

Okuma alışkanlığı çok düşük düzeyde olan bir toplum olarak, doğru kitapları okuyup paylaşmak özellikle bugün bulunduğumuz bu ortamda bizim yolumuzu aydınlatacaktır.

Türk Deverimini,  Kurtuluş savaşını,  Atatürk İlke ve Devrimlerini  okullarda doğru kaynaklardan, öğrenmiş olsaydık bugün  ülkemizin bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu daha  net görebilirdik.

Cumhuriyet kazanınmlarımızı nasıl yavaş yavaş kaybettiğimizi, Bağımsızlığımızın nereden nereye geldiğini  okudukça,  bazen umutsuzluğa kapılmış olsak da Milli mücadele yıllarımız, Ulusça kenetlenip emperyalizme karşı koyuşumuz bize güç veriyor.

Ekonomik, kültürel ve politik olarak   yaşadığımız bu olumsuz süreçte   toplumun her kesimi farklı bedeller ödüyor. Eğitimsizliğin ve yoksulluğun ağır baskısı altında toplum olarak zorlu bir süreçten geçerken  Atatürk ve Atatürkçülüğün  büyük bir saldırı altında olduğunu da üzülerek görüyoruz.

Metin Aydoğan  şöyle diyor;

‘’Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ekonomik ve siyasal gürüşleri bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde, özellikle de azgelişmiş ülkelerde,  güncelleşip tartışılıyor. Küreselleşmenin yıkıcı etkisinden kurtulmak için yol ve yöntem arayan insanlar, adını ve ülkesini bilmese de Atatürk’ün yüzyıl başında uyguladığı politikaya yöneliyor. Kemalizmin temel kavramları bugün yeniden konuşuluyor.  Bu konulara  ‘’kafa yoranlar’’  ister istemez Kemalizme ulaşıyor.  Bağımsız ulusal kalkınma, sosyal Pazar ekonomisi, korumacılık, milli kambiyo, yerli üretim,  denk bütçe, sosyal devlet, ulusa l tarım ve madencilik , karma ekonomi,  gibi konular,  21.yüzyıla girerken daha çok dile getiriliyor.’’

Bu kitapta Umutsuzluğa asla yer yok. Umutsuzluktan kurtulup  ‘’ben ne yapabilirim’’  diye düşünmenizi  sağlıyor. Ben de bu kitabı okuyunca bir kez daha anladım ki tek kurtuluş çaresi Atatürk ilke ve devrimleridir.

Metin AYDOĞAN  kitabında  Ne yapmalı ?  sorusuna  ise,  ATATÜRK’ün şu sözleriyle cevap veriyor ;

‘’ En önemli kurtuluş ilkesi, halkın örgütlenmesidir. Örgütlenmeyen bir halk  saray karşısında yenilir, ezilir. Öyleyse genç aydınlar, halkın önüne düşeceksiniz. Ulusal bilincin ateşini yakacak ve Türk halkını  bağımsızlık savaşımızın halkasında örgütleyip birleştireceksiniz. Bu örgütlenmeden nereye çıkacağız. Bu örgütlenmeden halkın  yüzyıllardan beri özlediği halk devleti yoluna çıkacağız. Bu halk hareketini bir ulusal devlet  haline getireceğiz.’’

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here