Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 29 Aralık 2017 )

1.. Avim Bülteni’ nde Hazel Çağan Elbir’in 26 Aralık’ ta Aydınlık’ ta yayımlanan “ CIA Belgelerinde PKK – ASALA İşbirliği” başlıklı yazıya ait incelemesi yer alıyor….İnceleme özetle şöyle ; “ Yakın geçmişimizde PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ve Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu’ (ASALA)’nun işbirliği içinde oldukları bilinmesine rağmen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından 22 aralık 2016 tarihinde söz konusu işbirliğini belgeleyen dokümanları internet kullanıcılarının kullanımına açılması ses getirmişti……Günümüzdeki terör saldırılarının, Türkiye’nin PKK terörizmi ile mücadelesinin kökeni eskilere dayanmaktadır. Fakat bu “köklü” terör geçmişi dünyada değil, Türkiye’de de çok bilinen bir husus değildir. Tarihteki Kürt – Ermeni işbirliği ile ilgili farklı kaynaklar farklı tarihlerden söz etmektedir…. Dr. Selin Bölme’nin “Hoybun örgütü: Kürt Milliyetçiliğinde Yeni Bir Evre” başlıklı makalesinde Kürt – Ermeni işbirliğinin seçtikleri isimlere dahi yansıdığından bahsedilmektedir. Hoybun’un sözcük anlamı Kürtçede “benlik, özbenlik” anlamına gelirken, benzer bir sözcük Ermenicede “Haybun” olarak bulunmaktadır. “Haybun” da Ermenicede “vatan” anlamına gelmektedir. Nitekim Ermenicede “Hay” “Ermeni”, “Hayastan” ise “Ermenistan” demektir. İki sözcüğün “melez” hali ise “Hoybun” olarak vücut bulmuştur…..1925’teki laiklik karşıtı Şeyh Said isyanı ile bu işbirliği fiilen başlamıştır. 1925 – 1946 yılları arasında PKK’nın kökleri olan Hoybun ile Taşnak destekli Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF) ’nun anlaşmaları sonucu milliyetçi Kürt partisi kurulmuştur. Akademik araştırmaların sonucunda Hoybun ve ARF tarafından Türkiye ve Sovyetler Birliği’ne karşı bir “ari ırk” birlikteliği oluşturulmak istenmiştir…….Fransız tarihçi Maxime Gauin ise Fransız kaynaklarından yaptığı araştırmalar sonucunda Fransa Nice’te yaşayan zengin Ermenilerin ve dönemin Roma’daki Faşist hükümetinin Hoybun’u finanse ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Hoybun’un kuruluş hazırlıklarının Irak’ta İngilizlerin kontrolünde başlandığını, zaten daha sonra iyice Fransızların kontrolüne doğru kaydığını belirtmiştir…..Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Hoybun örgütünün yayınlarında Türkiye’nin dışında Kürtlerin yaşadığı Irak, İran ve Suriye’den sürekli “dost devletler” olarak söz edilmesi Cemiyetin dış destekli bir organizasyon olduğuna işaret etmektedir….. İsyan öncesi Hoybun’un hazırlıkları, bölge aşiretlerini kendi tarafına çekme girişimleri, Batı kamuoyuna yapılan açıklamalar Hoybun’un Ağrı isyanlarındaki rolünü ortaya koymaktadır……Her ne kadar aynı “ari ırk”tan geldiklerini iddia etseler de Hoybun ve ARF bir çatı altında oldukları süre içinde işbirliği yapmış olsalar da, düşünce uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasıyla Hoybun’un kaçınılmaz sonunu hazırlamışlardır…..Hoybun’un etkin döneminde çeşitli dillerde yaptıkları yayınlar, örgüt içindeki Ermenilerin diğer ülkelerle sağladığı ilişkiler dikkat çekicidir..Hoybun işbirliğinden yıllar sonra ise ASALA ve PKK işbirliği tekrar gündeme gelmiştir……CIA’nın açıkladığı belgelerde, söz konusu komando ordularının eğitimlerinin ve organizasyonlarının o dönemde Ağrı Dağı ve Erivan’da yürütüldüğü belirtilmektedir. Yıllar sonra yine aynı bölgede iki örgüt faaliyetlerine ve kamplarına devam etmektedir…..Ermeni teröristler, Türkiye’de karargâhları bulunmadığı için, Anadolu’da PKK’nın desteğine ihtiyaç duymaktadır. Benzer şekilde PKK da ASALA’nın eğitim asistanlığına ihtiyaç duymaktadır……Ermeni-Kürt ortaklığı ile ilgili olarak CIA belgelerinin gizliliğinin kaldırılmış olması şaşkınlık yaratacak bir durum değildir…..Asıl sorgulanması gereken nokta PKK-PYD’ye silah sevkiyatında bulunan ABD’nin terör örgütlerini destekleme geleneğini sürdürmeye devam etmesidir…”
http://avim.org.tr/Blog/CIA-BELGELERINDE-PKK-ASALA-ISBIRLIGI-AYDINLIK-26-ARALIK-2017

2. Armenpress’ te ve Armedia.am’de yer alan haberin başlığı ; “Garo Paylan: Eski Cumhurbaşkanı Gül Sorumluluk Almak Zorundadır”…. Haberin Özeti ; “ Muhalefetteki Ermeni asıllı HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bir TV programında konuşan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ ün geri dönmesinin gerekliliğinden bahsetti…..Paylan, Gül’ün iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından biri olduğunu ve Türkiye hakkında birçok şey bildiğini kaydetti ve Gül’ ün AKP’ den ayrıldıktan sonra parti temel kurallardan saptı dedi……”
http://armedia.am/eng/news/56080/garo-paylan-ex-president-gül-must-take-responsibility.html
https://armenpress.am/eng/news/917950/turkey-also-needs-abdullah-gul-to-get-out-from-current-situation-–-garo-paylan.html

3. Tert.am’ de yer alan haberin başlığı ; “ Serzh Sargsyan – Diplomasimiz, tüm görevleri çözmek için tutarlılık gösterdi” Haberin Özeti ; “ Sargsyan, Yeni Yıl ve Noel kutlamaları çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen bir resepsiyona katıldı….. Etkinlikte yaptığı konuşmada tatil döneminde yurtdışında Dışişleri ve Ermenistan’ın diplomatik misyon personeline tebriklerini ve iyi dileklerini sundu. Başkan ayrıca, Erivan’da akredite diplomatlara tebriklerini de sunarak selamlarını meslektaşlarına iletmelerini istedi…..”
http://www.tert.am/en/news/2017/12/29/president/2577388

4. Nws.am’ de ve Ermeni Radyosu’ nda yer alan haberin başlığı ; “ Sarkisyan: Karabağ meselesinde uluslararası toplum ve Ermenistan hemen hemen aynı dille konuşuyorlar”…Haberin Özeti ; “ Dışişleri Bakanlığında düzenlenen yıl sonu resepsiyonu esnasında Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan ; ‘ Dağlık Karabağ sorununun kesinlikle barışçı çözümü dış politika ve güvenlik politikası gündemimizin ön hattında bulunmaktadır…. Müzakere sürecinde hissedilir bir ilerlemenin olmamasından bağımsız olarak, bir yıl kadar süren kesintiden sonra Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanları buluşması gerçekleşmiştir… Bunun sonucunda ortak duyuru kabul edildi ve gerilimin düşürülmesine yönelik mutabakat sağlandı’ dedi…..”
https://news.am/tur/news/429057.html

Karabakh peace at the forefront of Armenia’s foreign policy – President

5. Armenpress 2017’ nin ekonomik olaylarını özetlemiş…. Etkinliklerden bazı özet başlıkları ; “Abu Dabi’ de Ermenistan – BAE Yatırım Forumu…Ermenistan Yatırımcılar Klübü ve ana programlara ait ilk açıklama (Not; Ermeni asıllı zengin Rus vatandaşlarının kurduğu bu klüp ile ilgili haberi mesajlarımız arasında yayımlamıştık, o.tan)… Ermenistan – AB Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşmasının imzalanması….Meghri Serbest Ekonomik Bölgesinin tesis edilmesi….Makro Ekonomik Göstergeler ve parasal kredi politikası…”(Not ; Bu bölümde; 2017’ nin ilk 11 ayında ekonomik büyüme % 7.3, ihracat ilk defa 2 milyar doların üstünde… , o.tan)
https://armenpress.am/eng/news/917966/armenpress-sums-up-key-economic-events-of-2017.html

6. PanARMENIAN.Net’ te yer alan habere göre ; “ Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan; ‘ 28 Aralık Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin yaklaşık bir yıl aradan sonra Dağlık Karabağ’daki temas hattı boyunca gerginliği azaltmak için Cenevre’de bir araya geldiklerini, çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesinin Ermenistan’ın dış politika ve güvenlik politikası gündeminde öncelikli olarak kaldığını, bu bağlamda, uluslararası toplum ve Ermenistan, AGİT Minsk Grubu’nun işbirliği yaptığı ülkelerin heyet başkanları ve CSTO zirvesi ile Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması’nın AB ile Ermenistan arasında imzalandığını’ söyledi…..”
http://www.panarmenian.net/eng/news/250475/

7. Aina.org’ da yer alan habere göre ; “ AB, Süryani Şemsiyesi Örgütü’ ne STK Statüsü verdi…Hollanda Eyalet Meclisi eski bir üyesi olan Bayan Attiya Gamri, Süryani Avrupa Birliği Konferansı’ nın bugünkü başkanıdır… Brüksel Süryani Avrupa Birliği (ACE)’ ne Belçika Adalet Bakanlığı tarafından uluslararası bir sivil toplum örgütü statüsü verilmiştir…. ACE, Avrupa Süryanilerini bir şemsiye altında birleştirmek amacıyla İsveç, Almanya, Belçika ve Hollanda’nın Süryani federasyonları tarafından 2016 yılında kurulmuştur…. ACE, diğer Avrupa ülkelerindeki Süryani cemaatlerini kapsayacak şekilde genişlemeyi planlıyor….” (Not; Bu yapılanmayı, Türkiye dışındaki Türk STK’ ları için örnek olarak almalı mıyız? o. tan)
http://www.aina.org/news/20171228150101.htm

8.. Agos Gazetesinde yer alan habere göre ; “ OHAL ve KHK mağduriyetleri raporu yayımlandı…
Hak ve Adalet Platformu’nun hazırladığı, OHAL ve KHK mağduriyetlerini imceleyen rapora göre, mağdurlar en fazla ekonomik sorunlarla ve sosyal dışlanmayla yüz yüze kalıyor. İhraç edilenlerin yüzde 95’ i de15 Temmuz öncesinde hiçbir soruşturmadan geçmemiş…”.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19959/ohal-ve-khk-magduriyetleri-raporu-yayimlandi

9. Doğrudan Ermeni faaliyeti olmamasına rağmen, Ermeni / Ermeni destekçisi / Süryani yayın organlarında yer alan ve dikkat çekici bulunan haberler ;

a. Kürt kuvvetleri Fırat Nehri üzerinde kontrolü genişletiyor…
http://www.panarmenian.net/eng/news/250485/

b. İstanbullu Rumların iki acil talebi var; İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği talep listesinde öncelikli iki talep vakıf seçimleri ve geri dönüş programı….
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19965/istanbullu-rumlarin-iki-acil-talebi-var

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here