Kategoriler
Ahmet K. Aytar

2018  BİR HİNDİSTAN YILI

2017: ABD’nin dünya liderliğinin tartışıldığı, Çin ve Rusya’nın dünyanın liderliğini ele geçirmekte olduğunun konuşulduğu,
Bu durumu belirlemek üzere Hindistan’ın statükoyu korumak için ABD’ye mi yoksa bir değişim için Çin ve Rusya’ya mı katılacağının yanıtının arandığı yıl oldu…

*

Bu yıl bir fenomen olarak D.Trump’ın yükselişi, ABD’de uzun süredir devam eden siyasi ekolojiyi salladı.

Bir süre sonra  bunun bir işadamı doğasında dış ilişkilerin pazarlanabilirliği için siyasi hedeflere ulaşmaya elverişli tüm düzenlemelerin tehlikeye atılabileceği ve değiştirilebileceği bir vizyona işaret ettiği anlaşıldı.

​*​

Nitekim 19 Aralık’ta yayınlanan ABD Ulusal Strateji Belgesi;
ABD’nin  “Güvenlik, Refah, Değerler” bileşeninde liderlik ettiği Uluslarararası Düzen’in gelişimini,
Askeri gücünü yedekte tutarak etkili ekonomik ve siyasi gücü ile demokrasi, yetki devri, yeniden yapılandırmalar gibi yöntemlerle oluşturulması çerçevesinde;
Rusya ve Çin’i  “ABD değerlerine meydan okuyan rakipler ” olarak kabul e​tti..
​Ancak rekabetin koordinasyonla geliştirilip bu ülkelerle ortaklığının oluşturulması halinde​​​ bölgesel krizlerin daha az tehdit oluşturacağı, bölgesel çalkantıların büyük oranda önleneceği​ni esas aldı.

*
Bu​,Ulusal Strateji Belgesi doğrultusunda​ ABD’nin;​ Çin, Rusya ve bu eksendeki ülkeleri uluslararası sermayeden ol​abildiğince  tecrid ed​eceği,
Bu​nları küresel sistemin santrifüj kuvvetleriyle sars​acağı,
Yeniden ABD’nin istisnaî siyasi ve ekonomik gücünü hissederek bu yönde kararlılıklarını pekiştirdikten​ ve​ yapısal bir dizi reformlardan geçtikten sonra,
​K​üresel ekonomiye​ yeniden​ entegre edileceklerini öngördüğünü​ gösteriyor.​

*

Halbuki, 2017 Ekim’de Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi; Çin’in dünyanın geleceği konusundaki olumlu beklentilerini bir kez daha teyit etmişti.
Çin, Sosyalist Ekonomi’ye dayanan somut planının sonsuza kadar güvenli kalmasının sağlanması halinde dünyaya daha spesifik bir kalkınma stratejisi ve istikrarını öngörüyor.
Nasıl?
Çin’e göre gelecekteki  küresel ekonomik kalkınma ancak Çin’in sağlayabileceği yüzde 5’lik ekonomik büyüme performansı doğrultusunda gelişebilecektir.
Bunun için Çin’in teknoloji ve ulusal savunma alanlarında kalkınmasını hızlandırma kapasitesinin geliştirmesi, güçlü ve kapsamlı bir büyüme için GSYİH’ sını büyütmesi gerekiyor.
Bu gereklilikler için Çin’in hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde herhangi bir zorlukla yüzleşme gücü korunmalıdır.
Çin ise böyle bir ulusal vizyonla başarılı olmak ve optimize edilmiş sonuçlar elde etmek için sürekli dikkat göstermek, iyileştirmelere odaklanmak ve daha çok kendine motivasyon sağlamak zorundadır…

*
Rusya’da, V.Putin iktidara geldiği 2000 yılından beri ülkenin ekonomik çöküş manzarasını  ve uluslararası statükodaki düşüşünü tersine çevirmiştir.
Rusya, Ukrayna Krizine ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Asya Pasifik bölgesindeki nüfuzunu koruyabiliyor,
Suriye’deki zafer ile dünyaya önde gelen bir askeri gücü olduğunu göstermiş, Avrupa ve Ortadoğu’da lider güç olarak ortaya çıkmıştır.
Putin her kritik zamanda ulus-koruyucu rolü oynuyor, Avrupa’da V.Putin popülaritesi ve gücünde bir başka lider bulunmuyor
Ulusal kalkınma stratejilerini ayarlamayı başarmış,büyük ölçüde enerjiye bağımlı olan ekonomik yapıyı  iyileştirmiştir.
Bu yıl, Rusya’nın GSYİH büyüme oranı yüzde 1.8’e ulaşmış bulunuyor…
Çin ile birlikte altın tutumu gösteriyor ve İran’ın da katılımıyla Amerikan Doları’nın üstünlüğüne meydan okunuyor; Çin Yuan’ın ile işlem yapılıyor…

*
Bu noktada Hindistan; dünyanın en fazla gelişen ülkelerinden biridir.
Kısa süre öncesine kadar Çin, Pakistan ve Asya’daki komşularıyla karşılıklı barışcıl ilişkilerdeydi.
Pakistan ile birlikte önemi giderek artan Çin ve Rusya’nın kurucu ülke olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nde tam üyedir.
Çin ile birlikte BRICS  ve Asya Altyapı Yatırım Bankası üyesidir.

*

Başbakan Narendra Modi’nin  Mayıs’ta Pekin’de yapılan  “Bir Kuşak Bir Yol” konferansına katılmayacağını açıklamasına kadar Avrasya Alt Yapı Projesi’ne de katılıyor,
Hindu Hindistan, Müslüman Pakistan ile arasındaki Keşmir ve birer çatışma bölgesi olan sınır gerginliklerinin barışcıl çözümüne ilişkin umut veriyordu.
Çin ve Rusya ile birlikte uluslararası ilişkileri ele alıyor, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik ediyor, çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyordu.
Birlikte İran nükleer sorunu, Afgan meselesi, Suriye ihtilafı, İsrail-Filistin ihtilafı ve Uluslararası Para Fonu kotaları hakkında hâlâ benzer tutumlara sahiptirler.
Ekonomik açıdan  Rusya büyük bir enerji tedarikçisidir ve Çin ile Hindistan yüksek talebe sahip büyük enerji tüketicileridir, bu nedenle üçlü işbirliğiyle bir çok  başarılar elde etm iş bulunuyorlar.

*
Ancak Hindistan yılın son aylarında birçok konuda beklenmedik  şekilde tavır değiştirmiştir.
Mesela, Çin’deki Tibet özerk bölgesiyle, Hindistan ve Bhutan Krallığı sınırlarının buluştuğu yerde birkaç parsellik toprak parçası için Çin ile  bir savaşı kışkırtmıştır.
Her şey sanki Başbakan Narendra Modi’nin ülkenin Çin ve Pakistan ile yakınlaşmasını sabote etmek için yapay anlaşmazlıklar yaratmaya çalışıyormuş gibi gelişiyor.
Elbette bu U dönüşünün arkasında Washington ve Tel Aviv gizleniyor…
Yoksa Hindistan kamp mı değiştiriyor ya da hangi bayrak altında saf tutmaya yöneliyor?

*
Aslında Hindistan; Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile  bölgede daha fazla stratejik ve ekonomik dayanak oluşturmasından endişelidir.
Çin Hindistan’ın bu siyasetini jeopolitik perspektifte sıfır toplamlı bir zihniyet olarak görüyor.
Küreselleşme döneminde, ekonominin kalkınmanın temel taşı olduğuna dikkat çekiyor,
Yeni Delhi’nin Güney Asya’daki nüfuzunu genişleterek büyümesi gerektiğine işaret ediyor.
Ne ki, 2017’de Çin, Hindistan’ın stratejik şüphelerini ortadan kaldıramamış, Hindistan’ın “Bir Kuşak Bir Yol” projesini anlamasını beklemektedir.

*

 

Ama Haziran’da Hindistan Başbakanı’nın, Washington’da Başkan D.Trump görüşmesinden bir gün önce,
ABD’nin Keşmir’de ayrılıkçılığı körükleyen Pakistan merkezli Hizb-ül Mücahidin adlı İslamcı Cihatçı örgütünü  küresel terörist listesine almasını,
Hindistan, belirleyici bir avantaj olarak değerlendirmiştir.
Bu noktada İsrail İstihbaratı MOSSAD  ile Hindistan istihbarat örgütü Research and Analysis Wing ile  gizli bir işbirliği başlatıl​mış,
​Hindistan bu istihbarat sayesinde ​ ​Keşmir​’de bazı mevzileri ele geçiren Pakistan birliklerini isabetle bombala​mıştır….

​*​
Bu noktada, Mayıs’ta  Recep Tayyip Erdoğan’ın da Hindistan’a yaptığı ziyarette,
Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir meselesinde  arabulucu olmak istediğini;
Bunun için Keşmir üzerindeki farklılıkların çözümü sürecine İslam Kalkınma Teşkilatının da katılmasıyla çok taraflı diyalogu sağlayabileceğini teklif ettiğini,
Ancak Hindistan’ın bu teklifi  Erdoğan’ın “İslamcı kimliği”nin iki ülke arasındaki ilişkileri bozabileceği için reddettiğini de hatırlamak gerekiyor…

*
​ABD, Çin ve Hindistan bileşkesinde bir diğer düşünce​ ise;
​ABD’nin Çin ile doğrudan savaşmak yerine, Himalaya üzerinden Hindistan ve Çin arasında bir savaşı inşa etmekte oluşudur…

*

2​018′ in Hindistan yılı olacağı anlaşılıyor.​
Ama Yeni Yıl, herkese  iyilik için  olsun…

3​0.12.2017​

“2018  BİR HİNDİSTAN YILI” için bir yanıt

An academic marketing consultant is a advisor
who is impartial and can help the pupils, mom and dad as
effectively as companies with proper educational organizing.
These sorts of counselors are even uncovered in the educational facilities but are regarded as college counselors.
They are generally appointed by the university.

But the academic counselors are usually employed by by themselves
or they may possibly even perform for a unique consulting organization. Education and learning
has been a priority since a extensive time. Each of the community wants
to make confident that their little ones get appropriate schooling so that they can choose the proper sort of
occupation for by themselves.

There are specified consultants who are generalists although there are some others who focus in a particular subject.
These folks assist specified kinds of pupils with their distinct requirements.
There are heaps of people today who are interested in getting up academic consultant positions.

Instructional expert jobs can genuinely be pretty exciting.
There are specified consultants who assist the learners with
college admissions and scheduling. There are other specialised instructional guide positions where the individual needs to concentrate on non-public secondary schooling.

On the other hand some of the instructional consulting function is for pupils who have a studying disability or other complications pertaining to their studies.
The consultants also have the responsibility to enable these college students who have
a very low family income.

They present certain companies to these low cash flow team
learners so that their scientific tests do not halt.
So if you are fascinated in the educational consulting work you require to very first uncover out the skills that you have to have for this write-up.

A person who is interested in this kind of a occupation will have to have the desire to proceed with his mastering even when he is
serving to other people. It is crucial to go by means of a proper
instruction so that you can complete nicely in the career.

But the skill to make men and women recognize and assistance individuals should be in you.
Your personality will have to also be suit for this position. If you are searching for instructional consultant positions then you ought to 1st of all comprehensive
your faculty and get a degree. Your concentrate must often be on education.

There are heaps of people today who even attempt to total their masters in schooling prior
to they implement for this article. This will support you get a higher sum
of wage. Other than education and learning and learning the
man or woman hunting for academic advisor prospects will have to
also be an professional in personal computers as nicely as other packages.

To get into this industry you need to have to have a appropriate encounter
in classroom instructing for about six decades.
This may feel to be the hardest element but as soon as you
have the experience you will be suit educational expert operate.

You can possibly be self employed or you can sign up for a specific consulting agency.
There are a variety of job web-sites which can supply you a listing of jobs related to this situation. You just require to opt
for the task that fits you the ideal. Usually make
sure you make your resume and deal with letter well to get interview phone calls.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.