Turkish Forum

FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 27 Kasım 2017 )

Ermeni dezenformasyon ve karalamalarına karşı yorumcular aranıyor

1.. Ermeni medyasının hemen tamamı haber olarak , Vatikan’ ın 23 Kasımda yayımladığı posta pulunda Papa Francis’i Erivan’daki Ermeni <sözde> soykırımı anıtı önünde dua ederken gösteriyor… Pulun, sanatçı Daniela Longo tarafından tasarlandığı bildiriliyor…. Vatikan Basın Bürosu Direktörü Federico Lombardi, pulun Papa’ nın 24 – 26 Haziran 2016’ da Ermenistan’ a yaptığı ziyaretin anısı olarak yayımlandığını, Papa’ nın uzun tarihi boyunca çok acı çeken ve barış için arzularını paylaştığı tüm Ermeni ulusuna yakınlığını gösterme arzusunun altını çizdi…. ( Not; Türk ulusunun tarih boyunca ne acılar çektiğini hiç anlatamamışız! Onurumuzdan mı acaba? o.t.)
https://www.panorama.am/en/news/2017/11/27/Vatican-issues-stamp-featuring-Pope-Francis-in-front-of-the-Armenian-Genocide-Monument/1870808
http://armedia.am/eng/news/54774/vatican-displayed-a-fresh-stamp-picturing-pope-francis-and-the-genocide-memorial-behind.html

New Vatican stamp depicts Pope Francis in front of Armenian Genocide Memorial


https://armenpress.am/eng/news/913872/vatican-releases-special-postage-stamp-depicting-pope-francis-and-armenian-genocide-memorial-behind.html
http://www.panarmenian.net/eng/news/249251/

2. Euobserver.com’ da, Chatham House akademisyeni Anahit Shirinyan tarafından hazırlanan “Ermenistan’ ın AB ile yeni anlaşması ne demektir?” başlıklı yazısı yer alıyor. Yazının özeti şöyle; “24 Kasım Cuma günü Brüksel’de düzenlenen beşinci Doğu Ortaklığı zirvesinde Ermenistan ve Avrupa Birliği, Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması (CEPA) olarak adlandırılan yeni bir çerçeve anlaşma imzaladılar… CEPA, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (EAEU) katılması için Rus şantajından dolayı Erivan’ ın 1999’dan beri imzalamadığı Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’nın (PCA) yerine geçmek üzere imzalandı…. CEPA Ermenistan’ın EAEU sınırları içinde olduğu için serbest ticaret düzenlemeleri içermemektedir… Gerek Erivan, gerekse Brüksel, müzakerelerde genel olarak AB – Ermenistan ilişkilerine özgü oldukça düşük bir profil izledi….CEPA, Mart 2017’de önceden haber verilmeden beklenmedik bir şekilde başladı ve anlaşmanın metni Doğu Ortaklığı zirvesinden bir ay önce resmi olarak Ekim 2017’de kamuoyuna açıklandı….. 2017 yılına gelindiğinde, Avrasya Birliği’ndeki Ermenistan ile Moskova, Erivan ile Brüksel arasındaki yeni anlaşmanın imzalanmasını daha az tehdit olarak algılamıştı….CEPA’nın imzalanması Ermenistan – AB ilişkilerinde kilometre taşıdır. Hem Erivan hem de Brüksel, Ermenistan’ın EAEU üyeliğini AB ile geliştirilmiş bir anlaşmayla birleştiren orta bir zemine ulaştığından politik olarak kazanç sayılır….Erivan, stratejik anlamda, AB ile yeni bir anlaşma imzalayarak çeşitlilik elde ederken, sadece CEPA’ nın imzalanması,Ermenistan’ın dış politikasında güç dengesini değiştirmeyecektir… Sonuçta, CEPA’ nın kazanımları uygulanmasında saklıdır. Farklı sektörlerdeki reformları kolaylaştırmak için AB araçları ve para sunmaktadır…..”
https://euobserver.com/opinion/140017

3. Armedia.am’ de, Anna Karapetyan’ ın “Doğu Ortaklığı ( EaP ) Zirvesinin Nihai Belge ve Ermenistan’ a Referans” başlıklı analizi yer alıyor… Anazlizin Özeti şöyle ; “Doğu Ortaklığı Zirvesi 24 Kasım’da Brüksel’de gerçekleşti ve sonucunda son iki yılın kaydedilen başarılarını özetleyen bir Bildirge kabul edildi….. Bildirge, daha ileri gelişim yollarını da tanımladı…. Bildirge’ nin doğrudan ya da dolaylı olarak Ermenistan ve Ermeni çıkarlarını ifade eden kısımları özetle şöyledir; Bildirge’ de Karabağ sorununa doğrudan atıf yok…..Bildirge, AB’nin var olan müzakere biçimlerine verdiği desteği memnuniyetle karşılayan, güven inşa etmenin ve barışçıl çözüme genel bir yaklaşım getiriyor….Karabağ anlaşmazlığı bağlamında, mevcut mutabakat sağlanan müzakere formatları içinde güven sağlanması ve barışçıl çözüm bulunması referansı oldukça önemlidir…. Brüksel Bildirgesi , Karabağ ihtilafıyla ilgili aynı ifadeyi doğrudan tekrarlamasa da, 24 Kasım’da EaP zirvesinde imzalanan yeni AB – Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması’nda yer aldı….. Brüksel Bildirgesi’ nde yer alan ‘ Ermenistan Cumhuriyeti – AB Anlaşması bölümü için analiz şunları kapsıyor; Zirve kapsamında Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması imzalanmasını memnuniyetle karşılar…… Anlaşma, ülkenin, AB ile olan ilişkilerinin düzeyini ve hedeflerini seçme egemenliğinin bulunduğunu teyit eder. Bu ifade, AB’nin Ermenistan’la olan işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğu anlamına geliyor…..Bildirge’ de Ortak Havacılık Alanı, Vize Serbestisi ve Ticaret İşbirliği bölümleri de yer alıyor…..Sonuç olarak, Brüksel Bildirgesinde bazı koşullarda çok genel ve ödün vermeyen formülasyonlar seçilmiştir… Bildirge, genel olarak, yapılan pek çok belirsizliğin üstesinden gelen, yapılan büyük işin olumlu bir değerlendirmesini ve AB ve Ermenistan’ın ileriye dönük arzusunu yansıtıyor……”
http://armedia.am/eng/news/54745/the-final-declaration-of-the-eap-summit-and-reference-to-armenia-analysis.html

4. Ermeni basınının pek çoğunda yer alan diğer bir habere göre, AB’ nin Ermenistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Piotr Switalski, bir basın toplantısında ‘AB – Ermenistan arasındaki yeni anlaşma her hangi bir üçüncü ülkeye yönelik değil’ demiştir…. Büyükelçi Switalski, ayrıca şunları söylemiştir; “ Anlaşmanın bazı unsurları Ermenistan’ın diğer ortakları için de faydalı olacaktır…Avrupa Birliği herhangi bir bencil amaçlar peşinde değil. Bu anlaşmayı müzakere ettik, tek başımıza düşünmedik. Bu nedenle, eğer anlaşma iyi uygulanırsa yönetişim, kurumlar, ekonomi, rekabet, iş, ticaret, enerji, ulaşım, insandan insana temaslarda arzu edilen değişiklikleri getirirse yararları son derece büyük olacaktır….Yeni anlaşma yeni kapılar açacak ve AB’ nin Ermenistan ile olan ilişkilerine yeni bir kalite getirecektir… Şimdi anlaşmanın mümkün olan en iyi şekilde uygulanması için çalışmaya odaklanıyoruz”….”

New EU-Armenia deal not directed against third parties – Piotr Switalski


https://armenpress.am/eng/news/913950/eu-deal-doesn’t-contain-single-element-imposing-anything-upon-armenia-–-ambassador-switalski.html
https://armenpress.am/eng/news/913929/armenia-eu-agreement-has-no-magic-stick-but-tangible-improvements-are-expected—ambassador-świtalski.html
https://armenpress.am/eng/news/913893/armenia-to-witness-new-qualitative-changes-by-the-signing-of-new-agreement-with-eu-–-ambassador-świtalski.html
http://www.panarmenian.net/eng/news/249265

5. News.am’ de yer alan haberin başlığı ; “Marsilya Belediye Başkanı : Erivan ve Marsilya arasındaki işbirliği gerçekten verimli.” Haberin Özeti şöyle ; “ Erivan Belediye Başkanı Taron Margaryan ve beraberindeki heyet, Erivan ve Marsilya arasında imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 25 inci Yıldönümü nedeniyle Marsilya Belediye Başkanı Jean – Claude Goudin adına düzenlenen resmi kabul törenine katıldı…..Törende yaptığı konuşmada Marsilya Belediye Başkanı Goudin şöyle konuştu ; ‘ Erivan ve Marsilya’ nın gerçekten verimli olduğunu emin bir şekilde ortaya koyabiliriz, bu kuşkusuz yüreklendiricidir ve yükümlendiricidir’….Margaryan, Erivan ve Marsilya arasında imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 25. Yıldönümü vesilesiyle Marsilya Belediye Başkanı ve fahri Erivan hemşerisi Goudin’ i Erivan Belediyesi altın madalyasıyla ödüllendirdi……”
https://news.am/tur/news/423179.html

6. Ermenistan Radyosunun bildirdiğine göre; “ Kanada Ermeni Toplumu Merkezi, Hükümet’ ten fon alacak”…. Haberin Özeti ; “ Kanada Miras Bakanı ve Çok Kültürlülükten Sorumlu Bakan Mélanie Joly, Kanadalı Miras Departmanının Ermeni Toplum Merkezi’ nin “Sınıfındaki Kültürel Farklılıkların Güçlendirilmesi” projesi için 58 bin dolar kaynak sağlayacağını açıkladı….. Ermeni projesi, kültürler arası anlayışı ve her kültürden insanlar için eşit fırsatları teşvik eden topluluk katılımını ve geliştirme projelerini finanse eden Kanada Hükümetinin Çok Kültürlü Hibe Desteği ve Yardım Programı aracılığıyla finansman almaktadır…..”

Armenian Community Centre of Canada to receive funding from Government

7. Tert.am’ de yer alan habere göre ; “ Arap Etütleri uzmanı Hayk Kocharyan, Ermenistan, İsrail’in İran’la olan uzlaşması için bir platform olabilir diyor…. Kocharyan’ a göre, Ortadoğu’daki mevcut gelişmeler ışığında İsrail, İran’ la olan ilişkilerini normalleştirmek için Ermenistan’ı bir platform olarak görüyor olabilir…… Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan’ ın İsrail’ e son ziyaretinde üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelerle ilgili yorum yapan uzman, ülkenin Suriye ve Irak’taki durum karşısında daha yakın diyalog kurma çabalarını yoğunlaştırdığını söyledi….. Kocharyan, “Ermenistan’ ın İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini olumlu biçimde geliştirdiğini söyledi ve açıkça, İsrail’ in Azerbaycan’ a ultra modern silah satışı bizi yakından ilgilendirir, Ermenistan – İsrail ilişkileri kapsamında düşünülebilir” dedi….
http://www.tert.am/en/news/2017/11/27/kocharyan/2549699

8. Tert.am’ de yer alan habere göre; “ Bulgaristan Bankalar Derneği Başkanı Levon
Hambardzumyan, Ermeni <sözde> soykırımından kurtulanların torunlarından….. Hambardzumyan 2001 yılından beri bu görevi yürütüyor…..Aynı yıl, UniCredit Bulbank’ ın da yönetim kurulu başkanı seçildi….”
http://www.tert.am/en/news/2017/11/27/bulgaria/2549651

9. Ermeni Radyosu ve Panarmenian.net’ te yer alan haberin başlığı ; “ İsrail Milletvekili Azerbaycan’ a silah satışını tenkit etti.”… Habere göre; “ İsrail parlamentosu üyesi Tamar Zandberg, İsrail merkezli İnsansız Hava Aracı üreticisi Aeronautics’ in intihar uçaklarından biri ile müşterisi Azerbaycan’ ın isteği üzerine bir Ermeni askeri mevzisine canlı bir gösteri düzenlediği iddia edildiğini söyledi….Bayan Zandberg, çıkan olaya değinerek, Ağustos ayında, İsrail Savunma Bakanlığı Havacılığının reddettiği iddiaları araştırmaya başladı….. “

Lawmaker criticizes Israeli arms sale to Azerbaijan


http://www.panarmenian.net/eng/news/249239/

10 . Armenpress’ te yer alan habere göre ; “Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Edward Sharmazanov, Ermenistan’ ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) ve Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ortaklığını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi….”
https://armenpress.am/eng/news/913889/armenia-will-continue-deepening-its-participation-in-csto-and-eaeu-–-vice-speaker-sharmazanov.html

11. Avim Bülteni’ nde Hazel Çağan Elbir’ in “ ASALA teröristi Monte Melkonian adına askeri okul açıldı” başlıklı yorumu yer alıyor….Yorumdan Özet alıntılar ; “ Irkçı Ermeni terör saldırganları için son zamanlarda anıt dikilmeye, ödüller verilmeye ve hatta okullar bile açılmaya başlanmıştır. Son dönemde terörizmin alevlenmesinde terörün özendirilmesinin de etkisi bulunmaktadır….. Terörizmin özendirilmesine en son örnek olarak 21 Kasım 2017’de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Dilican’da ASALA teröristi Monte Melkonian adına yapılan bir askeri okul açılışına katılması haberi gösterilebilir….Ermeni haber kaynaklarında açılış töreninin Ermenistan’ın ve Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın milli kahramanı Monte Melkonian’a adanmış olduğu belirtilmektedir. Okulun yanı sıra Monte Melkonian adına yapılmış anıt açılış töreni de aynı yerde gerçekleşmiştir……Monte Melkonian küresel terörizmde etkinliği ile bilinen bir isimdir. Fransa’nın Monte Melkonian’ ı altı yıl hapis cezasına çarptırması dikkat çekicidir ama cezanın tam olarak uygulandığını söylemek mümkün değildir. Bu ceza işlenen terör suçlarına ilişkin değil, üzerinde değişiklik yapılmış belgeler ve silah bulundurma suçlarına ilişkin verilmiştir. Daha sonra da zaten yasa dışı yollarla serbest bırakılmış, Ermenistan’a göç etmiş, Dağlık Karabağ katliamlarında ismi yoğun olarak gündeme gelmiş bir terörist olarak bilinmektedir…”
http://avim.org.tr/tr/Yorum/ASALA-TERORISTI-MONTE-MELKONIAN-ADINA-ASKERI-OKUL-ACILDI

12. Agos Gazetesinde yer alan haberin başlığı ; “ Ermenistan ve AB arasında imzalar atıldı”…. Haberin özeti ; “ Ermenistan ve Avrupa Birliği arasında Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması, 24 Kasım Cuma günü Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini arasında imzalandı..
İki taraf arasındaki bağların sağlamlaştırılmasını amaçlayan anlaşmayla ilgili konuşan Nalbandian, “bu kapsamlı anlaşma AB ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacaktır” dedi…. Mogherini ise konuşmasında, ilk defa Avrasya Ekonomik Birliği üyesi bir ülkeyle böyle bir anlaşma yapıldığına dikkat çekti; “Şimdi bunu yürürlüğe koymak büyük önem taşıyor” dedi….
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19762/ermenistan-ve-ab-arasinda-imzalar-atildi

13. Doğrudan Ermeni Faaliyeti olmamalarına rağmen, aşağıda belirtilen linklerde yer alan dikkat çekici haberler özetle şöyle ;

a. AB Komiseri Göç ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos, Türkiye’yi “AB’ye ve onun demokratik değerlerine daha yakın olmaya” çağırdı. ( Not ; Önüne gelen abalıya vuruyor. Bu yumrukta bir Rum’ dan !….,o. t.)
http://armedia.am/eng/news/54777/eu-commissioner-calls-turkey-to-move-closer-to-democratic-values.htm

b. ABD, Süryani Milislerine ve Sığınmacılarına doğrudan yardım yapacak…
http://www.aina.org/news/20171126123332.htm