Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 25 Kasım 2017 )

1.. Ermeni Basını, dün geç saatlerde Brüksel’de imzalanan “Ermenistan Cumhuriyeti ve AB arasındaki “Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması” (CEPA) haberini ana haber olarak almış, ayrıca, anlaşma ile ilgili çeşitli yorumları da yayımlamış bulunuyor… Ermenistan’ ın bu heyecanını okurken bizim Kızılay Meydanı’ nda gündüz havai fişeklerle yaptığımız kutlama aklıma geldi…. Haberin özetİ ; “Brüksel’de Ermenistan – AB yeni Çerçeve Anlaşması Doğu Ortaklığı Zirvesi çerçevesinde imzalandı…..Anlaşmayı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ve AB Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Donald Tusk’ ın huzurunda imzaladılar….. İmzadan sonra, Frederica Mogherini ve Edward Nalbandyan basın açıklamalarında bulundular…. Ermenistan – AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması, Ermenistan Cumhuriyeti’ nin AB politikalarına, programlarına ve kurumlarına katılımını artırma çağrısında bulunuyor….. Belgede, Ermenistan’ın AB ekonomik ve mali düzenlemelerini ve politikalarını karşılaması gerekiyor. Ayrıca, Ermenistan’ ın , uluslararası terörle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi ve çatışmaların çözümünün teşvik edilmesi çabalarına katılması da isteniyor….”
https://www.panorama.am/en/news/2017/11/24/Armenia-EU/1870230
https://news.am/tur/news/422818.html

Armenia, EU sign Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement


http://www.panarmenian.net/eng/news/249201/
https://armenianweekly.com/2017/11/24/armenia-eu-sign-landmark-agreement-brussels/
http://asbarez.com/168889/armenia-and-european-union-sign-landmark-partnership-agreement/

2. Anlaşma ile ilgili görüşler ve haberler özetle şöyle ;
a. AB Yüksek Temsilcisi / Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, bugün imzalanan Kapsamlı ve Genişletilmiş Ermenistan ile Ortaklık Anlaşması (CEPA)’ nın insanların hayatlarını hem Ermenistan’ da, hem de Avrupa Birliği’ nde olumlu etkileyeceğini söyledi. ….Özellikle, artan dirençle güvenlik konusundaki işbirliğimizi güçlendireceğiz,…., yatırım ortamını iyileştirmek, büyümeyi ve işleri teşvik etmek; toplulukların gelişmesine ve işletmelerin büyümesine yardımcı olacak çevre dostu çözümler bulmak hedefimiz olacaktır dedi…… Mogherini, bu anlaşma ile AB-Ermenistan ortaklığı, paylaşılan ortak ilkelerimize ve demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki güçlü taahhüdümüze dayanılarak devam edecek “dedi.”

Federica Mogherini: New agreement to benefit citizens of Armenia and EU

b. Avrupa Entegrasyonu STK’ sı tarafından yapılan açıklama özeti ; “Avrupa Entegrasyonu” STK: Anlaşmanın ekonomi, adalet, kamu yönetimi alanlarındaki reformlara, sivil toplumun iyi kurulmasına, insan haklarını ve temel özgürlükleri savunan kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunan Ermenistan – AB siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik güvenini ifade eder;
Anlaşmada ifade edilen, AB’nin Karabağ sorununun çözülmesi konusundaki dengeli tutumunun altını çizer ; Sözleşmede tanımlanan bölgesel işbirliği çerçevesinde sınır ötesi hareketlilik, komşuluk ilişkileri ve demokrasiyi geliştirme yoluyla açık sınırların zorunluluğunu vurgular, her iki tarafın gösterdiği yüksek siyasi irade sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti’ nin entegrasyon süreçlerine aykırı herhangi bir girişimde bulunmayı reddeder….”
http://armedia.am/eng/news/54731/statement-by-the-european-integration-ngo-on-signing-the-comprehensive-and-enhanced-partnership-agreement-with-the-eu.html

c. Ermenistan Ulusal Meclisi Finans – Kredi – Bütçe Konuları Daimi Komisyonu Başkanı Gagik Minasyan ; “ Avrupa Birliği ve Ermenistan arasında Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması çok alanlarda ilerleme ve gelişime umut vadeden son derece ciddi bir araçtır. Ermenistan’daki iç gelişmeler, [insan haklarını umut verici ilerleme], yasal alanın Batı standartlarıyla uyumlaştırılması için yeni fırsatlar getiriyor. Bu anlaşma, reformlar sürecimizi yoğunlaştırıyor, yakın gelecekte Batı ortaklarının yardımlarından da yararlanmamızı sağlıyor” dedi.….Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması’nın Dağlık Karabağ bölümüne değinen Minasyan, “AB’ nin Minsk Grubu sürecini desteklediğini, Helsinki Sözleşmesine göre çözüm için üç temel esas bulunduğu; kuvvet kullanılacağı yönünde tehditte bulunmamak, toprak bütünlüğü ve self determinasyon şeklinde tanımladı….. Minasyan, bu tür bir yaklaşımın 24 AB üye ülkesi tarafından da paylaşılmasını beklediğini söyledi ve CEPA’yı onaylamalarını istedi…..”
https://armenpress.am/eng/news/913807/senior-armenian-lawmaker-highlights-new-armenia-eu-agreement-from-the-perspective-of-nnk-conflict-settlement.html
http://www.tert.am/en/news/2017/11/25/eu-armenia/2548735

d. AB-Ermenistan anlaşması mantıklı politika seçimini yansıtıyor diyen Armen Minasyan, Ermenistan’ın farklı bir entegrasyon bloğuna (Avrasya Ekonomik Birliği) üyeliğine bakılmaksızın, AB ile ilişkileri geliştirme yönündeki karşılıklı istekliliğe özellikle dikkat çekti…..Erivan merkezli siyasi analist, Aravot gazetesine yaptığı yorumda, imzalanan Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) yalnızca Ermenistan’ a değil, tüm Avrupa kıtası için de tarihi önemde olduğunu belirtti…..
http://www.tert.am/en/news/2017/11/25/aravot/2548672

e. Ermenistan – AB sözleşmesi üzerine Sosyal Demokrat Hınçak Parti Merkez Komitesi (SDHP) nin açıklaması özetle şöyle : “ Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında Brüksel’de imzalanan “Kapsamlı ve Geliştirilmiş İşbirliği” anlaşmasını memnuniyetle karşıladık…..SDHP, Ermenistan Cumhuriyetinin tüm jeopolitik merkezlerle dengeli bir dış politika uygulayarak dış ve iç sorunlarını çözebileceğinden emindir……Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmakla birlikte bu anlaşmayı AB ile imzalayan Ermenistan, düşman ablukayı atlayarak en önemli bölgesel ve jeopolitik, ekonomik ve politik süreçlerden uzak durmayı mümkün kılabilecek. Ayrıca, Ermenistan’ın sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirmek ve reformları sürdürmek için ek ekonomik fırsatları kullanabilecek……”
https://massispost.com/2017/11/statement-sdhp-central-committee-armenia-eu-agreement/

f. Başbakan Karen Karapetyan, “Yeni Ermenistan – AB anlaşması, işbirliğini yepyeni bir seviyeye götürecek, AB ve üye ülkeleri ile olan işbirliğimizi niteliksel olarak yeni bir düzeye getirecektir” dedi….”
http://www.panarmenian.net/eng/news/249229/

g. Avrupa Ermeni Adalet ve Demokrasi Federasyonu (EAFJD), Cuma günü Ermenistan ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) imzalanmasına övgüde bulundu ve anlaşmayı en iyi şekilde kullanma konusunun Ermeni makamlarına ait olduğunu söyledi……EAFJD Başkanı Kaspar Karampetian ayrıca şunları ifade etti ; “ CEPA, Ermenistan’ın Avrupa ile olan kültürel, tarihi ve siyasi bağlarını güçlendirmek ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için yeni perspektifler ve olanaklar sunmaktadır. Şimdi, bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanın, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet de dahil olmak üzere zorluklarla mücadele etmesi Ermeni makamlarına kalmış durumda. EAFJD olarak uygulamayı yakından takip edeceğiz ve başarıya tam destek vereceğiz “dedi…
https://armenianweekly.com/2017/11/24/eafjd-praises-new-armenia-eu-deal/

h. Avrupa Ermenistan Dostları (EuFoA) yaptığı açıklamada ; “Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması AB – Ermenistan ilişkileri için yeni bir başlangıçtır….AB-Ermenistan ilişkileri için tarihi bir gün olup, ortaklar arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve güçlenmesi için yeni bir başlangıç işaretidir. ….EuFoA Direktörü Diogo Pinto, ‘Bu modern, iddialı ve kapsamlı anlaşma, yeni bir refah dönemi, ortaklık ve reformların yolunu açıyor ve Avrupa Ermeni Dostları başarı için destek vermeye hazır…. CEPA bir son değil, daha yeni, daha zorlu bir aşamaya başlıyor…..Şimdi Ermenistan’ın yeni araçlara sahip olduğunu, Ermeni devletinin ve toplumun daha da iyi, daha adil, daha zengin ve daha demokratik olmasını sağlayacak reformları sürdürmek için daha donanımlı olduğunu ‘ söyledi……”
https://www.panorama.am/en/news/2017/11/25/EuFoA-Comprehensive-and-Enhanced-Partnership-Agreement/1870288

3. Uluslar Arası Para Fonu (IMF) nun 10 Kasım 2017 günü yayımladığı 65 sayfalık Ermenistan Cumhuriyeti Yıllık Teknik Yardım Raporu’ nun Özet bölümü şöyle ; “Ermenistan son yirmi yılda makroekonomik istikrarı güçlendirmek için önemli adımlar attı. Bu adımlar son zamanlarda gerginleşti. Küresel Finansal Krizden tam bir iyileşme sağlanmadan önce, Rusya’daki yavaşlamadan kaynaklanan ikinci bir dalgalanma ve keskin para birimi değer kaybı ekonomiyi hafifletti. Ermeni kamu maliyeleri 2013’ten beri istikrarlı bir şekilde bozularak 2016’da borç freni mekanizmasını tetikledi.” http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/11/10/Armenia-Technical-Assistance-Report-Upgrading-Fiscal-Rules-45364

4. Panorama.am’ de yer alan habere göre ; “ Ermeni Kilise Birliği Türkiye’ de taşlı saldırıya uğradı…. Ermeni haber gazete karinca.com haber ajansına göre, Kurtuluş Kiliseleri Birliği’ nin Ermeni bölümü, Malatya ilinde kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı….Kaynağa göre saldırı sırasında binanın içinde kimse yoktu….Bölgede bulunan güvenlik kameraları olayı çözdü, saldırganlardan bazılarının yüzleri açıkça belirlendi… Türk polisi olayla ilgili soruşturma başlattı…..”
Hatırlatmak gerekirse, birkaç gün önce Malatya’nın Cemal Gürsel mahallesinde Alevi insanlara ait birkaç hanenin dış duvarlarında ve kapılarında kırmızı renkli kırmızı haçlar tespit edildi.
https://www.panorama.am/en/news/2017/11/25/Armenian-church-union-attack-Turkey/1870495

5. News.am’ de yer alan habere göre; “Brüksel’de Trans-Avrupa Ulaşım Ağının Ermenistan’a doğru uzatılması belgesi imzalandı……24 Kasım’da Brüksel’de Ermenistan Cumhurbaşkanı başkanlığındaki heyette yer alan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ve AB Konseyi Dış Politika ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yüksek Temsilci Federica Mogherini, Trans – Avrupa Ulaşım Ağının Ermenistan’a doğru uzatılmasına yönelik Ortak Anlayış Protokolünü imzaladılar…..
Belge, AB ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkeler arasında ulaşım verimliliğinin yükseltilmesini, ortak altyapı önceliklerinin belirlemesi, ulaştırma ağlarının geliştirilmesini amaçlamakta…..”
https://news.am/tur/news/422848.html

6. PanARMENIAN.Net’ te yer alan haberin başlığı ; “ Türk Gazetesi : Ani – Ermeni başkentinin ihtişamını ve yalnızlığını hatırlattı”.. Haberin Özeti ; “ 1920 Yılından beri modern Türkiye’nin toprakları üzerinde bulunan eski Ermeni Krallığı başkenti Ani’ nin ihtişamı ve izolasyonu Türk gazetesi Daily Sabah tarafından yayımlandı. Gazete, eski ve görkemli başkenti ziyaret etmek için nedenler sunuyor….”
http://www.panarmenian.net/eng/news/249222/

7. PanARMENIAN.Net’ te yer alan habere göre ; “ Ermenistan, Frankofon Bakanlık Konferansı başkanlığını üstlendi…. Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, 25-26 Kasım tarihlerinde Paris’ te 34’üncü Frankofon Bakanlık Konferansına katılacak ve konferansın başkanlığını üstlenecek.
Ön plana göre, organizasyonun Erivan’da yapılacak oturum ve zirvesine ilişkin tarihler Fransız başkentinde üzerinde anlaşmaya varılacak…..Ayrıca bakanlar, zirvenin, sloganını ve tartışmaların ana konularının sembolü üzerinde duracak.
http://www.panarmenian.net/eng/news/249207/

8. Agos Gazetesi’ inde yer alan haberin başlığı ; “ Rakel Dink: Nefret söylemi tüm dünyada yükseliyor.” Dünkü mesajımızda “2017 Chirac Anlaşmazlık Önleme Ödülünü’ nün Hrant Dink Vakfı’ na verildiğini, ödülün Vakfı Başkanı Rakel Dink tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ dan aldığını bildirmiştik….Gazetenin bugünkü haberinde Rakel Dink’ in ödül töreninde yaptığı konuşma metni veriliyor…. Ödül töreninde Macron’ un yaptığı konuşmada da ilginç bölümler var. Konuşmasına Rakel Dink’ e teşekkür ederek başlayan Macron özetle şunları söyledi ; “ Fransa sadece dünyaya açık olduğu sürece büyüktür…. Vakıf 2009 yılından beri Türkiye medyasındaki ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik söylemi ifşa ediyor…. (Türkiye-Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Vakfın somut çalışmaları’nın altını çizen Macron ) Üç ülke arasında uzlaşmanın ne kadar zor olduğunu bizzat biliyorum. Ama siz buna rağmen halkları birbirine yakınlaştırarak bu alanda mücadele etmeye devam ediyorsunuz” dedi.
Konuşmasında Türkiye’deki tutuklu gazeteci ve akademisyenleri hatırlatan Macron, “Yorulmadan ve inatla basın özgürlüğü konusundaki kısıtlamaları, sizin gibi risk alan insanları takip edeceğim” dedi …..”
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19760/rakel-dink-nefret-soylemi-tum-dunyada-yukseliyor

9. Doğrudan Ermeni Faaliyeti olmamalarına rağmen, aşağıda belirtilen linklerde yer alan dikkat çekici haberler özetle şöyle ;

a. İsveç Kilisesi, Ruhban sınıfını Tanrı için cinsiyet ifade eden ‘O’ (He) ) ya da (Lord) kelimeleri yerine (God – Tanrı) terimini kullanmaya teşvik ediyor….
http://www.panarmenian.net/eng/news/249212/

b. Irak askeri yetkilileri, Irak güvenlik güçlerinin Batı Irak’ta 2.400 kilometrekarelik alanı temizleyerek IŞİD’ den 45 köyün kontrolünü ele geçirdiğini bildiriyor….
http://aina.org/news/20171124192113.htm

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here