KİTAP TAVSİYESİ : İSTİHBARAT & DERİN DEVLET & GERİLLA & KONTRGERİLLA & GLADYO & ÖZEL HARP İ LE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 167 KİTAP

En dar anlamından en genişine kadar Kontrgerilla konusuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili bir çok kitap ismini dikkatinize sunuyoruz. Kontrgerilla konusuyla doğrudan ya da dolaylı ilgi taşıyan kitap isimlerini belirtmeniz durumunda listeye eklenecektir. Katkılarınızı bekleriz.

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU

İlave edilmesini istediğiniz kitap isimlerini belirtmek için tıklayın

DERİN DEVLET & GERİLLA & KONTRGERİLLA & GLADYO & ÖZEL HARP İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 102 KİTAP

NO KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ
1 Kontrgerilla Tanıklar Belgeler Bilgiler, Hüseyin Mertoğlu, Esra Yayınları
2 Savunma (1. ve 2. cilt), Talat Turhan,
3 Özel Savaş Terör ve Kontrgerilla, Talat Turhan, Tümzamanlar Yayıncılık
4 Kontrgerilla Cumhuriyeti, Talat Turhan, Tümzamanlar Yayıncılık
5 Doruk Operasyonu, Talat Turhan, Sorun Yayınları
6 Resmi Belgelerle Kontrgerilla ve MHP (1. cilt), Aydınlık Yayınları
7 Kontrgerilla Kıskacında Türkiye, Suat Parlar, Bibliotek Yayınları
8 Kontrgerilla Öğretileri, Uğur Mumcu, Umag Yayınları
9 Gladio, Leo A. Müller, Rororo Aktuell (Almanca)
10 Gladio, Leo A. Müller, Pencere Yayınları
11 Gladio, Jens Mecklenburg, Elefanten Press (Almanca)
12 Armagedon Türkiye İsrail Gizli Savaşı, Aydoğan Vatandaş, Timaş Yayınları
13 Ergenekon, Can Dündar – Celal Kazdağlı, İmge Kitabevi
14 Başbakanlık Teftiş Kurulu Susurluk Raporu, Kutlu Savaş, Radikal Gazetesi Eki
15 Susurluk 20 Yıllık Domino Oyunu, Enis Berberoğlu, İletişim Yayınları
16 Çiller Özel Örgütü, Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları
17 İfade Tutanakları Susurluk Belgeleri 1, Veli Özdemir, Scala Yayıncılık
18 İfade Tutanakları Susurluk Belgeleri 2, Veli Özdemir, Scala Yayıncılık
19 Öncesi ve Sonrasıyla Susurluk’taki Düğüm Gladyo, Hasan Özgüven, Beyan Yayınları
20 Susurluk ve Kontrgerilla Gerçeği, Semih Hiçyılmaz, Evrensel Basım Yayın
21 Vatan yahut Susurluk – Siyasi Cinayetler, İnci Hekimoğlu, Papirüs Yayınları
22 Susurluk Komisyonu Tutanakları 1, Kaynak Yayınları
23 Abdullah Çatlı Kimdir?, Hakantürk, Atlantik Yayınları
24 Abdullah Çatlı ve Susurluk Dosyası, Gültekin Ural, Kamer Yayınları
25 Reis Gladio’nun Türk Tetikçisi, Soner Yalçın – Doğan Yurdakul, Öteki Yayınevi
26 Medyanın Gözüyle Çeteler ve Susurluk, Önder Aytaç, Sam Yayınları
27 Kuşatılan Devlet Türkiye, Süleyman Genç, Boyut Kitapları
28 Saklı Devletin Güvencesi “Çatlı v.s…”, Uğur Mumcu, Umag Yayınları
29 Terörün Perde Arkası, Harun Yahya, Vural Yayıncılık
30 Yehova’nın Oğulları ve Masonlar, Bilim Araştırma Grubu,
31 Kontrgerilla, Cihat Akyol,
32 Tarih Boyunca Polis Kışkırtmaları, Bernard Thomas, Koza Yayınları
33 Emperyalizmin Oyunları, Ahmet Varol, Seha Neşriyat
34 Anarşinin Kaynağı ve Devrimci Siyaset, Doğu Perinçek, Aydınlık Yayınları
35 Türk Ordusu’na Açık Mektup, Derleniş Yayınları
36 Osmanlıdan Günümüze Gizli Devlet, Suat Parlar, Spartaküs Yayınları
37 CIA Kontrgerilla ve Türkiye, M. Emin Değer,
38 Bıçağın Sırtındaki Türkiye, Süleyman Genç, Der Yayınları
39 Terör ve Güneydoğu Sorunu, Fehmi Koru, Beyan Yayınları
40 Özel Savaş, Adnan Akfırat, Kaynak Yayınları
41 Eşref Bitlis Suikasti, Adnan Akfırat, Kaynak Yayınları
42 Bir Gizli Servisin Tarihi, Tuncay Özkan, Milliyet Yayınları
43 Türkiye’de Anarşi Açıkoturumu, Aydınlık Yayınları
44 Türkiye’de Terör, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları
45 Suikast Raporu’96, Evren Değer-Tuncay Özkan, Umag Yayınları
46 Uğur Mumcu Cinayeti, TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, Umag Yayınları
47 Uğur Mumcu Cinayeti, Atilla Coşkun, Cem/Kültür
48 Siyasi Cinayetler, Tempo Dergisi Kitapları
49 Aydınlanmamış Cinayetler, Ümit Sezgin, İletişim Yayınları
50 Tanksız Topsuz Harekat (ÖHD), Fatih Güllapoğlu, Tekin Yayınevi
51 Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi (5 cilt), Gelişim Yayınları
52 Susurluk’un Romanı + MİT Raporu, Levent Cinemre, Tempo Dergisi Eki
53 Ağca Dosyası, Uğur Mumcu, Umag Yayınları
54 Çeteden Özür Diliyoruz, Koray Düzgören, Çınar Yayınları
55 Hükümetin Namusu, Ferit Ergül, Ad Yayıncılık
56 Güneydoğu – Düşük Yoğunluklu Çatışma, Mehmet Ali Kışlalı, Ümit Yayıncılık
57 1960’lardan 1980’e Türkiye Gerçeği, Oğuzhan Müftüoğlu, Politika Yayıncılık
58 Dostlar ve Düşmanlar, Ali Faik Cihan, Amaç Yayıncılık
59 10. Yılında 1 Mayıs Katliamı, Nail Güreli, Gür Yayınları
60 Türkiye Üzerine Oynanan Oyunlar, Burhan Bozgeyik, Yeni Asya Yayınları
61 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm, T.C. Başbakanlık – 1973
62 Devletin Öldürme Özgürlüğü, Haklar ve Özgürlükler Bülteni
63 Demokrasinin Sonbaharı, Cüneyt Arcayürek, Bilgi Yayınevi
64 Kenan Evren’in Anıları, Kenan Evren, Milliyet Yayınları
65 Kenan Evren’in Anılarındaki Yanılgılar, Necmettin Erbakan, Rehber Yay.
66 Olaylar ve Çözümlemeler, Mahir Kaynak, Çukurova Yayıncılık
67 Yakın Tarih Ansiklopedisi (6. cilt), Akit Gazetesi Yayınları
68 Sistemin İntikamı, Ferruh Sezgin, Yeni Düşünce Yayınları
69 Kontrgerilla Operasyonları, ABD Kara Kuvvetleri, Haziran Yayınevi
70 12 Mart’a Nasıl Gelindi, Süleyman Genç, İleri Yayınları
71 Ziverbey Köşkü, İlhan Selçuk, Çağdaş Yayınları
72 Silah Kaçakçılığı ve Terör, Uğur Mumcu, Tekin yayınevi
73 Tüfek İcad Oldu, Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi
74 Binbaşı Ersever’in İtirafları, Soner Yalçın, Kaynak Yayınları
75 Üçgendeki Tezgah, Ahmet Aydın (Cem Ersever), Kiyap Yayın Dağıtım
76 Kürt Dosyası, Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi
77 Kürd Soruşturması, Sor Yayıncılık
78 Günümüzde Antikomünizm, O. Reinhold – F. Rijenko, Konuk Yayınları
79 Karşıdevrim İçinde Karşıdevrim, Spiro Dede, Yurt Kitap-Yayın
80 Karşı Darbe, Kermit Roosevelt, Nehir Yayınları
81 Şiddet Yoluyla Politika, Rolf Tophoven, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
82 Gerilla Savaşı, L. H. Gahn, Arena Yayıncılık
83 Oltadaki Balık, Emin Değer, Çınar Yayınları
84 Amerikan Savaş Stratejileri, Genrikh Trofimento, Pencere Yayınları
85 Amerikan Harp Doktrinleri, M. Fahri, Yön Yayınları
86 Çevik Kuvvetin Gölgesinde, Ufuk Güldemir, Tekin Yayınevi
87 İkili Anlaşmaların İçyüzü, Haydar Tunçkanat, Ekim Yayınları
88 1977 Yılında Sağcı Basın Ne Dedi, Alpay Kabacalı, Derinlik Yayınları
89 MHP Raporu, Aydınlık Yayınları
90 İtiraf, Ömer Tanlak, Aydınlık Yayınları
91 Ali Yurtaslan’ın İtirafı, Aydınlık Yayınları
92 Türkiye’deki Amerika, Abdullah Özkan, Emre Yayınları
93 Türkiye’deki Amerika (2. Cilt), Nevzat Üstün, Var Yayınevi
94 İhtilaller Dönemi, Abdurrahman Dilipak, Beyan Yayınları
95 Cumhuriyetin Öyküsü Bin Belge, Erbil Tuşalp, Dost Kitabevi Yayınları
96 Şeriatın Ayak Sesleri, Hakan Aygün, Ekin Yayıncılık
97 Kontrgerilla 1: Teorisi, Ferit İlsever, Kaynak Yayınları (28 Mayıs 2010 eklendi)
98 Kontrgerilla 2: Belgelerle Olaylar, Ferit İlsever, Kaynak Yayınları (28 Mayıs 2010 eklendi)
99 Kontrgerilla 3: Örgütlenmesi, Ferit İlsever, Kaynak Yayınları (28 Mayıs 2010 eklendi)
100 Gladyo ve Ergenekon – Doğu Perinçek – Kaynak Yayınları (28 Mayıs 2010 eklendi)
101 Kontrgerilla Savaşı Teori ve Pratik, David Galula, Kawa Yayınevi (28 Mayıs 2010 eklendi)
102 Kontrgerilla Talimnameleri (ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı ST 31-15 ve ST 31-16), Kawa Yayınevi


İSTİHBARAT VE İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 26 KİTAP

NO KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ
1 Devlet Güvenliği İstihbarat ve Terör, Bekir Çınar, Sam Yayınları
2 CIA’nın Büyük Operasyonları, Mark Zepezauer, Kaynak Yayınları
3 Darbeler ve Gizli Servisler, Cüneyt Arcayürek, Bilgi Yayınevi
4 CIA ve 12 Eylül, Ahmet Kekeç, Emre Yayınları
5 CIA ve Emperyalizmin Kıskacında Türkiye, A. Raşidoğlu, Saadet Yayınları
6 Sam Amcanın Çocukları, Abdullah Özkan, Emre Yayınları
7 Amerikan Emperyalizmi ve CIA, Haydar Tunçkanat, Tekin Yayınevi
8 Analiz, Mehmet Eymür, Milliyet Yayınları
9 MİT Raporu Olayı, Sinan Doğan, Kaynak Yayınları
10 MİT CIA İlişkisi, Kaynak Yayınları
11 CIA Günlüğü (1. ve 2. cilt), Philippe Agee, E Yayınları
12 CIA, Victor Marchetti – John D. Marks, Nebioğlu Yayınları
13 CIA Belgeleri, Abdurrahman Dilipak, Şura Yayınları
14 CIA Vietnam’da Pasifikasyon, D. Welsh – G. Morris,
15 CIA ve Gizli Savaşları, Bob Woodward, Kelebek Yayınları
16 Görünmeyen Hükümet CIA, D. Wise – B. Ross, Onur Yayınları
17 Kanunsuz Devlet, Robert Borosage, Şafak Yayınları
18 Hile Yolu (MOSSAD), Claire Hoy – Victor Ostrovsky, E Yayınları
19 İsrail Gizli Servisi, Richard Deacon, Anahtar Kitaplar
20 KGB, John Barron, Nebioğlu Yayınları
21 KGB’nin İçyüzü, Aleksei Myagkov, Kervan Yayınları
22 Sovyet İstihbaratının Esasları, Alexander Orlov,
23 Teşkilatı Mahsusa, Ergun Hiçyılmaz, Ünsal Yayınları
24 Dünya Casusluk Teşkilatları, Ahmet Sacidi, Dünya Yayıncılık
25 İstihbaratın İçinden, Anthony Cavendish, Arena Yayıncılık
26 2. Dünya Savaşında Topyekün Casusluk, Curt Riess, Jandarma Basımevi


DİN & DİYANET VE İSLAM ÜLKELERİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 16 KİTAP

NO KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ
1 Kar Gibi Eriyeceğiz, Şura Yayınları
2 İran İslam İnkılabı, Kevser Yayınları
3 İran İslam Devrimi
4 Generalin İtirafları, Abbas Karabaği, Kıyam Yayıncılık
5 Bir Devrimin Anlatılmamış Öyküsü, M. Hasaneyn Heykel, Nehir Yayınları
6 İran Raporu, Ahmet Hasan Abadani, Üçüncü Dünya Yayınları
7 İran Tuzağı, İlhan Kaya, Nehir Yayınları
8 İslam’da Devlet, İmam Humeyni, Objektif Yayınları
9 Arap Dünyasında Köktencilik, R. Hrair Dökmeciyan, İlke Yayınları
10 ABD Terörü, Noam Chomsky, Pınar Yayınları
11 Korsanlar ve İmparatorlar, Noam Chomsky, Akademi Yayınları
12 Ortadoğu’da Devlet ve Terör, Asaf Hüseyin, Pınar Yayınları
13 Cezayir, Abdullah Özkan, Emre Yayınları
14 Esad Şam’ın Sfenksi, Moshe Maoz, Akademi Yayınları
15 Türkiye’de İslamcı Akımlar, Fehmi Koru, Beyan Yayınları
16 İsrail’in Kutsal Terörü, Livia Rokach, Belge Yayınları

DİĞER ÜLKELERİLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 8 KİTAP

NO KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ
1 Yunan Cuntası ve CIA, Stephen Rousseas, Devrim Yayınları
2 Namlunun Ucundaki Demokrasi, Andreas Papandreu, Bilgi Yayınevi
3 Şili’de Amerikan Darbesi, Armando Uribe, Bilgi Yayınevi
4 Şili Devriminin Öğrettikleri, Rene Castillo, Bilim Yayınları
5 Venceremos Şili’ye Evet Pinochet’e Hayır, Konuk Yayınları
6 C.I.A ile Savaşım, Norodom Sihanuk, Işık Yayınevi
7 Üçüncü Dünyadan, Mahmut Dikerdem,
8 Nikaragua’nın İçinden, Günter Walraff, A Yayınları

DİĞER KONULAR İLE İLGİLİ KİTAPLAR – TOPLAM 15 KİTAP

NO KİTAP ADI & YAZAR & KİTAPEVİ
1 Kontrgerilla, Kemal Yücel, Yar Yayınları
2 Yeni Dünya Sosyalizm Sorunları (6. sayı-Haziran 1975)
3 Emperyalizm ve Türkiye, Patika Yayıncılık
4 Yeni Dünya Düzeni, Fehmi Koru, Beyan Yayınları
5 Terörizm/Terörist Kim, Abdurrahman Dilipak, İnkılap Yayınları
6 Türk-İslam Sentezi Dosyası, Sarmal Yayınevi
7 Amerikan İmparatorluğu, Claude Julien, Hitit Yayınları
8 Küstah Amerika, Rolf Winter, Endülüs Yayınları
9 Amerikan Rus Emperyalizmi, Metin Eriş, Boğaziçi Yayınları
10 Anarşi ve Bolşeviklik Belasının Sorumlusu CHP, M. Taylak, Bedir Yayınevi
11 Org. Kenan Evren’in Söylev ve Demeçleri, Başbakanlık Basımevi
12 Savaş Sanatı, Sun Tzu, Anahtar Kitaplar
13 Dünya Tarihi, William H. McNeill, İmge Kitabevi
14 Kirli Ellerin İttifakı – Yolsuzluk, PKK ve suç örgütlerinin güçleri ve ilişkileri, Aziz Ergen, Güncel Yayınları
15 Devrimler Cinayeti, Burhan Bozgeyik, İttihad Yayıncılık

YILLIKLAR

1979 Hürriyet Gazetesi Yıllığı
1980 Hürriyet Gazetesi Yıllığı
1981 Hürriyet Gazetesi Yıllığı

ROMANLAR

Sıkıyönetim, Franco Solinas, Kavram Yayınları
Kurtlu Kokteyl (Ağca’nın romanı), Hasan Uysal, Boyat Yayınları
Gizli Devlet, Robert Ludlum, İnkilap Yayınları

KİTAPLARIN LİSTESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. (EXCEL DOSYASI)


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir