Turkish Forum

Atatürk gerçekten bu sözü söyledi mi?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen, Anıtkabir’i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Tesla, PayPal, SpaceX gibi firmaların kurucusu Elon Musk Twitter hesabında aşağıdaki mesajı paylaştı.

Türkçesi : “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin”

Peki Atatürk gerçekten böyle bir söz söyledi mi?

Kendisinin kaleme aldığı Nutuk isimli eserde böyle bir söze rastlanmıyor. Yine Afet İnan’ın Atatürk’ün el yazılarından hareket ederek hazırladığı Medeni Bilgiler kitabında da böyle bir söz yok. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün çeşitli konular hakkında söylediği sözleri bir araya getiren kitapçık incelendiğinde de durum değişmiyor. Kitabın 70. sayfasında yer alan bilim bölümündeki 5 madde incelendiğinde bahsi geçen sözle karşılaşılmıyor. Bilimle ilgili Atatürk’ün söylemiş olduğu sözler arasında “Yalnız ilim ve fennin yaşadığımız çağda gelişmesini idrak etmek ve ilerlemesini zamanında izlemek şarttır” sözü görülebiliyor.

Bunlara ek olarak Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 2006 yılında yayınlanan “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri” isimli kitap incelendiğinde Atatürk’ün söylediği iddia edilen bu sözle karşılaşılmıyor. Aynı kurum tarafından hazırlanan “Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri” isimli eserde de söz konusu cümleler görülmüyor. Atatürk’ün Yasama yılı açılışlarında 1924’ten 1938’e kadar olan meclis konuşmaları incelendiğinde de yukarıdaki sözü söylediğine dair bir bilgiye ulaşılamıyor.

Son olarak Atatürk’e en yakın isimlerden manevi kızı Afet İnan’ın yazdığı, “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” isimli eserde de böyle bir söz bulunmuyor.