Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 14 Ekim 2017 )

1.. Ermeni basını bugün yayımladığı haberlerde “AB Konseyi, Ermenistan’la imzalanacak Anlaşma metnini yayımladı” başlıklı habere özel önem verdi…. Habere göre ; “ AB Konseyi, Ermenistan’la imzalanması öngörülen Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması (CEPA) metnini yayımladı……Anlaşmanın herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde, Kasım ayında Brüksel’de yapılacak Doğu Ortaklığı Zirvesi çerçevesinde imzalanması bekleniyor..” (Not : Anlaşma metninin İngilizce versiyonuna haberde  belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz…, o.t.)
http://www.tert.am/en/news/2017/10/14/eu-armenia/2510828
http://armedia.am/eng/news/53084/eu-publishes-text-of-agreement-to-be-signed-with-armenia.html
https://news.am/tur/news/415268.html

2. Ermeni basınında özel önem verilen bir diğer haber de ; “ Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (CEPA) Bürosu, Ilgar Mammadov vs. Azerbaycan davası ile ilgili olarak, mahkeme kararını uygulamadığı nedenle Azerbaycan’ ın Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun 46.4 ncü Maddesi uyarınca mümkün olan en erken bir tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ (AİHM – ECHR) nden çıkarılmasını talep etti … AİHM, Ilgar Mamadov’ un tutuklanmasının yasal değil politik olduğuna karar vermesine rağmen Azerbaycan yetkilileri Mammadov’ un salıverilmesini reddettiler..”
http://armedia.am/eng/news/53095/pace-bureau-calls-for-removing-azerbaijan-from-ecthr.html
http://www.tert.am/en/news/2017/10/14/gevorg-kostanyan/2511144
http://www.tert.am/en/news/2017/10/14/pace-azerbaijan-mammadov/2511049

3. Ermeni basınında özel önem verilen başka bir haber de; “ İran İslam Cumhuriyeti Meclis Bşk. Ali Laricani’ nin bugün 14 Ekim’de St. Petersburg’da Ermenistan Millet Meclisi Bşk. Ara Babloyan’ la buluşması sırasında ‘Ermenistan’ ın bölgesel güvenlikte önemli bir role sahip olduğu’ açıklaması idi… “
https://news.am/tur/news/415361.html
https://armenpress.am/eng/news/908924/armenia-has-important-role-in-ensuring-regional-security-–-iran’s-majlis-speaker.html
http://panarmenian.net/m/eng/news/247628

4. Asbarez.com’ da ve News.am’ de yer alan habere göre : “ ABD Kongresinde Ermeni-Türk ilişkilerine dair ‘sahte’ bir tasarı sunuldu….Tasarı, Soykırıma karşı çıkan Kongre üyeleri Steve Stivers, Steve Cohen ve Pete Sessions tarafından sunuldu….Tasarının amacı, Ermeni <sözde> soykırımından dersler çıkararak soykırımı önleme tedbirleri çıkarılmasını öneren iki partili önerge H.Res.220’ yi raydan çıkarmak….”
http://asbarez.com/167696/genocide-deniers-introduce-fake-armenian-genocide-resolution/
https://news.am/tur/news/415287.html

5. Armenpress’ te yer alan habere göre; İspanya, Ermeni <sözde> soykırımını tanıyan Türk yazar Doğan Akhanlı’ nın Türkiye’ ye iade talebini reddetti….
https://armenpress.am/eng/news/908920/spain-refuses-to-extradite-to-turkey-writer-having-recognized-armenian-genocide.html

6. Panarmenian.net, Erivan’ ın kuruluşunun 2799 uncu yılı törenlerine katılmak üzere Eriven’ a gelen çeşitli şehirlere mensup delegasyonların Ermeni <sözde> soykırımı anıtını ve müzesini ziyaret ettiklerini bildiriyor…
http://panarmenian.net/m/eng/news/247637

7. Asbarez.com’ da yer alan habere göre; “ Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) , H.Res.220 sayılı önergeye destek sağlamak üzere 16 Ekim Pazartesi günü Kongre’ de buluşma çağrısı yaptı…. Söz konusu önerge halen 25 çeşitli eyalete mensup 100 üzerinde Kongre üyesi tarafından destekleniyor….Önerge, Temsilciler David Trott ve Adam Schiff tarafından verilmişti….Yukarıda Madde. 4’ te kısaca belirtildiği gibi, H.Res.220 ile ;’ ABD Hükümeti , Ermeni <sözde> soykırımına cevap olmak üzere alınan dersleri, Orta Doğu’ da ve dünyanın diğer yerlerinde soykırımları önleme gayretlerine dikkat çekilmesi’ önerilmektedir…. Haberde, H.Res.220 önergesinin kabulünün ABD’ nin 47 eyaleti ve yaklaşık bir düzine NATO üyesi ülkenin tanımasına da uyumlu olur deniliyor…..(Not: Önerinin amacı, dolambaçlı yoldan Ermeni <sözde> soykırımının tanındığını deklere etmek..,o.t.) ”
http://asbarez.com/167703/monday-oct-16-anca-announces-congressional-call-in-day-for-h-res-220/

8. Asbarez.com’ da yer alan habere göre : “ Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce (R-Calif.) Karabağ sorununun çözümü için Royce-Engel önerilerinin ilk iş olarak dikkate alınmasını istedi… Öneri, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) nin desteklediği Ermenistan’ a ve Karabağ’ a tecavüzlerinden dolayı Azerbaycan’ ın sorumlu tutulması için ateş kes gözetimini öngörüyor….
http://asbarez.com/167707/anca-encouraged-byroyces-renewed-drive-for-royce-engel-peace-proposals/

9. Agos Gazetesi’ nde yer alan haberin başlığı ; “ Yahudiler 500 yıldır konuğumuzdur’ saptaması iki bin yıl hata payı içeriyor.” …. Haberde, Anadolu Yahudileri ile ilgili pek çok kitap yazmış olan Dr. Siren Bora’nın ‘Anadolu Yahudileri: Ege’de Yahudi İzleri’ başlıklı kitabı konusunda yapılan söyleşi yer alıyor… Bora’nın dikkat çeken sözleri özetle şöyle ; “ ‘Romaniot’ olarak tanımlanan Yahudiler etkin bir biçimde Grekçe kullanıyorlardı. Daha doğrusu Grek harfleri kullanılarak yazılan Grekçe ve İbranice karışımı bir dil. Buna ‘Judeo Grekçe’ de deniliyor. ‘Romaniot’ olarak tanımlanan Yahudiler denilince, neden sadece Roma dönemi Yahudileri akla gelir? Neden Hellen dönemi Yahudileri de akla gelmez? Ya da Grek alfabesi kullanan ‘Romaniot’ Yahudilerinin bu alfabeyi Hellen döneminde öğrenip benimsemiş olabilecekleri düşünülmez?…..Yahudi tarihinin başlangıcına ilişkin başlıca kaynak, Kitabı Mukaddes. İ.Ö. 597 ile 582 tarihleri arasında Babil’e sürgün edilen Yahudilerin varlığını, öncelikle Kitabı Mukaddes’ten öğreniyoruz. Aynı zamanda Kitabı Mukaddes, Antikite Yahudi tarihine ilişkin yapılan bir araştırmada baş vurulması gereken önemli bir kaynak niteliğine sahip……Anadolu’ya ilk Yahudilerin Babil Sürgünü sırasında gelmiş olabilecekleri öne sürülür…..Hellen döneminde ise, Anadolu’da Yahudi varlığına ilişkin somut kanıtlar mevcut. Kilikya’dan Pontus’a Batı Anadolu’ya Trakya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada bulunan yazıtların ve objelerin tarihi İ.Ö 4. yüzyıla kadar uzanıyor……”
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19505/yahudiler-500-yildir-konugumuzdur-saptamasi-iki-bin-yil-hata-payi-iceriyor

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here