Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYN GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 06 Ekim 2017 )

1.. Tert.am’ de yer alan haber özetle şöyle; “Ermeni <sözde>Soykırım destanı “ Söz” filminin devam ettiği ve “ İnkar Mimarları” nın ulusal gösterimi öncesinde, Temsilciler Meclisi Ermeni Grubu üyelerinden Jackie Speier ve David Trott tarafından yenilenen girişimin ardından H.Res.220′ deki ABD Temsilciler Meclisi eş sponsorlarının sayısı bu hafta yüz kişiyi buldu….. Bu artış, Ermeni <sözde> Soykırımı derslerini kullanarak Orta Doğu’ da ve dünyada soykırımları önlemeye yönelik iki partili önerinin kabul edilmesine yönelik artan desteğin sinyallerini verdi…..” ( Not : Haberde söz konusu eş sponsorların resimleri yer alıyor, o.t.)
http://www.tert.am/en/news/2017/10/06/us-congressmen/2503508

2. Panorama.am’ de ve Tert.am’ de, Ermenistan Ulusal Meclisi’ nin Cuma günü Rusya ile teknik askeri işbirliği önergesini 7 karşı oya rağmen 80 olumlu oy ile kabul etti… Yalnız muhalefetteki Yelk grubu karara katılmadı…
https://www.panorama.am/en/news/2017/10/06/Parliament-technical-military-cooperation-Russia/1845681
http://www.tert.am/en/news/2017/10/06/national-assembly/2503378

3. Ermeni medyasının ağırlıklı gündem maddesi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (PACE) Başkanı Pedro Agramunt’ un istifası konusu idi… PACE’ in 27 Haziran’ da aldığı karara göre, üyelerin görevleri sırasında görevden uzaklaştırılması mümkün hale getirilmişti….PACE, Asambledeki güvenini yitirdiği için Pedro Agramunt’ u görevinden uzaklaştırdı….Ermeni tarafı da Agramunt’ un görevinden uzaklaştırılmasını isteyen gruba dahildi….
https://www.panorama.am/en/news/2017/10/06/Pedro-Agramunt/1845952
http://armedia.am/eng/news/52801/agramunt-resigns.html
http://www.tert.am/en/news/2017/10/06/agramunt/2503903

Pedro Agramunt quits as PACE President


https://armenpress.am/eng/news/908052/pace-president-pedro-agramunt-steps-down.html

4. Panorama.am’ deki haberlere göre ; Cumhurbaşkanı Serzh Sargsyan yeni atanan ABD’ li eş başkan Andrew Schofer’ ı kabul etti…. DİB Edward Nalbandian’ ın AGİT Minsk Grup eş başkanları ve AGİT Başkanı’ nın Özel Temsilcisi ile yaptığı toplantıda Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkan’ larının toplantısına ilişkin düzenleme görüşüldü…
https://www.panorama.am/en/news/2017/10/06/President-Sargsyan-OSCE-Minsk-Group-US-Co-Chair/1845523
https://www.panorama.am/en/news/2017/10/06/Armenian-FM-OSCE-Minsk-Group-Co-Chairs/1845881

5. Armedia.am’ de yer alan habere göre, Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan, Erivan’ da inşa edilecek etnografik bölge Ermeni köyü için başvuruda bulunan uluslar arası dört firma temsilcilerini kabul etti…. Karapetyan, Ermeni Köyü projesinin ilginç ve ekonomik açıdan başarılı bir proje olduğuna inandığını belirtti…
http://armedia.am/eng/news/52744/prime-minister-discusses-details-of-armenian-village-program-with-representatives-of-international-companies.html

6. News.am’ de yer alan haberin başlığı ; “ Ara Babloyan: Ermenistan’ın Azerbaycan’la toprak sorunu yok”…. ABD California Eyalet Palamentosu Heyetiyle 6 Ekim’deki buluşması sırasında Ermenistan Millet Meclisi Bşk. Ara Babloyan şunları söyledi ; “ Ermenistan’ın Azerbaycan’la toprak sorunu yok, sorun Karabağ halkının kader tayini hakkına ilişkindir…. Her geçen yıl Ermenistan ve ABD ilişkileri pekişmektedir. Bu konuda Ermeni Diasporasının varlığı ve önemli rolü vardır…ABD’yle ilişkiler sadece siyasi değil, aynı zamanda kültür, eğitim ve ekonomik ilişkiler alanında da gelişmektedir…. Aralarında sağlık sisteminin tesisi ve pekişmesi de olmak Ermenistan’da demokrasinin pekişmesi ve gelişimi için ABD desteği önemlidir… Komşu ülkelerden farklı olarak Ermenistan, demokrasi, söz özgürlüğü ve insan haklarının korunması, yönetim sisteminin ademi merkezileştirilmesi yolunda ilerlemektedir… Dağlık Karabağ sorununa ilişkin olarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’la toprak sorunu yok, sorun Artsakh halkının kader tayini hakkına ilişkindir…..”
https://news.am/tur/news/413902.html

7. Ermeni basını, Gary Goldstein’ ın Los Angeles Times’ taki yazısına atfen verdikleri haberin başlığı : “ İnkar Mimarları filmi Ermeni <sözde> soykırımına kuvvetli bir bakıştır”… Haberden özet : “ Güçlü belgesel ‘ İnkar Mimarları’ 1915 – 18 yıllarında Ermenilere Osmanlı İmparatorluğu’ nun yaptığı <sözde> katliamlar gibi düşmanlıkların inkarının tarihin tekrarı varsayımı demek olduğunu anlatıyor… Yazara göre, filmin yapımcı – direktörü David Lee George, Ermeni <sözde> soykırımı sırasında ve modern çağda Türkiye ve müttefiki Azerbaycan’ ın Ermenilere yaptığı şiddeti, bu teoriyi ikna edici biçimde seyirciye sunuyor….Film, Ermenilerin <sözde> sistematik yok edilişini, daha sonraki Sudan, Ruanda, Kamboçya ve Guatemala soykırımları çerçevesinde ustalıkla ortaya koyuyor… Öykünün en dramatik yanı, Ermeni <sözde> soykırımında sorumluluk noksanı, Hitler’ i “ Nihai Sonuç” una da dünyanın göz yumacağı inancına yönlendirdi…. Filmin kırmızı halı prömiyeri 3 Ekim günü Hollywood’ da yapıldı….

LATimes: Architects of Denial’ a powerful look at the Armenian genocide


http://panarmenian.net/m/eng/news/247332
http://panarmenian.net/m/eng/news/247332

8. Armenpress’ te yer alan habere göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sargsyan, 6 Ekim günü AGİT Minsk Grup eş başkanlarını ve AGİT Başkanı temsilcisini kabul etti… Taraflar Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barış yoluyla çözüm sürecinin ilerlemesi ihtimallerini müzakere ettiler…
https://armenpress.am/eng/news/908060/armenian-president-holds-meeting-with-osce-minsk-group-co-chairs.html

9. Armenianweekly.com’ da yer alan haberin başlığı ; “ Onlar Yok Olmayacaklar : Yakın Doğu Yardım hikayesini film kanalı ile anlatmak”… Haberde “Onlar Yok Olmayacaklar” filminin icra prodüktörü Shant Mardirossian ile yapılan söyleşi yer alıyor…. Haberde özetle şu bilgi göze çarpıyor : “ Ermeni <sözde> soykırımı sırasında Amerikan halkının vaatleri ABD’ de gazete başlıklarında yer alıyordu… Osmanlı İmparatorluğunun binlerce mil uzaklıktaki çöllerinden, sıradan Amerikalılar Ermenileri kurtarmak üzere bağış toplama gayretleri organize ediliyor, çeşitli programlar kanalı ile beklenmedik çapta bağış toplanıyordu… Yakın Doğu Yardım’ ın Ermenilere, Süryanilere, Rumlara ve Osmanlı’ nın diğer Hristiyan azınlıklarına karşı yapılan “ırk tahribi” ABD’ nin deniz aşırı ilk insani yardımı olarak dikkate alınır….15 Yılda 116 milyon dolar toplanmış, yüzlerce gönüllü yardım için seferber edilmişti….”
https://armenianweekly.com/2017/10/04/telling-the-story-of-near-east-relief-through-film/

10. Avim Bülteninde Hazel Çağan Elbir’ in “ Türkiye her daim Sarkisyan’ın gündeminde” başlığı ile yer alan yorumundan özet alıntılar ; “ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda devlet ve hükümet başkanları söz aldı. Söz alanlardan biri de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’dı. Sarkisyan’ın konuşmasının odak noktası yine Türkiye’ydi…..Sarkisyan konuşmasında 10 Ekim 2009 yılında imzalanan Türkiye – Ermenistan diplomatik ilişkilerinin kurulması ve normal hale getirilmesine ilişkin Protokolleri, Türkiye’nin adım atmaması durumunda, hükümsüz ilân edeceğini açıklamıştır. Sarkisyan ayrıca Türkiye’nin protokolleri kullanarak sadece Türkiye’nin yararına olacak şekilde kullandığını söylemiştir… Sarkisyan bu söylemleri ile gerçekleri çarpıtmaktadır. Protokolleri Ermenistan’ın baskı altında imzaladığı esasen bilinmektedir. Protokoller imza edildikten sonra Protokollerin uygulamaya girmemesi için tek yanlı yorumlamaya ve Türkiye’yi tahrik etmeye yönelen de yine Ermenistan’dır……Sarkisyan, yapılan bu akdin ruhuna ve uluslararası teamüllere aykırı olarak Ağrı Dağı’nın Ermenistan’ın sembolü olduğunu yinelemiş ve daha da ileri giderek gençliğe gelecek için şu nasihatte bulunmuştur: “Ağrı’yı almak sizin neslinize bağlı. Mesela benim nesil üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. 90’lı yıllarda vatanımızın parçası Artsah’ı (Karabağ bölgesini) düşmanın elinden kurtardık. Her neslin bir görevi vardır. Siz de ileride bizim gibi görevinizi yerine getirip getirmeyeceğiniz birlik ve beraberliğinize bağlıdır. Biz, Ermeni ulusu, her zaman Anka kuşu gibi küllerden dirilmeyi başarmışızdır…..”
http://avim.org.tr/tr/Yorum/TURKIYE-HER-DAIM-SARKISYAN-IN-GUNDEMINDE

11. Avim Bülteninde yer alan ; “ Ermeni militanlar adalet önünde” başlığı ile yer alan diğer yorumdan özet alıntılar şöyle : “ AVİM çalışmalarına misafir akademisyen olarak katkıda bulunan Maxime Gauin aşırı görüşlü Ermeni militanları tarafından sık sık eleştirilmekte ve tacize uğramaktadır. Maxime Gauin ise bu saldırılara hukuk aracılığıyla karşılık vermekte ve davalar açmaktadır. Geçmişte açtığı bu davaları kazanan Maxime Gauin bu kez de Ara Toranian ve Sam Tilbian aleyhine dava açmıştır. Bu bağlamda Mart 2015 tarihinde Paris’te Türk Büyükelçisi konuşma yaptığı Paris-Descartes Üniversitesi’nde boyalı su atılmasına ilişkin ayrı bir dava daha görülecektir. ……Ermeni davası yakında iki mahkemenin önünde olacak. İşin ilginç yanı her ikisi de aynı gün ve aynı saatte olacak: 17 Ekim saat 13:30’ dan itibaren. Birinci dava Paris’te 17 nolu ceza mahkemesinde. Ara Toranian ve Sam Tilbian, hakaret ve iftira suçlamalarıyla, Ermeni karşıtı eleştirmen Maxime Gauin tarafından mahkemeye verildiler. İkinci mahkeme Nanterre’de, Nor Seround’un iki eski militanı, Türk Büyükelçisi’ne boyalı su atmaktan ötürü yargılanacaklar……
http://avim.org.tr/tr/Yorum/ERMENI-MILITANLAR-ADALET-ONUNDE

12. Agos Gazetesinde Baskın Oran’ ın “AKP’nin iktidara gelmiş olmasından ben çok memnunum” başlıklı yazısı şöyle başlıyor; “ Çünkü iktidara gelmeseydi çok sayıda insan durmadan diyecekti ki, ‘Ah, mütedeyyinler iktidara bi gelse. Bi gelse. Asr-ı saadet geri gelecek. Laiklerin bozduğu her şey düzelecek.’… Şunu kesinlikle biliniz ki AKP iktidara gelmeseydi bu özlem ilelebet sürecek ve sürdükçe güçlenecekti. Hiç itiraz etmeyiniz: Türkiye’nin AKP’yi mutlaka fiilen yaşaması lazımdı. Sadece şükrediniz: Yaşıyor……” (Not : Oran, “AKP iktidara gelmeseydi, mütedeyyin insanlar sürekli diyeceklerdi ki: “… diye başlayan ilginç düşünceler ortaya koyuyor. Okunabilir bir yazı diyorum….,o.t.)
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19443/akpnin-iktidara-gelmis-olmasindan-ben-cok-memnunum

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here