Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 13 Temmuz 2017 )

BİLGİ: “Ermeni Faaliyetleri” başlığı altındaki bilgi Turkish Forum, Armenian File adlı Facebook ve özel takipçilerimize e-posta yolu ile yayımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ermenistan ve Ermeni diasporasının güncel faaliyetlerini Ermeni medyasından derleyerek Ermeni Meselesi ile ilgili mücadele yapan kişilere ulaştırıp reaksiyon göstermelerini sağlamaktır. Ancak,  Ermeni Meselesinde çalışmalar yapan Avim gibi kurumlarımızın web sitelerinde yer alan dikkate değer yazı, analiz, yorum ve haberler de sizlere ulaştırılmaktadır. Saygı ile bilginize sunulur…, o.t.

1.. Armedia.am’ de yer alan haber başlığı ; “ Türk Parlamentosunda ‘Soykırım’ kelimesini yasaklayan öneri paketi görüşmeye başlandı.” Haberin Özeti : “ CNN Turk’ ten alınan bilgiye göre, Türk Parlamentosunda ‘ Ermeni Soykırımı’ hakkında konuşmayı yasaklayan öneri paketi TBMM Anayasa Komisyonu’ nda görüşülmeye başlandı….Öneri paketine göre, Türk ulusunun tarihine ve bilinen geçmişine hakaret cezalandırılacak… 1915 Olayları konuşulurken ‘ Ermeni Soykırımı’ teriminin kullanılması hakaret sayılacak…. Yasayı ihlal eden MV’ leri geçici olarak parlamento çalışmalarından uzaklaştırılacak, yaklaşık 12.0000 TL olan aylığının üçte biri oranında para cezası verilecek….”
http://armedia.am/eng/news/49936/package-of-bills-banning-to-use-genocide-term-in-turkish-parliament-submitted-for-discussion.html

2. Tert.am’ de yer alan habere göre, Ermenistan, Gürcistan’ da yapılacak NATO tatbikatına katılacak…. ‘Gürcistan – NATO Çevik Ruhu 2017’ adı altındaki yıllık çok uluslu tatbikatın amacı NATO üyesi ülkeler ve ortaklar arasında askeri işbirliğini geliştirmektir… Tatbikat, 31Ağustos – 12 Eylül tarihlerinde icra edilecek….
http://www.tert.am/en/news/2017/07/13/georgia/2430287

3. Tert.am’ deki habere göre, Ermeni Devrimci Federasyonu – Daşnaksutyun üyesi Garo Kebabjyan, Azerbaycan’ ın Ermenistan karşıtı duygusallığı savaşın kaçınılmaz olduğu mesajını verdiğini söylüyor….
http://www.tert.am/en/news/2017/07/13/karo-war/2429604

4. News.am’ de ve Armenpress’ te yer alan haberin başlığı : “ Küresel Rekabet Endeksinde Ermenistan’ın konumunu iyileştirecek 2017-18 Dönemi Eylem Planına onay.” Haberin Özeti :
“Ermenistan Bakanlar Kurulu oturumunda, Ekonomik Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Suren Karayan, Küresel Rekabet Endeksinde Ermenistan’ın konumunu iyileştirmeye yönelik 2017-18 Dönemi Eylem Planını sundu…… 2016-17 Dönemi Küresel Rekabet Endeksinde Ermenistan 4.1 puanla 138 ülke arasında 79. Sırada yer almakta….. Ermenistan geçen yıla göre konumunu 3 sıra iyileştirdi. Gürcistan dahil olmak üzere değerlendirme yapılan BDT ülkeleri arasında 6. Sırada yer aldı.
https://news.am/tur/news/400134.html
https://armenpress.am/eng/news/898525/armenia-seeks-to-improve-position-in-global-competitiveness-index-action-plan-approved.html

5. Bazı Ermeni haber portallarında , ABD Batı Başpiskoposu Hovnan Derderian, MV Adam Schiff’ (D-CA) in daveti üzerine, Temsilciler Meclisi’ nin açılış duasını yaptı… Dua sonrası Schiff , Derderian ile ilgili övücü sözler söyledi

Archbishop Derderian delivers opening prayer in US House of Representatives


https://massispost.com/2017/07/archbishop-hovnan-derderian-delivers-opening-prayer-house-representatives/
http://asbarez.com/164871/archbishop-derderian-delivers-opening-prayer-in-house-of-representatives/

6. Ermeni Radyosu, ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi’ nin, Kongre Ermenistan Dostluk Grubu eş Başkanı Dave Trott’ (R-MI) un Türkiye’ ye yaptıırım önerisini ilave üç yaptırımla Temsilciler Meclisi onayına sunduğunu bildiriyor…

Rep. Trott’s measure to stop gun sale to Turkey cleared for House vote

7. Ermeni Radyosu, Senatör Anthony Portantino’ nun verdiği, 210 numaralı ekspres yolunun Fair Oaks Caddesine çıkışına “Ermeni Soykırımı Anıtı” levhası konulması konuusundaki SCR 25 numaralı önerisinin Meclis Ulaştırma Komitesi’ nde oy birliği ile kabul edildiğini bildiriyor… Öneri Tahsisatlar Komitesinden sonra nihai oylama için Meclis’ e sunulacak…

Assembly Committee Approves freeway signs for Pasadena Genocide Memorial

8. Armenpress’ te yer alan haberde, Fransa’ nın Ermenistan Büyükelçisi Jean-Francois Charpentier, 13 Temmuz günü medya mensuplarına yaptığı açıklamada ‘çeşitli alanlarda ekonomik işbirliğini öngören yeni anlaşma imzalandıktan sonra Ermenistan ve AB arasındaki iş çevresi daha gelişecektir’ dedi….
https://armenpress.am/eng/news/898549/business-environment-between-armenia-and-eu-will-further-improve-in-case-of-signing-the-new-agreement.html

9. Armenpress’ te yer alan habere göre, Ermenistan Hükümeti, AİHM’ ne “Nikoghosyan vs Ermenistan Davası” sonunda manevi tazminat olarak Ermenistan’ ı 3 bin avro para cezasına makhkûm etti….(Not: İnternette yer alan bilgiye göre davacı, 2011 yılında Devlet Gelirler Dairesindeki görevinden atıldı. Bize ders olması düşüncesi ile bu haber mesajımıza alındı, o.t.)
https://armenpress.am/eng/news/898518/government-provides-3-thousand-euros-for-implementation-of-echr-verdict.html

10. Massispost.com’da yer alan haberin başlığı ; “ Türk film yapımcısı Serdar Önal’ın ‘ Derdo Ana ve Ceviz Ağacı ‘ Erivan Altın Kayısı Yarışma Programına dahil edildi.” Haberde özetle şu hususlar yer alıyor ; “ Önal’ ın filmi, 2017 İstanbul Altın Lale Film Festivali ödülünü almıştı… Film, İstanbul ve Bitlis’ te çocukları ve torunları ile yaşayan 70 yaşındaki bir Ermeni kadınının hikayesini anlatıyor….Film yapımcıısı Önal, Derdo Ana ile buluşarak üç saat görüşme yaptı…Film Bitlis, Erivan ve Echmiadzin’ de çevrildi…
https://massispost.com/2017/07/turkish-filmmaker-serdar-onals-documentary-mother-derdo-walnut-included-golden-apricots-competition-program/

11. Avim Bülteni’ nde Teoman Ertuğrul Tulun’ un “ Yanlış bir isimlendirme : Batı Balkanlar” başlıklı analizi yer alıyor…Bu analizi, dün bilgi verdiğimiz Özge Nur Öğütçü’ nün “ ‘Batı Balkanlar’ Kavramı, Balkanlar ve Türkiye” başlıklı yorumu ile birlikte değerlendirilmelidir… Haberden bazı alıntılar ; “ Şu anda, Batı bloğu, Avrupa kıtasının farklı bölgelerine, yani Baltık ve Balkanlara odaklanmış durumdadır. Fakat Baltık bölgesinin aksine, Balkanlar sadece siyasi kriz yaşamakla kalmayıp aynı zamanda varoluş krizi de yaşamaktadır…..Görünürde Balkanlar üç alt bölüme ayrılmaktadır. AB’ye göre, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan, AB üyesi oldukları için artık Balkanların parçası değildir. Öte yandan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk ve Makedonya Batı Balkanlar’ın alt bölgesi denilen kısmını oluşturmaktadır. Türkiye, tek başına Doğu Balkanlar bölgesini oluşturmaktadır. Her ne kadar tek bir ülkenin kendi başına bir bölge oluşturması ilginç olsa da Doğu Balkanlar teriminin dışlayıcı bir terim olarak kullanıldığı açıktır. Sadece Türkiye’yi Avrupa kıtasının geri kalanından dışlamak için kullanılmaktadır……Yukarıdaki tartışılan tüm noktalara rağmen, görünen odur ki önümüzde bulunan en önemli konulardan birini açmaya hiç kimse yanaşmamaktadır: Balkanların sosyolojik ve tarihi gerçekler göz ardı edilerek yeniden yapılandırılması. “Batı Balkanlar” kavramını inşa etmenin en önemli amacı Türkiye’yi Balkanlar ve Avrupa dışında bırakmaktır……”
http://avim.org.tr/tr/Analiz/YANLIS-BIR-ISIMLENDIRME-BATI-BALKANLAR

12. Agos Gazetesinde yer alan haberin başlığı : “ Vekillere iç tüzük prangası.” Haberden bazı alıntılar ; “ TBMM İç tüzükte yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin taslak ortaya çıktı. Taslak Milletvekillerinin Meclis kürsüsünde konuşmasını sınırlayan maddeler içeriyor. ‘Ermeni Soykırımı’, ‘Kürdistan’, “Amed” gibi ifadelerin kullanılmasının önüne geçiliyor. Taslak TBMM Başkanlığı’na sunuldu. …..Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nde yapılacak değişikliklerle ilgili Meclis’te grubu bulanan siyasi partilerin grup başkan vekilleri bir araya gelmiş ancak ortak komisyon kurulamamıştı. HDP ve CHP komisyona katılmamıştı. AKP ve MHP, Meclis İç Tüzüğü’ne ilişkin mutabakata vardı. Meclis Başkanlığı’na sunulan değişiklik teklifi, milletvekillerinin konuşma sürelerini kısıtlıyor. Komisyon görüşmelerinde de konuşma öncelikleri komisyon üyesi milletvekillerine veriliyor. …. Düzenlemeyle beraber ‘Ermeni Soykırımı’, ‘Dersim Katliamı’, ‘Kürdistan’ ve ‘Amed’ gibi sözler ceza kapsamına alındı. Bu ifadeleri kullanan milletvekilleri 3 birleşim yasaklanacak ve maaşından 12 Bin TL ceza kesilecek…..Garo Paylan, yeni TBMM İç Tüzük değişikliğini Agos’a şöyle değerlendirdi: ‘ Tüzük değişikliğinin amacı, muhalefetin sesini kısmak ve saraydan gelen talimatları çok daha hızlı bir şekilde yasalaşmasını sağlamaktır. Bu değişiklik TBMM’yi daha da önemsizleştirecektir. Meclis, Saray’ın noteri haline gelecektir.’
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18913/vekillere-ic-tuzuk-prangasi

13. FEYM Grubu üyelerimizden Türk Amerikan Güvenlik Vakfı Halkla İlişkiler Direktörü Sayın Emre Serbest’ ten bize ulaşan bilgiden, “ABD Medyasına Kınama Kampanyası” düzenlenmiş olduğu öğrenilmiştir… Kampanya’ nın amacı, Türkiye’ de Aybüke Yalçın adında bir kızımızın PKK tarafından öldürülmesi olayında ölüm nedeni hakkında bilgi vermeyen ve PKK teröristleri “Özgürlük Savaşçıları” olarak niteleyen ABD medyasını protesto etmektir…Bu tip eylemlere katılmak, yurtdışında yaşayan soydaşlarımızla dayanışmamızı artıracaktır.., o.t.
https://www.change.org/p/brian-kilmeade-foxnews-com-condemning-the-us-media?recruiter=31015256&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here