Kategoriler
Türkiye

SEMPOZYUM DUYURUSU : Adalarda Türk-İslam Kültürü /// 16-17 Kasım 2017

Değerli meslektaşlarım,

Akdeniz ve Ege adalarının tarihi, kültürü, edebiyatına dair yeni bilgi ve bulguları paylaşacağımız bir zemin olmak üzere Adalarda Türk-İslam Kültürü Sempozyumu başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir. Konu ile ilgili çalışmaları olan meslektaşlarımızı Kıbrıs’ta ağırlamaktan onur duyacağız.

Daha fazla bilgi için bk.

LİNK : http://adalardaturkkulturu.com/davet/

Davet

1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’da yerleşen milletimizin beylikler döneminden başlayan denizle taşıması, Rodos ve Kıbrıs’ın fethedildiği XVI. yüzyılda yeni bir boyut kazanır. Kara ve tatlı su toplumundan deniz toplumuna da katılışı ifade eden XV-XVI. yüzyıllarda Ege (Adalar Denizi) adalarındaki adaların, Rodos ve Kıbrıs’ın, XVII. yüzyılda da Girit’in Müslüman Türk nüfusuyla şenlendirilmesi zamanla “Adalı Müslüman-Türk tipi” ile kültürünü de şekillendirir. Anakaradan getirdiklerini adalardaki toplum ve kültürlerden seçtikleriyle sentezleyen Ada Türkleri için, beş yüz yıllık huzurlu bir yaşantının peşinden XIX yüzyılın ikinci yarısından sonra sıkıntılar başlar. Ege ve Akdeniz adalarının XX. yüzyılın başlarında Osmanlı-Türk yönetiminden çıkıp özellikle Yunanistan’ın idaresine geçmesi, ölüm, kaçış, sürgün ve mübadele yollarıyla Ada Türklerinin varlık ve kültürlerini tehlikeye sokmuş, hatta kimi adalarda tükenmelerine yol açmıştır.

Bugün Ege ve Akdeniz adalarındaki Türk varlığıyla kültürü bir kaç adamız ile Kıbrıs’ta sürmektedir. Adalar denizi ve Akdeniz adalarından anakaraya göçenlerin çocukları veya mübadillerin torunları son yirmi beş yıl içinde hikâye, roman ve anı kitapları yayımlamaya başlamışlardır. Bu uyanış ve yoğunluk kültür yaşantımıza renk kattığı gibi, Ada Türklerinin yeniden keşfini ve incelenmelerini gündeme getirmiştir. Bu gelişmeye paralel, günümüzde Ege ve Akdeniz adalarında süren, Yunanistan’ın Türkiye ile tırmandırdığı gerilimler ve Kardak adaları başta olmak üzere oldu bittiye getirmek isteği hadiseler, Ege ve Akdeniz adalarının hukuki durumu ile Ada Türklerinin geçmişteki ve mevcut varlıklarının, kültür, folklor, tarih, dil, sanat ve edebiyatlarına dair bilimsel incelemelerin artırılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, Yunanistan’da çalışmalarını sürdüren benzer konulu bölüm, dernek, enstitülerin varlığı ile yapılan yayınlar ve düzenlenen toplantılar gözden kaçmamaktadır. Halen Rodos, İstanköy ve Kıbrıs adalarında Türk-İslam varlığının mevcudiyeti, eğitim, siyasi ve sosyo-kültürel konular başta olmak üzere bir takım sorunlarının bulunması sebebiyle KKTC’de böyle bir sempozyumun düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

“SEMPOZYUM DUYURUSU : Adalarda Türk-İslam Kültürü /// 16-17 Kasım 2017” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.