FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ  (  07 Haziran  2017 )

1.. Avim Bülteni’ nde  “ Şehit Diplomatlarımız”  başlığı ile yer alan haberde;  “Avrasya İncelemeleri Merkezi çalışanları, 7 Haziran 1982 tarihinde Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğilir.”  deniliyor. FEYM Grubu olarak biz de şehit Akbay çiftini ve Ermeni teröristlerin  şehit  ettiği diğer  diplomatlarımızı saygı ve rahmetle  anıyoruz…

http://avim.org.tr/tr/Bulten/SEHIT-DIPLOMATLARIMIZ-16

  1. Avim Bülteni’ nde Sean Patrick Smith’ in   “From smoking gun to muddied  waters: the alleged telegraph of Bahaeddın Şakir –  Dumanı tüten silahtan  bulandırılmış  sulara : Bahaeddin Şakir’ in iddia  edilen telgrafı”  başlıklı              analizi   yer almaktadır. Analizden  özet : “  Clark Üniversitesi profesörü Taner Akçam’ın 1915′ te Osmanlı Ermenilerinin  örgütlü ve sistematik bir soykırım olduğunu,  daha önce görülmemiş, karşı konulamaz kanıtlar ortaya çıkardığına dair medyada dolaştı. ……  Akçam, 22 Nisan 2017 tarihli New York Times gazetesinde çıkan yazıda,  bulgularının “deprem” oluşturduğunu ve “inkarcı duvardaki son tuğlayı” kaldıracağını ileri sürdü… Akçam’ın bulguları, 1922’de Türkiye’den İngiltere’ye gönderildiğini iddia ettiği belgeler şeklinde idi. Belgelerin  İngiltere’den, Fransa’ya, oradan da Kudüs’e götürüldüğü iddia ediliyor…..Akçam, “New York’ta   Kudüs arşivinin fotoğrafik kaydını” bulduğunu iddia ediyor. …….Orijinal belgelerin Kudüs’teki Ermeni Patriği’nde depolandığı bildirilmekle birlikte, araştırmacılara erişimin kısıtlanması, şimdiye kadar belgelerin kimlik doğrulaması yapılmadığı anlamına geliyordu….. Akçam’ın dikkat çektiği ana belge, Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa’ nın  önde gelen operatörü Bahaeddin Şakir’in Mamuret-ül Aziz bölgesi  valisine gönderdiği iddia edilen bir telgrafın metnidir. Akçam’a göre, bu telgraf Şakir’e, bölgedeki Ermenilerin sadece diğer illere taşınıp tasfiye edilip edilmediğini ya da tamamen öldürüldüğünü mü  soruyor. Ancak,  Akçam’ın iddiaları, cevaplardan daha çok soru sormaktadır…..Söz konusu telgrafın ilk defa ortaya çıktığı iddialarının aksine, bu iddia edilen telgraf, Osmanlı İmparatorluğu savaş zamanı liderlerini yargılamak  üzere kurulan mahkemelere sunulmuş ve daha sonra Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ……Telgraf aynı zamanda Ermeni meselesinde 1980’lerin başlarında çeşitli ikincil eserlerde kullanılmış  ve kısmen Akçam ve onun danışmanı Vahakn Dadrian’ın ortaklaşa 2011 yılında yaptığı bir  kitapta yeniden üretilmiştir……Söz konusu telgrafın tarihi,  ikincil kaynaklarda 21 Nisan 1915′ tir.  Akçam ve Dadrian’ a  göre  tarihi 12 Haziran 1915′ tir. Diğer kaynaklarda  tarih 21 Haziran 1915 olarak gösterilmektedir….Bu farklılıklar öncelikle ilgili araştırmacının Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılan takvimleri ve tarihleri ​​Gregoryen takvimine dönüştürmek için gerekli metodolojiyi bilmemesinden kaynaklanmaktadır….. Bu tartışmanın başında, Osmanlı İmparatorluğu savaş zamanı liderlerini yargılamak üzere kurulan mahkemelerde kullanılan kanıtların karşılığı olup olmayacağı gibi ikilem yer almaktadır. Erickson, mahkemenin “İngiliz işgalcilere dokunmak ve ayakta kalan darbecileri bastırmak” için kurulan “kangaroo mahkemesi” olduğunu ve eleştirel bir ifadeyle “gerçek kanıtların ne de deneme transkriptlerinin bugün mevcut olmadığını” ileri sürüyor. …….Kararların sonuçları, Bahaeddin Şakir ve diğer savaş zamanı liderlerini yargılayan Divan-ı Harb-i Örfi  üyesi Albay Süleyman Şakir’in yazdığı bir raporda itiraz edildi. Albay Süleyman Şakir, raporda Bahaeddin Şakir’e karşı hak taleplerini doğrulamak için tanıkların ve istihbaratın (ihbâr) bulunmadığını özellikle belirtti.  İngiliz kamu görevlisi W.S. Edmonds, Şakir’in Türkiye’ye döndüğü takdirde yeniden yargılamayı talep edebileceğini ve cezanın çok az olduğunu belirtti. …. Sanıklara merhamet isteyen bir dilekçenin Mamuret-ul Aziz bölgesinden Ermeniler tarafından mahkemeye sunulduğu da dikkati çekiyor…… Dadrian ve Akçam’ın ihtimal dışı teorisi ile Teşkilat-ı Mahsusa ve Şakir’in 1915’te Ermenilerin imha edilmesi iddiasıyla önemli bir rol oynamış olması ve bu sahtekâr belgeler olarak ortaya çıkması da bu konuyu daha da karmaşık hale getirdi. ……Bu nedenle Akçam’ın yakın geçmişte ortaya çıkardığı belgelerin en üst düzeyde incelenmesi ve yüz yüze alınması mümkün değildir. Bu belgeleri doğrudan medyaya sunarak Akçam’ın akademik incelemeyi önlemeye çalıştığı ve bunun yerine akademik topluluğu bir başarı ile sunduğu talihsizliktir. “Sigara silahını” temsil etmekten çok, eski malzemelerin Akçam tarafından sürekli olarak yeniden dolaşımı sadece sıcak tartışmalara girmiş bir konunun sularını daha da bulanıklaştırmaya yaradı…….”

http://avim.org.tr/en/Analiz/FROM-SMOKING-GUN-TO-MUDDIED-WATERS-THE-ALLEGED-TELEGRAPH-OF-BAHAEDDIN-SAKIR

  1. Armedia.am’ de  ve Armenpress’ te yer alan habere  göre, Uluslar arası Af  Örgütü  Türkiye  Temsilcisi Taner Kılıç’ ın  FETÖ soruşturması  çerçevesinde 22 diğer  avukatla  birlikte İzmir’ de göz altına  alındıkları bildiriliyor…. 

http://armedia.am/eng/news/48721/head-of-amnesty-international-in-turkey-arrested.html

https://armenpress.am/eng/news/893924/amnesty-international’s-turkey-chief-detained.html

  1. Tert.am’ de yer alan habere  göre,  Ulusal İstatistik  Servisi,   2017 yılının Ermenistan için ekonomik yönden  zor  geçeceğini   bildiriyor…..

http://www.tert.am/en/news/2017/06/07/vahagn-khachatryan/2395129

  1. Ermeni Radyosunun bildirdiğine göre, Ermenistan Suriye’ ye  çoğu yiyecek olmak üzere  18 ton insani yardım malzemesi  gönderdi. ( Not : Bu haberi uluslar arası  toplum  büyük bir yardım sanarak okuyor. Bizim Suriyelilerimiz  günde  bir  ekmek tüketseler herhalde  yalnız  ekmek tonajı çoğu ücretsiz  750 ton  olurdu….,o.t.)

http://www.armradio.am/en/2017/06/07/armenia-sends-18-tons-of-humanitarian-aid-to-syria/

  1. Agos Gazetesi, Demokratik Suriye Güçleri’ (DSG) nin  Rakka kent merkezini IŞİD’den kurtarmak için hazırladıkları operasyonun başladığını duyurdu. Haberden bazı alıntılar ; “DSG,   10 Aralık 2016’da “Fırat’ın Gazabı” isimli operasyonla IŞİD işgali altındaki Rakka kentinin kurtarılması için harekete geçmişti…..Geçtiğimiz günlerde, DSG müttefiklerinden olan YPG’den bir yetkili,  Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada saldırının beşinci ve som hamlesinin yakında başlayacağını duyurmuştu.  DSG,   ABD Koalisyonu’ nun desteklediği operasyonun bu safhasında Rakka’nın kent merkezini ele geçirmeye çalışacak. …..Söz konusu hamlenin duyurusu, Rakka’nın kuzeyinde bulunan Hezima Kasabası’nda DSG Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle açıklandı.  DSG Sözcüsü Telal Tilo operasyonu,  “Bugün Fırat’ın Gazabı Eylem Odası Komutanlığı olarak çetelerin terörün ve teröristlerin başkenti haline getirdikleri Rakka kentinin özgürleştirilmesi için “Büyük Savaş”a başladığımızı ilan ediyoruz” ifadeleriyle duyurdu.  Tilo açıklamasında, operasyonun Rakka Sivil Meclisi, Demokratik Suriye Meclisi (MSD), bölgedeki aşiretlerin ileri gelenleri, kanaat önderleri ve bölge halkının yardımlarıyla gerçekleştiğini söyledi ve  halkı çatışma alanlarından uzak durmak konusunda uyardı. Agos  Gazetesinde  yer alan  diğer  bir  haberde,  Başbakan Yıldırım’ ın “Rakka operasyonu Türkiye için tehdit oluşturursa gereken cevap verilir” dediği bildiriliyor….

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18676/dsg-rakka-operasyonu-basladi

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18677/yildirim-rakka-operasyonu-tehdit-olusturursa-gereken-yapilir

  1. Agos Gazetesi, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’ nun Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Rum ve Ermeni genç çiftçi, hayvancı ve arıcılara ekonomik yardım planını onayladığını bildiriyor. ( Not : KKTC’ de, son yıllarda  büyük değişiklik olmadı ise, tahminen  350’ si Rum olmak üzere yaklaşık 1000 gayri Müslim yaşadığı  biliniyor…,o.t.)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18670/guney-kibristan-rum-ve-ermeni-genc-ciftcilere-destek

  1. Ermeni Faaliyetleri ile ilgili  dünkü mesajımızın   8 inci  maddesinde  Ermeni Radyosuna atfen verdiğimiz  haberde   “….korumalarının,  Erdoğan’ ın emri ile, Washington’ da yaptıkları eylem nedeniyle “ suçluların  adalete teslim edilmesi ve  gelecekte  benzer  olayların meydana  gelmemesi için tedbirler”  başlığı ile  25 Mayıs’ ta   Temsilciler  Meclisi Dış İlişkiler  Komitesi’ nde benimsenen H.Res.354  önergesinin  06 Haziran  günü   Doğu saati ile  18.30’ da  Temsilciler  Meclisinde müzakere  edileceğini” bildirmiştik.  Aşağıda  linkleri belirtilen web sitelerinde  yer alan  haberlere  göre, ABD Temsilciler  Meclisi’ nin söz konusu önergeyi 397 oyla ve oybirliği ile onaylayarak Türkiye’ yi kınadığı bildirilmektedir…Önerge, çoğunluk lideri Kevin McCarthy ve azınlık lideri Steny Hoyer tarafından müştereken desteklenmişti….Meclis  Başkanı Paul Ryan, Erdoğan ve diğer Türk  liderlerinin “Anayasa’ nın kendilerine  verdiği hakkı kullanarak   barışçı biçimde gösteri yapan  masum sivillere  karşı  vahşice  davranışı”  kınamalarını ve  özür dilemelerini  talep etti….Armenianweekly.com (2 inci link) ve Asbarez.com linklerini tıkladığınızda  önergenin İngilizce  tam metnine ulaşabilirsiniz. Önerge, metin dışında   8  madde  içeriyor. Söz konusu  maddelerden dikkat çekicilerin kısa  bir  özetini aşağıda  okuyabilirsiniz….The New York Times web sitesinde (son link) yer  alan  haberin başlığı “ Türk Cumhurbaşkanı’ nın güvenlik elemanları Washington’ da  protestoculara  saldırdılar mı?  Video  ne  gösteriyor…” başlıklı  haberde  bazı videolar  var, izlemenizi öneririm.  Vakit ayırabilen olursa  videolardan pek çok  yorum çıkarılabilir. Bakalım, ülkemizi nasıl temize  çıkaracağız. Bu korumaların yurt dışındaki, bizim bildiğimiz, üçüncü  vukuatları.

ÖNERGE MADDELERİNDEN  KISA  ÖZET :

**  Barış içinde  toplanmak ve fikirlerini serbestçe ifade etmek Amerikan demokrasisinin temelidir.

** Türk güvenlik güçleri profesyonel olmayan biçimde eylem yapmışlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı  ve  Türk hükümetini zayıf biçimde temsil etmişlerdir.

** Olayları yönlendiren ve  iştirak eden  Türk güvenlik sorumluları ABD  yasalarına  göre  suçlanmalı  ve  yargılanmalı.

** ABD Dışişleri Bakanlığı olaya  karışmış kişilerin diplomatik  dokunulmazlığının  kaldırılmasını talep etmelidir.

**ABD, Türkiye  ve  benzeri ülkelerde basın ve  sivil toplum özgürlüklerinin  güçlendirilmesi için  adım atmalıdır. ( Not:  Herhalde  en üzücü madde  de  budur. Bu ifade  belki kabile  devletlerine  karşı kullanılabilir , o.t.)

http://armenianweekly.com/2017/06/06/breaking-u-s-house-of-representatives-condemns-d-c-attack-on-peaceful-protesters/

http://armenianweekly.com/2017/06/06/breaking-u-s-house-of-representatives-condemns-d-c-attack-on-peaceful-protesters/

http://asbarez.com/164136/breaking-house-unanimously-condemns-erdogan-ordered-attack-on-protesters/

https://news.am/tur/news/394077.html

http://armedia.am/eng/news/48714/us-house-of-representatives-unanimously-condemned-erdogan-ordered-attack-against-peaceful-protesters.html

https://massispost.com/2017/06/u-s-house-unanimously-condemns-turkish-violence-peaceful-protesters- 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/26/us/turkey-protesters-attack-video-analysis.html?_r=1

 

 

Yayım tarihi
Türkiye olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.