Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GRUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ  (  30 MAYIS  2016 )

1..  Aşağıda  linkleri  belirtilen web  sitelerinde  yer  alan habere  göre,  AGİT Genel Sekreteri   “Erivan Ofisi’ nin Kapatılmasının  İşbirliği’ nin sonu olmadığı konusunda  garanti veriyor ve Erivan Ofisinin kapanmasından esef duyuyor”  Haberin  özeti: “ AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier, 30 Mayıs’ ta  Erivan’ da Ermenistan DİB Edward  Nalbandian ile  birlikte  yaptıkları basın  toplantısında ‘  Erivan Ofisi’ nin kapatılması yalnızca  bir  bölümün kapatılması olup  birlikte  çalışmak üzere  diğer  yolların açılışı  demektir… Ermenistan ile  gündemde olan önemli konuları tamamlamak  için değişik  formatlar  bulmak zorundayız… ‘  dedi  …. Ofis’ in kapatılmasında  Azerbaycan’ ın  rolü ve  AGİT’ in   söz konusu ülkenin yapıcı olmayan tutumunun neden cevapsız  kaldığı ı sorulduğunda; ‘AGİT’ in kararlarını oybirliği ile  aldığını, öneriye  karşı olan hiçbir  ülkeyi suçlayamayacaklarını,  birlikte  çalışabilmek için  yollar  arayacaklarını’  bildirdi….   Ofisin  kapanmasına, Azerbaycan’ın AGİT Erivan Ofisi tarafından gerçekleştirilen ‘mayın temizlik alanı uzmanlarının hazırlanması’  programını bahane ederek, ofis bütçesine veto koyması sebep oldu….”

https://armenpress.am/eng/news/892883/osce-secretary-general-assures-closure-of-yerevan-office-is-not-the-end-of-cooperation.html

https://news.am/tur/news/392772.html

http://www.armradio.am/en/2017/05/30/osce-secretary-general-regrets-closure-of-the-yerevan-office/

http://panarmenian.net/m/eng/news/240814

  1. Ermeni Radyosunda yer alan haberde,  Avustralya  Federal  Parlamentosu  üyesi Jason Falinski’ nin , Türkiyeli  Ermeni gazeteci  Hrant Dink’ in öldürülüşünün  onuncu yılını anmak üzere  geçen hafta  Parlamentoda  bir bildiri okuduğunu  bildiriyor….Haberde; Dink’ in Ermeni <sözde> soykırımına  referans  verdiği için Türklüğe hakaret  ettiği nedeniyle  öldürüldüğü,  Dink’ in  Türk – Ermeni  ilişkilerini çözümlemek üzere  hayatını  vakfettiği hususları da  yer alıyor…..

http://www.armradio.am/en/2017/05/30/australian-mp-falinski-remembers-hrant-dink-in-federal-parliament/

  1. Ermeni Radyosunun bildirdiğine göre,   Ermenistan ve Kıbrıs <Rum Yönetimi ( KRY) > 2017 yılı  savunma  işbirliği eylem  planını  imzaladılar….Ermenistan  Savunma  Bakanı Vigen Sargsyan  ve KRY Savunma  Bakanı Christoforos Fokaides  dün yaptıkları görüşmede   iki ülke  arasındaki savunma  ilişkilerinin daha derinleşmesi için  hareket tarzlarını müzakere  ettiler…  Fokaides, asırlardır  devam eden  Ermeni – Kıbrıs Rum ilişkileri  ve  müşterek  çıkarlar  önemli  ön koşullardır dedi ,  5 inci  yüz yılda Kıbrıs’ ın kuruluşundaki Ermeni  rolüne vurgu yaptı…

http://www.armradio.am/en/2017/05/30/armenia-cyprus-sign-2017-action-plan-on-defense-cooperation/

 4.Armenpress’ te yer alan habere  göre,   Ermenistan Savunma  Bakanı  Vigen Sargyan, ziyaretinin  ikinci gününde,  30 Mayıs  günü,  Kıbrıs  ( Rum Yönetimi ) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades,  Parlamento Başkanı Demetris Syllouris ve  DİB Ioannis   Kasoulides  ile de  görüşmeler yaptı…Görüşmelerde  Karabağ ve  Kıbrıs  anlaşmazlıkları da  gündeme  geldi… Kasoulides, “ Bu iki anlaşmazlığı paralel  kabul etmek yanlıştır. Kuzey Kıbrıs  Türkler tarafından işgal edilmiştir.  Karabağ ise Ermenilerin tarihi  topraklarıdır…”  dedi….

https://armenpress.am/eng/news/892910/armenian-defense-minister-meets-with-president-of-cyprus.html

 5.Avim Bülteninde Sean Patrick Smyth’ in “ASALA – PKK  İşbirliği”  başlıklı makalesi   yer  alıyor.  Makaleden  bazı  alıntılar : “   Tunceli’de gömülü olan TİKKO militanı Orhan Bakırcıyan’ın mezarı üzerinde Ermeni teröristlere ithafen bir yazı bulunmasının üzerine küçük bir tartışma yaşanmıştı.  Anıtta yer alan isimler arasında Birinci Cihan Harbi esnasında Türklere katliam yapan Taşnak liderleriyle beraber, ASALA’nin lideri Monte Melkonyan’ın ismi de bulunuyordu. Çözüm sureci döneminde dikilen anıt gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştır……Bakırcıyan’ın mensup olduğu TİKKO’nun özellikle dikkat çekici yönlerinden biri Kemalizm’e duyduğu düşmanlıktır. TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya Kemalizm’i ‘faşizm’ olarak nitelendiren ve aynı zamanda Ermeni meselesini gündeme getiren ilk sol liderlerden birisi olmuştur…..  Bu makale, Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) Türk solunun ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıktığını ve bu Parti’nin Ermeni konusu hakkındaki görüşlerinin Kaypakkaya tarafından ortaya atılan ideolojik akıma uygun olarak şekil aldığını ileri sürmektedir……..Günümüzde Ermeni soykırımı iddiaları zamanında PKK-ASALA silahlı işbirliğinde şekil bulmuştur. ASALA tarafından yayımlanan ASALA Interview kitapçığında yer alan PKK-ASALA müşterek basın açıklaması tutanaklarına göre, alınan kararlar arasında Kürt-Ermeni federal devleti kurulması ve Türkiye’ye karşı müşterek silahlı eylem düzenlenmesi vardır.…..1981 yıllında ASALA lideri Melkonyan’ın Fransa’da hapishanede bulunduğu sıralarda birleşik bir Türk-Ermeni-Kürt militan örgüt kurulması için çağrı yapmıştır. Sonraki yıl ASALA sözcüsü Agop Agopyan “Kürt devrimcileri ile yan yana savaşıyoruz” açıklamasında bulunmuştur. Benzer şekilde, Milliyet’in 15 Şubat 1985 tarihli haberine göre, ASALA liderleri Agop Agopyan ve Jean-Marc ‘Ara’ Toranyan sadece PKK ile değil, Türkiye’deki diğer sol örgütleri ile işbirliği kurmak istediklerini beyan etmiştir. …  Milliyet’in 14 Eylül 1984 tarihli haberine göre, Ekmekçiyan sorgusu sırasında PKK’nın Esenboğa saldırısına yardım sağladığını itiraf etmiştir…. PKK, Serxwebûn  dergisinin Temmuz 1983 sayısında ASALA’nın kasten sivil öldürmesine itiraz ederken, ASALA’ya PKK saflarına ‘kader birliği içinde’ katılmasını önermiştir…… PKK, 1920’lı yıllarda kurulan Hoybun Cemiyeti’nin savunduğu tezlerine yakın bir şekilde halen Kürt ve Ermeni ‘ırk birliğini’ savunmaktadır. …… Akademisyen Michael Gunter’e göre 1985-1986 yılları arasında Taşnak bomba uzmanları PKK kamplarında eğitim vermiştir…… PKK’nin Ermenistan’daki faaliyetleri ayrıca Wikileaks’in sızdırdığı ABD diplomatik kriptolarında da kanıtlanmış durumdadır…..   Erivan Üniversitesi’nden Manuel Hasretyan’ın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği bir röportajda, Öcalan açık bir şekilde Ermeni ve Kürt işbirliğini savunmuş ve PKK ile Lübnan’daki Taşnak şubesi tarafından müştereken düzenlenen bir konferansı övmüştür. Bu işbirliğinin günümüzde ise silah ile değil, algı ile yürütüldüğü açıktır. ….”   (Not: Yazıda  “Türk Solu”  Ermeni ve  Kürt yanlısı olarak  belirtilmektedir. İfade  edilmek istenen  terimin  “Türk Militan Solu”  olması gerektiğini düşünüyorum.  Bir  zamanlar CHP sol  kelimesini çok kullandığı için , halkımızın SOL  kelimesini  sevmediğini, SOYAL DEMOKRAT  terimi kullanmalarını birkaç kez  önermiştim, o.t)

http://avim.org.tr/tr/Yorum/ASALA-PKK-ISBIRLIGI6.

6.Agos Gazetesi “Aurora Uyanan İnsanlık Ödülü Tom Catena’nın” nın başlığı ile  bir  haber  yayımlıyor. Bu haberi biz de  dünkü mesajımızın  7 nci maddesine  almıştık.  Agos’ taki yazı  Türkçe olduğu için daha  detaylı  bilgi almak isteyenler  aşağıdaki linkten habere  ulaşabilirler…..

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18612/aurora-uyanan-insanlik-odulu-tom-catena-nin

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here