Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GURUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 26  Mayıs  2017 )

1..  Armedia.am’ de yer alan haber  başlığı : “ İpek Yolu’ nda  yer alabilmek  için  Ermenistan’ ın kuzeyden güneye  uzanan yeterli bir  yola ihtiyacı  vardır.” Haber  Özeti : “ Geçen hafta  Pekin’ de ‘Bir kuşak, Bir yol’  başlıklı  100 ülkenin katıldığı uluslar arası bir ekonomik  forum  vardı…. Toplantının  amacı ‘Yeni İpek Yolu’ ticaret ve  ekonomik projesinin uygulanması idi…..Forum başlamadan  önce,  Çin, proje için 14,5 milyar dolar  katkıda  bulunmaya  hazır olduğunu bildirdi…

http://armedia.am/eng/news/48220/in-order-to-participate-in-the-silk-road-project-armenia-needs-a-full-fledged-north-south-road.html

 1. Armedia.am’ de yer alan haber başlığı ; “ Meds Yehgern veya Soykırım: ABD tarafından bu kelimelerden herhangi birinin  kullanılması  resmi tanıma anlamına gelir mi? “  Haber  Özeti ; “ 25 Yıllık bağımsız  Ermenistan Osmanlı devletinin  başarısız  olduğunu  göstermektedir….Yazarın ifadesi ile, ‘ Daima belirttik, <sözde> soykırım inkar edilemez bir gerçektir, Ermeni <sözde> soykırımı konusunda  amacımız, gerçeği ispatlamak  değildir, suçluyu bulmak değildir,  fakat olayları isimleri ile  anmaktır…   Ermeni <sözde> soykırımın  uluslar arası alanda  tanınması büyük öneme sahiptir….  Bu nedenle,   her yıl 24 Nisan’ da  ABD Başkanı’ nı ‘soykırım’ kelimesini kullanmasını bekliyoruz. Bunun ardından ABD’ nin resmi tanıması gelecektir…”

http://armedia.am/eng/news/47507/meds-yehgern-or-genocide-will-the-usage-of-either-of-the-terms-by-the-us-mean-official-recognition.html

 1. Tert.am’ de yer alan haberin başlığı : “ ANCA Direktörü Aram Hamparian, Erdoğan’ ın emrettiği saldırı konusunda  Kongre’ nin sert biçimde cevap vermesini istiyor.” Haber  Özeti : “ Hamparyan,  16 Mayıs’ ta Erdoğan’ ın korumalarının  barış içinde  protesto yapanlara  karşı sert  tedbirler  alınması için Temsilciler  Meclisi Uluslar Arası İlişkiler Alt Komitesine  güçlü kanıtlar sundu…. Oturumda, Hamparian olayla ilgili bir  video  gösterisi yaptı…Ayrıca, bazı önerilerde  de  bulundu; ‘Başkan Trump, sessizliğini bozarak saldırıyı  kınamalıdır….ABD Hükümeti, Adalet Bakanlığı dahil, olayı derinliğine incelemeli ve  suçlular hakkında  dava  açmalı….Senatör  Mc Cain’ in önerdiği gibi hakkımızı  kullanarak Türk Büyükelçisini sınır dışı etmeliyiz…..”

http://www.tert.am/en/news/2017/05/26/erdogan-brawl/2383843

 1. Aina.org ve Panarmenian.net’ te yer alan habere göre,   Türk Dışişleri  Bakanlığı, Washington’ da  vuku bulan şiddet hareketini kınayan ABD önergesini reddetti…Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, devamlı resmi ikazlara  rağmen  ABD yetkililerinin  gerekli  güvenlik önlemleri almadığından olay  vuku  bulmuştur  dedi.. CNN’ in bildirdiğine  göre, geçen yıl Mart ayında  Erdoğan Brookings Enstitüsünde  konuşma yaparken korumaları protestocularla  mücadele  etmişti…2011 Yılında  da Erdoğan’ ın korumaları BM Karargahı’ nda BM güvenlik görevlileri ile  çatışmıştı….

http://www.aina.org/news/20170526093828.htm

http://panarmenian.net/m/eng/news/240602

 1. Aina.org ve Ermeni Radyosu’ nun bildirdiğine  göre,  ABD Temsilciler  Meclisi Başkanı  Paul Ryan , Erdoğan’ ın ziyareti sırasında  meydana  gelen şiddetin  savunulmasının mümkün olmadığını söyledi….  Ryan, yaptığı açıklamada, Türkiye’ nin  önemli bir  NATO müttefiki olduğunu,  fakat liderleri, anayasal haklarını kullanan  ABD vatandaşlarına  karşı yapılan bu  vahşi  saldırı  nedeniyle  olayı kınamalı ve  özür dilemeliler  dedi….

http://www.aina.org/news/20170526093929.htm

http://www.armradio.am/en/2017/05/26/house-speaker-ryan-calls-attack-on-u-s-protesters-by-turkish-security-forces-indefensible/

 1. Armenpress’ te yer alan habere  göre;   İsviçreli tarihçi   Hans – Lukas Kieser  Talat Paşa’ nın biyografiisi üzerinde  çalışıyor  ve  Ermeni karşıtı duygusallık  hayatının  merkezi bir parçası idi diyor….35 Yıl Ermenistan ve  Ermeni <sözde> soykırımı  üzerinde  çalışan tarihçi  bu konudaki çalışmaları  nedeniyle  Cumhurbaşkanlığı ödülü almak üzere Ermenistan’ a  gitti…. Kieser, konuşmasında  şu hususlara  değindi : “  Kısa vadede  Türkiye’ nin Ermeni <sözde> soykırımını tanıma  ihtimali olmadığını  bildirdi….HDP Temsilcileri TBMM’ de  <sözde> soykırımı  gündeme   getirdiler, hatta  tanınmasını istediler….Talat Paşa  biyografisini tamamladığı ve  2018  ilkbaharında  yayımlanacağını  söyledi….Biyografide Talat’ ın  baskın şahsiyet  olduğunu  gösterdim. Atatürk onun omuzlarında  Türkiye  Cumhuriyetini inşa  etti…”

http://www.armenpress.am/eng/news/892482/‘anti-armenian-sentiment-was-central-part-of-his-life’-–-swiss-historian-studies-talaat-pasha’s.html

 1. News.am’ de yer alan habere göre, 26 Mayıs’ta Ermenistan Cumhurbaşkanlığı konutunda yaptığı konuşma esnasında İsviçreli tarihçi Hans-Lukas Kieser , Ermeni-Türk ilişkilerinin çözüm perspektifi fazla değil dedi…. Kieser, Ermeni  <sözde> Soykırımı araştırmalarına katkıları vesilesiyle Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ödülüyle taltif edildi……Bu meseleye yönelik Türkiye’de belli bir dejavu’ nun bulunduğunu, bunun tehlikeli olduğunu kaydeden Kieser, kendisinin 1980’lerde Ermenistan’la ilgilenmeye başladığını ifade ederek ʺO zaman Tarih Fakültesi öğrencisiydim. Ermeni Soykırımına katkıma ilişkin olaraksa, sadece tarihçi olarak görevimi yaptığımı söylemek gerekirʺ dedi……

https://news.am/tur/news/392098.html

 1. News.am’ de yer alan habere göre,   25 Mayıs’ta  Erivan’da düzenlenen basın toplantısında Avrupa Parlamentosu  Dış İlişkiler Komitesi Bşk. David McAllister “ AB, Ermenistan yönetimine bir dizi alanda reformlara teşebbüs etme çağrısında bulunuyor” dedi…..AP Heyet üyelerinin bu sabah Ermenistan sivil toplum temsilcileriyle buluşma gerçekleştirdiklerini kaydeden McAllister ʺHukuk üstünlüğü ve temel özgürlükler, asayiş organları tarafından istismarlar, aile içi şiddet, basın özgürlüklerine dair birçok soruna ilişkin yeni bilgiler verdiler. Öyle ki Ermenistan yönetimine anılan sorunların çözümüne ilişkin derin reformlara teşebbüs edilmesi çağrısında bulunuyoruzʺ dedi.

https://news.am/tur/news/391988.html

 1. Ermeni Radyosu, USC Shoah Vakfı’ nın Ermeni Genel Yardım Birliği  (AGBU)  ve  Görsel Tarih ve Eğitim Enstitüsü ile ortaklaşa  Ermeni <sözde> soykırımı ve kimlik üzerinde ileri  eğitim amaçlı  çalışma  yaptıklarını bildiriyor….. Çalışmanın amacı, AGBU web konuşmalarına  ait videoları bir  araya  toplamak….AGBU Web konuşmaları canlı video serileri  dünyanın çeşitli ülkelerinden konuşmacılar ile Ermeni konuları üzerine yapılan  tartışmaları  canlı yayımlayan bir  video  serisi….

http://www.armradio.am/en/2017/05/26/usc-shoah-foundation-partners-with-agbu-to-further-education-on-armenian-genocide-and-identity/

 1. Armenpress’ te yer alan habere  göre,  Avrupa  Parlamentosu  Başkanı Antonio Tajani, Erdoğan’ la  yaptığı  toplantı ile ilgili olarak Die Welt’ e  yaptığı açıklamada “ Erdoğan’ a  Türkiye’ de medya özgürlüğüne  saygı  gösterilmesini istediğini,  gazetecilere  özgürlüğün AB’ ye  giriş için ön şart  olduğunu söylediğini  bildirdi…”

http://www.armenpress.am/eng/news/892457/ep-president-urges-turkey’s-erdogan-to-respect-press-freedom.html

 1. Avim Bülteni’ nde yer alan “ Ermeni cemaatinde neler oluyor?” başlıklı haberden bazı alıntılar: “  Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrikhane’de bazı vakıf yöneticileri ve hayırseverlerle yaptığı bir toplantıda Patrik Vekilliği görevinden istifa ettiğini söyledi.  Ateşyan,  Bekçiyan’ a seçim sürecinin yürütülmesi konusunda yetkili olduğunu ve Patrikhane yönetimini teslim edeceğini bildirdiği resmi mektup da gönderdi. Seçim sürecinin artık hızlanması bekleniyor…..Türkiye Ermenileri, Patik Mesrob Mutafyan’ın sağlık sorunları nedeniyle aktif olarak görevini yürütememesi nedeniyle yeni Patrik seçiminin yapılmasını istiyordu. Uzun süre devam eden tartışmaların ardından Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhaniler Genel Meclisi, 27 Ekim 2016’da patrik makamının boş olduğunu ilan etmiş seçim sürecini başlatmıştı. 15 Mart 2017’de Ermeni Kilisesi geleneklerine göre seçim sürecinin yürütülmesi için Değabah (Patrik kaymakamı) seçimi yapılmış Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan Değabah seçilmişti. İstanbul Valiliği, Değabah seçimi yapılırken, Patrikhaneye gönderdiği yazıyla seçim sürecinin başlatılamayacağını bildirmiş, seçim süreci askıya alınmıştı……..Sürecin önündeki en önemli engellerden biri Ateşyan’ın yürüttüğü Patrik Vekilliği makamıydı. Ateşyan’ ın istifasıyla sürecin önün açılabileceği sık sık dile getirildi. Ateşyan’ ın istifası için protestolar da yapıldı. İmza kampanyaları düzenlendi…Süreç 18 Mayıs Perşembe günü hızlandı. Dışişleri Bakanlığından bir heyet Ermeni Vakıflarının başkanları ve yöneticilerinden sürece ilişkin bilgi aldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kaan Esener ve Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Yardımcısı Mustafa Özcan 18 Mayıs Perşembe günü Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ni ziyaret etti. ….Temaslar devam ederken 24 Mayıs Çarşamba günü Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, bazı eski ve yeni vakıf yöneticileriyle toplantı yaptı….. Ateşyan toplantıda yöneticilere tepkilerden yorulduğunu ve artık istifa ettiğini açıkladı…. Toplantıya katılanlardan Murat Öğer, istifanın tansiyonu düşürdüğünü söyledi. Cemaatin istifa yönünde bir beklentisi olduğunu da belirten Öğer, “Beklenen sonuç buydu” dedi.

http://avim.org.tr/tr/Bulten/ERMENI-CEMAATINDE-NELER-OLUYOR

 1. Avim Bülteni’ nde Aydınlık’ a atfen yer alanDiasporanın son numarası ‘ The Promise’ .” başlıklı haberden bazı alıntılar şöyle: “ Nisan’da Türkiye’de gösterime gireceği duyurulan filmden henüz ses seda yok ama dolaşıma sokulan fragmanlar, soykırım propagandası güttüğünün açık göstergesi……Tarihi belgelerle yüzleşmeye ve arşivlerini açmaya yönelik çağrılara kulaklarını tıkayan Ermeni diasporası “tanınma, tazminat, toprak” taleplerini kapsayan iddialarını propagandaya dönüştürerek sürdürüyor. Özellikle de nefreti sıcak tutarak istikrarlı bir fon akışı sağladıkları lobi faaliyetleri için masraftan kaçmıyorlar. Lobinin ana finansörlüğünü ise ABD ve İsrail gibi küresel güçlerin ardındaki milyarder David Rockefeller’den sonra dünya zenginler listesinde ikinci sırada yer alan Kirk Kerkorian üstleniyor…..Kerkorian’ın yapım şirketi Survival Pictures, geçmişte bire bir örnekleri bulunan aynı hikâyeyi, The Promise (Söz) adıyla yeniden filme aldı. Galasının 25 Nisan’da ve ABD’de yapılmasındaki amaç ise, “başkan seçilirsem Ermeni soykırımını tanıyacağım” diyen Donald Trump’a söylemini tekrar ettirmekti. Ancak Trump da tıpkı Obama gibi “soykırım” yerine “büyük felaket” diyerek geçiştirdi…….Fragmanlarda, “ Ülkelerin yüzde 85’i halen soykırımı tanımıyor” diye başlayan propaganda, İnsan Hakları Avukatı, Soykırım Enstitüsü yetkilileri ve oyuncularla yapılmış kısa röportajlarla sürüyor. Avukat Geoffrey Robertson, 1915 tehcirinin uluslar arası suç olduğunu iddia ederken, Enstitü üyelerinden Israel Charney ise birçok hükümetin önceden taahhüt etmesine rağmen soykırımı reddettiğini dile getiriyor. Charney’in bu söylemi, diasporanın ve filmin amacını ifşa etmeye yetiyor…..Ve son söz: BM’nin 1948 soykırım sözleşmesine göre soykırım suçunun işlendiğine karar verecek olan, eylemin yapıldığı ülkenin yetkili mahkemesi ile Uluslar arası Adalet Divanı’dır….” “http://avim.org.tr/tr/Bulten/DIYASPORANIN-SON-NUMARASI-THE-PROMISE

 

 1. Agos Gazetesi’ nde “ Washington’daki saldırıya ABD’den kınama” başlıklı  haberden bazı alıntılar :  “   ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında korumaların protestoculara saldırmasına ilişkin Türkiye’yi kınayan tasarıyı kabul etti. ……Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yaşananlardan ABD makamlarının sorumlu olduğunu belirterek “Söz konusu tasarıyı reddediyoruz” açıklamasında bulundu……ABD’li siyasetçilerden Türkiye’ye tepkiler gelirken, Türkiye ise “yeterli güvenlik önlemi almadığı” için ABD makamlarını suçladı. ……BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Tasarıda, ‘Washington’da barışçıl göstericilere uygulanan şiddetin kınandığı, sorumluların yargılanması gerektiği ve gelecekte bu tür olaylar olmaması için önlemlerin alınması gerektiği’ belirtildi…….Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin hem olayı kınaması hem de özür dilemesi gerektiğini belirtti. Tasarı, Haziran ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek….. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Komite’nin gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını oyladığı” belirtildi…. Açıklamada Konut önünde sıkı güvenlik tedbirleri alınmadığı savunuldu,……”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18599/washington-daki-saldiriya-abd-den-kinama

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here