Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GURUBU MESAJI – ERMENİ  FAALİYETLERİ ( 05  Mayıs  2017)

1..Armedia.am’ de yer alan habere  göre, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz,  Almanya’ da yaşayan Türkler idam cezasının yeniden yasalaşması konusunda yapılacak referandumda  oy veremezler  dedi. Sözlerine  devamla, bizim değerlerimize ve  anayasamıza ters  düşen bir konuda  oy kullanmaya  izin veremeyiz dedi…

http://armedia.am/eng/news/47798/schulz-turks-in-germany-cannot-vote-in-a-referendum-for-reinstating-capital-punishment-in-turkey.html

  1. Tert.am’ de yer alan habere göre,  Büyükelçi  Ara Papyan  Azerbaycan’ ın  Erivan  AGİT Ofisinin  kapatılmasını  başarı ile gerçekleştiriyor, bu  suretle   Ermenistan’ ı politik ve  ekonomik açılardan izole  edecek…. AGİT Ofisi Genel Sekreteri   Tert.am’ e yaptığı açıklamada Ermenistan’ daki  faaliyetlerinin  önümüzdeki aylarda sona ereceğini  bildirdi….

http://www.tert.am/en/news/2017/05/05/osce/2362237

  1. News.am’ de yer alan habere göre,  İran’da Ermeni  <sözde> Soykırımının 102. Yıldönümüne yönelik bir forum gerçekleşti.   Tahran «Ararat» Ermeni Kültür Kurumu Ermeni Meselesi Araştırma Merkezi inisiyatifiyle Ermeni <sözde> Soykırımının 102. Yıldönümü çerçevesinde «Türkiye: Dış politika bayrağı altında Yeni Osmanlıcılık» başlıklı forum gerçekleşti.  Ermenistan Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye Foruma Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan, İran Millet Meclisinden Milet vekilleri, kent yönetimi temsilcileri, tarihçiler, uzmanlar yanı sıra Türk aydın ve fotoğrafçı Erhan Arık da katıldı…..

https://news.am/tur/news/388001.html

  1. News.am’ de yer alan habere göre,     İspanya’nın Málaga kentinde Ermenistan Fahri Başkonsolosluk Ofisi açıldı… 3 Mayıs’ta İspanya’nın Málaga kentinde Ermenistan Fahri Başkonsolosluk Ofisi törenle açıldı…..Dışişlerinden  verilen bilgiye göre törende hazır bulunanlar arasında Málaga Belediye Bşk. Francisco de la Torre,  Málaga nezdindeki Hükümet delegesi Miguel Briones, Málaga’da faaliyet gösteren yabancı misyon temsilcileri, tanınmış siyaset adamları, işadamları, kültür dünyasından simalar, Ermeni toplumu temsilcileri yanı sıra Ermeni Apostolik Kilisesi İspanya temsilcisi Abegha Şnorhk Sarkisyan yer aldılar. Ermenistan’ın Madrid Büyükelçisi Avet Adonts, yaptığı konuşmada Fahri Başkonsolosluğun açılması vesilesiyle hazır bulunanları kutladı, kent yönetimine şükranlarını ifade etti.

https://news.am/tur/news/388152.html

  1. Ermeni Radyosu, St. Petersburg Valisi Georgy Poltavchenko Ermeni <sözde> soykırımı  anıtını ziyaret ederek hayatını kaybedenler anısına  saygı duruşunda  bulundu…..

http://www.armradio.am/en/2017/05/05/st-petersburg-governor-visits-armenian-genocide-memorial/ 

  1. Ermeni Radyosunun bildirdiğine göre, Erivan’ da Ermenistan  ve  Gürcistan’ da  Din ve  İnanç Özgürlüğü konusunda  8 Mayıs’ ta  bölgesel bir  konferans  yapılacak….Konferansa devlet  görevlileri, dini liderler, sivil toplum ve akademilerden temsilciler, ayrıca, Almanya, İsviçre, Hollanda, Rusya  ve  Norveç’ ten de tanınmış uzmanlar katılacaklar….

http://www.armradio.am/en/2017/05/05/yerevan-to-host-conference-on-freedom-of-religion-in-armenia-georgia-and-beyond/ 

  1. Armenpress’ te yer alan habere göre  Ermenistan  Başbakanı  ile  Bulgaristan’ ın Erivan Büyükelçisi  iki ülke  arasındaki ekonomik, eğitim ve kültürel işbirliği konularını görüştüler.

http://www.armenpress.am/eng/news/889566/armenian-bulgarian-economic-cooperation-discussed-at-government.html

  1. Massispost.com ve  Armenianweekly,   Azerbaycan tarafından baskı altına  alınan AGİT’ in   Erivan’ daki Ofisini  kapatacağını bildiriyor….ABD’ nin endişelerine  bakmayan  Azerbaycan, Ermenistan’ da  politik reformları  artıran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nın Erivan’ daki Ofisinin kapatılmasını  gerçekleştirdi….Ofis, geçen yıl Azerbaycan’ ın,  AGİT’ in  Ermenistan’ daki mayın temizleme  konusundaki talimatnameyi  veto etmesi yüzünden belirsiz bir gelecek ile  baş başa  bırakılmıştı…. Viyana  AGİT Karargahındaki Azerbaycan delegasyonu  Ocak ayında  yaptığı açıklama ile Ermenistan’ ın  Erivan’ daki  AGİT Ofisi’ ni Azerbaycan’ ın Dağlık Karabağ’ daki   çıkarlarına  karşı   kullandığını  belirterek  programın uzatılmasına  karşı çıkmıştı….ABD , Ofis’ in kapatılmasından endişe  duyduğunu belirtmiş, AGİT’ teki temsilciisi Kate Byrnes, Güney Kafkasya’ daki son operasyon alanımızı kaybetmekten dolayı  üzüntülüyüz demiştir….

http://massispost.com/2017/05/osce-forced-azerbaijan-close-yerevan-office/

http://armenianweekly.com/2017/05/04/osce-office-in-yerevan-to-close-azerbaijan-responsible/

  1. Massispost.com, ABD’ nin  Ermenistan Büyükelçisi  Richard Mills’ in “ABD’ de  eğitim almanızı istiyoruz” dediğini  bildiriyor…. Richard Mills yaptığı konuşmada  özetle  şunları  söyledi; “ Şu sıralar, Ermenistan’ dakiler  dahil dünyadaki bütün öğrencilerin  geleceklerine  büyük etkisi olacak  karar verecejkleri  dönemdir.….  Lise mezunları  hangi üniversiteye  gideceğine kara  vermeye  çalışırlar…. Öğretmenler  ve  öğretim üyeleri akademik yılı tamamlarkaen gelecek öğretim yılında  ne  araştırmalar yapacaklarını  düşünmektedirler…Sizleri eğitim almak ve araştırmalar  yapmak  konusunda fırsatlar  yaratacak ABD’ yi ciddi olarak düşünmeye çağırıyorum…. Kazanacağınız bilgi ve yetenekleri Ermenistan’ a dönüşünüzde  kullanarak  ülkenizin  geleceğine katkıda bulunabileceksiniz. …ABD Büyükelçiliği sizlere  pek çok programlar  sunmaktan onur  duymaktadır….Bu programlardan bazıları ; Lise öğrencileri için  ‘ geleceğin Liderleri Değişim Programı’ ,  akademisyenler  için ‘Ziyaretçi Liderlik  Programı’….ABD, on beşden fazla program sağlıyor. Önemlileri Fulbright Değişim  Programı ve Hubert H. Humphrey Dostluk  Programıdır

http://massispost.com/2017/05/want-study-u-s/

  1. Agos Gazetesinde yer alan haberin başlığı : “ Evinde Ermeni saklayanın evi yakılacak ve evi önünde idam edilecektir.  Haberden  bazı alıntılar : “   Tarihçi Taner Akçam kritik önemde yeni bir belgeyi daha açığa çıkarıyor. Dönemin III. Ordu Kumandanı olan Mahmut Kamil Paşa’nın Ermenilerin sürüldüğü bölgelere gönderdiği telgrafta Ermenileri evlerinde saklayanların evlerinin yakılacağını söylüyor……Tarihçi Taner Akçam,  Ermeni <sözde> Soykırımı’nın belgesi sayılabilecek Bahaettin Şakir’in telgrafının ardından, kritik önemde yeni bir belgeyi daha açığa çıkarıyor……Tüm bu belgelerin ardından resmi çevrelerin sessizliğini ne kadar sürdüreceği ise merak konusu….. Elimizde, III. Ordu Kumandanı Mahmut Kâmil Paşa’ya ait, Ermenilerin sürüldüğü bölgelere gönderdiği bir emrin, İçişleri Bakanlığının resmi antetli kağıda yazılmış orijinalinin filmi bulunmaktadır. Belgenin altında Bakanlığın, “aslına uygundur” damgası vardır. ……  24 Temmuz 1915 tarihli emrin tam Türkçeleştirilmiş hali şöyle: “Ahalisi dâhile sevk olunan köy ve kasabaların bazılarında Müslümanların Ermenileri gizledikleri anlaşılmaktadır. Hükümetin kararlarına aykırı olarak Ermenileri evlerinde saklayıp koruyan hane sahiplerinin, evleri önünde idamları ile evlerinin yakılması gerekmektedir. Bu hususun ilgililere münasip bir şekilde bildirilmesiyle sevk edilmemiş hiçbir Ermeni bırakılmamasına özen gösterip uygulamalarınız hakkında bilgi veriniz. Din değiştirip Müslüman olan Ermeniler de sevk edilecektir. [Ermenileri] koruyanlar silahlı kuvvetler mensubu iseler, önce ilgili bakanlıklara ihbar edilip sonra yargılanmak üzere derhal askerlikle ilişkileri kesilecek, idari görevli iseler derhal azledilerek yargılanmak üzere sıkıyönetim mahkemesine verileceklerdir.”…….Bu telgraf, tıpkı Bahaettin Şakir’in 4 Temmuz 1915 tarihli telgrafı gibi, 1919-21 yılları arasında İstanbul’da görülen İttihat ve Terakki yargılanmaları dosya evrakı arasındadır. İttihatçı yöneticiler aleyhine açılan Ana Dava iddianamesinde bu telgraftan uzunca bir alıntı yapılır ve belgenin mahkeme evrakı dosya numarasının [tertîb 13 ve­sî­ka 1] olduğu bildirilir. …….”  ( Not: Uzun bir yazı, iddia  edilen emrin fotokopisinden  fotoğraf da  konulmuş. AVİM için yeni bir  çalışma konusu  olacaktır diye düşünüyorum….,o.t.)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18403/evinde-ermeni-saklayanin-evi-yakilacak-ve-evi-onunde-idam-edilecektir

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here