COK ONEMLI – REFERANDUM IPTAL DILEKCESI ICIN SON GUN

Degerli Arkadaslar –
Referandumun iptal edilerek yenilenmesine dair Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe sunmak isteyen yurttaşlarımız için dilekçe örneği ektedir.
Bu dilekçe, noktalı alanlar doldurulup imzalandıktan sonra, e-posta veya faks ile YSK’ya iletilebilir.
Son gün bu PAZAR.
YSK e-posta: [email protected]
[lutfen bir word dosyasina kopyalayip/yapistirin,

bosluklari doldurduktan sonra faks ile gonderiniz. Tesekkurler.]

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NA

..… / ..…. / 2017

16 Nisan 2017 günü gerçekleştirilen halkoylaması esnasında, oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra, sayım işlemleri devam ederken, Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan, henüz yazılı olmadığına göre de kesinleşmemiş olan ve dolayısıyla halen itiraz edilebilen (Seçim Kanunu, M. 110 ve 111) kararla, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece, bu oyların geçerli sayılacağına karar verilmiştir.

 

Halkoylaması sonucunu etkilemesi kuvvetle muhtemel bu kararı ile Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa’ya, 298 sayılı Seçim Kanunu’na ve Anayasa Değişikliği Halkoylaması’nda Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelge’ye aykırı davranarak, halkoylamasının muteberliğini etkilemiştir.

 

Anayasa’nın 79. maddesine göre, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu’nun görevleri arasında, seçim süreçlerinin “düzen içinde” ve “dürüstlük” ilkesine göre yürütmek varken, Yüksek Seçim Kurulu Halkoylaması’nın başlangıcında ayrı, sayım esnasında ise ayrı bir uygulamayı benimseyerek, Anayasa’yla kendisine verilen, seçimin yönetimi ve denetimi görevini yerine getirememiştir.

 

Seçim Kanunu’nun 98. maddesine göre; “Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.” Hangi zarfların geçerli, hangilerinin geçersiz olacağı Seçim Kanunu’nun 98. maddesinde açıkça düzenlenmişken, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu kanunda öngörülen geçerlilik – geçersizlik sınırlarının dışında bir uygulamaya yol açacak bir duyuru yapması, kanuna aykırıdır.

 

Ayrıca, Seçim Kanunu’nun 101. maddesi, hangi oy pusulalarının geçersiz olacağını düzenlemişken, bu düzenlemeye açıkça aykırı bir şekilde, sandık kurulu mührü bulunmayan pusulaların geçerli sayılmasına karar verilmesi, halkoylamasının güvenilirliğini ciddi anlamda sarsmıştır.

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş pusulaları geçerli kabul etmesi, Seçim Kanunu’na aykırıdır.

 

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen Halkoylaması öncesinde, 135/I sayılı Genelgesi’yle sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini düzenlemiştir. Genelge’nin 41. maddesi uyarınca, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, zarflar geçersiz sayılır.

 

Benzer şekilde ve de Seçim Kanunu’na uygun olarak, Genelge’nin 43. maddesine göre, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan birleşik oy pusulaları geçerli değildir.

 

Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları, seçim güvenliğinden sorumluyken ve hangi zarf ve pusulaların ne şekilde nereden sağlanacağı kanunla belirlenmişken, hatta olası hilelere karşın hangi önlemlerin nasıl alınacağı da detaylı bir biçimde mevzuatta düzenlenmişken, bir zarfın ve/veya pusulanın dışarıdan getirtildiğinin ispatının yükü, seçmene ve siyasi partilere ait olmamalıdır.

 

Yüksek Seçim Kurulu, halkoylaması öncesinde resmi internet sayfasında yaptığı duyuruyla, hangi zarf ve pusulaların geçerli, hangilerinin geçersiz olduğunu seçmene duyurmuştur. Bu duyurunun en tepesindeki geniş görsel ve açıklamalarla Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve oy pusulalarının geçersiz olacağını, açıkça, hem de görsellerle, açıkça anlatmıştır.

 

Halkoylamasının başındaki kural bu iken, halkoylaması devam ettiği esnada yeni bir duyuruyla, mühür olmayan zarf ve pusulaların da geçerli sayılacağını duyurarak, seçimin güvenliğini sağlama görevini yerine kendisi getirmeyip bu yükü seçmenlere bırakmıştır.

 

Yukarıda arz edilen nedenlerle, Yüksek Seçim Kurulu’nun sandık kurulu mührünü ihtiva etmeyen zarf ve pusulaların geçerli sayılacağına dair kararının iptal edilmesini ve halkoylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptal edilerek, yenilenmesini, muteberliği tartışılır halkoylamasının sonucundan doğrudan etkilenen bir yurttaş olarak, arz ederim.

 

Adı Soyadı: ……………………………….. Adres: ……………………………….. T.C. No: ………………………………. İmza: ………………………………..

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.