Ana sayfa Haberler Türkiye

FEYM GURUBU MESAJI – ERMENİ  FAALİYETLERİ ( 11 Nisan  2017)

1..   Armedia.am’ de  ve  Armenianweekly.com’ da yer alan haberde,  ABD Kongresi’ nin  80 üyesinin Başkan Trump’ a Ermeni <sözde> soykırımının  uygun biçimde  anılmasını önerdiklerini  belirtiyorlar. Armenianweekly, 80 kişinin  adlarını veriyor….Öneride, Kongre ağzı ile  anma değil, Amerikan halkı adına dürüst biçimde Ermeni <sözde> soykırımı kucaklanmalıdır deniliyor… (Not: Armedia.am’ deki haberlere   yorum  verilebiliyor, bilginize, o.t.)

http://armedia.am/eng/news/47098/congressional-leaders-call-on-us-president-trump-to-properly-commemorate-armenian-genocide.html

http://armenianweekly.com/2017/04/11/more-than-80-congressional-leaders-call-on-trump-to-properly-commemorate-armenian-genocide/

  1. Tert.am’ de yer alan haberde, Moskova Belgesel  Film Merkezi’ nin Cuma  günü “ Ağrı’ nın Gölgesi”  adlı yeni bir  Ermeni belgeselini gösterdiğini bildiriyor…. Belgesel, 2017 yılında Miguel Ángel Nieto tarafından yapılmış olup diaspora’ daki Ermeni  toplumlarını  anlatıyor….Film’ de  yüzyıllık Ermeni tarihi ve  Ermeni kültürü işleniyor, <sözde> soykırıma  ait  çeşitli olaylar anlatılıyor… Ermenistan’ ın Moskova  Büyükelçisi Vardan Toghanyan  film başlamadan önce  bir  konuşma  yaptı…

http://www.tert.am/en/news/2017/04/11/Ararati-stver/2337813

  1. News.am, Clark Üniversitesi’ nde,  Ermeni  <sözde> Soykırımına ilişkin konferans gerçekleştirildiğini  bildiriyor…. Clark Üniversitesi Strassler Holokost ve Soykırım Araştırmaları Merkezinde (Massachusetts, ABD)  «Yeni Deneyim: Sorumluluğu Sorumluluğa Dönüştürmek» başlıklı uluslar arası konferans gerçekleştirildi.  Konferansa ABD, Avustralya, Arjantin, Belçika, Almanya, Guatemala, İsrail, Ermenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada, Büyük Britanya ve diğer ülkelerden soykırım alanının tanınmış araştırmacıları katılmakta….Konferans çalışmalarına katılan Ermenistan Anayasa Mahkemsi danışmanı, Ermeni Hukukçular Forumu bünyesindeki Ermeni Soykırımı Hukuk Meseleleri Araştırma Merkezi koordinatörü Vladimir Vardanyan «Yüz yıl sonra: Ermeni  <sözde> Soykırımından ötürü kimler ve ne şekilde sorumlular» başlıklı bir sunum gerçekleştirdiler.

https://news.am/tur/news/383877.html

  1. Aşağıda linkleri verilen web sitelerinde, Ermenistan DİB Edward Nalbandian’ ın Gürcistan DİB  Mikheil ile Erivan’ da görüştüğünü  bildiriyor….DİB’ ları, toplantı  sırasında ticaret, enerji, ulaşım altyapıları,  turizm ve diğer konularda işbirliği imkanlarını görüştüler… Janelidze,  Ermeni <sözde> soykırımı anıtını da  ziyaret  ederek saygı duruşunda  bulundu…

http://www.armradio.am/en/2017/04/11/armenia-georgia-fms-hold-talks-in-yerevan/

http://www.armenpress.am/eng/news/886347/georgia’s-foreign-minister-visits-armenian-genocide-memorial-in-yerevan.html

http://www.armenpress.am/eng/news/886404/no-problems-between-armenia-and-georgia-issues-are-settled-with-joint-efforts-–-says-fm-nalbandian.html

  1. Ermeni Radyosu, “Söz” filminin California Kongre binasında gösterildiğini  bildiriyor. Filmin reklamı  her  gün yapılıyor.  Film ile ilgili hazır  yorumu olan  varsa bu sitede  verebilir….

http://www.armradio.am/en/2017/04/11/the-promise-to-be-screened-in-california-capitol/

  1. Massispost.com, ABD Kongresi  İKİ partili  Gurubu’ n  84  Üyesi, gönderdikleri  mektup ile,  Trump’ ın  Ermeni <sözde> soykırımını  teyit etmesini istediler…. Ermeni Gurubu  Eş Başkanı Frank Pallone, Jr , mektuba  öncülük ederek Beyaz  Sarayın,  ABD Liderliğini onurlandırarak insan haklarını savunmasını ve 1915 olaylarını soykırım olarak karakterize  etmesini teklif  etti… Haberde,  1951 yılında Eisenhower yönetimi sırasında  konunun Uluslar arası Adalet  Mahkemesine  götürüldüğü,  1981 yılında Ronald Reagan’ ın sözlerinde  soykırım kelimesini kullandığı bildiriliyor. Bu web sitesi de yorum  kabul edebilir.

https://massispost.com/2017/04/bipartisan-group-members-congress-urge-president-trump-affirm-armenian-genocide/

  1. Avim Bülteni’ nde E. Büyükelçi Alev Kılıç’ ın    “Türkiye – Ermenistan ilişkileri”  başlıklı yazısı  yer alıyor. Yazıdan bazı  alıntılar : “  Türkiye’nin ortaya koyduğu tarihi gerçekler ve çözüm önerileri uluslar arası alanda giderek daha fazla kabul görmekte ve hukuk alanında somut sonuçlar vermektedir…… Türkiye, Güney Kafkaslarda bağımsızlığını kazanan üç cumhuriyeti, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ı, ayırım gözetmeksizin ivedilikle tanımış, Azerbaycan ve Gürcistan ile hızla diplomatik ilişkiler tesis etmiştir. Öte yandan Türkiye, Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımakla beraber, diplomatik ilişki kurmadan önce, tarihten gelen Türkiye ve Türk karşıtı iddiaların açıklığa kavuşmasını beklemiştir.  Ne yazık ki, bu bekleyiş günümüze kadar devam etmektedir….Ermeniler ile Türkler ve Müslümanlar arasındaki çatışma, Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflama ve dağılma süreci sırasında, başta Çarlık Rusya’sı olmak üzere, müttefik güçlerin Ermenileri kendi taraflarına çekerek ayaklanmaya sevk etmesiyle başlamıştır…..Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından sonra kuruluş sürecindeki Türkiye Cumhuriyeti, 1918-1920 yılları arasında var olan tarihteki ilk bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti’yle Gümrü ve Kars anlaşmalarını imzalamış ve böylece tarihi bir mutabakat ve uzlaşmanın temelini atmıştır….Ermenistan ve Ermeni diasporasındaki, 2015 yılının Türkiye ve Türk karşıtı iddiaların genel kabul görmesi bakımından bir dönüm noktası olacağı yönündeki beklenti, konuyu takip edenleri de şaşırtmayan bir şekilde, hüsranla sonuçlanmıştır. Bu durumun Ermenistan’a ve Ermeni diasporasına bir ders teşkil edip etmediğini zaman gösterecektir. ……Türkiye, Ermenistan’ın Gürcistan ve özellikle Azerbaycan ile ilişkilerinin bölgesel istikrar ve işbirliğine katkısını ön plana çıkarma ihtiyacı hissetmektedir. Öte yandan Ermenistan, tek yanlı tarihsel iddia ve taleplerine destek bulma ve iki taraf arasında bir uzlaşmaya Ermenistan’ı destekleyen üçüncü tarafların baskısı altında gidilmesi politikası izlemektedir. 

http://avim.org.tr/Blog/TURKIYE-ERMENISTAN-ILISKILERI-2?slid=SlE0EvG0iHyQGsWqnuy1U5xJi8Y&utm_campaign=Avim+G%C3%83%C2%BCnl%C3%83%C2%BCk+B%C3%83%C2%BClten+-+Daily+Bulletin+-+2140&utm_content=SlE0EvG0iHyQGsWqnuy1U5xJi8Y&utm_medium=email&utm_source=sendloop.com&utm_term=Avim+G%C3%83%C2%BCnl%C3%83%C2%BCk+B%C3%83%C2%BClten+-+Daily+Bulletin+-+2140

  1. Avim Bülteni’ nde Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa’ nın   “Ermenı İddiaları” başlıklı yazısını  yayımlıyor. Yazıdan bazı  alıntılar : “   Fransa’da 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusundaki soru üzerine  İ.Hakkı Musa, bu iddiaların Fransa gündemine seçim dönemlerinde getirildiğini belirtti……İlgili yasa teklifinin 14 Ekim 2016’da Senato’da, 24 Aralık 2016’da da Ulusal Meclis’te kabul edildiğini anımsatan Musa, yasanın her iki yasama organındaki yasalaşma sürecinde tasarıyı engelleme konusundaki çabalarının yeterli sonucu vermediğini kaydetti…..En çok rahatsız olan Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarımız başvuruda bulunabilirlerdi. Bunu yaptılar.” dedi.  Kendilerinin de bu başvuruyu teşvik ettiğini vurgulayan Musa, 30 kadar sivil toplum kuruluşunun bu başvuruyu yapmasıyla ve bir de uzmanın başvurusuyla sonuç alındığını söyledi……Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla hukukun galebe çaldığını dile getiren Musa, “Mahkeme, teklifin anayasa ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.” dedi……Ancak,  bu tür çabaların da devam etmeyeceğini söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Musa, yine de mahkemenin bu kararının “bir tür dönüm noktası” olduğunu belirtti. Musa, şunları kaydetti:

“Akademik planda yapılması gerekenler var. Ortaokul, lise düzeyindeki kitaplarda yazılı bir tarih öğretimi var. Sözde soykırımla ilgili iddialar ele alınmalı. Kurulacak bir komisyon tarafından bu konunun incelenip bir yazım ortaya konulması gerekiyor. Her iki taraftan da bilirkişilerin ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak komisyonun ortaya koyacağı bir yazım.”

http://avim.org.tr/tr/Bulten/TURKIYE-NIN-PARIS-BUYUKELCISI-MUSA-ERMENI-IDDIALARI?slid=SlE0EvG0iHyQGsWqnuy1U5xJi8Y&utm_campaign=Avim+G%C3%83%C2%BCnl%C3%83%C2%BCk+B%C3%83%C2%BClten+-+Daily+Bulletin+-+2140&utm_content=SlE0EvG0iHyQGsWqnuy1U5xJi8Y&utm_medium=email&utm_source=sendloop.com&utm_term=Avim+G%C3%83%C2%BCnl%C3%83%C2%BCk+B%C3%83%C2%BClten+-+Daily+Bulletin+-+2140

  1. Agos Gazetesi’ ndeki haberin başlığı : “  Batman’da 12 mahallede seçim sandıkları değiştirildi.” Haberden özet alıntı : “  Batman’ın 12 mahallesinde bulunan, 38 bin 540 seçmenin oy kullanacağı okullar referanduma beş gün kala değiştirildi. HDP’ nin en yüksek oy aldığı bölgeyle ilgili olarak parti, İl Seçim Kurulu’na ve Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. ……Bu mahallelerde HDP yüzde 80’i aşan oranda oy alıyordu….HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, yapılan birleştirme işleminin karara ve yönetmeliğe aykırı olduğunu savundu. Aslan, sandıkların birleştirildiği mahallelerde partilerinin yoğun oy aldığına dikkat çekerek: “Bu karardan seçmenin hiçbir haberi yok. HDP olarak bize de tebliğ edilmedi. Parti yöneticilerimiz resmi başvuruda bulundukları halde karar kendilerine tebliğ edilmedi. Parti yetkililerimiz kendileri gidip taşınan okullarla ilgili mahallelerin muhtarlarıyla görüşerek taşınan yerleri öğrendi” dedi. 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18203/batman-da-12-mahallede-secim-sandiklari-degistirildi

  1. Agos Gazetesi’ ndeki haberin başlığı : “ İtalyan gazeteci Hatay’da gözaltına alındı.” Haberden özet alıntı : “ İtalyan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande’nin Hatay’da gözaltına alındığı belirtildi.  İtalyan ANSA haber ajansı ile La Repubblica gazetesinin aktardığına göre, 35 yaşındaki Gabriele del Grande, yapılan güvenlik kontrolleri sırasında gözaltına alındı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde gözaltı gerekçesinin henüz bilinmediğini duyuruldu.  Del Grande’nin durumunu yakından izleyen İtalyan makamlarının, serbest bırakılması için girişimlere başladığı da belirtildi. ….Del Grande’nin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD’in doğuşunu anlattığı yeni kitabı için bazı röportajlar yapmak üzere birkaç gün önce Türkiye’ye gittiği bildirildi. Gabriele Del Grande, toplam 12 ay süreceğini belirttiği araştırma süreci için kitle fonlaması yöntemiyle finansal destek alıyordu.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18202/italyan-gazeteci-hatay-da-gozaltina-alindi

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here