Referandum gecikilmeden milli güvenlik ve birlik bütünlük bahane edilerek rafa kaldırılmalıdır

Değerli Dostlar,

Şu “evet/hayır” kampanyasından gına geldi artık. Evde, işde, sokakta, arkadaş sohbetinde bu mevzu iyice bıkkınlık getirdi ve işin tadı kaçtı.

“Evet” cenahı, ısmarlama bir “emir-komuta” zinciri içerisinde, mevzunun ayrıntılarını bilmeden ya da bilse de derinine inmeden, eski devrin yanlışlarını yeni devrin tüm hatalarının üstüne bir battaniye gibi örterek, mevcut iktidarın kendilerine bahşiş gibi dağıttığı, çoğunun rüyasında bile göremeyeceği ve aslında hak etmedikleri, dünyavi nimetlerin daha fazlasına sahip olmak, bazıları da mevcudu muhafaza etmek ve bir “kaza taşına” rast gelmemek üzere, işin savunmasını, saldırgan bir üslupla, yapmaya çalışıyor. Hırsları, mütedeyyin Müslümanları ve sade vatandaşları dahi ürkütüp “kararsız” bir hale getiriyor ama farkında bile değiller.

“Hayır” cenahı, doğrudan doğruya değiştirilmesi teklif edilen maddeler üzerinden işi izaha kalkıyor ama, halkın büyük çoğunluğunun, gerçekler hakkında ilgisiz ve bilgisiz olduğunun, mevcut iktidarın ayırımcı ve kayırımcı ve de “dürüst, makul ve iyi niyetli” sıradan insanları ürkütücü uygulamaları ile, gelişen ve gelişmekte olan olaylara; “ölmüş eşek kurttan korkmaz” yaklaşımıyla baktığının farkında olmadan çırpınıyor.

Kanaatim odur ki; “hayır” çıkarsa, Hükümet kendisine bir çeki düzen verecek, tek parti iktidarları dönemini mumla aratan ve halka tepeden bakan, makam ve mevkisinin hakkını vermekten aciz olmakla birlikte, vatandaşla aralarına, “güvenlik” bahanesiyle bariyerler koyan, rüşvet ya da iltimas olmadan görevini yapmayan, vatandaş ile devletin arasını açmakta bir beis görmeyen bürokratik oligarşinin de kendisine bir çeki-düzen vermesini sağlayacaktır. Sistem, içindeki Feto artıklarını ve benzeri devlet-millet düşmanı bölücü hempaları temizleyecektir. Başka türlü iktidarını sürdürmek ve bir daha iktidar olmak şansını temelli kaybedecektir.

“Evet” çıktığı takdirde ise, olacakları ise tahmin dahi edemiyorum. En kötümser ihtimalle; yeniden bir “vatan cephesi” safsatası türeyecek; tüm medya, her gün tüm medya araçlarında ve kanallarında, Hükümete biat edenleri ilan edecek, Hükümete muhalefet edenlerin de başlarının nasıl ezildiğini, aynı şekilde, ilan ederek taraftar (!) toplamayı sürdürecektir.

Bence, halkı bölen ve kutuplaştıran bu “referandum” gecikilmeden, “milli güvenlik ve birlik bütünlük” bahane edilerek rafa kaldırılmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı, kendi kabiliyeti ile, ülkeyi bir “Başkan” sıfatıyla yönetebilmekte, millet de muhalifi ve muvafıkı ile, yapılan yatırımlar ile kıvanç duymakta, ülkenin refahını arttırmak için gösterilen gayreti de takdir etmektedir. Bu durumun 2019 yılından sonra da değişebileceğine dair somut bir gelişme ortada görünmemektedir. Bu durumun da dikkate alınmasını umuyorum.

Saygılarımla
ZEKI SAHIN (zekisahin@yahoo.com)

Yorum Gönderin Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.