Kategoriler
Türkiye

FEYM GURUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 12  Mart  2017 )

1.. Armenpress’ te  yer alan haberin başlığı : “  Ermeni Gençlik Federasyonu ‘ Osmanlı Teğmeni’  filmini  boykot etme  çağrısında  bulundu.”   FresnoBee’ ye  atfen verilen habere  göre : “ Batı ABD Ermeni Gençlik Federasyonu,  Ermeni <sözde> soykırımının inkarını  devam ettireceği nedenle üyelerinin ‘ Osmanlı Teğmeni’  filmini  boykot etmelerini istedi… Federasyon’ un bildirisinde,  ayrıca, filmin yazarları  tarafsız olacaklarını  söylemelerine  rağmen  soykırım konusunda  tarafsız olunamayacağını,  bu bakımdan filmin Türk Hükümetinin modern propagandasının bir  destekleyicisi olduğu  belirtiliyor….”

http://www.armenpress.am/eng/news/882123/armenian-youth-federation-urges-to-boycott-“the-ottoman-lieutenant”-movie.html

 

  1. News.am’ de  yer alan habere  göre ; 11 Mart’ta Erivan’da «Valday» Uluslararası Tartışma Kulübü’nin  «Değişim Dönemi: Global öngörülememezlikler devrinde dünya» başlıklı etkinliği sırasında  Savunma  Bakanı Sarkisyan,  102 nci  Rus Askeri Üssünün, Güney Kafkasya’daki süreçlere Türkiye’nin karışması ihtimaline  karşı  ciddi bir  yanıt  olduğunu; Türkiye’ye ulaşmada Rusya başarılı olabilirse, bu Ermenistan’ın menfaatine olur  dedi.  Sarkisyan,    Ermenilerin tarihi belleğinde geçmiş asrın başında tarihi  <sözde> Ermeni topraklarının Türkiye’ye teslimine ilişkin derin bir acının var olduğunu belirtti…….

https://news.am/tur/news/378049.html

 

  1. News.am’ de yer alan haberin başlığı : “ Azerbaycan’ın, Hollande’ın demecinden çıkardığı sonuç,  yaptırım adresinin Bakü olduğu yönünde.” Haberin Özeti :  “ Azerbaycan,  Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın demecinden kimi sonuçlar çıkardı….Françoise Hollande, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’la buluşması sonrasındaki ʺdaimi gözlem ve önlemeye imkan  sağlayacak bir mekanizma geliştirilmesi gerektiği, barışa karşı işlemler durumunda yaptırımların  düşünülebileceğiʺ ne yönelik öneride bulundu. Haberde şunlar da yer alıyor : ʺErmeni medya  araçlarının bu demeci yayımladığı ve Erivan’ın kendisinin  ateşkes rejimi ihlal olaylarına yönelik soruşturma mekanizmalarının hayata geçirilmesi iddiasında bulunması dikkate  alınarak, yaptırımlardan söz edilmesi ile  Azerbaycan’ ın  kastedildiği  değerlendiriliyor….”   

https://news.am/tur/news/378032.html

 

  1. Mirrorspectator.com’ da Nora Nercessian’ ın  ‘ Yetimler Şehri’ başlıklı kitabı tanıtılıyor.  Haberde  Özetle  şu hususlar yer alıyor : “ Ermeni <sözde> soykırımının yaptığı tahribat  sayısız yollarla  açıklanabilir.  Bunlardan birisi  yetim bırakılan  çocuklardır. Sonuç olarak,  zamanın  en büyük  yetimhanesi  yaratılmıştı….. Yaklaşık  100 yıl sonra, 2016’ da Nercessian ‘  Yetimler  Şehri : Yardım İşçileri, Misyonerler ve  Yeni Ermenistan’ ı İnşa  Edenler’  başlıklı kitabı yayımladı… Kitap’ ta   613  sayfalık metin  dışında  bibliyografya, dip notlar  ve  Alexandropol’ (Gümrü) de  toplanmış  11.500  çocuk  adı,  doğum yerleri ve tarihleri  ile  Yetimhanede  çalışan Amerikalı ve  Ermenilerin  isimleri de  yer alıyor. Yetim isimlerinin  tamamlanmamış  olduğu  belirtilmiş. Nercessian, ilk defa yardım işçileri Amerikalı kadınların isimlerini de  kitaba  dahil etmiş.  Kitabın el yazması orijinal nüshası  Erivan’ daki Ermeni <sözde> soykırımı  Müzesi ve Enstitüsü’ nde  bulunmaktadır. Kitap, 1919 yılında  Türklerin  yedi ay once  terk ettiği  Gümrü  de bir Rus  askeri kışlasının yetimhane  olarak açılması ile  başlıyor…Ermenistan’ a yetim çocukların toplu girişi 1914 yılı sonlarında  başlıyor ve  yıllar geçtikçe  hızlanıyor…. Savaş’ tan sonra  yeni kurulmuş olan  Ermeni Cumhuriyeti,  yetimlerin ve  sığınmacıların bakımı için yeterli imkanları olmadığı için   ABD’ nin  Yakın Doğu Yardım  Komitesi , 1 Mayıs 1919’ dan itibaren yetimlerin bakımına  başladı…..1920 Kasım ayı başlarında  Türkler  Gümrü’ yü  işgal etti ve  22 Nisan 1921’ e kadar orada  kaldı… Türklerin Gümrü’ yü terkinden  bir  ay sonra  Yakın Doğu Yardım mensupları, Bolşevik  Ermenilerle  problemler nedeniyle   geride  2 aylık erzakı ile  birlikte  10.000 yetim bırakarak Kars’ a geldi….Daha  sonra,  Sovyet Ermenistan yetkilileri  Yakın Doğu Yardım mensuplarını Gümrü’ ye  dönmeye  ikna  etti…. Gümrü’ de yaşayan yetimler  yardım gelene  kadar  açlık çektiler ve  büyük oranda  zayiat verdiler….”

http://www.mirrorspectator.com/2017/03/09/city-of-orphans-by-nora-nercessian-book-review/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.