Kategoriler
Dünya

FEYM GURUBU MESAJI – ERMENİ FAALİYETLERİ ( 04 Mart  2017 )

1..  Massispost.com’ da yer alan habere  göre, Kırgızistan,  bazı İslam ülkelerinden oluşan Ekonomik İşbirliği Kuruluşu’ nun Dağlık Karabağ anlaşmazlığı ile ilgili Bakû  pozisyonunu destekleyen  müşterek deklarasyonunu kabul etmedi. Azerbaycan DİB’ lığının bildirdiğine  göre Kırgızistan Başkanı  deklarasyondaki   politik hükümleri kabul etmediğini  bildiriyor. Hükümlerden birisi, Karabağ anlaşmazlığının  çözümünde  Azerbaycan’ ın Karabağ üzerinde  egemenliğinin kabulünü  öneriyor.

https://massispost.com/2017/03/kyrgyzstan-refuses-join-ant-armenian-declaration/

  1. Massispost.com’ da yer alan habere göre, ‘Dijital çağda Ermeni dili projesi  Calouste Gulbenkian  Vakfı  tarafından finanse  edildi. Vakıf, 2016 yılında  bilgi teknolojileri ve  Ermeni dili  konusundaki proje  için  ihale  açmıştı. Proje kapsamında   şu bölümler  var; öğretim amaçları için  çeşitli dijital ve  interaktif  kaynaklar geliştirmek, küresel kullanım için heceleme  imkanı,  Batı ve  Doğu Ermenilerine  internet üzerinden  yazı hazırlanması  yaratmak…

https://massispost.com/?roost=true&roost_action=load&noteID=74607755&sendID=685&body=Armenian%20Language%20in%20the%20Digital%20Age%3A%20The%20Projects%20Funded

  1. Massispost.com’ da ve Ermeni Radyosu web sitesinde   yer alan habere  göre, Ermenistan DİB Edward Nalbandian Cuma  günü ABD  DİB  Rex Tillerson ile görevini kutlamak  üzere  bir telefon görüşmesi yaptı. Konuşmada Tillerson :  ‘Ermenistan’ ın  barış gücü gayretlerini takdir  ettiğini,  ABD’ nin  Karabağ’ da barışçı çözümü  desteklediğini  bildirdi…

https://massispost.com/?roost=true&roost_action=load&noteID=74627312&sendID=685&body=Rex%20Tillerson%3A%20US%20will%20Continue%20Supporting%20Peaceful%20Settlement%20of%20Karabakh%20Conflict

http://www.armradio.am/en/2017/03/03/rex-tillerson-hails-armenias-peacekeeping-efforts-pledges-support-for-karabakh-peace-process/

  1. Tert.am’ de yer alan habere  göre;  Ulusal Güvenlik Partisi Başkanı Garnik Isagulyan ;   “Ermenistan’ ın Karabağ  ile ilgili tutumunda  sert  değişiklikler  olduğunu  görüyoruz. Pek çok kişi bu  değişikliklerin önemini  küçümsüyor. Vigen Sargsyan Savunma  Bakanı olduğunda geniş ölçüde  ‘ ne  profesyonel, ne de  gerekli bilgiye sahip olmayan’  bir kişi olarak  kabul edildi.  Son  aylarda  Ermenistan  ordusunun,  yıkıcı  eylemlere müdahaleden ziyade önleyici  tedbirler  düşündüğünü  görüyoruz….”

http://www.tert.am/en/news/2017/03/04/isagulyan/2298039

  1. Armenpress’ te yer  alan habere  göre: “ Arjantin Ermenileri Azerbaycan  Büyükelçiliği önünde  Sumgayit  olaylarının  29 uncu  yıldönümü nedeniyle protesto gösterisi  yaptı.

http://www.armenpress.am/eng/news/881279/argentine-armenians-protest-in-front-of-azerbaijani-embassy.html

  1. Armenpress’ te yer  alan habere  göre: “ Cumhurbaşkanı  Serzh Sargsyan AGİT / ODIHR Misyonu Başkanı Jan Peters’ i kabul etti. Peters’ in bildirdiğine  göre, Ermenistan’ da  11 inci  gözlem görevi  ifa edildi…

http://www.armenpress.am/eng/news/881255/president-sargsyan-receives-head-of-osce/odihr-mission-jan-petersen.html

  1. Armenpress’ te yer  alan habere  göre: “ Ermenistan Ekonomi Bakanı  ile    Rusya  Ticaret ve  Sanayi Bakanı   Ermeni – Rus Yatırım Fonu  kurmayı müzakere ettiler.

http://www.armenpress.am/eng/news/881241/armenian-minister-of-economy-russian-minister-of-trade-and-industry-discuss-creation-of-armenian-russian.html

  1. Panarmenian.net’ te yer alan habere göre, Ermenistan Global Finans’ ın  2016 yılına  ait  zengin ve  fakir ülkeler  raporunda 114 üncü sırada  yer  aldı.  Tablo IMF’ nin  GDP verilerine  göre  hazırlandı.  Ermeni gazetesi,  komşu ülkelerinin  sıralarını da  vermiş; Türkiye 63,  İran 70, Azerbaycan 71,  Gürcistan 108’ inci sırada.  En zengin ülkeleri şöyle  sıralamış; Katar, Lüksemburg, Makao, Singapur  ve  Brunei….En yoksul  beş ülke ise; Merkezi  Afrika Cumhuriyeti, Kongo  Demokratik Cumhuriyeti,  Burundi, Liberya ve Nijerya..

http://panarmenian.net/m/eng/news/234195

  1. Asbarez.com’ da yer alan habere göre, Ermeni <sözde>  Soykırımı  Komitesi, 24 Mart’ ta Los Angeles’ te  “Adalet  Yürüyüşü “ yapılacağını  bildiriyor. Komite, bölgedeki bütün  Amerikan Ermenilerini  ve  kuruluşlarını   yürüyüşe katılmaya  davet ediyor. Söz konusu Komite  içerisinde  on sekiz kuruluş yer alıyor. Kuruluşlar arasında ilginç olanlar dan birisi “İstanbul Ermenileri Kuruluşu” . Ayrıca  dört kilise, Ermeni Devrimci Federasyonu, Hınçak  Partisi….

http://asbarez.com/160830/armenian-genocide-committee-announces-april-24-march-for-justice-in-la/

  1. Massispost.com’ da yer alan haberin başlığı : “ Uzman, Ermeni <sözde> soykırımı  döneminde  mülklere   el konulması ile ilgili yasaları araştırıyor.” Haberin Özeti : “Harvard Üniversitesi  Orta Doğu  Etütleri Merkezinden Dr. Ümit Kurt, 28 Şubat’ ta George Washington Üniversitesi  (Dekanı  Susan Karamanian olan) Hukuk Okulunda    yaptığı konuşmada, Ermeni <sözde>  soykırımı sırasında  ve  sonrasında Türkiye  tarafından  Ermenileri mülklerinden mahrum bırakmak üzere  yayımlanan karmaşık  kanunları  anlattı….Dr. Kurt konuşmasında; ‘  Devletin düzenlediği  yağma  ve yoksullaştırma politikası  Ermeni <sözde> soykırımının ayrılmaz  bir  parçasıdır.  Her ne kadar yaygın  olaylar kişisel  yağma  ve yolsuzluk ise  de şüphesiz  olan  Ermeni mülküne  el konulması  esas  olarak devletin  düzenlediği  <sözde> soykırımdır….Her şeylerini kaybeden Ermeniler  varlıktan yokluğa  dönüştü…. Ermeni mülküne  el konulması  Osmanlı İmparatorluğu’ nun yıkılmasından  sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti zamanında da  devam etti…’ …Haberde,   Ümit Kurt’ un Taner  Akçam ile  birlikte  yazdıkları ‘Kanunların Ruhu :  Ermeni <sözde> soykırımında  Zenginliğin Yağmalanması’  başlıklı kitaba referans  veriliyor.

https://massispost.com/2017/03/expert-explores-turkeys-laws-armenian-genocide-era-dispossession-cases/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.