Kategoriler
Türkiye

ERMENİ FAALİYETLERİ ( 27 Ocak 2017 )

1.. Dünkü mesajımızda Ermeni Radyosu web sitesine atfen, Danimarka Parlamentosunun Ermeni <sözde> soykırımı önergesini 11 çekimser ve 9 ret oyuna karşı 89 oyla kabul ettiği haberini nakletmiştik. Daha sonra aynı konuda Aydınlık Gazetesinde bu bilgiyi tekzip eden bir haberin yer aldığı görüldü. Ayrıca, FEYM Gurubu üyelerinden Sayın Ülkü Başsoy’ un Danimarka Parlamentosu (Folketing)’ in aldığı karara dayanarak Ermeni Radyosuna gönderdiği protesto yorumuna söz konusu radyonun haber yapımcısı Siranush Ghazanchyan verdiği cevapta ; “ Yazı, Danimarka Parlamentosunun Ermeni <sözde> soykırımını tanıdığını değil, Parlamentonun Ermeni <sözde> soykırımı konusunda bir yasa tasarısını benimsediğini belirtiyor….” diyor. Bu konuda bugün iki Ermeni gazetesinde yine benzer haberler yer alıyor. Massispost.com, Ermeni Radyosunda verilen haberin aynısını “Danimarka Parlamentosu Ermeni <sözde> soykırımı tasarısını benimsedi” başlığı ile yayımlıyor. Armenianweekly.com’ daki haber başlığı biraz daha yumuşatılmış olup şöyle : “Danimarka Parlamentosu Ermeni <sözde> soykırımı konusundaki kuşkulu (Questionable) tasarıyı benimsedi.”….. Benimsenen metin şöyle : “ Parlamento, 1915 – 1923 yıllarında Anadolu’ da meydana gelen trajik ve kanlı eylemler ile ilgili olarak 19 Mayıs 2015’ te aldığı V54 numaralı kararı teyit eder…Danimarka Parlamentosu, anlaşma için en uygun yolun sansürsüz tarihi araştırmalara ve o döneme ait belgelerin açıklaması suretiyle diyalog ile çözümlenmesinin en uygun yol olduğunu kabul eder….. Parlamento, olayların soykırım olduğu ifadesinin Türk yasalarına göre yasaklanmasından üzüntü duyar… Parlamento, geleneğini muhafaza ederek tarihi olaylara ait değerlendirme yayımlamaz.”
https://massispost.com/2017/01/danish-parliament-adopts-armenian-genocide-resolution/
http://armenianweekly.com/2017/01/26/danish-parliament-2017-bill-armenian-genocide/
 
2. Tert.am’ de yer alan haberin başlığı : “ Türkiye, Holokost Hatırlama Gününü anıyor.” Haberin Özeti : “Hürriyet Gazetesine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı bildiri ile; ‘ Türkiye’ nin Nazi Holokostu sırasında hayatlarını kaybeden milyonlarca kişiyi 27 Ocak’ ta saygı ile andığını, sorumluluğunun farkında olarak Türkiye’ nin anti – semitizm ile mücadelesini sürdürdüğünü, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından milyonlarca Musevi’ nin sistematik ve organize biçimde yok edildiklerini, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost’ un tekrar etmemesini için mümkün olan her şeyin yapılması insanlık görevimizdir’ diyor.”
http://www.tert.am/en/news/2017/01/27/turkey-holocaust/2261128
 
3. Massispost.com, Emeni <sözde> soykırımını tanıyan Türk entelektüelleri dizisine devamla İhsan Dağı’ yı tanıtıyor. İhsan Dağı da pek çok Ermeni yanlısı eylemleri yanında en göze batanı 2008 yılında tanınmış 200 Türk entelektüeli ile birlikte “Özür Diliyorum” kampanyası çerçevesinde 1915 için özür dileyenlere katılmış olmasıdır. Özür dileyen bildiri şöyleydi; “1915’te Osmanlı Ermenileri’ nin maruz kaldığı <sözde> Büyük Felâket’e duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum.”
https://massispost.com/2017/01/turkish-intellectuals-recognized-armenian-genocide-ihsan-dagi/
 
4. Aina.org, Suriye muhaliflerinin yeni anayasa için Rus önerisini kabul etmediğini bildiriyor. Dünkü mesajımızda Rusya’ nın bu konudaki önerisinden özet olarak bahsetmiştik. Rusya, önerdiği anayasanın Suriye hükümeti, muhalifler ve bölgesel güçler ile yapılan görüşmeler sonucu hazırlandığını bildiriyor. Astana’ da muhalifleri temsilen toplantıya katılan Yahya al-Aridi, toplantıya katılanlara, Suriye anayasasını yalnız Suriyeliler yazar dediğini bildiriyor…
http://www.aina.org/news/20170126142016.htm
 
5. News.am, dün Ermeni Radyosu web sitesi ve Massispost’ a atfen duyurduğumuz “İspanya’nın Sabadell kentinin Ermeni Soykırımını tanıdığı” haberini yayımlıyor. Bu gibi haberler Ermeni basınında hemen hemen bütün gazetelerde yayımlanıyor. Bir süre daha bu habere devam ederler….
https://news.am/tur/news/369805.html
 
6. Mirror Spectator’ da yer alan haberin başlığı ; “ Osmanlı Türkiyesi’ nde Ermenilerin yaşamlarına tarihin objektifinden bakmak.” Haberin Özeti : “ Ermeni <sözde> Soykırımı konusunda
hazırlanan “Kayıp Vatanın yeniden hayal edilmesi : Dildilian Stüdyosundan Osmanlı dönemi fotoğrafları” başlıklı serginin oyuncuları Ermeni diasporası…. Sergi, Prof. Armen T. Marsoobian’ ın kişisel koleksiyonundan hazırlanmış olup, 8 Ocak’ ta Amerikan Ermeni Müzesi’ nde açıldı ve 2 Nisan’ a kadar açık kalacak. Serginin eş sponsoru “ Ermeni Fotoğraf Arşivini Koruyun Projesi…. Sergi açılışında konuşan Marsoobian “ Tarihimize karşı bir moral yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülük nesilden nesile geçecek. İyi tanımadıkları bir kültürü ve bu kültürün kasıtlı olarak yok edildiğini görecekler” dedi….Fotoğraf sergisi daha once 2013 yılında İstanbul’ da, daha sonra da Merzifon, Diyarbakır ve Ankara’ da açıldı……”
http://www.mirrorspectator.com/2017/01/26/looking-through-the-lens-of-history-at-life-of-armenians-in-ottoman-turkey-2/
 
7. Ermeni Radyosu web sitesi, Fransız Anayasa Konseyi’ nin 26 Ocak’ ta aldığı kararla “Fransız Ulusal Meclisi’ nin 22 Aralıkta’ ki soykırımı reddetmeye ceza uygulanması konusundaki
Tasarısını” reddettiğini bildiriyor. Bu konuda Agos Gazetesi de “Fransa’da soykırımın inkârı suç değil” başlığı ile bir haber yayımlamış…Aşağıda Madde 11’ de bu konuda da bilgi veriliyor.
http://www.armradio.am/en/2017/01/27/french-constitutional-council-censors-the-law-criminalizing-genocide-denial/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17573/fransa-da-soykirimin-inkri-suc-degil
 
8. Ermeni Radyosu web sitesi’ nde yer alan haberin başlığı : “ Maria Zakharova: Karabağ konusu Rus dış politikasında öncelikli bir konudur.” Haberin Özeti : “ Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova bugünkü brifingde Karabağ anlaşmazlığının çözümünün Rus dış politikasında öncelikli olduğunu bildirdi. Sözcü, brifingde Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısına değinerek ileride yeni toplantıların yapılacağını söyledi….
http://www.armradio.am/en/2017/01/27/karabakh-issue-a-priority-for-russian-foreign-policy-maria-zakharova/
 
9. Armenpress’ te yer alan habere göre, Ermenistan Başbakanı Karen Karapetyan , görevine yeni atanan Kuveyt Büyükelçisi Nawaf Alenezi ile ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini görüştüler.
http://www.armenpress.am/eng/news/876311/armenia’s-pm-ambassador-of-kuwait-discuss-development-of-bilateral-economic-ties.html
 
10. Vestnikkavkaza.net’ te, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova’ nın Moskova’ nın Ankara ve Tahran ile işbirliği yaparak Orta Doğu’ nun uzun dönemli üçlüsü olarak Suriye ve bölgenin tamamı için istikrar sağlanması yönünde planlar yapıldığını bildirdiği yer alıyor. Sözcü, Suriye’ nin yeniden düzenlenmesi için uzun zamana ve pek çok devletin gayretlerine gerek olduğu dikkate alınarak, bu üçlü arasındaki işbirliğinin yapıcı ve uzun vadeli olacağını düşünüyoruz diyor.
http://vestnikkavkaza.net/news/Maria-Zakharova-to-Vestnik-Kavkaza-Moscow-s-cooperation-with-Ankara-and-Tehran-in-Middle-East-to-be-long-term.html
 
10. Asbarez.com, Ermeni Radyosuna atfen, İspanya Kralı Alfonso XIII’ ün 1915 yılında Osmanlı hükümetine gönderdiği bir mektupla tutuklu Ermeni entelektüellerini kurtarmaya çalıştığını bildiriyor. Osmanlı liderliği, İspanya Kralı’ na gönderdiği cevabi mektupta ; Ermeni entelektüellerinin ihtilal hareketinde bulunduklarını, bu kişilerden Aknuni, Daniel, Varuzhan ve Siamanto’ nun Rusya’ ya kaçtıklarını bildirmişti….
http://asbarez.com/159532/king-of-spain-tried-to-save-armenian-intellectuals-in-1915/
 
11. Avim Bülteni’ nde Ali Murat Taşkent “Ermeni iddialarının hukuk nezdinde itibarı yoktur” başlıklı yazısında özetle şunları söylüyor ; “26 Ocak tarihinde Danimarka Parlamentosu (Folketing) ve Fransa Anayasa Konseyi 1915 olayları ile ilgili çok önemli birer karar almıştır.  Danimarka Parlamentosu sorunun tarihi belgelerin tarihçilere açılarak açık ve serbest tarih araştırmaları temelinde diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirmiştir. Parlamento, ayrıca, tarihi olaylar hakkında hüküm vermeme geleneğini sürdüreceğini bildirmiştir……..
Danimarka Parlamentosu bu kararı tartışmalı tarihi meselelerle ilgili karar verme merciinin parlamentolar ile hükümetler olmadığını ve 1915 olaylarıyla ilgili tartışmaların tarihçilere bırakılması gerektiği gerçeğini ortaya koyan yeni bir resmi beyandır…Öte yandan, Fransa Anayasa Konseyi daha önce Fransa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve savaş suçları, insanlığa karşı suçların ve soykırımların inkârının veya önemsizleştirilmesinin nefret söylemi teşkil etmesi koşuluyla suç sayılmasına ilişkin bir yasa tasarısını iptal etmiştir. Bilindiği üzere, Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransa Ermenilerinin ortak çabaları sonucunda ortaya çıkmış söz konusu bu yasa, Fransa’da Ermeni söylemini reddetmenin cezalandırılması için ortaya atılan son formüldür. Ancak, Fransa Anayasa Konseyi, aldığı bu son kararla bu tür çabaların nafile olduğunu ve hukukla ters düştüğünü ortaya koymuştur…..Bu kararlar ışığında, Ermeni iddialarını savunanların hissi, siyasi ve diğer nedenlerle tek taraflı Ermeni tarih anlatısını dayatmaya yönelik eylemlerde bulunmaktan kaçınmaları uygun olacaktır.
http://avim.org.tr/tr/Yorum/ERMENI-IDDIALARININ-HUKUK-NEZDINDE-ITIBARI-YOKTUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.