Kategoriler
Dünya

ERMENİ FAALİYETLERİ ( 07 Ocak 2017 )

1.. Avim.org.tr’ nin History of Truth’ da İngilizce yayımlanan yazısının başlığı : “ Tehlikeli Sadakat : Ermeni <sözde> soykırımı Tutkusu” Yazının Özeti : “History Channel, Sandya Viswanathan tarafından senaryosu yazılan ve yönetilen ‘ Tutkular: Tehlikeli Düşkünlük, Kısım 2’ başlıklı belgeseli yayınlıyor. Filmin sonuç bölümündeki kelimeler tartışma sahamız için tamamen uygun görülüyor. Profesör Eugene V. Gallagher’ in sonuçtaki yorumu şöyle : ‘ Dinden kaynaklanan tutkular ve taahhütler olağanüstü güçlü olabilir, ve bazen başka hiçbir kişi o yola katılamaz’..….Nedeni inançla gölgede bırakılırsa, dini kullanan istismarcılar olacaktır, kendi özgür fikirlerini karizmatik inanç liderine bırakacaklardır. Polis, ancak yasalar ihlal edildikten sonra müdahale edecek, inanç dünyasında genellikle çok geç olacaktır. Trajedinin önlenmesinin kilidi, inancın gücüne karşı ferdin karşı koymasıdır. Bu düşünceyi, soykırımı takıntılı Ermenilere ( ve <sözde> soykırımdan önceki Ermenilere ) , genel olarak soykırım taraftarlarına uygulayalım….TAT (!) web sitesi soykırım düşkünlüğü ile dini heyecanı sık sIk paralel gösterir. (Not : Bu yazının tamamının okunmasını, bu amaçla da Avim’ den yazının Türkçesinin de yayımını öneririm, o.t.)
http://avim.org.tr/…/DANGEROUS-DEVOTION-THE-CULT-OF-THE-ARM…

2. Massispost.com, Ermeni Etütleri Derneğinin (SAS) 42 nci yıllık toplantısının 17 Kasım 2016’ da Boston’ da yapıldığını bildiriyor. Orta Doğu Etütleri Derneğinin yıllık konferansı ile birlikte yapılan toplantıya ABD’ den ve dışarıdan bilim insanları katıldılar. Derneğin yeni icra komitesi başkanlığına Barlow Der Mugrdechian seçildi. … SAS, 12 Şubat 2016’ da UCLA’ in Ermeni Etütlerinden mezun olan öğrenciler için bir kolokyuma eş sponsorluk yaptı….. 18-19 Mart’ ta California Fresno Devlet Üniversitesinde yapılan konferansın konusu ‘ İmparatorluk, Politika ve Savaş : Osmanlı İmparatorluğu bağlamında Ermeni <sözde> soykırımı’ idi…. 8Nisan’ da yine California Fresno Devlet Üniversitesinde yapılan Akdeniz Seminerinin konusu ‘ Politika, Kimlik ve Din’ idi….SAS faaliyetleri çerçevesinde bir de yuvarlak masa tartışması organize edildi. Konu : ‘ Bilgi Üretimi, Hariç tutma, Dahil etme: Osmanlı ve Türk Tarihinde Ermenilerin Yeniden Konumlandırılması’…..Bazı tartışmalara Harward’ dan Ümit Kurt’ un da katıldığı belirtiliyor…”
https://massispost.com/…/society-armenian-studies-sas-hold…/

3. Massispost.com, Dr. Richard Hovannisian’ ın Fresno Devlet Üniversitesinde yeni yayımlanan kitabı ‘Kuzey Doğu Akdeniz Ermeni Toplumları : Musa Dağı, Dörtyol, Kessab’ ı sunacağını bildiriyor. Kitap , belirtilen bölgedeki Ermeni toplumlarının tarihi, ekonomisi, kültürü, eğitimi ve politik gelişmelerine odaklanıyor….Yazıda ‘ 1939 yılında Hatay’ ın hileli biçimde Türkiye’ ye devri’ ifadesi de yer alıyor.
https://massispost.com/…/dr-richard-hovannisian-present-ne…/

4. Vestnikkavkaza.net’ te yer alan yazının başlığı “Türkiye Doğu ile Batı arasında stratejik bir arabulucu olabilir.” Yazının özeti : “ Alman politik bilimci Heiko Langner, Vestnik Kavkaza ile 2016 yılında ülkesinin ana olayları konusunda yaptığı söyleşide Berlin ile Ankara arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinde durdu. Geçen yılı özetleyen Langner Türkiye’ nin AB’ ye girişi, Ermeni Meselesi, henüz yeterince üzerinde çalışılmamış olan Almanya tarihinin karanlık dönemleri gibi hassas konulara değindi…..Almanya – Türkiye İlişkileri konusunda: ‘Türkiye , Rusya ile birlikte, Almanya ile yüzyıldan daha eskiye dayalı özel ilişkiler geliştirmiş ikinci ülkedir. Alman ve Osmanlı İmparatorlukları 1 inci Dünya Savaşında Osmanlı topraklarını bölüşmek isteyen Britanya, Fransa ve Rusya’ ya karşı müttefik idiler. Modern Türkiye, uzun süre Almanya’ nın ebedi müttefiki kabul ediliyordu. Son yıllarda bu politik ilişki bozulmaya başladı… Bazı partiler Türkiye’ nin AB’ ye girişine karşıydılar, ayrıcalıklı ortak statüsü öneriyorlardı. Son yıllarda Erdoğan’ ın başkanlık sistemine geçiş için devamlı yeniden yapılanma çalışmaları Almanya’ nın politik tenkidine maruz kaldı……(Yazar, Türkiye’ de bildiğimiz politik gelişmeleri, ilişkilerin bozulmasının nedenleri olarak gösteriyor. Türkiye’ nin AB’ ye girişini devamlı desteklediğini bildiriyor, o.t.)…Türkiye, tarihi ve kültürel gelişmeleri dikkate alındığında Doğu ile Batı arasında stratejik bir arabulucu olabilir… Bundestag’ ın Ermeni <sözde> soykırımı konusunda Alman Hükümeti uzun süre açıkça tavır koymaktan çekindi, sonunda kararın politik olduğunu, yasal bağlayıcılığı bunmadığını ilan etti.
http://vestnikkavkaza.net/…/Turkey-could-become-strategic-m…