İSTİHBARAT DOSYASI : METROPOL NOKTA İSTİHBARAT PERSONELİ BEŞİKTAŞ’TA NEDEN YOKTU ??? ? İSTİHBARAT ZAAFİYETİ


Okuma Süresi: 11 Dakika

Değerli Üyelerimiz;

Bugün sizlere İstihbarat Servisleri dünyasında aktif rol alan ve önemli bir görevi olan METROPOL NOKTA İSTİHBARAT PERSONELİ hakkında bazı bilgilendirmelerde bulunalım.

Bildiğiniz gibi ve yazılarımızı takip edenlere aşina olan HUMINT İnsana dayalı istihbarat yöntemi hakkında sizlerle bazı yazıları paylaşmıştık. Bu yazımızda METROPOL NOKTA İSTİHBARAT PERSONELİ hakkında bazı bilgileri verirken aynı zamanda hükümete de şu soruyu yöneltiyoruz. Bu kadar eğitimli ve donanımlı istihbarat personeliniz varken, bunlar her türlü araca ve lojistik imkana sahipken, neden bu facia önlenemedi ?

AK Parti Yetkilileri umarız bundan sonra başka bir facianın yaşanmaması adına istihbarat zafiyetlerini minimuma indirebilecek gerekli önlemleri bir an önce alırlar.

HUMAN INTELLIGENCE – İNSANA DAYALI İSTİHBARAT BİRİMLERİ, maskelenmiş ve legal olarak görev ifa eden saha operasyon elemanları yada diğer görev personelini kullanır. Tamamıyle insan kaynağına dayalı istihbarat yöntemidir. Bu personel legal olarak yani bir servisin bordrosunda görev yapabildiği gibi legal kurumdan organik olarak bağımsız örtülü ödenekten beslenen bordrosuz ve legal kişileri de kapsar. Bu tür çalışma içerisinde illerin yada daha küçük yerleşim birimlerinde bulunan METROPOL MUHBİRLERİ yada elemanları adı verilen serbest yada inorganik bağı bulunan personelde bulunmaktadır.

Bu personel görevin ifası gereği metropollerin belirli noktalarında bulundukları yere göre göreceli olarak değişse de genellikle insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yada belirli önem derecesi yüksek kurumların yakınlarında görevin ifasını kolaylaştıracak şekilde maskelenmiş bir halde çalışırlar. Çeşitli işleri yaparlar.

Örneğin, simitçi (Eskiden gelen bir espridir, Servis mensuplarının ve basın kuruluşlarının onlara taktığı lakapla SMITH’ci gibi…Eskiler hatırlar bir dönem Mr.Smith’ler 5 yıldızlı hotelleri çok mesken tutardı…Hoş bu gelenek aynen devam ediyor ya…Neyse !), boyacı, seyyar manav gibi değişik kılıklarda nokta görevi ifa ederler.

Görevleri akan trafiğin içerisinden şüpheli tanımına uyan, yada kendilerine söylenen ve tanımlanan kişileri izlemek veya belirli bir kurumu gözlem altında tutarak bir üst kademeye yani iletişim kuran kişiye bu raporu düzenli olarak vermektir. Özellikle yabancı sermayeli firmaların yada yabancı misyon temsilcilerinin sürekli gittikleri kulüp, bar yada benzeri yerlerin yakınlarında bulunurlar. Ayrıca bu tip yerleri işleten yerlerde çalışanlarla da yakın temas içerisindedir. Kısacası görevleri tüm olup biteni, giren çıkanı, dedikoduları kısacası istihbari değere sahip herşeyi iletişimi sağlayan kişi ile raporlarlar.

ÖZEL BÜRO NOTU : ANLAŞILAN BEŞİKTAŞ PATLAMASINDA BU SİMİTÇİLER HERHALDE SİESTA YAPIYORDU Kİ BU AJANLARIN AĞINA TAKILMADAN RAHATÇA BOMBAYI PATLATTILAR J

Yaptıkları iş son derece önemlidir. Zira, özellikle metropollerin kalabalığı ve trafiği göz önüne alınırsa her kesin kontrol altına alınamayacağı da bir gerçek olarak ortaya çıkar. Nasıl herkesin başına güvenlik için bir güvenlik görevlisi koyamaz iseniz, her şeyden haberdar olmanızda mümkün değildir. O nedenle metropol gibi yerlerin merkezlerinde yada benzer lokasyonlarda bu tip bir personel bulundurmanız da zorunludur.

En ufak bir şüpheyle metropol görevlisi tarafından ihbar edilen bir şahsı izlemeye aldıklarında belki de çok büyük bir organize suç şebekesini yada bir çeteyi yada bir gizli ajanı deşifre etme şansınızda bu şekilde doğabilir.

Bu aynı zamanda bir yerde toplumun nabzını tutmak, olası korsan gösterileri önceden haber almak, bir örgüte sızmak veya bunun benzeri organizasyonları ve operasyonları yapmak içinde bulunmaz bir fırsattır.

Her zaman dediğimiz gibi teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin yine de insana dayalı istihbarat sistemi iyi ve gelişmiş olmayan her servis yetersizdir. Unutmayalım ki teknoloji sadece bu sistemleri kullanan gizli servislerin elinde bulunmuyor. Bugün örnek vermek gerekirse ABD de yada Rusya’da mafya tipi örgütlerin ellerinde de çok değişik kapsamda ve içerikte ve nitelikte ve sayıda bir sürü dijital silah ve sabotaj ekipmanı, dinleme sistemi hatta biyolojik & kimyasal silah ve düşük etkili nükleer silah bulunmaktadır. Dolayısiyle aynı silahları bu tür illegal organizasyonlarda belirli bir ödeme karşılığı temin etme imkanına ne yazık ki sahiptir.

O yüzden hiç bir gizli servis yada örgüt sadece teknolojik istihbaratı yeterli görmez saha elemanlarını da sıkı bir eğitimden geçirir (eğitimler aşağıdadır…) belirli maskeler ve hayat hikayeleri ile belli noktalara yerleştirir. Bu eğitimden geçen METROPOL İSTİHBARAT GÖREVLİLERİ herkesi aldıkları eğitimlerin ışığında süzer ve değerlendirir. Gözleri, kulakları tüm duyuları hep açıktır. Bölgelerindeki en ufak bir hareketliliği, farklılığı hemen haber alır ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kanallar ile bildirir.

Kişileri veya hedef kurumu şüphe çekmeden sürekli gözlem altında tutar, illegal her durumu delillendirir, gerçek yada sahte delilleri ayırabilir. Hedef kişi/grubun iletişime geçtiği herkesi fotoğraflar, gerekirse hedefe sızar kısacası bölgesinde ON KAPLAN GÜCÜNDEDİR. 🙂

Görevin ifası için illegal bir oluşum içerisinde kesinlikle sırıtmaz, verilen her görevi yerine getirir. Kimliğini tehlikeye atacak yada görevin ifasına engel teşkil edecek hiç bir hamle yapamaz. Hatta görevin ifası için uyuşturucu satabilir, ölümcül olmamak kaydıyla şiddete başvurabilir. Tabi bu tür uygulamalar sadece belirli gizli servisler tarafından yapılmaktadır. Zira günümüzde servisler legal ajanları vasıtasıyla illegal operasyon yapamazlar. Örneğin bir gizli servis kendi ülkesinde espiyonaj faaliyeti yürüten yabancı bir servis elemanına sabotaj düzenleyemez. Sadece delillendirir ve PERSONA NON GARATA (İstenmeyen Kişi) ilan ederek sınır dışı yapabilir. Genellikle bu tür operasyonlar soğuk savaş döneminde kalsa da halen bazı batılı servisler tarafından uygulanmaktadır.

Yine METROPOL İSTİHBARATGÖREVLİLERİ suçlu ve birey-kitle psikolojisi konusunda da yeterli donanıma sahip olduklarından koku alma yetenekleri çok gelişmiştir. İlgisini çeken hedef şahıs/şahıslara zarflama (istihbarat terminolojisinde yoklama yada kanca atma) yöntemi ile yaklaşmaya çalışırlar. Bu görevliler kesinlikle şüphe çekmeyecek tipte “tabi ki bulundukları bölgenin coğrafi ve etnik yapısına bağlı olarak” olur ve aldıkları eğitimle kimliklerini çok iyi saklarlar. Deşifre olsalar bile veya böyle bir ihtimal dühul olduğunda DÜŞME YÖNTEMLERİNİ çok iyi kullanırlar. (İstihbari anlamı : Maske kullanımı ve şüpheden arınma)

Bağlı oldukları servisler tarafından gerekmesi halinde sahte bir hayat hikayesine bile (cover story) sahip olabilirler.

Bu görevlileri bulundukları ortamda kendiliğinden tanımanız mümkün değildir. Tanımanız için ya hedef yani izlenen bir kişi yada o organizasyonun içerisinde olmanız gereklidir.

OSINT (OPEN SOURCES INTELLIGENCE) – AÇIK KAYNAKLARA DAYALI İSTİHBARAT

Açık kaynakların kullanıldığı basın, televizyon, radyo, internet ve diğer açık elemanların kullanıldığı istihbarat çeşidi.

SIGINT (SIGNALS INTELLIGENCE) – SİNYAL İSTİHBARATI

Radyo ve elektronik & dijital ekipmanlara dayalı frekans ve haberleşme istihbaratı.

IMINT (IMAGERY – OR IMITATIVE – INTELLIGENCE) – GÖRSEL İSTİHBARAT

Fotoğraf, Uydu Resimleri ve diğer elektronik ve dijital basım ürünleri üzerine yapılan istihbarat.

MASINT (MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE) – SES & AKUSTİK İSTİHBARATI

SIGINT VE IMINT ile sağlanan bir takım teknik formları kullanarak yapılan istihbarat.

İSTİHBARAT ÇARKI NEDİR ;

1.adım-İstihbarat Toplama/Elde etme

2.adım-Değerlendirme ve Analiz

3.adım-İlgili Kuruluşlara Dağıtma

4.adım-Önlem ve Siyaset Geliştirme

Bir ajanın bilmesi gereken temel prensipler

İstihbarat biliminin dünyanın hiç bir yerinde -kamuya açık- olarak bir öğrenim merkezi yoktur. Tüm adaylar öncelikle kişilik, beceri, stres, genel kültür, yabancı dil, kendini ifade, psikolojik ve fiziki testler gibi uzun bir süreçten geçirilir. Uygun görülen adaylar, o ülkenin Güvenlik Akademi’sinde yada diğer adıyla Gizli Servis Akademisinde istihbarat ile ilgili temel prensipler hakkında hem teorik hem de pratik eğitim görürler. Örneğin MİT’e girmeye hak kazananlar öncelikle MİT AKADEMİSİ’nde yoğun bir istihbarat eğitimi alırlar. Hem teorik bilgiler hem de pratik bilgiler kazandırılır.

Bu konular başlıca;

· Gizli haberleşme,

· Gizli faaliyetlere giriş ve fert,

· Gizli faaliyetlerde emniyet,

· Maske,

· Kimlik tespiti,

· Gizli harekat tekniği,

· Mülakat ve sorgulama,

· Gizli buluşmalar,

· Takip ve takipten kurtulma,

· Döküman inceleme ve sahte döküman,

· Gizli yazı – zarf açma,

· Gizli girme – arama – dinleme,

· Fotoğrafçılık,

· İstihbarat ve istihbarata karşı koyma (İKK)”

· Gayri nizami harbe giriş ve tarihi,

· Gayri nizami harbin hukuki yapısı ve mevzuatı,

· Gayri nizami harpte tanıma – teşhis,

· Bölge etüdü,

· Keşif,

· Dikiz ve göz keşfi,

· Hedef analizi,

· Tahrip,

· Gayri nizami harbin genel teşkilatlanması,

· Gayri nizami harbin planlanması ve uygulanması,

· Gayri nizami harp harekatı,

· Mukavemet harekatı,

· Yeraltı teşkilatı ve yeraltı harekatı,

· Gerilla teşkilatı ve gerilla harekatı,

· Kurtarma – kaçırma teşkilatı ve kurtarma – kaçırma harekatı,

· Özel kuvvetler teşkilatı ve özel kuvvetler harekatı,

· Yardımcı kuvvetler ve yardımcı unsurlar,

· Psikolojik harekat,

· Gayri nizami harpte personel faaliyetleri,

· Liderlik,

· Sabotaj,

· Muhabere,

· Lojistik,

· Gizli depolama,

· Karadan İkmal,

· Gizli hava harekatı,

· Gizli deniz harekatı,

· İç güvenlik harekatı değerlendirmesi,

· Hayatı idame,

· İlk yardım gibi konularda gerek teorik gerekse pratik dersleri konularında uzman hocalardan alırlar.

Yukarıda adı geçen eğitimler genel olarak verilmiştir. Alınan göreve veya atanacak bölüme göre eğitimlerde uzmanlık alanlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin görevi takip olan bir personelin uzmanlık sahasına aldığı eğitimle, uyuşturucu ve organize suç takibi yapan bir personelin aldığı eğitim farklıdır.

Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve nüfusun artmasına paralel olarak globalleşme gibi nedenlerden dolayı tüm istihbarat personeli, güvenlik akademilerinde tüm bu eğitimleri başlangıçta olmasa da yapılan kurs ve seminerler gibi eğitimlerle almakta ve uygulamaktadır.

Özellikle UYDU kullanım projesinin kullanıma girmesi ve elektro manyetik izleme sistemlerinin gelişmesi ile zaman ve yer mefhumu kalmamış, hedef kişi/grup rahatlıkla 7*24 olarak sürekli gözetim altına alınabilmiştir.

Sorun günümüzde bu uygulamanın yapılması değil ABD ve bazı başka servislerin sistemi kullanan elemanlarının GÜÇ GÖSTERİSİ yapmak gibi nedenlerden olur olmaz şekilde sivil masum vatandaşları hedef almalarıdır.

Örnek vermek gerekirse başlangıcı 1950’li yılara ve hatta NAZİ dönemine varan MIND CONTROL & MKULTRA & UKUSA projeleridir. Ancak servisler her zaman olduğu gibi açıklanan bilgileri yalanlamak ve KOMPLO TEORİMİNE sokmakta da ustadırlar.

Bunun yanı sıra tüm saha ajanları psikoloji bilimi ve teknoloji konusunda da gerekli argümanlara sahiptirler. Yurtdışında rahatça operasyonel faaliyet icra edebilecek eğitim ve donanıma sahip olmaları için sıkı bir eğitimden geçirilirler. Bu eğitimler şunlar,

· Suçlu psikolojisi,

· Etkili konuşma ve ses analizi,

· Birey ve Kitle psikolojisi,

· Karakter tahlili,

· Delil alma & Sahte Delil

· Yaklaşma zamanının (hedef şahıs yada gruba) belirlenmesi,

· İstihbarat ve İstihbarata karşı koyma,

· Terör ve anti-terör stratejisi geliştirme,

· Stres altında düşünme-harekat-yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi,

· Stres altında proje ve operasyon uygulama ve idare,

· Zaman yönetimi,

· Psiko-Sorgu ve mülakat teknikleri,

· Kripto kullanımı ve gizli haberleşme,

· Şüpheden düşme teknikleri,

· Bilgi alınması amacıyla şüpheli şahsa yada gruba yemleme malzemesi hazırlama teknikleri (Kısaca zarflama diye de anılır…Değişik çeşitleri vardır.)

· Gizli buluşma teknikleri (İstihbari adı : Brush contact – Fırça teması)

· Kaynak kullanımı,

· Eleman kullanımı,

· Gizli kamera kullanımı, bug yerleştirme teknikleri, Kontr-Takip

· Fotoğraf, bilgisayar, ve diğer ekipman ve cihaz kullanımı; (Gizli kamera, bug…)

· Organize suç yada terör gruplarına sızma yöntemleri,

· Yakın dövüş ve fiziki güç kullanımı,

· Silah ve patlayıcı eğitimi (Her tür silah ve patlayıcı eğitimi),

· Hedef analizi ve bireysel önlem geliştirme,

· İstihbari analiz gibi tamamen teoriğe ve pratiğe dayalı sıkı bir eğitimden geçirilirler.

Yukarıda adı geçen eğitimlerde başarılı olan adaylar çırak-üstad ilişkisi içerisinde yeni görev yerlerine atanırlar.

· Operasyonlar Dairesi,

· İstihbarat Dairesi (Yurt içi – Yurt Dışı İstihbarat),

· Espiyonaj-Kontr-espiyonaj bölümü,

· Terörle mücadele (Kontr-Terör Dairesi),

· Organize Suç ve Kaçakçılık Dairesi,

· Teknik Şube Müdürlüğü,

· Takip ve Gözetim Dairesi,

· Psikolojik Harekat Dairesi

gibi bölümlerde artık derslerde öğrendiklerini bizzat uygulama safhasına geçilir.

Tüm adayların görev yaptığı süre içerisinde öncelikli kural “Kimliklerini hassasiyetle muhafaza etmeleri-deşifre olmamaları” dır. Bu nedenle çok elzem olmadığı takdirde -olağanüstü bir durum yok ise- kesinlikle kimlik ibraz edemezler. Ve kimliklerini açıklayamazlar. Aksi sonuçlar idari ve hukuki takibata neden olur. Aynı zamanda bir ajanın kimliğini başka bir kaynağın yada vatandaşın deşifre etmesi de “Aktif ajanın hayatını tehlikeye atma” nedeniyle takibata yol açar. GİZLİ SERVİS PERSONELİ operasyonel değildir. Polis gücünün yetkilerini sadece belirli durumlarda, Örneğin yurt içinde faaliyet gösteren bir yabancı ajanın yakalanması hallerinde kullanabilir. Tutuklama yetkileri bu nedenle sınırlıdır.

Ajanların birbirleriyle ve merkez ile teması, karargah tabir edilen merkezi bölümden telsiz yada KİŞİYE ÖZEL ANONS SİSTEMİ gibi başka elektronik cihazların kullanımı ile yapılır.(bkz.sig-int) Bu teknolojinin sivil adı AUDIO SPOTLIGHT’dır. Aşağıdaki linke tıklarsanız bu teknolojinin sivil olarak nasıl kullanıldığını anlatan videoları izleyebilirsiniz.

AUDIO SPOTLIGHT VİDEOLARI : https://www.youtube.com/results?search_query=audio+spotligt+technology

Ayrıca gizli servis mensupları durum gerektirdiğinde tüm polis yetkilerine sahiptir.

Kısacası, bir ülkenin milli güvenliği ciddi bir iştir. Dolayısıyla, küreselleşen tehditlere karşı koymak içinde sürekli teknolojinizi ve eğitiminizi güncel durumda tutmak zorundasınız…

Teknolojinin yarınlarınıza ışık tutması dileğimizle;

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. 20 yüzyılı hatırlayalım.yüzyıl başlarında en yaşlı hanedanlar birbiri ardına sönümlendiler.2.dünya savaşından sonra ingiltere’de dünya patronluğunu ABD’ye bırakırken barışçıl davrandı.lakin ABD…

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.