MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULDU / Türkiye Cumhuriyetinde Tarihi Askeri okulların kapatılmasını ön gören kararname ilişiktedir

From: A. Türer Yener [a_tureryener@hotmail.com]

http://www.kho.edu.tr/hakkinda/amac_gorevler.html

Efendim
Türkiye Cumhuriyetinde Tarihi Askeri okulların kapatılmasını ön gören kararname ilişiktedir.

Ayrıca Yüce Türk ulusuna
1) Kara Harp okulu görev ve amaçları
2) Deniz Harp Okulu görev ve amaçları
3) Hava Harp Okulu görev ve amaçları
4) Kuleli Askeri Lisesi Amaç ve görevleri
5) Türk Silahlı Kuvvetler Sağlık yönetmenliği
6) Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı görevleri
7) Kara Harp okulu Marşı

ile ilgili görev amaçlarını açıklayıcı bilgileri sunuyorum.

Saygılarımla
A.Türer Yener

Not : İlişikteki yazı ve açıklamalar Dünya Türk Birliğine- Turkish Foruma-Türk Dünyasına -Türk Dünyası Gazeteciler
Federasyonu üyelerine – Yerel medyaya CC olarak gönderilmiştir.

Askeri okullar kapatıldı

Askeri okulların kapatılmasını öngören kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri okulların kapatılacağını, tüm okullardan, harp okullarına giriş olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, harp okullarının üzerinde bir çatı oluşacağını, Milli Savunma Üniversitesi kurulacağını ve kurmaylık sisteminin değişeceğini belirtmişti. Askeri okulların kapatılmasını ve Milli Savunma Üniversitesi kurulmasını öngören kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Savunma Üniversitesi kurulacak

ASKERİ OKULLAR KAPATILDI
İlgili kararnameyle Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı.
KUVVET KOMUTANLIKLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NA BAĞLANDI

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlandı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığına verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın, gerekli gördüklerinde Kuvvet komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirileceği de karara bağlandı.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KURULDU
Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

http://www.kho.edu.tr/hakkinda/amac_gorevler.htmlKara Harp okulu amaç ve görevler
https://www.dho.edu.tr/sayfalar/00_Anasayfa/01_Sabitler/komutan/komutan_onsoz.htmlDeniz Harp okulu amaç ve görevler
http://www.hho.edu.tr/Documents/TanitimKitapcigi/02_KomutanOnsozu.pdfHava Harp Okulu amaç ve ve görevleri
http://www.kkk.tsk.tr/Okullar/kuleli/MyBtWebPages/hakkinda/genelbilgi/amac_gorevler.htmlKuleli Askeri lisesi amaç ve görevleri
http://kanunlar.biz/kanunlar/20176.htmlTürk Silahlı Kuvvetleri Sağlık yeteneği yönetmenliği
http://www.tsk.tr/TskHakkinda/TskGoreviTürk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı görevleri
https://www.youtube.com/watch?v=kSc63hzsQR0Kara Harp okulu marşı

Yorum Gönderin Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.