GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

5.6.2016

 

GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Aydın Kuşadası toplanan ve aşağıda imzaları bulunan Ege-Marmara ve diğer illerden gelen Baro Başkanları; gerek Avukatlık Kanununun 76.maddesi, gerekse temel yurttaşlık görevi ve topluma karşı olan sorumluluğu gereği, aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmayı yararlı görmektedir: 

 

1)    Alman Federal Parlamentosunun; kendisini ”mahkeme” ve “tarihçi” yerine koyarak, hiçbir ciddi bilimsel ve tarihsel referansa dayanmayan, gerçeklikten ve ciddiyetten uzak, tek taraflı, dostluğa sığmayan kararı kabul edilemez. Alman meclisinin bilimsel ve tarihsel araştırmaların önünü tıkayan böyle bir karar almaya hakkı, yetkisi ve haddi bulunmamaktadır. Kin ve düşmanlık tohumları eken, yaraları kaşıyıp kanatan bu kararı tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşmiş kararlarına da açıkça aykırı olan bu karar, Almanya’nın kendi soykırımcılığına ortak arama gayretinin dışında bir anlam taşımamaktadır. Alman Devleti bu haksız ve hukuksuz tutumunun sonuçlarına katlanacaktır.   

 

2)    Yüksek Yargı Başkanlarının; tarafsız olmadığı kendi eylemleri ve söylemleri ile sabit olan, Anayasa ve yargı ile ilgili olumsuz tutumu belli Cumhurbaşkanı ile “yurt gezilerine” çıkmaları, Anayasal konumlarına, yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına uygun olmayan, yargının saygınlığını zedeleyen, yargı ile ilgili kaygı ve kuşkuları haklı kılan bir tutumdur ve kabul edilemez. Bu nedenle Anayasamızın 6,9, 11 ve 138.maddelerinin ışığında Yüksek Yargı başkanlarını ve tüm yargı mensuplarını hem görüntüde hem de özde yargı bağımsızlığına ve saygınlığına, anayasal konumlarına, Türk Milletine olan sorumluluklarına uygun davranmaya davet ediyoruz.

 

3)    Bu gelişmelere bağlı olarak, yargı bağımsızlığı hususunda iktidar cephesinden gelen açıklamalar ise dehşet vericidir. Hatırlatmak isteriz ki demokrasi ve hukuk devletinin temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında ve Anayasa’ya göre yargı kimseye “bağlı”, “bağımlı” olmayıp sadece Türk Milleti adına, hukuka, kanuna ve vicdanına göre karar verir, kimseden emir, talimat almaz.

 

4)    Hep dile getirdiğimiz gibi,  hukuk güvenliği herkes için bir gerekliliktir. Bunun için de yargının bağımsız ve tarafsız olması şarttır. Bu nedenle siyasi iktidar dahil hiçbir gücün yargıya egemen olmasına izin verilmemelidir. Buna bağlı olarak konum ve sıfatı ne olursa olsun ülkeyi yönetenlerin ve herkesin Anayasaya, hukuka uygun davranması bir zorunluluktur. Hiç kimse kaynağını Anayasa’dan almayan bir yetkiyi kullanamaz, Anayasayı askıya alıp çiğneyemez, buna göz yumamaz. Bu tür davranışlar suçtur.

 

Anayasanın fiilen askıya alınıp çiğnenmesine, hukuksuzluğa, bilinçli ve sistematik olarak yaratılan fiili duruma hukuki kılıf oluşturulmasına ALIŞMAYACAĞIZ, bu tür oldu bittileri KABUL ETMEYECEĞİZ, bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

 

5)    Son dönemlerde, en yakın örnek olarak Tekirdağ’da, kolluk görevlilerinin avukatların görevlerini yapmasını engelleyen ve güçleştiren, saygınlığına aykırı, silah doğrultma, tehdit ve hakaret boyutuna ulaşan tutum ve davranışlar kabul edilemez. Avukatlara yönelik olarak sarf edilen, haksız ve saldırı niteliği taşıyan sözlerin sahiplerini de hadlerini aşmamaya ve sözcüklerini seçerken dikkatli ve saygılı olmaya davet ediyoruz. Bu hususta yetkilileri uyarıyor,  bu tür tutum ve davranışlarla sonuna kadar mücadele edileceğini, her türlü yasal ve idari yola başvurulacağını da tekrar belirtiyoruz. 

 

6)    Yurttaşların hak ve özgürlüklerinin güvencesi, koruyucusu ve kollayıcısı olan avukatların mesleki sorunları kendi kişisel sorunları değil, hak arama özgürlüğüne dair sorunlardır. Bu sorunların çözülmesi ve daha güçlü bir avukatın varlığının, hukuk devletinin ve hak arama hürriyetinin teminatı olduğu unutulmamalıdır.

 

7)      Ülkenin üniter yapısının korunması, huzur ve güvenliğin tesisi için terörle kararlılıkla mücadele edilmeli, ancak bu mücadelede alınan ve uygulanan önlemler demokratik hukuk devletinin gereklerine uygun ve orantılı olmalı, hiçbir şekilde hukukun dışına çıkılmamalıdır. 

 

8)    Daha önce de belirttiğimiz üzere, önemine binaen şu hususları bir kez daha tekrar etmek isteriz ki;

 

– Üniter devletten, misak-ı milli ile belirlenen sınırlardan, Anayasanın değiştirilemez ilk dört maddesinde ifadesini bulan Anayasal ilkelerden, hukuk devleti ve demokratik rejimden, ülkenin bir karış toprağından hiçbir şekilde vazgeçilemez ve taviz verilemez.

 

-Emperyalist planlar doğrultusunda Türkiye’yi bir kardeş kavgasına götürebilecek bir takım provokasyonlara karşı uyanık olunmalı, etnik veya mezhepsel ayrımlar reddedilmeli, yurttaşlık temelinde kardeşlik ve birlikten uzaklaşılmamalı, milli birlik ve beraberliğe, hukukun üstünlüğüne sımsıkı sarılınmalı, emperyalizme karşı birlik olunmalıdır.

 

-Siyaset alanında belirli bir seviye ve üslup muhafaza edilmeli, ülkenin ve ulusun çıkarları, cumhuriyet değerleri ortak payda ve yol gösterici olmalıdır.  

 

Kamuoyuna saygı ile sunarız.04.06.2016  

 

Aydın Barosu Başkanı

Av. Gökhan BOZKURT

 

Antalya Barosu Başkanı

Av. Alper Tunga BACANLI 

 

Balıkesir Barosu Başkanı

Av. Yaşar  MEYVACI  

 

Bursa Barosu Başkanı

Av. Ekrem DEMİRÖZ

 

Çanakkale Barosu Başkanı

Av. Bülent ŞARLAN

 

Denizli Barosu Başkanı

Av. Müjdat İLHAN

 

Edirne Barosu Yönetim Kurulu Üyesi/ Sayman

Av. Kaan POLAT

 

Gaziantep Barosu Başkanı

Av. Bektaş ŞARKLI

 

İstanbul Barosu

Av. Ümit KOCASAKAL

 

İzmir Barosu Başkanı

Av. Aydın ÖZCAN

 

Mersin Barosu Başkanı

Av. Alpay ANTMEN

 

Muğla Barosu Başkanı

Av. Cumhur UZUN

 

Uşak Baro Başkanı

Av. Baki KANTAR

 

Sakarya Barosu Başkanı

Av. Zafer KAZAN

 

Tekirdağ Barosu Genel Sekreteri

Av. Havva NALBANT TEKİN

 

Yalova Barosu Başkanı

Av. Hakan GERGEROĞLU

1 yorum

  1. Cılız da olsa Haklı sesler günümüzde davul zurna ile tüm 78 milyona duyurulmalıdır. EĞE ve MARMARA BÖLGESİ Baroları başı çekmiş bulunuyor.
    “TÜRKÜM!” diyen, Yurdunu, budununu, insanlığı seven her CAN, ülkemizdeki BUGÜNKÜ kötü gidişe “DUR! ” demek zorundadır.

    “-Neme-lazmcılığımızı” bırakıp İNSANLIK Görevimizi yapmaya buyur ediyorum her CAN’ı…! m.a.a.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.