Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk Türkiye

Turgut Özal Turgut Özal Üniversitesi’nde Anıldı

Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, ölümünün 23’ncü yılında 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde adını taşıyan Turgut Özal Üniversitesi’nde ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Turgut Özal İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi Kongresi’nde (International Turgut Özal Congress on Business, Economics, and Political Science II) anılmıştır.
11 ülkeden 118 akademisyenin 22 eşzamanlı oturumda 127 bildiri sundukları Kongre’nin Açılış Programı’nda davetli konuşmacılar Columbia ve Harvard Üniversite’lerinden Prof. Dr. Jack Lewis Snyder ve Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sübidey Togan tarafından yapılmıştır.
Rahmetli Özal, cumhurbaşkanlığı görevi sürerken Atatürk’ün ardından, görevi başında vefat eden ikinci cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem DPT Müsteşarlığı hem de Başbakanlık Müsteşarlığı yapmış tek başbakan ve cumhurbaşkanıdır.
Özal’ın düşüncelerinin odak noktası Türkiye, Türk insanı ve Türkiye’nin dünyaya açılmasıydı. Anavatan Partisi’ni kurduğunda uzlaşmayı ve birleştiriciliği ön plana alarak Türkiye’nin bir değişim sürecine girmesini ve dünyayla buluşmasını sağlamıştır.
Özal; sabır, hoşgörü ve düşünmenin bir arada olduğu ve bunları Türkiye’ye özveriyle veren, Türkiye için hayatının her bir saniyesini harcamış bir liderdi. İzlediği dışa açık politikalarla Türkiye’yi dünyaya açmıştır. Türkiye’yi ithal ikamesi modelinden ihracat önderliğinde büyüme modeline dönüştürmeyi başarmıştır. Döneminde pek çok Anadolu il ve ilçesinde organize sanayi bölgeleri kurulmuştur.
Türkiye’de yaşayan Kürtlerin hakları için çözüm sürecini başlatmış, Kuzey Irak lideri Mesut Barzani’ye uluslararası alanda rahat seyahat edebilmesi amacıyla kırmızı Türk Pasaportu vermiştir.
Her zaman sivil yönetimi savunmuş ve halk tipi sivil kıyafetlerden hoşlanmıştır. Ölümünde sivil cumhurbaşkanı, demokrat cumhurbaşkanı, dindar cumhurbaşkanı pankartlarıyla bu tutumu kamuoyu tarafından desteklenmiştir.
Özal, 14 Nisan 1987 tarihinde Ankara Anlaşması’ndan bağımsız olarak ve bu Anlaşma’da öngörülen dönemlerin tamamlanmasını beklemeden bir Avrupalı devlet olarak AET’ye “tam üyelik” başvurusunda bulunmuştur.
14 Nisan’da yapılan başvurunun ardından Almanya’nın takındığı olumsuz tutum, Özal’ın Almanya Başbakanı Helmut Kohl’e yazdığı bir mektup ile kırılabilmiştir. Özal, “Bu uzun ve meşakkatli bir yoldur. Bizi caydırmak için çok şey yapacaklar. Ama asla yılmamalıyız” derken haklıydı.
Fakat; AB’nin Türkiye’ye karşı uygulamış olduğu BOBON kriterleri (Bo: Bizden Olanlar, Bon: Bizden Olmayanlar) sebebiyle Türkiye, bu uzun ve meşakkatli AB yolunda hedefe ulaşmada çok zorlanacaktır.

17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra vefat etmiştir. Cenazesine, ben dahil Türkiye’nin dört bir yanından yüzbinlerce kişi katılmış, tören televizyonlardan canlı yayımlanmış, ülkede 3 günlük yas ilan edilmiştir.
Ahmet Özal’ın ifadesiyle Turgut Özal “kavgayı sevmeyen bir insandı.” Allah rahmet eylesin.
Bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy’un “Tevekkül” şiirinden son dörtlüğü sizlerle paylaşmak istiyorum.
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
Biraz saygı gerektir… ne saygısızlık bu ?
Huda’yı kendine kul yaptı, kendi oldu huda,
Utanmadan da tevekkül diyor bu cür’ete …. ha!
***
14 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Strasbourg’da yapılan Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen ve Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır’ın “Rapor yok hükmündedir” açıklamasını yaptığı Rapor ile ilgili görüşlerimi haftaya sizlerle paylaşacağım.

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.