Ana sayfa Yazarlar Mehti Saraç

EBRUCUUMA İLK EVLULUK TEKLUFUMDUR..

Sayin Ebru Ğanım ;

Önce, valla ZARRAB abiye üzüldüm ama ne yapalum gader işte..

Düşündum, daşundum ve saa ilk önce ben evlenme tekluf edeyum dedum..Bileyrum sen 75 sene beklemen oni..

Bir gadunsun sonucda, senunde ihtiyaçlarun vardur, çocugun var. Ve çocuunun bir psikolejisi de vardur. Ben çok anlayuşluyum dur..

Başunda bir erkağe ihtiyacun olabiliy diye çok düşundum. Ve saa bu mektubu yazmaa garar verdum. Bu zamanda namuslu erkağe raslamakta pek zordur.. Ve sen çocukluğumun hayali ve aşku idun..

Önce Gendumu saa bir mektub yazarak danutmak istedum.

Adım MEMO’DUR..38 yaşindayumdur.. Heç evlenmedum…Bizim gaza da çalışiyrum, asgari ücret maaşum vardur ve tam 1300 liradur.. Yetiy şimdiluk ALLA ŞÜKÜR..Bir evim vardur emme göydedur.. Ben şimdi bizum gaza da girada, arkadaşlarla beraber kaliyrum. Sanayiide galfa olarak çalişiim. Daha yeni galfa oldum, artuk 2 sene sonra gendu oto tamirci dükkanımı kuracaum.

Arabam vardur ‘’Broadway’’ bir lira bile masrafı yoktur, motoru çok temizdur.. Yakıti iyidur ve tam 225 kuruş yakiyy.

Alla şükür namusluyumdur. Kadunumu heç aldatmam, sahip çıkarum. Bizim göyde daha adum çıkmamuştur daa..

Eğer istersen senin içun İstanbul’a da gelurum, orada da çalişurum. Elimden her iş geliyy, gerekirse hamalluk yapar saa ve üvey gızıma bakarum.. sizi aç gomam..

Anam yaşludur, yanumda yoktur, gaynana dırdıru olmaz daa. Saa kimseler garuşmaz.

Bubam ihtiyardur, Traktoruda var, 2 ineğu ve 48 goyunuda var. Evden hiç südümüz eksuk olmaz. Bol bol içeruk senun le..

Yazun tezek toplamaya gideruz. Çok zevklidur, bi görecen.. Gomşular toplanuruk, tragtorun kasasuna bineruk ve tüm erzağumuzu da alıruk yanumuza gideruk tarlaya..Tezek toplaruk gış içun..Hep birbirimize yardum edeyruk ..Ama saa tezek toplatmam çünki Ellerin kirlenur daa..  Bizde aslunda yenu gelin 2 sene çalışmay hiç.

Önce tezek toplayruk, yorulunca da çay demleyruk.. Gözde çay çok güzel oliyy..Abimin garusu çok iyi çay yapaii, taduna doyum olmaii.. Sen istersen bizimle gidebilursun, bubam saa kesin izin verecektur.. Bizde gadunumuza yardum etmek çok sevaptur.

Bubam emekludur, Alla uzun ömür versun da, eğer hastalanursa tragtor ve tarlalar bize kaliy. Ablalarum bizden hak istemeyy.. Senu graliçe gibi yaşaturum evelalla…

Saa bir fotokrafımı gönderiim. Ecnebi memleketundan dönünce eyi bak..

Haa ben aslında çok yakuşukluyumdur sen beğenecuksun eminum. Saçum keldur ama sorun değuldur, sen isteysen hemen ekerum daa..

Valla canum 75 senede çoktur.. eyi düşüneysin.. Elume daha kadun elu değmemiştur.. Anadan doğma temuzumdur..

Ama sen illaki isteysen, ben senu bir sene daha bekleyrum, onu unutman için saa zaman bile taniim.. Bende insanum anlayrum senu ebruu..

Ben cocuk iken hep senu düşinidum, hep seni televizyonda izliydum.. Hayal kuriydim hep ”bunla ben evlenecuum”diye..  Gendu gendume yemin ettiydum ve İnşalla olacak da hayallerum..

Geceleri hep seni rüyamda göriydim.. Senin yüzünden anamdan hep fırça yeduydum. Çunki anam baa’’Lan gavur niye 2 gune bir banyo yapaisun’’ diye hep gızardu baa. Emme yeduğum o fırçalar senun içun feda olsun be graliçemm..

Çok anlayuşluyumdur.. Benum karumdan isteduum tek birşey vardur, sabahları sadece beni gazaya uğurlayacak ve geru gelmem içun argamdan su döküp dua edecek.

Ha bide ayakkabumu boyamaide sakun unutmaacak.  Bizde adettur, yoksa köyli kınaii seni. Boyasuz ayakkabu ile gezmek ayuptur bizde..

Gomşumuz Fatma abla  saa şimdiden selam söylii, sen buralara gelince, seninle gır’a çıkıp, pancar toplamaa gidecekmuş. O var ya o, yani Fatma abla çok iyi pancar toplar ha haberin olsun daa. Saa da öğretecekmiş..

Abim biraz saa gızarsa garşuluk verme, onun huyu öyledur. Garusu yani yingem aluşuktur onun laflaruna..Sen de sakun küsmeyesun..

Geceleyun loş ışıklarda yatmayu çok seveyrum..Bundan sonra seninle yatayruk. Biraz ayup olacak emme ben birazda çok romantikim. Cıbıldak yatmayuda çok seveyrum. Senude cıpıldak aluşturacaum..

Romantikim yani anla daa,  utandum biraz..

Alaruya 2 gardeş daha yapayruk. Biri erkek olsun, bizde erkek çocuk şarttur. Gardaşlaruna mukayet oliiyy.

Yani anlayacauun çok mutlu yaşayruk senunle. Bu mektupumu alır almaz sakla ve her gün oku, resmume de bak. Baa aluş şimduden..

Valla zerrab içun daha hapısğaneden çıkmai diyolar. Ben sordum Arun abie, Harun abi bizim gaza da hapısğane de gardiyandur. Hani şu zeynap halanun kocasu var ya o Harun amca işte !!

O bu işleri çok iyi biliii, Adam goca gardiyan olmuş, okumuş daaa..

Bubam beni gönderseyidi bende ogurdum onun gibi, emme göndermedu beni. Yine de Alla razı olsun bubamdan beni ilgokula gönderdi ve ben 3.nü sınıfı da bitirdum yani cail değulum ..

Neyse, Arun amca baa şöyle dediydi ;

O daha hapısğaneden çıkmaz diyi. Ecnebiler daha bıragmaz oni diyii.. Bugün televizyondan ben ogudum, yeşil gözlü savcu kesun kararlu.. Gavur, garar verirken  gözleri firuldak gibi idi biz biliyruk bunları, İBİŞ dedem hep derdu ”gözü yişil olandan gork” diye..

Ama Aebruurun abi bilur bu işleri, bugün senun içun bi daha sorayrum Arun amcaya sen merak etmeyesun..Emme bene kalursa sen ümidini kes ondan… Saa bi daa mektup yazup  Arun amcanun dediklarunu söyliieceum..

Üvey gızımuda öpeysun benum içun..Ben ona Ğorozlu şeker alacaum daa..

Dügünümüzü de gazada yapacauz, köyde yapmayacaum.. Son gararumdur.. Tam 4 dene de goç keseceum senun içun. Köyli bol bol yesun, içsun…

Nişanlun, tirpanci memoo..

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here