Ana sayfa Haberler Türkiye

TARİH : Kudüs Nasıl Düştü. İbret Alınacak Olaylar ve Kişiler…

Sadakatten ihanete giden yol…

Şerif Hüseyin’in İhaneti… Kudüs Nasıl Düştü…

Sadakatten ihanete giden yol…

İngilizlerin Sina’dan sonraki hedefi, Filistin içlerine doğru ilerleyerek Mezopotamya ve Arap Yarımadası’ndaki Osmanlı güçlerinin arasındaki bağlantıyı kesmektir. Bunun için ilk adım Gazze’nin ele geçirilmesidir.

26 Mart 1917’de, tüm güçleriyle ilerleyen düşman birlikleri, Gazze’deki Türk kuvvetlerine taarruza geçer ama başarılı olamaz ve geri çekilirler.

27 Mart 1917 günü, 300 ncü Paşa Tayyare Bölüğüne ait keşif yapan bir uçak Gazze’nin güneyinde topçu ateşi gördüğünü, şehrin Türk birlikleri tarafından savunulduğu ve düşmanın Gazze vadisi üzerinden geriye doğru çekilmekte olduğunu tespit ederek topladığı bilgileri komutanlığa ulaştırmış ve böylece, düşmanın çekildiği doğrulanmıştır.

Birinci Gazze muharebesinde yenilgiye uğrayan İngilizkuvvetleri yeniden taarruza geçmek için gerekli hazırlıkları yapar ve bu amaçla takviye kuvvet yığar.
Böyle bir taarruzun yapılacağını bekleyen Türk kuvvetleri 3 ncü Piyade Tümeniyle Gazze’de, 16 ncı Tümeni ve 3 ncü Süvari Tümeni ile Tellüşeria’da, 53 ncü Piyade Tümeni Tellüşyeria ile Gazze arasındaki sahada savunma tertibinde olup İngilizleri beklemektedir.
İngilizler, 19 Nisan 1917’de, taarruza geçer. Bu taarruz, İngiliz harp gemilerinden açılan topçu ateşi ile desteklenir. Kanlı ve çetin muharebelerden sonra yaklaşık olarak yedi bin kişi kayıp veren İngilizler, yeniden geri çekilmek zorunda kalır.
Bu muharebeler devam ederken, Türk uçakları devamlı olarak keşif ve bombardıman yaparak düşmanın harekâtını adım adım takip eder ve elde ettikleri bilgileri komutanlığa vermek suretiyle, önemli istihbarat ve keşif görevleri yapar.
İngilizler yüksek komuta kademesinde değişiklik yaparak General Allanbi’yi komutanlığa getirir.
Gazze’de uğradıkları yenilginin acısını çıkarmak için, Filistin cephesinde büyük kuvvetler toplamaya başlar.

27 Ekim 1917’de, ellerindeki bütün uçak ve uçaksavarları kullanmak suretiyle cephe üzerinde bir hava savunma perdesi kurar.

31 Ekim 1917 sabahı gün doğumuyla beraber, bütün cephede taarruza geçer. Önce Birüssebi kuzey doğusundaki Tellülsebi düşer.

Ardından, Birüssebi düşman eline geçer.

6/7 Kasım gecesi Gazze boşaltılır ve burası da İngilizlerin elindedir artık. Türk birliklerinin geri çekilmesi üzerine İngilizler Yafa’ya girer.

9 Aralık 1917’de, Kudüs düşer.

7 nci Ordu kuvvetleri ve Alman Asya kolunun yardımı ile Yıldırım Ordular Grubu Yafa’nın kuzeyinde İngiliz ileri harekatını durdurur ve İngilizlere ağır kayıp verdirir ancak bu savaşın sonucunu değiştirmez.

Osmanlı yenilmiştir ve geri çekilmektedir. Rayak’da toplanan Türk uçakları, ordunun geri çekilmesini desteklemek için bir süre daha görev yaptıktan sonra Humus, Hama, Halep ve Müslimeye’ye çekilmek zorunda kalır.

Bu çekilmeler sırasında malzeme noksanlığı ve özellikle iniş alanlarının kötü durumda olması ve İngiliz hava akınları yüzünden uçakların birçoğu kırılır ve tahrip edilir.

Böylece elde uçak kalmaz, uçaksız kalan bölüklerin hava personeli çok zor şartlar altında Halep ve Konya’ya gelir.

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi yapıldığı zaman Türk birlikleri Antakya güneyi-Reyhanlı-Halep kuzeyi ve Cerablus güneyi hattında çekilmiştir…

Mekke Şerifi Hüseyin’in ihaneti yüzünden Kudüs düşmüş, sıra Filistin, Mekke ve Medine’ye gelmiştir…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here