Kategoriler
Dünya

Şeriat yolunda önemli adım

Türkiye’nin islami şeriat yolunda önündeki önemli engellerden birisi imza attığı Birleşmiş Milletler insan hakları beyannamesi. Türkiye bu bildiriye tepki olarak islam ülkeleri tarafından hazırlanan İslam’da insan hakları Kahire beyannamesine imza atan ülkelerden bir tanesi.

Birleşmiş Milletlerin hazırladığı insan hakları evrensel beyannamesi II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmelerini sağlamış ve 1948 yılında imzalanmıştı.

Roosevelt bu bildiriyi “Bütün insanlık için bir “Magna Carta (Magna Karta)” olarak tanımlarken Suudi Arabistan bildiriyi şeriata karşı olduğu gerekçesi ile imzalamamıştı. İran 1982 yılında bu bildirinin yahudi-hristiyan gelenekten geldiğini söylemiş ve müslümanların şeriata karşı gelmeden bu bildiriyi uygulayamayacaklarını belirtmişti.

1990 yılında Kahire’de toplanan İslam ülkeleri İslam’a uygun insan hakları beyannamesini imzaladılar. Türkiye de bu bildiriye imza atan ülkeler arasında. Hangi tarihde imzaladığını ise bulamadık.

Bildiride İslami şeriata uygun olduğu sürece insanların ırk, renk, dil, cinsiyet, dini inanç, politik görüş, sosyal statü ya da diğer hususlar gerekçesiyle herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın, onurlu bir yaşam hakkına sahip oldukları belirtiliyor.

Konu o kadar kapalı kapılar ardında ki, islam’da insan hakları bildirisinin Türkçesini dahi bulamadık ancak elimizde ingilizcesi var.

Bildiriyi imzalayan ülkeler

The signatories of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam were: Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Cameroon, Chad, the Comoros, Côte d’Ivoire, Egypt, Arab Emirates, Gabon, the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, the Kyrgyz Republic, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali, Morocco, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestinian Territories, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Yemen and Djibouti.

“Şeriat yolunda önemli adım” için bir yanıt

SİYONİSTLERE VE HAÇLI ORDULARINA KARŞI MÜKEMMEL BİR BİRLİK OLMUŞ..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.