BİR ATATÜRK DÜŞMANININ SORULARI

Atatürk düşmanlarının ahmaklığını, düşünce dünyalarının sığlığını ve bilinç altındaki çirkinlikleri görmek için sorulara verdiğim cevaplar kadar,bu sordukları sorulara da dikkat edilmelidir: Sorular doğrudan Atatürk'e sorulup Atatürk'ten cevap beklendiği için ben de -yıllardır Atatürk'ü inceleyen biri olarak-Atatürk'ün ağzından cevap verdim. (Bu tür soruların daha ciddiye alınır olanlarına kitaplarımda BELGELİ cevap verdim. Meraklısına..) - Sinan Meydan1
BİR ATATÜRK DÜŞMANININ ATATÜRK’E SORDUĞU SORULARA ATATÜRK’ÜN AĞZINDAN CEVAP VERDİM:

Atatürk düşmanlarının ahmaklığını, düşünce dünyalarının sığlığını ve bilinç altındaki çirkinlikleri görmek için sorulara verdiğim cevaplar kadar,bu sordukları sorulara da dikkat edilmelidir: Sorular doğrudan Atatürk’e sorulup Atatürk’ten cevap beklendiği için ben de -yıllardır Atatürk’ü inceleyen biri olarak-Atatürk’ün ağzından cevap verdim. (Bu tür soruların daha ciddiye alınır olanlarına kitaplarımda BELGELİ cevap verdim. Meraklısına..)

BİR YOBAZIN SORULARINA ATATÜRK’ÜN CEVAPLARI:
SORU 1: MÜSLÜMANSAN HİLAFETİ NEDEN KALDIRDIN?

CEVAP 1: Kur’an’da dini/siyasi yetkilere sahip bir lider anlamında halifelik yoktur. Kendini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören sultanlara/padişahlara dinsel meşruiyet kazandıran uydurma bir kurum olduğu için kaldırdım halifeliği… Böylece Muaviye’nin İslamın özüne aykırı olarak yarattığı sultan/halife ŞİRK DÜZENİ’ne son verdim. Dahası İslam dünyasında Dört Halife’nin başına gelenler, Müslümanlar tarafından öldürülen halifeler, sonraki dönemlerde İslam dünyasının her yanında aynı anda birçok halifenin ortaya çıkması, hatta Endülüs Emevilerin bir dönem halifeyi kovmaları,Tuğrul Bey’in halifenin siyasi yetkilerine son vermesi gibi olaylar tarih kitaplarında anlatılan herkesin bildiği gerçeklerdir. Ayrıca halifeliği hiçbir işe yaramadığı için kaldırdım desem de yeridir: I. Dünya Savaşı’nda Müslüman Arapların Osmanlı’ya karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesini engelledi mi halifelik? Hayır! En önemlisi de İngiliz emperyalizmi Halife/Padişah Vahdettin’e yaptığı gibi her hangi bir halifeyi kukla haline getirip kendi çıkarları için kullanmasın diye kaldırdım halifeliği. Bu arada Osmanlı’yı parçalayan idam fermanı Sevr Antlaşması’nda İngilizler ısrarla halifenin/halifeliğin varlığını korumasını istemişlerdir. Halifeliği kaldıracağım günlerde de İngilizler Hint Müslümanı kılığında iki casuslarını (Emir Ali ve Ağa Han) devreye sokarak halifeliğin kaldırılmaması için çaba harcamıştır.

SORU 2: 1932’DE EZANI NEDEN YASAKLADIN?

CEVAP 2: 1932’de ezanı yasaklamadım. Ezanları gürül gürül, üstelik halkın anlayacağı dilde Türkçe okuttum. İnan, Allah Türkçe de bilir! Böylece dilimiz Türkçeyi en yükseğe, minarelere çıkardım. Ezanları yasaklayacak olan işgalci Yunanlardı. Onları bu topraklardan ben kovdum. Böylece ezanların susmasını engelledim.

SORU 3: AYASOFYA’YI NEDEN KAPATTIN?

CEVAP 3: Ayasofya 1000 yıldan fazla kilise 500 yıl kadar cami olarak kullanılmış dünyanın en eski mabetlerinden biridir. İki büyük tek tanrılı din; Hıristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan bu tarihi mabedi, İNSANLIĞIN ORTAK KÜLTÜR MİRASI olarak gördüğüm için KORUMAK ve gelecek kuşaklara aktarmak istedim. Bir tarihi yapının en iyi şekilde KORUNMASI ve SERGİLENMESİ için o yapının müze olması gerektiğine inanırım. Bu nedenle Ayasofya’yı müze yaptım. Bu arada Fatih’in Ayasofya Vakfiyesi diye bir şey yoktur. Bu konudaki iddia tamamen uydurmadır. Ayrıca Ayasofya’nın bulunduğu bölgede çok sayıda büyük cami vardır. Müslümanlar oralarda da namazlarını kılabilir. “Ayasofya’da namaz kılanlar daha çok sevap kazanır!” diye bir İslami hüküm de olmadığına göre yaptığım hem DİNE, hem İNSANLIĞA uygundur.

SORU 4: KUR’AN HARFLERİNİ NEDEN YASAKLADIN?

CEVAP 4. Kur’an harflerini değil Arap harflerini kaldırdım. Kur’an önce/ilk Araplara indirildiği için, Kuran’da ifade edildiği gibi anlaşılsın diye Arapçadır. Allah katında hiçbir harf sistemi kutsal değildir. Arap harfleri de kutsal değildir. Arap harflerini okuma, yazmayı güçleştirdiği için kaldırdım. Ben harf devrimini yaptığımda Türkiye’de Arap harfleriyle okuma yazma bilenlerin oranı, erkeklerde yüzde 7, kadınlarda binde 4’tü. Arap harfleri Türkçeye uygun değildir. Bu alfabeyi kullandığımızdan beri ülkemizde okuma yazma maalesef fazla gelişmedi. Nitekim 1928’de harf devriminden sonra Yeni Türk harfleri ile halkımız kısa sürede okur yazar oldu. 1935’te okuma yazma oranı toplamda yüzde 23’e ulaştı.

SORU 5: TATİLİ NEDEN CUMADAN PAZARA ALDIN?

CEVAP 5. Gelişmiş ülkelerle, özellikle Avrupa ile siyasi, ticari, ekonomik ilişkileri güçlendirmek istedim. Böylece Müslüman Türkiye’nin her bakımdan Avrupa ile yarışır duruma gelmesini amaçladım. Bunun için tatili cumadan pazara aldım. Ölçüleri ve takvimi de bu nedenle değiştirdim.Mesela tatil günleri uygar dünyada pazar günleri…Batı’da eskiden cumartesi günleri de yarım gün çalışılırdı. Bizde nasıl? Perşembe yarım gün, cuma tatil. Dış dünyayla ilişkide bulunulabilecek tam üç gün kalıyor.Ne yapılabilir bu kısa sürede. Ben makul ve akla uygun olanı tercih ettim. Bu değişikliğin geçmişin izlerini silmekle ilgisi yok.Tamamen pratik ihtiyaca uygun olarak yaptım. Aynı şeyi Ruslar ve Çinliler de yaptı.Çünkü onlar da dünyaya uyum sağlamadan içe kapalı olarak gelişmenin mümkün olmadığını gördü..

SORU 6: BİR BEZ PARÇASI (ŞAPKA) İÇİN ÂLİMLERİ ASTIN?

CEVAP 6: Şapka Devrimi için tek bir “âlim” asmadık. İskilipli Atıf, şapka takmadığı için veya Şapka Devrimi’ne karşı (üstelik bu devrimden önce) kitap yazdığı için değil, Kurtuluş Savaşı yıllarında başkanı olduğu cemiyet “ihanet bildirileri” yayınladığı için ve dini istismar ederek halkı kin ve düşmanlığa yönelttiği için o zamanki yasalara göre“ vatana ihanet” suçundan asıldı.

SORU 7: FİLİSTİN’DE NEDEN İHANET ETTİN?

CEVAP 7: I. Dünya Savaşı’nda Alman komutanların, özellikle Filistin’de Alman Liman von Sanders’in başarısızlığı sonunda tüm ordularımız dağılmışken, bizim üç katımız büyüklüğündeki ve bazı Arap aşiretlerince destekli, üstelik büyük bir hava gücüne sahip İngiliz ordusunun önünden Türk ordusunu başarıyla geri çektim. Halep’te sokak savaşları verdim. Bunun ayrıntılarını 1926’da Falih Rıfkı’ya anlattım. Son olarak Ekim 1918’de İngilizlere karşı Katma Muharebesi’ni kazandım. Halep’in kuzeyinde Türk süngüleriyle adeta doğal bir sınır çizdim. Yıldırım Orduları günlerimde (ki bu on gündür) Adana, Urfa, Maraş, Antep’te direniş yuvaları kurdum. Bu çalışmalarım Kasım 1918’in ilk günlerine denk gelir.

SORU 8: AZERBAYCAN’I NEDEN RUSLARA SATTIN?

CEVAP 8: Azerbaycan’ı benim Ruslara sattığım malum “fesli delinin” uydurmasıdır! Ben Azerbaycan’ın ve tüm soydaş ve mazlum milletlerin bağımsızlığı için çabaladım. Benim mücadelem sadece Türkiye’nin bağımsızlığı için verilmiş bir mücadele değildir, benim mücadelem dünyanın her yerindeki tüm mazlum milletler için verilmiş bir mücadeledir. “Satmak” derken hele bir araştır bakalım Kıbrıs’ı 1878’de İngilizlere kim satmış?

SORU 9: ALİ ŞÜKRÜ BEY’İ NEDEN ÖLDÜRTTÜN?

CEVAP 9: Ali Şükrü Bey, bana muhalifti ama bir vatanseverdi. Ben her şeyden önce, bana karşı meclis içi muhalefetin önemli isimlerden biri olan Ali Şükrü Bey’i öldürtecek kadar aptal değilim! Böyle bir cinayetin benim üzerine yıkılacağını, bu nedenle meclisteki muhaliflerce suçlanacağımı düşünemeyecek kadar da strateji bilmeyen biri değilim! Ali Şükrü Bey’i ben öldürtmedim. Bu, zamanınızın tabiriyle söylersem, bir “alternatif tarih” dedikodusudur.

SORU 10: SOY AĞACIN NEDEN ÇIKARTILAMIYOR?

CEVAP 10: Soy ağacım ortadadır. Bu konuda çok bilgi, çok kitap var. Ayrıca soyumdan sopumdan sana ne? Yoksa son ırkçı, faşit falan mısın? Önemli olan soy sop değil bir insanın mensubu olduğu milletine ne kadar hizmet ettiğidir. Ama yine de merakını gidereyim: Ana baba soyum Türkmendir. Ana tarafından Konya Karaman, (Konyar), baba tarafından Aydın, Söke taraflarında yaşayan Yörüklerindenim. Atalarım Osmanlı’nın iskan siyaseti gereği 1500’lerde Konya Karaman’dan, Orta Anadolu’dan alınıp Makedonya ve civarına yerleştirilen Evlad-ı Fatihan’dandır. (yedi göbek Türk).

SORU 11: LATİFE HANIM SENDEN NEDEN AYRILDI?

11. Şiddetli geçimsizlik! Bir de elektrik alamadım!

SORU 12: TÜM DEVRİMLERİN NEDEN İSLAMA AYKIRI?

CEVAP 12: Tüm devrimlerin İslam’ın özüne uygun, din zannedilen hurafelere, uydurmalara aykırıdır.

SORU 13: ÖLÜMÜNLE SOYUN NEDEN KESİLDİ? AKRABALARIN YOK MU?

CEVAP 13: Akrabalarımın olup olmaması neyi değiştirir. Ancak benim devleti soyan akrabalarımın olmadığına emin olabilirsin!

SORU 14: SAİD-İ NURSİ SANA NEDEN SÜFYAN DEDİ?

CEVAP 14: Said-i Nursi, “Kuran’daki sureler benden bahsediyor!”, “Erzurum’da karıncalarla konuştum!” diyecek kadar kendinden geçmiş bir meczuptur. Said-i Kürdi’nin benim için ne dediğinin hiç önemi yok! Ben akla, bilime değer veren Kuvvacı gerçek din adamlarının görüşlerini önemserim.

SORU 15: NEDEN SENİN GERÇEKLERİNİ SAKLAMAK İÇİN 5816 YASASI ÇIKARILDI?

15. Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu benim CHP’m değil, CHP’ye muhalif Menderes’in DP’si çıkardı. Ayrıca bu kanunun beni koruduğu falan da yok… Baksana sen bile bana ağzına gelen her iftirayı atabiliyorsun!

Not: Atatürk düşmanı yobaz-liboş takımının tüm yalanlarına kitaplarımda (Akl-ı Kemal (5 cilt), (Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2 cilt), (Parola Nuh: Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları), (Atatürk’ü Anlamak İçin Nutuk’un Deşifresi),(Atatürk İle Allah Arasında),(Başbakan Erdoğan’ın Tarih Tezlerine ELCEVAP) ve (VAİZ; Öteki Mehmed Akif gibi kitaplarımda) belgeli cevap verdim. Yalana esir olma!

zzzzzzzz

Dersini aldın sanırım çocuk!

Tarihçi/Yazar Sinan MEYDAN


Yazıları posta kutunda oku


“BİR ATATÜRK DÜŞMANININ SORULARI” için 2 yanıt

  1. Emin EĞRİ avatarı
    Emin EĞRİ

    Atatürk’ün kıymetini bilmeyenler hep neden dincilerden oluyor? Nedeni belli,din uydurmaların,hurafelerin ve bazı gerçeklerin de olduğu bir inançtır. Bilime inanan Atatürk elbette yobazların tepkisini çekecekti. Bilimde sorgulama varken, din de sorgulama yoktur. İşte bu fark ‘NEDEN’ sorusunun cevabıdır. Atatürk akla ve bilime önem veren istisna bir liderdir…Olmasa OLMAZDIK…

  2. Binali Akyol avatarı
    Binali Akyol

    Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur gibi saran meshepçi (Alevi) yapılanmaya ve pkk fetö dhkp-c gibi illegal örgütlerle bağ kurmasına , saçmasapan yurtdışı bağlantılarına neden ses çıkartmıyorsunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir