BİR ATATÜRK DÜŞMANININ SORULARI

Atatürk düşmanlarının ahmaklığını, düşünce dünyalarının sığlığını ve bilinç altındaki çirkinlikleri görmek için sorulara verdiğim cevaplar kadar,bu sordukları sorulara da dikkat edilmelidir: Sorular doğrudan Atatürk'e sorulup Atatürk'ten cevap beklendiği için ben de -yıllardır Atatürk'ü inceleyen biri olarak-Atatürk'ün ağzından cevap verdim. (Bu tür soruların daha ciddiye alınır olanlarına kitaplarımda BELGELİ cevap verdim. Meraklısına..) - Sinan Meydan1
BİR ATATÜRK DÜŞMANININ ATATÜRK’E SORDUĞU SORULARA ATATÜRK’ÜN AĞZINDAN CEVAP VERDİM:

Atatürk düşmanlarının ahmaklığını, düşünce dünyalarının sığlığını ve bilinç altındaki çirkinlikleri görmek için sorulara verdiğim cevaplar kadar,bu sordukları sorulara da dikkat edilmelidir: Sorular doğrudan Atatürk’e sorulup Atatürk’ten cevap beklendiği için ben de -yıllardır Atatürk’ü inceleyen biri olarak-Atatürk’ün ağzından cevap verdim. (Bu tür soruların daha ciddiye alınır olanlarına kitaplarımda BELGELİ cevap verdim. Meraklısına..)

BİR YOBAZIN SORULARINA ATATÜRK’ÜN CEVAPLARI:
SORU 1: MÜSLÜMANSAN HİLAFETİ NEDEN KALDIRDIN?

CEVAP 1: Kur’an’da dini/siyasi yetkilere sahip bir lider anlamında halifelik yoktur. Kendini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören sultanlara/padişahlara dinsel meşruiyet kazandıran uydurma bir kurum olduğu için kaldırdım halifeliği… Böylece Muaviye’nin İslamın özüne aykırı olarak yarattığı sultan/halife ŞİRK DÜZENİ’ne son verdim. Dahası İslam dünyasında Dört Halife’nin başına gelenler, Müslümanlar tarafından öldürülen halifeler, sonraki dönemlerde İslam dünyasının her yanında aynı anda birçok halifenin ortaya çıkması, hatta Endülüs Emevilerin bir dönem halifeyi kovmaları,Tuğrul Bey’in halifenin siyasi yetkilerine son vermesi gibi olaylar tarih kitaplarında anlatılan herkesin bildiği gerçeklerdir. Ayrıca halifeliği hiçbir işe yaramadığı için kaldırdım desem de yeridir: I. Dünya Savaşı’nda Müslüman Arapların Osmanlı’ya karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesini engelledi mi halifelik? Hayır! En önemlisi de İngiliz emperyalizmi Halife/Padişah Vahdettin’e yaptığı gibi her hangi bir halifeyi kukla haline getirip kendi çıkarları için kullanmasın diye kaldırdım halifeliği. Bu arada Osmanlı’yı parçalayan idam fermanı Sevr Antlaşması’nda İngilizler ısrarla halifenin/halifeliğin varlığını korumasını istemişlerdir. Halifeliği kaldıracağım günlerde de İngilizler Hint Müslümanı kılığında iki casuslarını (Emir Ali ve Ağa Han) devreye sokarak halifeliğin kaldırılmaması için çaba harcamıştır.

SORU 2: 1932’DE EZANI NEDEN YASAKLADIN?

CEVAP 2: 1932’de ezanı yasaklamadım. Ezanları gürül gürül, üstelik halkın anlayacağı dilde Türkçe okuttum. İnan, Allah Türkçe de bilir! Böylece dilimiz Türkçeyi en yükseğe, minarelere çıkardım. Ezanları yasaklayacak olan işgalci Yunanlardı. Onları bu topraklardan ben kovdum. Böylece ezanların susmasını engelledim.

SORU 3: AYASOFYA’YI NEDEN KAPATTIN?

CEVAP 3: Ayasofya 1000 yıldan fazla kilise 500 yıl kadar cami olarak kullanılmış dünyanın en eski mabetlerinden biridir. İki büyük tek tanrılı din; Hıristiyanlık ve İslamiyet için kutsal olan bu tarihi mabedi, İNSANLIĞIN ORTAK KÜLTÜR MİRASI olarak gördüğüm için KORUMAK ve gelecek kuşaklara aktarmak istedim. Bir tarihi yapının en iyi şekilde KORUNMASI ve SERGİLENMESİ için o yapının müze olması gerektiğine inanırım. Bu nedenle Ayasofya’yı müze yaptım. Bu arada Fatih’in Ayasofya Vakfiyesi diye bir şey yoktur. Bu konudaki iddia tamamen uydurmadır. Ayrıca Ayasofya’nın bulunduğu bölgede çok sayıda büyük cami vardır. Müslümanlar oralarda da namazlarını kılabilir. “Ayasofya’da namaz kılanlar daha çok sevap kazanır!” diye bir İslami hüküm de olmadığına göre yaptığım hem DİNE, hem İNSANLIĞA uygundur.

SORU 4: KUR’AN HARFLERİNİ NEDEN YASAKLADIN?

CEVAP 4. Kur’an harflerini değil Arap harflerini kaldırdım. Kur’an önce/ilk Araplara indirildiği için, Kuran’da ifade edildiği gibi anlaşılsın diye Arapçadır. Allah katında hiçbir harf sistemi kutsal değildir. Arap harfleri de kutsal değildir. Arap harflerini okuma, yazmayı güçleştirdiği için kaldırdım. Ben harf devrimini yaptığımda Türkiye’de Arap harfleriyle okuma yazma bilenlerin oranı, erkeklerde yüzde 7, kadınlarda binde 4’tü. Arap harfleri Türkçeye uygun değildir. Bu alfabeyi kullandığımızdan beri ülkemizde okuma yazma maalesef fazla gelişmedi. Nitekim 1928’de harf devriminden sonra Yeni Türk harfleri ile halkımız kısa sürede okur yazar oldu. 1935’te okuma yazma oranı toplamda yüzde 23’e ulaştı.

SORU 5: TATİLİ NEDEN CUMADAN PAZARA ALDIN?

CEVAP 5. Gelişmiş ülkelerle, özellikle Avrupa ile siyasi, ticari, ekonomik ilişkileri güçlendirmek istedim. Böylece Müslüman Türkiye’nin her bakımdan Avrupa ile yarışır duruma gelmesini amaçladım. Bunun için tatili cumadan pazara aldım. Ölçüleri ve takvimi de bu nedenle değiştirdim.Mesela tatil günleri uygar dünyada pazar günleri…Batı’da eskiden cumartesi günleri de yarım gün çalışılırdı. Bizde nasıl? Perşembe yarım gün, cuma tatil. Dış dünyayla ilişkide bulunulabilecek tam üç gün kalıyor.Ne yapılabilir bu kısa sürede. Ben makul ve akla uygun olanı tercih ettim. Bu değişikliğin geçmişin izlerini silmekle ilgisi yok.Tamamen pratik ihtiyaca uygun olarak yaptım. Aynı şeyi Ruslar ve Çinliler de yaptı.Çünkü onlar da dünyaya uyum sağlamadan içe kapalı olarak gelişmenin mümkün olmadığını gördü..

SORU 6: BİR BEZ PARÇASI (ŞAPKA) İÇİN ÂLİMLERİ ASTIN?

CEVAP 6: Şapka Devrimi için tek bir “âlim” asmadık. İskilipli Atıf, şapka takmadığı için veya Şapka Devrimi’ne karşı (üstelik bu devrimden önce) kitap yazdığı için değil, Kurtuluş Savaşı yıllarında başkanı olduğu cemiyet “ihanet bildirileri” yayınladığı için ve dini istismar ederek halkı kin ve düşmanlığa yönelttiği için o zamanki yasalara göre“ vatana ihanet” suçundan asıldı.

SORU 7: FİLİSTİN’DE NEDEN İHANET ETTİN?

CEVAP 7: I. Dünya Savaşı’nda Alman komutanların, özellikle Filistin’de Alman Liman von Sanders’in başarısızlığı sonunda tüm ordularımız dağılmışken, bizim üç katımız büyüklüğündeki ve bazı Arap aşiretlerince destekli, üstelik büyük bir hava gücüne sahip İngiliz ordusunun önünden Türk ordusunu başarıyla geri çektim. Halep’te sokak savaşları verdim. Bunun ayrıntılarını 1926’da Falih Rıfkı’ya anlattım. Son olarak Ekim 1918’de İngilizlere karşı Katma Muharebesi’ni kazandım. Halep’in kuzeyinde Türk süngüleriyle adeta doğal bir sınır çizdim. Yıldırım Orduları günlerimde (ki bu on gündür) Adana, Urfa, Maraş, Antep’te direniş yuvaları kurdum. Bu çalışmalarım Kasım 1918’in ilk günlerine denk gelir.

SORU 8: AZERBAYCAN’I NEDEN RUSLARA SATTIN?

CEVAP 8: Azerbaycan’ı benim Ruslara sattığım malum “fesli delinin” uydurmasıdır! Ben Azerbaycan’ın ve tüm soydaş ve mazlum milletlerin bağımsızlığı için çabaladım. Benim mücadelem sadece Türkiye’nin bağımsızlığı için verilmiş bir mücadele değildir, benim mücadelem dünyanın her yerindeki tüm mazlum milletler için verilmiş bir mücadeledir. “Satmak” derken hele bir araştır bakalım Kıbrıs’ı 1878’de İngilizlere kim satmış?

SORU 9: ALİ ŞÜKRÜ BEY’İ NEDEN ÖLDÜRTTÜN?

CEVAP 9: Ali Şükrü Bey, bana muhalifti ama bir vatanseverdi. Ben her şeyden önce, bana karşı meclis içi muhalefetin önemli isimlerden biri olan Ali Şükrü Bey’i öldürtecek kadar aptal değilim! Böyle bir cinayetin benim üzerine yıkılacağını, bu nedenle meclisteki muhaliflerce suçlanacağımı düşünemeyecek kadar da strateji bilmeyen biri değilim! Ali Şükrü Bey’i ben öldürtmedim. Bu, zamanınızın tabiriyle söylersem, bir “alternatif tarih” dedikodusudur.

SORU 10: SOY AĞACIN NEDEN ÇIKARTILAMIYOR?

CEVAP 10: Soy ağacım ortadadır. Bu konuda çok bilgi, çok kitap var. Ayrıca soyumdan sopumdan sana ne? Yoksa son ırkçı, faşit falan mısın? Önemli olan soy sop değil bir insanın mensubu olduğu milletine ne kadar hizmet ettiğidir. Ama yine de merakını gidereyim: Ana baba soyum Türkmendir. Ana tarafından Konya Karaman, (Konyar), baba tarafından Aydın, Söke taraflarında yaşayan Yörüklerindenim. Atalarım Osmanlı’nın iskan siyaseti gereği 1500’lerde Konya Karaman’dan, Orta Anadolu’dan alınıp Makedonya ve civarına yerleştirilen Evlad-ı Fatihan’dandır. (yedi göbek Türk).

SORU 11: LATİFE HANIM SENDEN NEDEN AYRILDI?

11. Şiddetli geçimsizlik! Bir de elektrik alamadım!

SORU 12: TÜM DEVRİMLERİN NEDEN İSLAMA AYKIRI?

CEVAP 12: Tüm devrimlerin İslam’ın özüne uygun, din zannedilen hurafelere, uydurmalara aykırıdır.

SORU 13: ÖLÜMÜNLE SOYUN NEDEN KESİLDİ? AKRABALARIN YOK MU?

CEVAP 13: Akrabalarımın olup olmaması neyi değiştirir. Ancak benim devleti soyan akrabalarımın olmadığına emin olabilirsin!

SORU 14: SAİD-İ NURSİ SANA NEDEN SÜFYAN DEDİ?

CEVAP 14: Said-i Nursi, “Kuran’daki sureler benden bahsediyor!”, “Erzurum’da karıncalarla konuştum!” diyecek kadar kendinden geçmiş bir meczuptur. Said-i Kürdi’nin benim için ne dediğinin hiç önemi yok! Ben akla, bilime değer veren Kuvvacı gerçek din adamlarının görüşlerini önemserim.

SORU 15: NEDEN SENİN GERÇEKLERİNİ SAKLAMAK İÇİN 5816 YASASI ÇIKARILDI?

15. Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu benim CHP’m değil, CHP’ye muhalif Menderes’in DP’si çıkardı. Ayrıca bu kanunun beni koruduğu falan da yok… Baksana sen bile bana ağzına gelen her iftirayı atabiliyorsun!

Not: Atatürk düşmanı yobaz-liboş takımının tüm yalanlarına kitaplarımda (Akl-ı Kemal (5 cilt), (Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2 cilt), (Parola Nuh: Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları), (Atatürk’ü Anlamak İçin Nutuk’un Deşifresi),(Atatürk İle Allah Arasında),(Başbakan Erdoğan’ın Tarih Tezlerine ELCEVAP) ve (VAİZ; Öteki Mehmed Akif gibi kitaplarımda) belgeli cevap verdim. Yalana esir olma!

zzzzzzzz

Dersini aldın sanırım çocuk!

Tarihçi/Yazar Sinan MEYDAN

Haberi paylaşın
Atatürk düşmanlarının ahmaklığını, düşünce dünyalarının sığlığını ve bilinç altındaki çirkinlikleri görmek için sorulara verdiğim cevaplar kadar,bu sordukları sorulara da dikkat edilmelidir: Sorular doğrudan Atatürk'e sorulup Atatürk'ten cevap beklendiği için ben de -yıllardır Atatürk'ü inceleyen biri olarak-Atatürk'ün ağzından cevap verdim. (Bu tür soruların daha ciddiye alınır olanlarına kitaplarımda BELGELİ cevap verdim. Meraklısına..) - Sinan Meydan1

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“BİR ATATÜRK DÜŞMANININ SORULARI” için 2 cevap

 1. Emin EĞRİ avatarı
  Emin EĞRİ

  Atatürk’ün kıymetini bilmeyenler hep neden dincilerden oluyor? Nedeni belli,din uydurmaların,hurafelerin ve bazı gerçeklerin de olduğu bir inançtır. Bilime inanan Atatürk elbette yobazların tepkisini çekecekti. Bilimde sorgulama varken, din de sorgulama yoktur. İşte bu fark ‘NEDEN’ sorusunun cevabıdır. Atatürk akla ve bilime önem veren istisna bir liderdir…Olmasa OLMAZDIK…

 2. Binali Akyol avatarı
  Binali Akyol

  Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur gibi saran meshepçi (Alevi) yapılanmaya ve pkk fetö dhkp-c gibi illegal örgütlerle bağ kurmasına , saçmasapan yurtdışı bağlantılarına neden ses çıkartmıyorsunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 2. Şimdi de Çiftçilerin önü kesiliyor. Her çiftçi her istedini ekemeyecek, ekime sınır getiriliyor, hayvancılığa sınır getiriliyor. Enflasyon düzelirim dersiniz.

 3. brics ilk kurulduğunda ekonomik mucize gerçekleştiren ülkeler olarak masum bir örgüttü ve Türkiye’de o zamanlar nispeten iyi giden ekonmisi ile…

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Dünya ülkeleri Türkiye’den neler almak istiyor?..

  Üretimde artışlar yüz güldürüyor. Türkiye’den dünya ülkelerinin neler istediği belli oldu. Burada önemli olan şu: Yapılan üretimin ithalat olmadan oluşmasıdır. Yoksa ithalata dayalı üretim sadece […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (22 Eylül 2023) 1.  Artsakh (“sözde” Dağlık Karabağ Ermeni devleti) ve Azerbaycan temsilcileri arasında, Azeri askeri saldırısının ardından askerlerin geri çekilmesi ve tahliye edilen […]


 • İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  İngilizler, kesenin ağzını açtı…

  Kartla harcamalar çoğaldı. Yapılan araştırmada yurt dışına tatile çıkan İngilizlerin kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki […]


 • Şirketler birer birer kapanıyor…

  Şirketler birer birer kapanıyor…

  İyimserlik devam ediyor ama ekonomik kriz karşısında da şirketler birer birer kapanıyor. Yeni şirketler de kuruluyor. Ancak, bu çok sınırlı. Kapanan bazı şirketlerin yetkilileri ”Ekonomik […]


 • ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR. Sefa Yürükel

  ATATÜRK’E, TÜRK’E VE GERÇEK TC DEVLETİNE SALDIRILAR KARŞI DEVRİMİN ANAYASA DEĞİŞTİRMESİNE YÖNELİK ALIŞTIRMALARDIR.    Sefa Yürükel

  Atatürk’ün kurtardığı milletin bazı bireyleri ve Atatürkün kurduğu devletin bazı bürokratları, kurtarılmayı ve Türk Milletinin mensubu ve TC devletinin vatandaşı olmayı hak etmiyorlar. Son bir […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  ERMENİ Faaliyetleri (21 Eylül 2023) 1.  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Eylül Bağımsızlık Günü’nde Ermenistan halkına en iyi dileklerini göndererek, ABD’nin Ermenistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve […]


 • 8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  8 ayda Türkiye’ye 36 milyon turist geldi…

  Yaz aylarında beklenen turist 50 milyondu 36 milyon turistle sezonu kapattık. Turizm Bakanlığı yetkilileri geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5.65 artış yaşandığını söylüyor. Kış […]


 • NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  NASIL İNSANLAR OLDUK BİZ

  Tv de anlatılıyordu.Antalya da Rus’un biri Site den 80 daire satın almış. Sadece Ruslara kiralıyormuş.Doğrumu yanlış mı bilmiyorum. Ama sektörüm olan Tarımdan biliyorumBaşta Muz seraları […]Posted

in

by