Kategoriler
Ekonomi Kültür/Sanat Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu (26-28 Kasım 2015 / İzmir)

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu (26-28 Kasım 2015 / İzmir )

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK VE SOSYAL TARİHİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

26-28 Kasım 2015 / İZMİR

SEMPOZYUM DUYURUSU

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü iş birliği ile 26-28 Kasım 2015 tarihlerinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Düzenlenecek sempozyum ile Türkiye Cumhuriyeti’nin  ekonomik ve sosyal gelişiminin farklı yönlerini ortaya koyacak araştırma ve incelemelere yer verilmesi,  düne ve bugüne geniş bir bakış açısı ile yaklaşılarak Türkiye’nin sorunlarının tespitine ve problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal tarihine ilişkin araştırmalara  bugüne dek yapılmış olan çalışmalarda elde edilen veriler ışığında yeni konu kavram ve yöntemlerle devam etmek, bunlara yeni bir hız ve canlılık getirebilmek için altyapıyı ve entelektüel ortamın hazırlanması da hedeflenmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da tebliğ sunulabilir.

Bildiri Başlıkları

 • Kırsal Yapının Dönüşümü
 • Kentleşme
 • Nüfus Politikaları, Nüfus Hareketleri ve Göç
 • Toplumsal Değişim ve Dönüşüm
 • Ekonomi ve Mali Politikalar
 • İktisat Kongreleri
 • Sanayi ve Kalkınma Planları
 • Geleneksel ve Modern Üretim
 • İç ve Dış Ticaret
 • Deniz Ticareti
 • Turizm
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Ulaşım, Ulaştırma ve Altyapı
 • İletişim ve Haberleşme
 • Tarım ve Tarım Politikaları
 • Tarihi Süreçte Ekonomik, Sosyal Kurumlar ve Kişiler

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 12 Haziran 2015 mesai bitimine kadar sosyalekonomiktarih@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Sempozyuma sunum yapmak üzere katılacak olanların  konaklamaları Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca sağlanacaktır.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

          BAŞVURU FORMU

          İLETİŞİM

          KATILIM KOŞULLARI

          SEMPOZYUM KURULLARI

          SEMPOZYUM TAKVİMİ

          TAM METİN YAZIM KURALLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.