ATATURK’TEN…”TURK’UM BEN”

—– TÜRK ÜM BEN —–
*Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
—–M.Kemal ATATÜRK

*Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
—-M.Kemal ATATÜRK

Sevgili arkadaşlar !!

Anlatamadığım,Atatürk ün yerleştirmek istediği Türk lük kavramını anlatamadığı ,anlaşılmadığı için 75 yıl sonra bugünleri yaşamamıza neden olan Atatürk ün anlatmak istediği ;
***********************************************

———- TÜRK ÜM BEN !!

–Atatürk ün kurduğu , Türkiye Cumhuriyeti olan Demokratik Türkiye de doğdum… Ümmetten yarattığı koskoca bir Millet in ferdi bir Türk üm .. Dilim Türkçe dir ..
– Köklerini bilen ,kültürünü,özünü unutmayan,önemseyen,bilgeliklerinden ders almaya çalışan ama,asla orada,eskiye takılıp kalmayan Türk üm ..
– Atatürk ilke ve inkilaplarını kendime yol edinmiş,hayatım boyunca geliştirmeye çalışarak ve bu doğrultuda kendimi,ülke insanlarını yetiştirmeye çalışan Türk üm..
— Ülkemde yaşayan her ferde hak ve hukuk çerçevesinde eşitlik tanınmasına , İnsan olmanın erdemine inancı ile;doğayı,tüm canlı varlıkları korumanın , eşit hak ve özgürlüklerle ülkemin tüm insanlarını ( din,dil,ırk ,cinsiyet ve milliyet ayırmadan sorgulamadan) ,sadece insan olmayı sorgulayan,insan olabilmeye çalışanları medeniyetin en üst seviyelerine çıkarmanın ve bu duygularla kainata saygılı ,ayni hukuku dünyada yaşanan her yerde uygulamanın ”erdemli insan olabilmek” için olmazsa olmaz olduğu bilincinde Türk üm ..
— En başta ” Yurtta barış,Dünyada Barış” felsefesini ilke dinmiş olarak ,saygı,sevgi,,iyilik,doğruluk,dürüstlük hasletlerine sahip olmanın ,olmaya çalışmanın ,İnsan Olabilmenin yüce değerlerinden olduğu bilincinde Türk üm ..
— Bilimin, insanı insanlıktan uzaklaştıran doğmalardan kurtardığına , İnsanlığı yücelttiğine inanmış Türk üm..
– Bu değerlerle birlikte,Vatanını , Bayrağını,Cumhuriyetle birlikte kazanılmış değerlerini korumaya,gerektiğinde kurtarmaya AND içmiş Türk üm..
— İşte bütün bu hasletleri üzerinde taşıyan,Atatürk ün milletinin üzerinde taşımasını istediği ve bir türlü , aydınlamanın önünü tıkayan eğitimsizlikten bugün bile anlaşılamamış veya çok az kimsenin anlayabildiği üstün kimlik olarak nitelendirdiğim TÜRK Kimliği budur. Benim Türk lükte anladığım bu erdemi (insani değerler ) taşıyan herkes veya her millet üstün kimliktedir…
— Atatürk ün anlatmak istediği ,benim anladığım TÜRKLÜK budur …
Eğer bu anlamda TÜRK olabilseydik bugünleri asla yaşamazdık ..
— Bu değerleri taşıyan ATATÜRK ün anlatmak istediği TÜRK olarak,vatanımızı kurtarmak için önce kendi vatanımızda birleşmeyi gerçekleştirelim… Kendinde ayni değerleri bulan tüm vatandaşlar birleşerek çoğalalım ,düşmanın ülkemizi bölmesine , bizleri köleleştirmesine izin vermeyelim… Tek çatı, değerlerini taşıyan Atatürk te birleşerek satılmış vatan hainlerinden kurtulalım..
—- Türkiye; bulunduğu durumu daima yüceltmeye çalışacak, Türklerle birlikte yaşamayı kabul edenlerin TÜRK YURDU dur ve sonsuza kadar bu isimle yaşayacaktır …Kabul edene hoş geldin canım kadar kıymetli ????? kimlikli Türk vatandaşım, etmeyene üç tarafı deniz ülkemin bir yanı kara kapısından veya denizden GÜLE GÜLE …. Türk yurdunda ,haine,sinsi iç düşmana yer yoktur BİLİNE ..
———– Tüm arkadaşlarıma ,vatansever yurdum insanlarına,gelecek yılın ve yılların en aydınlık günlerini yaşamak dileği ile MUTLU YILLAR dilerim..

*Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
———M.Kemal ATATÜRK

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.