GENEL BİLDİRİ

timthumb.php_TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE  GÖNDERİLEN GENEL BİLDİRİ

GENEL BİLDİRİ
“TBMM Başkanlığı’na Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti , memleketin idaresini ele alacaktır. Hükümet olarak görev yapan iktidar partisinin icraatlarının ülkemize zarar verdiği, ulusal güvenliğimizi tehlikeye attığı ve bölünmez bütünlüğü ilkemizi sarstığı sabittir. Ülke rant çukuru haline gelmiş ülke menfaatleri göz ardı edilerek şahsi menfaatler ülke menfaatinin üzerinde görülmüş hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk gibi adi suçlar meşru kabul edilir olmuş, ülke kamusal düzeni bazı illerde iktidar eli ile terör örgütlerine teslim edilmiş ve ne yazık ki bu aciz durumu iç işleri bakanlığı makamı halka bildiri şeklinde yayınlamış toplumun tepkisini çekmiştir. Anayasal düzene saygı kaldırılmış yargıya yapılan müdahaleler ile yargı sistemi adeta tekele alınmış, vatandaşların yargıya olan güveni sarsılmış ülkemiz içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklenmiştir. Siyasi partiler arasında siyasi üsluba uygun olmayan terimlerle hakaretler başlamış TBMM siyaseten çok tartışmalarla gündeme gelen bir yapı haline dönüşmüş ülkenin içerisinde bulundu vahim durum göz ardı edilmiştir. Bu nedenle Bu harekâta Devletimiz ; partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği altında, en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi, hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır.

Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şahsa veya zümreye karşı değildir. İdaremiz, hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile müsaade etmeyeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup bulunursa bulunsun, her vatandaş; kanunlar ve hukuk prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle ve anlayışla muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir.

Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletine sığınmalarını rica ederiz. Şahsi emniyetleri kanunun teminatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tamamen riayettir. Büyük Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ prensibi bayrağımızdır.

Tüm dünya bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bölünemez yıkılamaz bir değerdir. Ülkemiz üzerinde dönen oyunlar Ülkemizi bölemeyecektir Devletimiz bu girişimler içerisinde olan herkesi bertaraf edecek güce sahiptir.

Ne Mutlu Türküm Diyene
Ahmet ÖZTÜRK
12/11/2014

Yayım tarihi
Türkiye olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.