ÇANKAYA KÖŞKÜ

çankaya köşkü

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Türkiye’nin Başkent’i Ankara, Ankara’nın Başkenti Cumhurbaşkanlarının ikamet ettiği “Çankaya Köşkü’dür”
Köşk’ün bulunduğu alan 1.77 km2 büyüklüğünde olup, 1.071 metre yükseklikteki bir tepe üzerindedir.
Köşkün yerinde 1800’lü yılların sonlarına doğru yapılan bir bağ evi bulunmaktaydı. Bu yer, Ankara Müftüsü Rıfat Efendi’nin de katıldığı çalışmalar sonucu halktan toplanan 4.500 lira bağışla satın alınarak Mustafa Kemal’e hediye edilmiştir. Yani “Türk Milletinin Ata’sına bir hediyesi”dir.
Mustafa Kemal 1921 yılında yerleştiği bu bağ evinde çalışmalarına devam etmiştir.
Mimar Vedat Tek ve Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu Beylerin yaptığı ilaveler ve sonraki Cumhurbaşkanlarının ufak ekleri ile varlığını sürdürmüştür.
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında bir soru üzerine Sn.Recep Tayyip Erdoğan: “Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı Köşkünde Ahmet Davutoğlu’nun oturacağı, kendisinin ise Atatürk Orman Çiftliğindeki yeni binayı Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve müştemilatı olarak kullanacağı yolunda mutabakata vardıklarını” söylemesi üzerine durum daha değişik bir görünüş almıştır.
Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın nerede oturacağı konusunun “taraflar arasındaki bir mutabakatla çözülmesi” pek mümkün görünmemektedir. Zira bu konuda bir takım yasal düzenleme ve hukuki mevzuat bulunmaktadır.
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 3.Maddesi ‘Özel Tahsisli Konutlara’ ilişkindir. Aynı yasanın 5.Maddesinde ise ‘Özel Tahsisli Konutlardan temsil özelliği olan ve yurt içinde olanların; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan’a ait olduğu dercedilmiştir.
Yasaya istinaden çıkarılan Kamu Kurumları Yönetmeliği’nin 7.Maddesinde ise; Temsil Özelliği Olan Makam ve Rütbe sahipleri olarak Cumhurbaşkanı ile Başbakan gösterilmiş olup bu kişilerden kira alınmayacağı kayda geçirilmiştir. Senelerden beri takarrür eden uygulama ve bu konutların giderlerinin ödenme mahalli olarak gösterilen yerler; Cumhurbaşkanı için Çankaya Köşkü ve Başbakan için Başbakanlık Konutu olmakla, bir başka yerin Cumhurbaşkanı Konutu ve çalışma mahalli olarak gösterilmesi ve kullanılması Yasa’lar nezdinde mümkün görülmemektedir.
Mimarlar Odası’nın tesbitlerine göre; Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) içinde yapılmakta olan 1.000 odalı bu devasa yapı, 150 dönüm orman arazisi üzerine oturtulmuş ve inşaat için 3.000 ağaç kesilmiştir.
Ayrıca (AOÇ) arazisi içinde yapılan bu muazzam yapı için İdare Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın bazı kararları vardır. Bu kararlarda, bu yapının yapılması ve inşaatına devam edilmesi yasalara aykırı olarak görülmüş, durdurma kararı verilmiştir. Buna rağmen inşaata devam edilmiş ve bitiminde oturma kararı açıklanmıştır. Ancak Yüksek Mahkemenin bu kararları karşısında kaydedilen yapıların geleceğinin nasıl olacağı bilinmemektedir. Binaların yıkımı ve haksız gidere sebep olanlardan zararın tazmin edileceğine varan söylemler vardır.
Bütün bunlar karşısında; sürecin çok normal ve düzgün bir şekilde işlediğinden söz edilmesinin zor olduğu görülmektedir.

Av.A.Erdem Akyüz
[email protected]


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir