Kategoriler
Dünya

B.M. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOVAK (ÇOCUKLARI KADINLARI VE AİLELERİ KORUMA DERNEĞİ)
BASIN AÇIKLAMASI

B.M. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 6:
1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.
2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.
ANAYASA Madde 90:

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Bugün Berkin Öldü. 14 yaşında devletin polisi vurup yaralamıştı. Bugün Anayasa çiğnendi, bugün Anayasa’ dan sonra yasalardan üstün bir Uluslararası Sözleşme hükmü çiğnendi.

Yasaları, anayasayı ihlal edenler, ulusun vicdanını yaralayanlar hakkında hiç bir işlem yapılmadı aksine devletin en üst düzeyinden “emri ben verdim” denilerek yapılanlara sahip çıkıldı, “destan yazdılar” denilerek suçlular ve suç övüldü.
Bu yapılanlarda suç; emri veren suçun azmettiricisi ayrıca suçu ve suçluyu övmekte Türk Ceza Kanunu’ nda suç.

Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği olarak devleti devletliğini yapmaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti suçluların değil mazlumların devleti olmalıdır. Devlet çocukların yaşam haklarını ellerinden almamalı, yaşama haklarına sahip çıkmalıdır.

Akla Orhan Asena’ nın tiyatro eseri geliyor : Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe.

Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.