Kimdir bu Metin feyzioğlu?

8.1.2013_-1

Metin feyzioğlu ve dedesi.! Kimdir bu feyzioğlu ailesi.?

Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Bilderberg üyesi Başbakan Yardımcısı ve Devlet eski Bakanı Devlet eski Bakanı 12 Eylül darbesinin lideri Orgeneral Kenan Evren, “Turhan Feyzioğlu’nun başkanlığı üzerinde karar kıldık. Bu kararımızdan sonra Emin Paksüt ve Feyzioğlu ile birlikte geldiler. Feyzioğlu bu görevi üstlenmeye pek hevesli görünmüyordu. Ancak ısrarımız karşısında ‘Peki’ dedi. Sevinmiştik. Hemen bakanlar üzerinde çalışmalarımıza başladık” diyor. Feyzioğlu, ”

08 Ocak 2014 Çarşamba – 00:13

Feyzioğlu, “Dışişleri Bakanlığı ‘na getireceğimiz adaylardan İlter Türkmen, Kamuran Gürün, Kamaran İnan ve Osman Olcay arasından Kamuran Gürün’ü tercih ediyordu. ”

Feyzioğlu, “En önemli bakanlıklardan birisi de Milli Eğitim’dir. Bu bakanlığa Mehmet Özgüneş gelebilir. Özgüneş, Milli Eğitim işleriyle daha evvel uğraşmıştır. Bunların yabancısı değildir ” diyordu.

Feyzioğlu, “Çalışma Bakanlığı için Türk-İş ‘in Atatürkçü kanadını yanımızda ve ayakta tutmalıyız. Getireceğimiz bakan arkadaş işven ile işçiler arasında hakem rol oynamalıdır” diyordu.

Feyzioğlu, başbakanlığı sanki garanti etmişçesine Evren’e isteklerini sıralıyordu. Feyzioğlu, Atatürkçülük adına Turgut Özal, Mehmet Özgüneş ve Kamuran Gürün gibi Amerika yandaşlarının kabineye alınması için Amerikan diktatörü Evren’e öneride bulunabiliyordu.

Feyzioğlu, başbakan olamıyordu ama para ve istikrar politikalarını bir bakan ya da başbakan yardımcısı olarak yürütmesini önerdiği 12 Eylül’de DPT Müsteşarı olan Özal, Bülent Ulusu kabinesinde, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına getiriliyordu.

 

CHP’li Feyzioğlu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili çalışmalar yürütülürken, bütün toplantılara katılıyor ve çoğu kez güçlükler çıkarıyordu. Feyzioğlu, bir toplantıda plandan gelir dağılımı ile ilgili bölümün çıkarılmasını isterken, diğer bir toplantıda holding şirketine benzer bir kuruluş teklifinin hangi sosyalist ya da komünist ülkeden alındığını sorabiliyordu.

Dönemin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Atilla Karaosmanoğlu, Feyzioğlu’nun katıldığı toplantılarla ilgili olarak şunları yazıyor:

“Birinci 5 Yıllık Plan ile ilgili toplantılar güç ilerliyordu. CHP ‘li Feyzioğlu da güçlük çıkarıyordu. Feyzioğlu, plandan gelir dağılımı ile ilgili bölümün çıkarılmasına öncülük etmiş ve çıkartılmasına sebep olmuştu. “m “Beni en çok şaşırtan Feyzioğlu ‘nun sorunları ve itirazları oluyordu, iktisadi Devlet Teşekkülleri’nin reorganizasyonu ile ilgili kısımları görüşmeye başladığımız gün, Feyzioğlu çeşitli şirketleri bir araya getiren holding şirketine benzer bir üst kuruluş teklifimizi bir sosyalist ya da komünist ülkeden almış olacağımızı ima ederek bizim teklifimizin benzerlerinin hangi tip ülkelerde olduğunu soruyordu. ”

CHP içinde İnönü’den sonraki genel başkanlık mücadelesini analiz eden 1962 tarihli gizli bir Amerikan raporunda CHP’nin gelecekteki başkanları olarak Kasım Gülek, Nihat Erim ve İsmail Rüştü Aksal’a karşı Turhan Feyzioğlu’nun kuvvetli bir rakip olarak öne çıkması olasılığı yer almaktaydı.

Feyzioğlu’nun yıldızı, Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı iken Adnan Menderes hükümetini şiddetle eleştirdiği 1956 yılından sonra hızla parlamaya başlamıştır. Dekanlıktan atılan Feyzioğlu, politikaya atılarak Sivas’tan milletvekili seçilmiştir. 1960 ihtilalinden sonra ODTÜ Rektörü olmuştur. Feyzioğlu, Kurucu Meclis Statüsünü hazırlayan komisyon başkanlığına ve kısa bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’m. getirilmiştir. 1961’den soma kurulan koalisyon hükümetinde Devlet Bakanlığı, 1962 ilkbaharında 2. koalisyon hükümetinde bir ara başbakan yardımcılığı yapmıştır.

İsmet İnönü’ye karşı ortanın solunu konu ederek muhalefete başlayan Feyzioğlu, artık McCarthy’ci kesilmiş ve her yazının satırlarında komünistleri arar duruma gelmiştir. İşte Amerikalıların 1962 tarihli gizli raporunda şiddetli bir anti-komünist olarak görülen Feyzioğlu aranılan bir CHP genel başkanıydı.

Feyzioğlu 12 Mart 1971 günlerinde Sunay-Tağmaç ikilisine yanaştı. Demirel ile 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti’ni kurdu. Soma Milliyetçi Cephe Hükümeti’ne karşı kurulan CHP Hükümeti’nde yer aldı.

8.1.2013_2_-

Başbakan Adnan Menderes, Yassıada’da Yüksek Adalet Divanina çıkmadan önce Yüksek Soruşturma Kurulunda ifade veriyordu. Bir ara sorgu sırasında “Bu Feyzioğlu ‘na dikkat edin. Bakın neler yapacak” diyordu.

Feyzioğlu, ABD için aranılan bir CHP Başkanı olduğu için 25-28 Mayıs 1975 tarihleri arasında yapılan Çeşme Altınyunus Bilderberg toplantısına Bilderberg Türkiye Temsilcisi işadamı Selahattin Beyazıt tarafından davet edilmiştir. Diğer davetliler arasında Demirel, Ecevit, Çağlayangil, Yılmaz vb. siyasetçiler yer almıştır. Bu dönemde Feyzioğlu diğerleriyle birlikte Bilderberg üyesi yapılmıştır.

Feyzioğlu, 1960’larda mason Atatürkçüler, Lionslar ve Ro-teryenlerin de desteğini sağlamıştır. Nitekim Chicago merkezli uluslararası Lions Kulüpleri kurulmasına dair 1963 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ni Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit’le birlikte imzalamıştır. Lions ve Rotary Kulüpleri, “Mason imparatorluğu”nun hedefine varmada paravan olarak kullandığı kuruluşlardır.

Attila İlhan, Rotary kulüplerine Gramsci’nin görüşlerinden yola çıkarak şu tahlili getirmiştir:

1. Rotary doğduğu, geliştiği yer olan Amerika’nin ve Amerikalıların düşünüş tarzına uygun olarak “kör” ve “yararlılık” öğelerini, din ve moral değerlerden ayrı düşünmeyen “pragmatik ” bir felsefenin temsilcisidir.

2. Rotary kulüpleri, toplumun seçkin bir kesiminden gelen “seçilmiş kişilerde” oluştuğu ve bir tür “aristokrasiyi” temsil ettikleri için işçi sınıfının temsilcisi olan “Marksist düşünce” ile bağdaşması olası değildir.

3. Rotary, Cizvit papazlarının düşündükleri gibi Hıristiyanlığa karşı olan ve masonlukla eşdeğer tutulması gereken “reformist” bir hareket değildir. Bu nedenle de kapıları çok özel olan üyelik koşullarını yerine getiren Hıristiyan, Protestan, Katolik ve Müslüman, mason gibi herkese açıktır.

4. Rotary, işçi sınıfının temsilcisi olan (buraya dikkat) sendikaların gücünü zayıflatabilmek, sendikalı olup olmadığına bakılmaksızın üyelik koşullarını yetine getiren propagandasını yaparak Avrupa ‘ya adımını atan ve Avrupa ‘da tutunabilme olanağını yaratmıştır.

5. Rotary’nin ana hedefi vahşi kapitalizmin yontularak ekonomik güçlerini daha iyi ve kolay geliştireceği bir düzen kurmaktır.

Gramsci’nin analizi tek kelime eklemeyi gerektirmeyecek kadar açıktır, belirgindir. Bu bağlamda Feyzioğlu’nun da emperyalist cephede ne derece sıkı sıkıya bağlı olduğu da o derece açık ve belirgindir.

Feyzioğlu’nun babası Kayseri eşrafından Azmi Efendi’dir. Ailenin bir ucu Kurtuluş Savaşanda Mustafa Kemal’i tutuklatmak için uğraşan Ali Galip Bey’e uzanmaktadır. Feyzioğlu’nun eşi Çerkez Ethem’in yeğenidir. Kurucu Meclis üyeliği de yapmış olan Feyzioğlu, Galatasaray Lisesini bitirmiştir.
Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, Bilderberg (Türkiye) üyesidir.

Kaynakça
Kitap: Dış İlişkiler Konseyi CFR Türk Bilderbergleri
Yazar: Erol Bilbilik

Mevzu Vatan.com


Yazıları posta kutunda oku