SUMERLERİN EROTİK AŞK ŞİİRLERİ

INANNA

Sumerlerde aşk şiirlerinin en güzel örneklerini “Kutsal Evlenme” olarak nitelendirilen törenler için yazılan çiviyazılı tabletlerde görülmekteyiz. Bu törenler için şairler ve ozanlar; Tanrının veya kralın, Tanrıçanın veya rahibenin ağzından, birbirlerine söylenmek üzere aşk, sevgi, şehvet dolu açık saçık şiirler yazıp bunları bestelemişlerdir. Yazılan bu şiirlerde hiçbir tabu yoktur.

Bu şiirlerin birinde Tanrıça; kadınlık organını, sulanmış tarlaya, boruya, gök teknesine, yeni doğan aya benzetmektedir. Tanrıça İnanna “Kim benim yüce tarlamı, sulak yerimi, vulvamı sürecek?”diye sorar. Dumuzi ise “Yüce hanımım, kral sürecek vulvanı, ben Dumuzi sürecek onu” şeklinde yanıt verir. İnanna da buna karşılık “sür vulvamı sür, kalbimin adamı” diye söyler.

Bu şiirlerden bazı örnekler:

İnanna, Dumuzi’ye:
Benim bal adamım, beni tatlandıran bal adamım,
Tanrıların bal adamı,
Dölyatağımın biricik sevgilisi,
Elleri ayakları bal,
Beni tatlandıran bal adamım.

Dumuzi, İnanna’ya:
Şarap sunucusunun içkisi tatlı,
İçkisi gibi vulvası tatlı, içkisi tatlı,
Dudakları gibi vulvası tatlı, içkisi tatlı,
Karışık içkisi tatlı, tatlıdır içkisi.

İnanna sesleniyor:
O istiyor, o istiyor, yatağı istiyor,
Kalbe neşe veren yatağı istiyor,
Krallık yatağını, aşk yatağını istiyor,
Yatağı tatlı yaptım,
Krallık yatağını tatlı yaptım,
O beni güzel kokan bal yatağa yatırdı,
Benim değerli tatlım,
Kalbimin yanında yatarak,
Sağ eli vulvamda,
Sol eli başımda,
Bin bir dil dökerek,
Güzel yüzlü erkeğim,
Elli defa yaptı beni.

Kutsal Evlenme törenleri daha sonraki yıllarda bölgedeki diğer uygarlıklarda da görülür. En son olarak Filistin bölgesine geçtiği ve İsa’nın doğumuna kadar değişerek çeşitli şekillerde İncil ve Tevrat’ta bulunan izlerden anlaşılmaktadır. Tevrat’taki Süleyman Şarkıları bölümünde bulunan açık saçık şiirler Kutsal Evlenme töreni şiirlerine çok benzer.
Diğer yazılarımda görüşünceye dek esenlikle kalın.
Dip. Ark. Kadir YILDIRIMSAL
e-mail: kyildirimsal@istanbul.com