Türk Dünyası’nda bir ilke imza atılıyor…

AVRASYA EKONOMİK İLİŞKİLER DERNEĞİ BÜNYESİNDE KURULAN

AKADEMİ KASIM AYINDA FAALİYETE BAŞLAYACAK

 

AVRASYA AKADEMİ TÜRK

DÜNYASI’NDAKİ ÇOK ÖNEMLİ

BİR AÇIĞI KAPATACAK
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği bünyesinde kurulan Avrasya Akademi Kasım ayında faaliyetlerine başlıyor.

Avrasya coğrafyası ile ülkemiz arasındaki kültürel ve siyasi bağları geliştirmek, bu alanda yurtiçi ve yurtdışında çalışan STK’ların kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen akademisyen, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin araştırma yapmasına, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasına imkan sağlamak amaçlarından yola çıkılarak kurulan Avrasya Akademi faaliyetlerine başlıyor.

Hikmet Eren: “Avrasya Akademi önemli bir açığı kapatacak”

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren, Akademi’nin kuruluşu ile ilgili bilgi verdi. Özellikle son yıllarda Avrasya olarak bilinen bölgede gerek coğrafi gerekse siyasi açıdan önemli bir pozisyonda olan ülkemiz ile Balkanlar ve Kafkasya’dan başlayarak Orta Doğu’ya uzanan coğrafya içerisinde bulunan devletlerarasında tarihten gelen kültürel ve siyasi bağlar bulunduğuna dikkat çeken Eren, “ Avrasya Akademi, bölgedeki etkinliğimizin artarak devam etmesi, bu coğrafyada yaşanan gelişmelerin anlaşılıp takip edilebilmesi, ülkemiz ile bölge ülkelerinin bağlantıları ve yaşanan güncel sorunlarda çözüm önerileri geliştirilebilmesi için araştırmalar yapılması, STK’lar ve üniversiteler arasında kontak kurulması ve karşılıklı projeler geliştirilmesi açısından önemli bir açığı kapatacaktır“ dedi.

Yeşim Özcan: “Bölge ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere imkan sağlanacak”

Avrasya Akademi ile Avrasya, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’ya uzanan coğrafyada ulusal ve uluslararası kongre, seminer, çalıştay, söyleşi, kurs, sergi gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerin yapılmasına imkan sağlayacak bir ortam oluşturacaklarına ifade eden Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akademi Koordinatörü Yeşim Özcan, “Bölge ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere imkan sağlayacak olan Avrasya Akademi, akademisyenler tarafından hazırlanacak yayın ve projelerle de karşılıklı toplum diyalogunun artırılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.
Kasım ayında faaliyetlerine başlayacak Avrasya Akademi’de, özellikle uluslararası ilişkiler alanında lisansüstü ve doktora yapan öğrencilere çalışma ortamı sağlanacak, bu öğrencilerin gerçekleştireceği projelerde rol üstlenmesi ile de istihdama imkan sağlanacaktır.

e.mail: necdetes@mynet.com