Kategoriler
Kültür/Sanat

COCUK ISIMLERI NE OLMAMALI

Kur’an’da geçiyor diye konulan
tehlikeli isimler
Aileler çocuklarına Kuran’dan isim koymak isterken
ismin anlamına çok dikkat etmeliler.

Kuran’da geçen her kelimenin isim olmayacağı iyi
bilinmeli ve ‘bu
kelime Kuran’da
geçiyor, isim olur” mantığıyla çocuklara
verilmemelidir.

Ayrıca bazı isimlerde sırf söylenişi güzel diye
çocuklara konulmamalıdır.

İsimde önemli olan, anlamının güzel olması,
yaşadığı toplum ve kültüre yabancı
olmamasıdır.

Mesela;

Sanem
ismi çocuğa verilmemelidir, çünkü Sanem, ‘put’
demektir,

Samet
ismi, ‘hiç kimseye muhtaç olmayan’ demektir. Bu sadece
Allah’a mahsus bir
durumdur, dolayısiyle isim olarak kullanılamaz. Aleyna
sıkça
duyduğumuz bir isim
ama anlamı ‘üstümüze bela, sıkıntı aksın’ demektir.

Kezban
ismi Kur’an’da geçiyor diye veriliyor. Oysa Kezban
‘yalancı’ demektir.Çocuğa bu
ismi koyarsanız, ‘yalancı, yalancı’ diye çağırmak
zorunda kalırsınız.

Ayrıca;
Resul, Nebi, Cebrail,Azrail, Mikail, İsrafil isimlerin
konulması dinen hoş
değildir.

Bekir,
‘deve yavrusu’ demektir.Bu isim belki Hz.Ebubekir’den
dolayı konuyor ama;
aslında Hz. Ebubekir’in esas ismi Abdullah’tır, Ebubekir
ise lakabıdır. Asiye
‘isyan’ eden anlamına gelir. Gülsüm ‘gariban, zavallı,
kimsesiz
anlamındadır.

Julide
Farsça’da dağınık,perişan’ demektir. İrem ise ‘Cennet
bahçesi’ olarak bilinir
ama aslinda ‘Allah’ın gazabına uğrayan sahte cennet’
tir.
Bade
ismi ‘içki’ demektir. Hannas ismi ‘şeytanın’ ismidir.
Alara,Rosa, İleyda bunlar
İslam isimleri değil ‘gayrimüslim’ isimleridir.
Rumeysa
‘gözü çapaklı kadın’ demektir. Hüreyre, ‘kedicik’
demektir.
Kayra
eski Türk mitolojisinde ‘tanrı’ demektir, Allah’tan başka
ilah olmaz. Çocuğa
tanrı ismi konulmamalıdır.
Melis,
Yunan mitolojisinde ‘tanrıça’ demektir, şişman ve tembel
anlamlarına da gelir.
Ecrin ‘ücret’ anlamına gelir. Bir insan ücret olamaz.