Hindistan’da Uzaktan Eğitim ve Gelir Dağılımı Dengesizliği

Geçen ay  (28-29  Haziran)  Hindistan’ın Hyderabad kentinde düzenlenen uzaktan eğitim ulusal konferansına (Eleltech India 2013) katıldım. Aslında uzaktan eğitim konusunda Türkiye’de öncü bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi’nin ilgili birimlerinden de bir katılım olsaydı, sanırım bazı yeni tekniklerin Türkiye’ye aktarılması açısından önemli bir katkı sağlanmış olurdu.

Dünyada açık öğretim/ uzaktan eğitim sistemini kitlesel eğitim amacıyla kullanan ilk ülke İngiltere’dir. (The Open University in the UK) Günümüz bilgi çağıdır. Uzaktan eğitim, eğitici ve eğitim alanın fiziksel olarak ayrı olduğu, fakat  eş zamanlı  ya da ayrı zamanlı  iletişim kurabildikleri  bir eğitim yöntemidir.

Uzaktan eğitim, eğitimde bilgi teknolijilerininin kulllanımının bir boyutu olup, bunu Türkiye’de en iyi uygulayan eğitim kurumu  Anadolu Üniversitesi’dir.  

Bu tip eğitime; hızlı nüfus artışı, eğitici sayı ve kalitesinin yetersizliği, okul çağı nufüsunun fazlılığı, eğiticiye düşen öğrenci sayısının fazlalığı, okullaşma oranlarının farklılığı,  okulların yerleşim yerlerine dengesiz dağılımı,  okul çağı nüfusunun fazlalığı gibi sebeplerle yönelinilmektedir.

Günümüz dünyasında  gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkelerde bu tip eğitimi uyguyan başlıca üniversiteler şunlardır: 

Open Universiteit Nederland in the Netherlands, Open University of Mauritius in Mauritius, Hellenic Open University  in Greece, Open Universities Australia, Open University Malaysia in Malaysia, Indira Gandhi National Open University in India, Krishna Kanta Handiqui State Open University in Assam India, The Global Open University Nagaland in India, Allama Iqbal Open University in Pakistan, Bangladesh Open University in Bangladesh, Open University of Indonesia, Open University of Israel, Open University of Cyprus, Open University of Japan, Open University of Catalonia, Polytechnic University of the Philippines Open University, University of the Philippines Open University, Open University of Sudan, Open University of Hong Kong, The Intercultural Open University, Sukhothai Thammathirat Open University in Thailand ve Wawasan Open University in Malaysia.

Hindistan’da  üç adet uzaktan eğitim yapan üniversite vardır. Bunların en büyüğü ve de dünyadaki üniversiteler arasında en fazla öğrencisi olanı (3.5 milyon) Yeni Delhi’de 1985 yılında kurulan The Indira Gandhi National Open University’sidir. (IGNOU)

Bu ülkede eğitim, kamu  ve özel kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Anayasa gereğince  eğitim temel haklar içindedir. İlkokul eğitimi zorunludur.

Hindistan, okula devam eden öğrenci oranını arttırması ve okur-yazarlığın nüfusunun yaklaşık üçte ikisine yayılmasıyla dünya çapında  ilerleme sağlamış ve gelişen eğitim sistemi ülkenin  ekonomik kalkınmasına  önemli katkıda bulunmuştur.

 

Bu sebeple uzaktan eğitim,  Hindistan yüksek öğrenim sisteminde önemli bir yere sahiptir.

 

Eğitim sistemindeki okulların yüzde 80’i devlet kurumudur. Fakat  devlet okullarındaki eğitimin orta kalitesinden dolayı öğrencilerin yüzde 27’si özel okullarda eğitim görmektedir.

 

Özel eğitim sektörünün  2012 yılındaki cirosu  68 milyar dolara ulaşmıştır.

 

Ülkede 20 merkeze bağlı üniversite, 215 eyalet üniversitesi, 100 üniversite ayarında yüksek öğrenim kurumu, 5 eyalet enstitüsü ile 33 ulusal enstitü bulunmaktadır. 

 

Bunların dışında 16.000 kolej, üniversite ve enstitülere bağlı eğitim vermektedir. Yüksek eğitimde fen bilimleri ve teknoloji alanlarına özel önem verilmektedir. Eğitim kurumlarının çoğunluğunu çok sayıdaki teknoloji enstitüsü oluşturmaktadır.

 

Indian Institutes of Technology (IIT) gibi bazı enstitüler, mühendislik alanındaki lisans eğitimi standartlarıyla dünya çapında tanınmaktadır.

 

Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), Indian Institute of Science (IISC), Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), Harishchandra Research Institute (HRI)   önemli eğitim  kurumlarıdır.

 

Times Higher Education tarafından oluşturulan dünyanın en iyi 200 üniversitesi listesine Hindistan’dan üç üniversite girmiştir: Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management ve Jawaharlal Nehru University.

 

Hyderabad’ta bulunan Indian School of Business, 2010’da Financial Times tarafından oluşturulan MBA sıralamaları listesinde 12’nci sıradadır.

Uzaktan eğitim, Hindistan gibi fırsat eşitliğinin bulunmadığı ülkelerde yüksek eğitim alma şansı çok az olan kesimlere bu şansı vererek, gelir dağılımındaki bozukluğu bir ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Çünkü Hindistan’da okuryazarlık oranı kadınlarda yüzde 53,7, erkeklerde yüzde 75,3, toplam nüfusta ise yüzde 64,8’dir.

Hindistan’a ilk defa 1994 yılında ICC toplantısına katılmak için gittim. Aradan 9 yıl geçmiş olmasına rağmen, toplumsal yapıda önemli bir değişikliğin olmadığını gözlemledim.

 

Uzaktan eğitim tüm katkılarına rağmen zengin ile yoksul arasındaki uçurumu kapatmakta yeterli olmamış.

 

Geçen sürede yeni ve modern kentler yapılmış ama yanında yoksul teneke mahalleler aynen duruyor.

 

Hindistan, dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanına ve 1,2 milyar nüfusu ile Çin’den sonra  dünyadaki en çok nüfusu olan ikinci ülkedir. BRICS üyesidir. Dünyanın en büyük demokrasisine sahiptir.

 

Hindistan, yüksek olan nüfus artış hızı sebebiyle yakın bir gelecekte dünyanın en kalabalık ülkesi olacaktır.

 

Etimolojik olarak  Hindistan ismi  Farsçadaki  Indus  kelimesinden gelmektedir. Bu isim  İndus Nehri ve çevresi için kullanılan bir isimdi.

İngilizce’deki India ise eski Yunaca Indoi kelimesinden türetilmiştir.

 

Hintliler ülkelerine Hindustan demektedir.  Hindustan  Farsçada “Hindu Ülkesi” anlamına gelmektedir.

 

Hindistan,  Hindistan anayasasında ve Hindistan’daki birçok yerel dilde Bharat olarak geçer. Bharat,  Hinduların  Kralı Bharata isminden türetilmiştir. Bizde kullanılan baharat kelimesi Hintçedir.  TDK’na göre baharat, yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber vb. maddelerdir.

 

Hindistan, 28  eyalet ve merkez bölgesinden oluşan, parlamenter demokrasiye sahip  bir cumhuriyettir. Nüfusun yüzde 41’i Hintçe konuşmaktadır.  Ülkede 22 ayrı dil vardır. Resmi dil Hintçe ve İngilizcedir.

 

Dünyanın en büyük on ikinci ekonomisine ve dünyanın en büyük dördüncü satın alma gücüne sahiptir.

 

1991 yılından bu yana uygulanan ekonomik reformlar sebebiyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisidir. Buna rağmen yoksulluk ve kötü beslenme oranları hala çok yüksektir.

Ülke nüfusunun ortalama 300 milyonu yüksek gelir seviyesine sahip iken, diğerleri neredeyse açlık sınırındadır ve gecekondularda (slum)  yaşamaktadır. 

Mumbai’de “Slumdog Millionaire” filmine de konu olan gecekondularda yaklaşık 8 milyon kişi barınmaktadır.

Gecekondu nüfusu çok olunca, caddelerde yolun kenarında ihtiyacını gideren adamları görürseniz hiç şaşırmayın.

Ben başkent Yeni Delhi dahil, Bombay (Mumbai), Agra, Hyderabad ve  Jaipur’da gördüklerime hiç şaşırmadım ama çok tuhafıma gitti bu yolun kenarındaki  ihtiyaç giderme biçimi.

Yıllar önce Sovyetler Birliği döneminde Abhazya’daki  Sukhimi kentinde erkek ve kadın tuvaletlerinin kapılarının olmadığını görünce de çok şaşırmış idim.

Çok şaşırdığım bir diğer nokta ise, banliyö trenlerinin kapılarının açık gitmesi ve insanların kapılardan sarkması.

Beni şaşırtan bir diğer gözlemim ise, doğada tavus kuşlarının serbest bir şekilde dolaşması olmuştur.

Hindistan’da zengin ile yoksul kesim arasında bir uçurum söz konusudur. 

Bu uçurumun bir benzerini geçen yıl Manila’da gördüm.  Uçurum, Cape Town ve Rio de Janerio’da da vardır ama Mumbai’deki durum en kötüsüdür. Havaalanın etrafı teneke mahalleler ile çevrilmiştir.

Hindistan laik bir ülkedir.  Hindu, İslam, Hıristiyanlık, Jainizm, Sihizm önemli dinlerdir.  Günümüzde de 140 milyonla dünyanın ikinci büyük Müslüman topluluğu, Endonezya’dan sonra  Hindistan’da yaşamaktadır.

Hindistan’ın Müslümanlaşması büyük ölçüde Türklerle olmuştur.

İlk olarak Gaznelilerle başlayan Türk-İslam Devletleri, Babür İmparatorluğu ile 1858  yılında  sona ermiştir.

Türk sultanları içinde Gazneli Mahmut, Babür Şah ve  Ekber Şah en önemlileridir. Hoca Ahmed Yesevi, Muhammed Bahaüddin Nakş-ı Bend ve Abdülkadir Geylani gibi Türkistanlı bilgelerin ülkede İslam’ın yayılmasında büyük katkıları olmuştur.

Taç Mahal, Hindistan’ın en çok ziyaret edilen ve en fazla turist çeken bölgesidir.

Taç Mahal, Türk-İslam Mimarisinin en önemli eserleri arasında olmasına rağmen, bu mimari şaheserin Moğollar tarafından yapıldığı kanısı yaygındır. Tüm turist rehberleri Taç Mahal’in  Moğol  eseri olduğunu söylemektedirler.

Bu söyleme 9 yıl önce burayı  ziyaretimde  itiraz ettim ama benim söylediklerim havada  asılı kaldı.

Taç Mahal’in  mimarları; Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi’dir. Yapıdaki yazıları yazan hattat Serdar Efendi, eserin yapımı için Şah Cihan tarafından İstanbul’dan davet edilmişti. 1632’de inşasına başlanan türbe, 20 yıl sonra 1652’de tamamlanmıştır.

Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve en güzel anıt olarak kabul edilen  türbe, Şah Cihan’ın büyük bir aşkla sevdiği eşi Ercümend Banu Begüm’ün doğum sırasında ölümü üzerine onun anısına yaptırılmıştır.

Taç Tahal’in Moğol eseri olması mümkün değildir. Çünkü  Moğollar, Müslüman değildir ve Moğolcada Şah Cihan ve Ercümend Banu Begüm isimleri  yoktur.

O dönemde Arapça bilen ve Arap alfabesini kullanan Moğol da yoktur.

Ayrıca o dönemde böyle bir eseri yapacak bir medeniyete Moğollar sahip değildir. Osmanlının zirvede olduğu bir yüzyılda Moğolların Taç Mahal’i yapması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Bu yanlışlığın giderilmesi için Turizm ve Kültür Bakanlığına büyük iş düşmektedir.

Hindistan’da dikkatimi çeken birkaç hususu da burada belirtmek istiyorum.

Televizyon kanallarını karıştırırken Türkiye’yi ilgilendiren iki programa denk geldim. Biri, Muhteşem Yüzyıl filmi ile ilgili olarak o dönemdeki Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili program, diğeri ise Turgut Özal’ın Türkiye ekonomisini yeniden yapılandırdığı döneme ait bir dokümanter idi.

Bir diğer dikkatimi çeken olay ise, Bombay yeni ismi ile Mumbai Havalimanında THY’na hizmek veren  ve yer hizmetlerini de sağlayan kuruluşun bir Türk şirketi olmasıydı.

Havaalanı’nın yer hizmetlerini, Delhi Havaalanı’nın da kargo hizmetlerini üstlenen Çelebi Holding’i burada kutlamak isterim.

Çelebi Hava Servisi’nin yüzde 51, NAS Aviation Services Pvt Ltd’nin (NAS India)  yüzde 49 oranında pay sahibi olduğu CHS/NAS India konsorsiyumu ihalede en iyi teklifi vererek, Bombay Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda 10 yıl süre ile yer hizmetleri verme hakkını kazanmıştır.

Celebi NAS India, Ocak 2009 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

Hindistan konusuna  son noktayı Mohandas Karamçand Gandi ile koymak istiyorum.

Gandi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideridir. Kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.

Bu felsefe dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştur.

Gandi dünyada  Tagore tarafından verilen ve yüce ruh anlamına gelen mahatma  ve baba anlamına gelen bapu  adlarıyla anılır.

Hindistan’da  Ulus’un Babası ( tıpkı Atatürk gibi)  ilan edilmiştir ve doğum günü olan 2 Ekim Gandhi Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kutlanır.

Türkiye’de son zamanlarda yol kesme, kimlik sorma, adam kaçırma, yakma ve yıkma gibi terörist faaliyetlerde artış olmaya başlamıştır. Terörle bir yerlere varmak isteyen ayrılıkçıların Gandi’yi kendilerine örnek almasını öneririm.

Gandi’nin evini Bomba

Geçen ay  (28-29  Haziran)  Hindistan’ın Hyderabad kentinde düzenlenen uzaktan eğitim ulusal konferansına (Eleltech India 2013) katıldım. Aslında uzaktan eğitim konusunda Türkiye’de öncü bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi’nin ilgili birimlerinden de bir katılım olsaydı, sanırım bazı yeni tekniklerin Türkiye’ye aktarılması açısından önemli bir katkı sağlanmış olurdu. - india hindistan

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.
Bugün Gündem
 1. KUR’AN! ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?! Vefa-Minnet! Kibir? (Enbiya,18)”Allah’a yakıştırdığınız sıfatlardan-yalanlardan dolayı size yazıklar olsun!” KUR’AN’da olmayanları, Kitap’tan-KUR’AN’dan ALLAH’ın sözleriymiş gibi insanlara…

 2. Kadın Konusu-KUR’AN! Öldürülen Kadınlar!? KUR’AN’ın söylediklerine aykırı, erkek egemen bir zihniyetle anlatılan-dayatılan ‘din’; kadınları, bırakın sınıfsal değerlendirmeye tâbi tutmayı (ikinci…

 • “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  Trabzon’da öğretmenlik yapan  R.G.S, 2005 yılında Başbakanlık tarafından “Yılın Öğretmeni” seçildi. 19 yıl “sahte diploma” ile öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf etti. Yargı beraat […]


 • Suriye’de gerilim artıyor…

  Suriye’de gerilim artıyor…

  Rus savaş uçaklarının Karadeniz’de ABD’ye ait bir İHA’nın düşmesine yol açmasının ardından iki ülke arasında Suriye üzerinde de tansiyon yükseliyor. Suriye’deki ABD’li komutanlardan Alexus Grynkewich, […]


 • İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  Demokrasinin özde, dolaysız değil sözde yaşanır bir hale geldiğini görmek? Heyecan, sevinç, umutlar, yaşanası tüm güzellikler, huzur ve mutluluklar özgürlük hepsi unutulan bir zamanın içinde […]


 • KUR’AN’DA ORUÇ

  KUR’AN’DA ORUÇ

  Sevgili okurlarım! Oruç, önemli bir ibadettir. Onun için sizlere aklımın erdiğince Kuran açısından orucu tarif etmeye çalışacağım.  Oruç, hicretin 2. yılında Şaban ayında BAKARA süresinin […]


 • Ekonomide tarih yazdılar

  Ekonomide tarih yazdılar

  CHP’Lİ BÜLBÜL: GERÇEKTEN EKONOMİDE TARİH YAZDILAR Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, doların 19 lirayı altının gramının ise bin 220 lirayı geçtiğini belirterek, […]


 • GERİSİ TEFERRUAT

  GERİSİ TEFERRUAT

              Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ‘Millet İttifakı’nın ittifak protokolü YSK’ya sunulmuş bulunuyor.             ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığını kabul ettiğini biliyoruz.             Neresinden […]


 • DEPREM-SEL-RAMAZAN

  DEPREM-SEL-RAMAZAN

  Ramazanlarda iftar sofraları otuz kırk kişinin altına düşmezdi. Saatler öncesinden iftar hazırlığına başlanır ve evin gelinleri bütün hünerlerini döktürürlerdi. Mis gibi kokan tarhana çorbasıyla açarlardı […]


 • Kadın Konusu-KUR’AN!

  Kadın Konusu-KUR’AN!

  Öldürülen Kadınlar!? KUR’AN’ın söylediklerine aykırı, erkek egemen bir zihniyetle anlatılan-dayatılan ‘din’; kadınları, bırakın sınıfsal değerlendirmeye tâbi tutmayı (ikinci sınıf gibi) insan yerine bile koymuyor. Maalesef […]


 • Türk’leri Anadolu’ya Çinliler mi sürdü?

  Türk’leri Anadolu’ya Çinliler mi sürdü?

  Çinlilerin Türklerin Anadolu’ya göçüne karıştığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Çinliler ve Türkler yüzyıllar boyunca etkileşim içinde oldular ama Türkleri Anadolu’ya sürecek kadar önemli savaşlar yaşanmadı. […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Almanya’dan vize kolaylığı…

  Almanya’dan vize kolaylığı…

  Bizim için çok önemli ülkelerden birisi olan Almanya’da sıkıntılar bitmiyor. Almanya’da işçi açığı 700 bini aştı. Ülkede 7 yıl sonra 7 milyon işçi açığının olması […]Posted

in

by

Exit mobile version