Turkish Forum

Karaim Musevileri

İstanbul’da yaşayan Karaim Musevileri

Karaim ya da Karayit (İngilizce: Karaites) bir Musevilik mezhebidir. Karaim terimi İbranice Ba’alei ha-Mikra (yazıtların halkı) eşanlamı ile bilinir. Karaimler, Musevilerin ana din kitabı olan Tora Yazıtları’ndan başka bir kaynak tanımaz, sözel kuralları kendi inancı için bağlayıcı bulmazlar.

Yahudiliğin diğer kutsal kitabı olan, ancak sözel gelenek ve kuralların bir derlemesini oluşturan Talmud, Karaimlerce tanınmamaktadır. Tek kaynakları Tevrat olduğundan bazı dinî bayramları farklı biçimde kutlarlar.

Bir takım dinî gelenek ve göreneklere özellikle uymadıklarını belirtmelerinden dolayı diğer Yahudilerce ayrıksı bir mezhep olarak görülür. İsrail tarafından sevilmeyen bir mezheptir. Karaimler 17. yüzyıldan itibaren yoğun biçimde Kırım’a göç etmişlerdir. İstanbul’da 40-50 kadar aile kalmıştır.