Ana sayfa Yazarlar Prof. Dr. Rıdvan Karluk

Avrupa Birliği Genişledi Türkiye Unutuldu

Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2013 tarihinde yedinci defa genişlemiş ve  Hırvatistan  AB’nin 28’nci üye devleti olmuştur. Türkiye ile birlikte  3 Ekim 2005 tarihinde AB ile katılım müzakerelerine başlayan Hırvatistan  Slovenya’dan sonra Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ülkelerden AB üyesi olan ikinci ülke olma başarısını göstermiştir.

 

Başkent Zagreb’de gerçekleşen törendeki konuşmasında AB üyeliğinin  sadece  kurallara uymak ve kuralları şekillendirmek kadar, ortak hedefler doğrultusunda sorumluluğu paylaşmak anlamına da geldiğini açıklayan  AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Hırvat halkını kutlamıştır.

 

Hırvatistan’ın üyeliği ile birlikte  AB’nin resmi dili 24’e, nüfusu ise  4,4 milyon artarak 508 milyona ulaşmıştır.

 

Zagreb’teki kutlamalara Türkiye’yi temsilen katılan AB Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, Hırvatistan’ın AB’ye katılmasıyla birlikte Türkiye’nin AB müzakere surecinde önemli bir müttefik kazandığını belirtmiştir ama, Türkiye’nin AB’ye katılımı bir yılan hikayesine dönmüştür.

 

Bu hikayeyi, geçen hafta yayınlanan Türkiye AB İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak (Beta, İstanbul)   kitabımda ayrıntılı olarak açıkladım.

 

                       

 

 

Diğer taraftan AB liderleri Zagrep’te  Sırbistan’la da en geç Ocak 2014 tarihinde üyelik müzakerelerine başlanmasına karar verirken Türkiye’ye ilişkin olarak  üç yıldır açılamayan başlıklar konusuna   değinmemişlerdir.

 

Üyelikle birlikte 14 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda   görev yapmak üzere seçilen  parlamenterler de görevlerine  başlamışlardır.

 

AB Konseyi’nde Hırvatistan, İrlanda, Danimarka, Litvanya, Slovakya ve Finlandiya ile eşit değerde 7 oya sahip olmuştur.

 

Hırvatistan’ın AB üyelik surecinde tıpkı Türkiye’de olduğu gibi sorunlar  yaşanmıştır. Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile yeterli işbirliği yapmadığı  ve  Slovenya ile arasındaki sınır anlaşmazlığı  sebebiyle üyelik süreci zaman zaman aksamıştır.

 

Ljubljanska Banka’nın Hırvat mudilerine olan borcunun ödenmesi konusunda Slovenya ile ortaya çıkan sorunlar çözüme kavuşturulduktan sonra Sloven Parlamentosu 2 Nisan 2013’te Hırvatistan’ın Katılım Anlaşması’nı onaylamıştır.

 

Hırvatistan,  katılım müzakerelerini 30 Haziran 2011 tarihinde tamamlamış, Avrupa Komisyonu’nun 12 Ekim 2011 tarihinde  olumlu görüş bildirmesinin ardından AB’ye katılımı 1 Aralık 2011’de Avrupa Parlamentosu’nda ve 5 Aralık 2011’de AB Genel İşler Konseyi’nde onaylanmıştır.

 

9 Aralık 2011 tarihinde AB’ye Katılım Anlaşması imzalanmış, Hırvat halkı  22 Ocak 2012 tarihinde ülkenin AB’ye katılımına ilişkin halkoylamasında yüzde 66 evet oyu ile onay vermiştir.

 

Geçen sekiz yıllık dönemde Türkiye’nin katılım müzakerelerinde başlıkların yarıya yakınının bazı üye ülkelerin blokajı sebebiyle  açılamaması ve Türkiye’nin üyeliğinin AB’deki bazı siyasiler tarafından iç siyasette kullanılması, Türkiye’de halkın AB üyeliğine verdiği desteğin hızla düşmesine yol açmıştır.

Ancak bu durum Türkiye’yi, 1959 yılından bu yana bir devlet politikası olarak izlediği  AB’ye üyelik hedefinden uzaklaştırmamalıdır.

 

Hırvatistan 1 Temmuz’da  Avrupa Camiasının bir üyesi olmuştur.

 

Darısı, 147 yıldır Avrupa Camiasının  üyesi olmak için çaba harcayan  Türkiye’nin başına.