Turkish Forum

Biber gazına maruz kaldıysanız 10.000 EURO Tazminat alabilirsiniz!

Biber gazına maruz kaldıysanız 10.000 EURO Tazminat alabilirsiniz!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM); 2004 yılında İstanbul Mecidiyeköy’de bir gösteri esnasında biber gazından etkilenen Ali Güneş isimli kişinin başvurusunu, başvuranın yüzüne biber gazı sıkılmasının bundan kaynaklanan zihinsel ve fiziksel acının kötü muamele oluşturduğuna ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesine aykırı olduğuna ve Ali Güneş’e 10.000 EURO ( 24.600,00 TL) tazminat ödenmesine karar verdi.

Özellikle kapalı yerde biber gazı kullanılması ve kişinin hedef alınarak doğrudan yüzüne biber gazı kullanılması, masum bir toplantıyı dağıtmak için gereksiz yere biber gazı kullanılması bu açık ihlali oluşturuyor.

Yapılacak iş:

– Biber gazına maruz kaldıktan sonra bu durumu belgeleyin . Fotoğraf video v.s.
– Hemen bir hastaneden rapor alın.
– Cumhuriyet Savcılığına bu belgelerle baş vurup şikayetçi olun.
– Savcının takipsizlik kararı vermesi halinde bu karar itiraz edin. İtirazınız da olumsuz sonuçlanırsa;
– Bir ay içinde Anayasa mahkemesina başvurun.Anayasa mahkemesi de talebinizi reddederse 6 ay içinde AHİM mahkemesine başvurma hakkınız var.

NOT: Ayrıntılar için 04.06.2013 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı Rıza Tüzmen’in “Biber Gazı : İnsan Hakları İhlali” başlıklı yazısını okuyun