Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

Bulgaristan’da Türkçe Konuşmaya Ağır Ceza Var

Bulgaristan’da  12 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde  üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH lideri Lütfi Mestan, seçim kampanyasının son mitingini gerçekleştirdiği Kırcaali’de Türkçe konuştuğu için 5 bin leva (yaklaşık 6 bin TL) para cezasına çarptırılmıştır.

 

Mestan, daha önce Sliven kentinde gerçekleştirdiği mitingde de Türkçe konuştuğu için seçim komisyonu tarafından 5 bin leva para cezasına çarptırılmıştı.

 

Bulgaristan AB üyesi bir ülkedir.  Türk kökenli bir Bulgar vatandaşı Türkçe konuşmasından dolayı ceza alırken, Türkiye’de Türkçe dışında konuştuğu  için  kimse ceza almamaktadır.

 

Türkiye ile AB üyesi  Bulgaristan arasındaki  fark buradadır.

 

TBMM’de  bazı parlamenterler zaman zaman Türkçe dışında yemin bile etmek istemektedirler.

 

Avrupa Birliği Türkiye’ye anadil konusunda  baskı uygularken,

üyesi olan bir ülkede siyasetçi anadilinde konuştuğu için ona ceza uygulamaktan kaçınmayan üyesine hiç ses çıkarmamaktadır.

 

Buna ben BOBON kriteri diyorum. Açılımı şöyledir: Bo: Bizden Olanlar( Bulgirastan gibi), Bon: Bizden Olmayanlar ( Türkiye gibi)

 

Bu durumu,  özellikle âkil adamların (daha doğrusu akıllı insanların) bilgisine sunmakta yarar görüyorum.

 

Acaba Bulgaristan’da   Bulgar vatandaşı olan Türkler ile Bulgar vatandaşı olan Bulgarlar  arasındaki bu gibi sorunları çözmek için neden “âkil adamlar” oluşturulmamaktadır?

 

Bunun için  Bulgar vatandaşı Türklerin dağa mı çıkması gerekmektedir?

 

Bulgaristan’da yapılan seçimler sonucunda  Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi için Vatandaşlar Partisi (GERB) yüzde 30,7 ile birinci, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 27 ile ikinci sırada  seçimi tamamlamıştır. Türklerin yoğun olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)  yüzde 10,6, aşırı milliyetçi ATAKA partisi ise yüzde 7,4 oy almıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün 2 Nisan 2013 tarihinde ziyaret ettiği Letonya’da  (Letonca Latviya)   18 Şubat 2012 tarihinde  Rusça’nın ikinci resmi dil olmasına ilişkin önerge,  yapılan halk oylamasında reddedilmiştir.

 

                       

 

 

Kayıtlı seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’inin katıldığı oylamada sandık başına giden Letonyalıların yüzde 75’i  Rusça’nın Letonya’nın ikinci resmi dili olması önerisine hayır oyu vermiştir.

 

Rusça’nın Letonya’nın ikinci resmi dili olabilmesi için oylamaya katılan seçmenlerin en az yüzde 51’inin evet oyu gerekliydi.

 

2,1 Milyon’luk Letonya nüfusunun yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturan Rus kökenlilerin Rusça’nın ülkede ikinci resmi dil olması talebi daha önce de  Letonya Meclisi’nde görüşülmüştü.

 

2010 yılında 100 üyeli Letonya Meclisi’nde Rusça’nın ikinci resmi dil olarak benimsenmesine yönelik bir yasa teklifi 34 milletvekilinin olumlu oyuna karşı,  60 milletvekilinin hayır oyuyla reddedilmişti.

 

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.