Ana sayfa Haberler Türkiye

AKİL İNSANLARA SUÇ DUYURUSU

SUÇ DUYURUSU!?

“Akil Adamlar”a terör soruşturması başladı.

4 Nisan 2013 tarihinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ve çağrısı, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın daveti ile “Akil İnsanlar Heyeti” adlı bir kurul oluşturulmuştur.

Anılan heyet 7 bölge başkanlığı ve bu başkana bağlı 6 üyeden oluşmaktadır.

Bu heyetin adına “çözüm süreci” denilen bir “anlayışı” bulundukları bölge halkına anlatmak, benimsetmek, ikna etmek gibi bir görevi bulunmaktadır.

Heyet ilk toplantısını Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul Dolmabahçe’de 4 Nisan 2013 tarihinde yapmıştır.

Akil İnsanlar Heyeti bir suç örgütüdür!?

“Akil İnsanlar Heyeti” denilen oluşum, hem Anayasamız’a hem de Ceza Kanunumuz’a göre hem kuruluşu hem de işleyişi bakımından yasa dışı bir suç örgütüdür.

Şöyle ki;
1- Anayasamızın 6. Maddesine göre:
“MADDE 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”

Maddeden açıkça anlaşılabileceği gibi, kurulan bu heyet, yetkili bir heyettir ama yetkisini Anayasa’dan almamaktadır.

Ne Meclis tarafından görevlendirilmiştir, ne de Hükümet tarafından.

Dolayısıyla ortada çok açık bir yetki gaspı olduğu gibi, aynı zamanda millet egemenliğinin gaspı söz konusudur.

2- Yine Anayasamızın 6. Maddesi bağlamında bakıldığında, hem TBMM’nin yetkisinin, hem de Hükümet yetkisinin de gasp edildiği açıkça ortadadır.

3- Bu heyet, her ne kadar Başbakan tarafından kurulmuş olsa bile, Başbakan’ın yetkileri yine Anayasamız’ın 109. – 115. maddeleri arasında tarif edilmiştir.

Başbakan, Bakanlar Kurulu’na ve kendisine bağlı müsteşarlıklara görev yükleyebilir.

Ama bunun dışında yeni bir kurul, yani “Akil İnsanlar Heyeti” gibi bir görevli kurul oluşturma yetkisi bulunmamaktadır.

Başbakan’ın bu tür kurullar oluşturması, çok açık bir şekilde yetki aşımı ve anayasal sınırların aşılmasıdır, suç teşkil etmektedir.

4- Anayasamız’da belirlenen ilkeler bakımından yetkisiz olarak kurulan bu kurulun tüm üyeleri, Anayasamız’ı ihlal suçuna iştirak etmişlerdir.

5- Sadece Anayasamız açısından değil, Türk Ceza Kanunumuz açısından da kurulan bu heyet, yasadışı bir oluşumdur.

TCK’nın 220. Maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
Madde 220: (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Akil İnsanlar Heyeti Anayasa’yı, TBMM’yi ve hükümeti ortadan kaldırma suçu işliyor.

Akil İnsanlar Heyeti, bu kanun maddesine göre, bir suç örgütüdür.

Heyet’in işlediği suç ise Anayasa’yı ortadan kaldırmak, TBMM’yi ortadan kaldırmak, Hükümet’i ortadan kaldırmak suçlarıdır.

Suç maddeleri:
Madde 309: (1),
Madde 311: (1),
Madde 312: (1),
Madde 313: (1),
Madde 316: (1)

Dava açılsın.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle sanıklar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak cezalandırılmaları maksadıyla haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederim.
(09.04.2013 tarihinde yapılan suç duyurusunun metnidir.)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here